Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Włoska prezydencja w UE
10 lat Polski w UE
Portal Unii Europejskiej
Infolinia Europe Direct
José Manuel Barroso - przewodniczący Komisji Europejskiej
Europejski portal e-sprawiedliwość
Twoja Europa
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Konsultacje społeczne w sprawie strategii „Europa 2020”
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
SOLVIT
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Aktualności
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint
2010 | 2009 | 2008 | 2007
To już kolejna tura unijnych sankcji w związku z kryzysem na wschodniej Ukrainie.

12/09/2014

Wzmocnione sankcje wobec Rosji

Zaczęły obowiązywać kolejne sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji – po tym, jak decyzję Rady Europejskiej opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE. Obejmują one m.in. dalsze ograniczenie dostępu rosyjskich podmiotów do europejskich rynków kapitałowych oraz rozszerzenie listy osób, które nie mogą wjeżdżać na teren UE ani korzystać z ulokowanego tam majątku.  Więcej...

Pomoc chwilowo zawieszona

12/09/2014

Pomoc chwilowo zawieszona

Komisja Europejska zawiesiła stosowanie nadzwyczajnych środków rynkowych dotyczących łatwo psujących się warzyw i owoców (na które przeznaczono 125 mln euro), ogłoszonych 18 sierpnia w następstwie nałożonego przez Rosję zakazu importu niektórych produktów rolnych z UE. Program cieszył się dużym zainteresowaniem w sektorach, których dotyczył, ale musiał zostać zamknięty z uwagi na nieproporcjonalny wzrost łącznej kwoty wniosków.  Więcej...

Konkurencyjny przemysł Unii

11/09/2014

Konkurencyjny przemysł Unii

Wzrost gospodarczy w Unii może wyhamować, jeśli państwa członkowskie nie rozwiążą szeregu niepokojących problemów, związanych m.in. z inwestycjami, dostępem do finansowania, innowacjami i cenami energii - to wniosek z ostatnich sprawozdań KE. Komisja zwraca też uwagę na fakt, że konkurencyjność przemysłu w poszczególnych państwach UE jest bardzo zróżnicowana.  Więcej...

Stop pracy przymusowej

11/09/2014

Stop pracy przymusowej

Państwa członkowskie UE powinny ratyfikować nowy protokół do konwencji o pracy przymusowej Międzynarodowej Organizacji Pracy – twierdzi KE. Kraje, które zdecydują się na ten krok, zgadzają się zapobiegać stosowaniu pracy przymusowej, handlowi ludźmi, zwiększyć ochronę ofiar i zapewnić im możliwość odszkodowania.  Więcej...

Państwa członkowskie mogą zgłaszać oferty do 26 lutego 2015 r.

11/09/2014

Miliardy na transport

Niemal dwanaście miliardów euro przeznaczy UE na poprawę połączeń transportowych – zdecydowała Komisja Europejska. Nowe inwestycje mają przede wszystkim usprawnić ruch i doprowadzić do likwidacji tzw. wąskich gardeł na dziewięciu głównych korytarzach transportowych Unii. To największy, jak do tej pory, budżet UE przeznaczony na infrastrukturę komunikacyjną.  Więcej...

Co sądzisz o TTIP?

11/09/2014

Co sądzisz o TTIP?

Bariery handlowe napotykane przez przemysł europejski oraz poszczególne spółki w interesach z amerykańskimi partnerami – to temat internetowych konsultacji zainicjowanych właśnie przez Komisję Europejską. Grupa docelowa to przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli małych i średnich firm (SME). Konsultacje mają ścisły związek z negocjowanym właśnie Transatlantyckim Partnerstwem na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP) między UE i USA.  Więcej...

Dla zdrowia ludzi i zwierząt

10/09/2014

Dla zdrowia ludzi i zwierząt

Dwa wnioski na rzecz poprawy zdrowia zwierząt i ludzi ogłosiła właśnie Komisja Europejska. Dotyczą one weterynaryjnych produktów leczniczych oraz paszy leczniczej. Celem Komisji jest m.in. zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.– Wprowadzamy środki, które przyczynią się do utrzymania skutecznego działania antybiotyków u ludzi i zwierząt – mówi komisarz Tonio Borg.  Więcej...

Teraz skład nowej Komisji musi zatwierdzić Parlament Europejski.

10/09/2014

Komisja Junckera

Przewodniczący-elekt Jean-Claude Juncker ogłosił oficjalnie jakie zadania przydzielił członkom nowej Komisji Europejskiej. Polka Elżbieta Bieńkowska będzie odpowiadała za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W nowej KE zasiądzie dziewięć kobiet, przewodniczący będzie miał siedmiu zastępców. – Wystawiam na boisko 27 graczy, każdy z nich ma określone zadania do wykonania. To drużyna, która wygrywa – powiedział Jean-Claude Juncker.  Więcej...

