PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Osalised

Institutsioonidevaheliste menetluste jälgimine

Seadusandlikud menetlused leiate ka EUR-Lexist; saate nendega tutvuda siin: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlOtsing
  Liht-
  Eriotsing
PreLex - abi
  Andmebaasi kirjeldus
  Kuidas luua PreLexile viivaid linke
PreLex, institutsioonidevaheliste menetluste andmebaas, võimaldab jälgida komisjoni ja teiste institutsioonide osavõtul kulgeva otsustamisprotsessi tähtsamaid etappe,
  • menetluse staadiumi;
  • institutsioonide otsuseid;
  • isikute nimesid;
  • vastutavaid talitusi;
  • viiteid dokumentidele jne
ning jälgida kõigi menetluses osalevate institutsioonide tööd (Euroopa Pariament, nõukogu, Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa Keskpank, Euroopa Kohus jne).

PreLex võimaldab jälgida kõikide komisjoni ettepanekute (õigusaktide- ja eelarvealaste, rahvusvaheliste lepingute sõlmimist käsitlevate) ning teatiste menetlemist alates nende üleandmisest nõukogule või Euroopa Parlamendile.

Lingid viivad otse olemasolevatele elektroonilistele tekstidele (komisjoni dokumendid, Euroopa Ühenduste Teataja, Euroopa Liidu bülletään, Euroopa Parlamendi dokumendid, pressiteated jne)

PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Algus Algus