Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Dotacje na prowadzenie punktów informacyjnych Europe Direct
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

30/07/2008 00:00:00

Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru organizacji kwalifikujących się do otrzymania dotacji na działania i pomocy technicznej w zamian za prowadzenie punktów informacji publicznej znanych po wspólna nazwą „Sieć informacyjna Europe Direct” w latach 2009-2012.

  Dotacje na prowadzenie punktów informacyjnych Europe Direct

  Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty sektora publicznego (np. jednostki samorządu terytorialnego, państwowe szkoły wyższe) lub prywatnego, wykonujące zadania publiczne (np. organizacje pozarządowe), ustanowione i zarejestrowane w jednym z 27 państw członkowskich UE.

  Wnioskodawcy wybrani w ramach procedury zaproszenia kwalifikują się do rocznej dotacji na działania udzielonej przez Komisję w formie kwoty ryczałtowej wynoszącej od 12 000 EUR do 25 000 EUR na punkt informacyjny, stanowiącej maksymalnie 50 % kwalifikowalnych kosztów działania. Finansowaniu z Komisji muszą towarzyszyć środki z innych uznanych źródeł.

  Całkowita kwota przyznana dla Polski to 625.000 EUR, pod warunkiem zatwierdzenia budżetu przez władze budżetowe.

  Potencjalni wnioskodawcy powinni uważnie zapoznać się z zamieszczonymi poniżej (w formie plików do pobrania) Zaproszeniem do składania wniosków oraz Formularzem wniosku i związanymi z nimi dokumentami. Powinni także stosować się do sformułowanych w nich zasad i zaleceń podczas przygotowywania wniosku.

   

  Zachęcamy także do zapoznania się z zamieszczonym tutaj msw8 - 288 KB [288 KB] opracowaniem, zawierającym odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Zaproszenia. UWAGAopracowanie zostało zaktualizowane 24 września br. w oparciu o nadsyłane pytania - nowe fragmenty zaznaczono na niebiesko.

  Wnioski o dotację na prowadzenie punktów informacyjnych w Polsce należy kierować do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, mieszczącego się w Warszawie, przy ul. Jasnej 14/16a.

  Ostateczny termin składania wniosków to 29 września 2008 roku.

   

  Pytania dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o dotację można kierować do dnia 24 września 2008 r. do Jana Marka Ziółkowskiego, który koordynuje jego realizację w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

  Adres:          ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

  Telefon:       (022) 55 68 989          

  Faks:           (022) 55 68 998

  E-mail:         comm-rep-waw-ed@ec.europa.eu

  Ostatnia aktualizacja: 30/10/2010  |Początek strony