Edukacja dla przyszłości UE

09/09/2014

Edukacja dla przyszłości UE

Inwestycje w edukację są niezwykle istotne da przyszłego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE oraz dla większej integracji europejskich społeczeństw – to główne wnioski z rocznego sprawozdania pt. „Education at a Glance 2014”, przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).  Więcej...

Europa: kryzys bezpieczeństwa

09/09/2014

Europa: kryzys bezpieczeństwa

Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa stoi przed wielkimi wyzwaniami – mówili uczestnicy debaty „Europe’s new leaders in a world of crises: what priorities?”, jaka 8 września odbyła się w Przedstawicielstwie KE w Polsce. Kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki, biznesu i mediów dyskutowało głównie w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie oraz radykalizacji części świata islamskiego.  Więcej...

Jeden z projektów pilotażowych realizowany jest w małopolskim Miechowie.

09/09/2014

Gwarancja dla młodzieży

Osiemnaście projektów pilotażowych programu Gwarancja dla młodzieży" podsumowują w Brukseli przedstawiciele Komisji Europejskiej. Inicjatywa, służąca zwalczaniu bezrobocia wśród mieszkańców UE poniżej 25. roku życia, została zatwierdzona w kwietniu 2013 r., a projekty ruszyły między sierpniem a grudniem zeszłego roku. Chodzi o ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu lub kształcenia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb. Jeden z projektów pilotażownych zrealizowano w Miechowie.  Więcej...

Przyroda ważna dla Europejczyka

08/09/2014

Przyroda ważna dla Europejczyka

Ochrona środowiska jest ważna niemal dla każdego Europejczyka, coraz powszechniej jesteśmy też skłonni wykorzystywać produkty ekologiczne, choć bywają one droższe. Najnowsze badanie Eurobarometru pokazuje, że mimo kryzysu gospodarczego troska Europejczyków o środowisko naturalne nie zmalała. Sondaż przeprowadzono w 28 państwach członkowskich od 26 kwietnia do 11 maja 2014 r.  Więcej...

Europa przyjazna dla firm

08/09/2014

Europa przyjazna dla firm

Czego oczekują od przyszłej polityki Unii Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa? To główne zagadnienie konsultacji ogłoszonej przez KE w ramach przeglądu Small Business Act (SBA). Ma on zastosowanie do wszystkich niezależnych firm, które zatrudniają poniżej 250 pracowników – w Europie stanowią one 99 proc. przedsiębiorstw. Termin konsultacji upływa w połowie grudnia.  Więcej...

KE ściśle współpracuje także z państwami członkowskimi UE w ramach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia.

05/09/2014

UE pomaga w walce z Ebolą

Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, ruchome laboratoria oraz wsparcie budżetów państwowych w działaniach na rzecz walki ze skutkami wirusa Ebola – na takie cele ma zostać wydane 140 mln euro, jakie Komisja Europejska zamierza przekazać władzom Gwinei, Sierra Leone, Liberii i Nigerii. To cztery kraje Afryki Zachodniej najbardziej dotknięte śmiertelną, zakaźną chorobą.  Więcej...

W przyszłym tygodniu mają być ogłoszone portfolia nowych komisarzy.

05/09/2014

Nowa Komisja coraz bliżej

Obecna polska wicepremier Elżbieta Bieńkowska znalazła się na liście potencjalnych członków nowej Komisji Europejskiej, którą ogłosił przewodniczący-elekt Jean-Claude Juncker. Konsultacje z kandydatami trwały od 2 września. Po opublikowaniu listy w Dzienniku Urzędowym Luksemburczyk przedstawi, za jaką tematykę będzie odpowiadał konkretny komisarz oraz jak zamierza zorganizować prace 28-osobowej Komisji.  Więcej...

Najważniejsze wydarzenia można śledzić na żywo, używając #10latPolskaUE

04/09/2014

10 lat Polski w UE – wykaz wydarzeń

Konferencje, debaty, imprezy plenerowe, wystawy, spotkania i konkursy w całym kraju – w ten sposób Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct i nasi partnerzy w całym kraju świętują 10. rocznicę historycznego poszerzenia UE o Polskę i 9 innych krajów. Rozszerzenie nastąpiło oficjalnie 1 maja, ale świętowanie potrwa do końca 2014 roku. Na tej stronie prezentujemy najważniejsze z wydarzeń. Strona jest na bieżąco aktualizowana. Najważniejsze wydarzenia można śledzić na żywo, używając #10latPolskaUE.  Więcej...

