PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
Prelex - Hjælp

Indledning: Formålet med databasen om de interinstitutionelle procedurer

Basen følger de forskellige etaper i behandlingen af alle officielle dokumenter (forslag, henstillinger, meddelelser), som Kommissionen forelægger for lovgiveren (Rådet - Parlamentet) og for andre institutioner og organer.


PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse