PreLex - hlavní stránka  |  Hledání > Jednoduché > Rozšířené  |  Popis databáze  |  Zúčastněné orgány a instituce

Sledování rozhodovacího procesu mezi orgány

Legislativní postupy lze vyhledat i v EUR-Lexu: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlHledání
  Jednoduché
  Rozšířené
PreLex - pomoc
  Popis databáze
  Jak vytvořit odkaz na PreLex
PreLex je databáze interinstitucionálních postupů která sleduje hlavní fáze rozhodovacích procesů mezi Komisí a ostatními orgány:
  • fáze postupu;
  • rozhodnutí orgánů;
  • jména osob;
  • odpovědná oddělení;
  • čísla dokumentů, atd.
a sleduje práci různých zúčastněných orgánů a institucí (Evropského parlamentu, Rady, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, Evropské centrální banky, Soudního dvora, atd.)

PreLex zachycuje postup návrhů (právních a rozpočtových dokumentů, uzavírání mezinárodních dohod) a sdělení , a to od předání Radě nebo Evropskému parlamentu.

Pomocí odkazů mají uživatelé přístup přímo k dostupným elektronickým textům (dokumenty KOM, Úřední věstník, Bulletin Evropské unie, dokumenty Evropského parlamentu, tiskové zprávy, atd.).

PreLex - hlavní stránka  |  Hledání > Jednoduché > Rozšířené  |  Popis databáze  |  Začátek Začátek