30 mln na promocję

03/09/2014

30 mln na promocję

Dodatkowe środki na promocję unijnych produktów rolnych – oto odpowiedź Unii Europejskiej na rosyjskie embargo. Komisja Europejska potwierdziła, że zamierza przeznaczyć o 30 milionów euro więcej na kampanie promocyjne realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej w 2015 r. Wypłacanie dodatkowych funduszy rozpocznie się wraz z początkiem realizacji zgłaszanych obecnie kampanii promocyjnych.  Więcej...

Większe połowy w Bałtyku

03/09/2014

Większe połowy w Bałtyku

Komisja Europejska proponuje zwiększenie limitów na połów ryb w Bałtyku w 2015 r. Wniosek KE, przedstawiony w ramach zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa, przewiduje, że wielkość całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) zwiększy się w przyszłym roku o 12 % i wyniesie 629 000 ton. Rada Europejska zajmie się wnioskiem w październiku.  Więcej...

Wymogi stawiane kandydatom na komisarzy określa Traktat o Unii Europejskiej.

03/09/2014

Juncker buduje nową Komisję

Od 2 września trwają spotkania Jean-Claude Junckera, przewodniczącego-elekta nowej Komisji Europejskiej, z kandydatami na komisarzy. Po zakończeniu tych konsultacji Luksemburczyk przekaże Radzie Unii Europejskiej listę nominowanych osób. Szacuje się, że proponowany skład nowej Komisji Europejskiej zostanie oficjalnie przedstawiony około połowy września.  Więcej...

Pożegnanie z EuroLatem

02/09/2014

Pożegnanie z EuroLatem

35 tysięcy osób uczestniczyło w naszej wakacyjnej akcji edukacyjno-informacyjnej "EuroLato 2014", która od końca czerwca do końca sierpnia towarzyszyła trasie koncertowej Lata z Radiem. W Polskę ruszyliśmy już 28 czerwca – po raz pierwszy namioty Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej stanęły na stadionie w Uniejowie. W niedzielę 31 sierpnia pożegnaliśmy wakacje w Gnieźnie - strefę europejską odwiedziło około 3 tys. młodszych i starszych gości. Dzień wcześniej byliśmy w Kaliszu, gdzie odwiedziło nas ponad 2 tys.  Więcej...

Juvenes: zapisy ruszyły!

01/09/2014

Juvenes: zapisy ruszyły!

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do konkurs dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores. W tegorocznej edycji mogą startować uczniowie urodzeni w 1997 roku. Wielki finał - czyli sprawdzenie umiejętności translatorskich europejskich siedemnastolatków - nastąpi 27 listopada. Jedną szkołę może reprezentować od dwóch do pięciu uczniów.  Więcej...

Polak zastąpi na stanowisku przewodniczącego RE Belga Hermana Van Rompuya.

01/09/2014

Tusk szefem Rady Europejskiej

Premier Donald Tusk zostanie nowym przewodniczącym Rady Europejskiej – taka decyzja zapadła na zakończonym w sobotę szczycie UE. Polak obejmie urząd 1 grudnia 2014 r. i ma go sprawować do 31 maja 2017 r. Z kolei Włoszka Federica Mogherini będzie wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Podczas spotkania w Brukseli szefowie państw i rządów Unii rozmawiali również o sytuacji na Ukrainie – prezydent Petro Poroszenko był gościem szczytu.  Więcej...

Masło i mleko z dopłatami

28/08/2014

Masło i mleko z dopłatami

Dopłaty do prywatnego przechowywania masła i oddtłuszczonego mleka w proszku, pokrywające dzienny koszt przechowywania tych produktów – to kolejna postanowienie Komisji Europejskiej mające zniwelować negatywne skutki ograniczenia przez Rosję importu europejskich produktów mleczarskich. Wcześniejsza decyzja KE dotyczyła producentów niektórych łatwo psujących się owoców i warzyw.  Więcej...

9. weekend za nami

25/08/2014

9. weekend za nami

Przedostatni, dziewiąty już weekend akcji EuroLato 2014, która towarzyszy trasie koncertowej Lata z Radiem I Programu Polskiego Radia, przebiegał pod znakiem zmiennej pogody. Pierwszego dnia, w sobotę, gościliśmy w Nowym Mieście Lubawskim, natomiast w niedzielę byliśmy w Ostrołęce. Było mnóstwo europejskich gier, zabaw, quizów i konkursów, ale nie tylko - było też dużo chmur i deszczu. Jednak, podobnie jak podczas 16 poprzednich imprez i tym razem spotkania z mieszkańcami przepełnione były dobrym humorem, uśmiechem, dobrą zabawą i sporą dawką wiedzy o Unii Europejskiej.     Więcej...

Pieciomiesięczny, płatny staż w KE to doświadczenie inne niż wszystkie.

25/08/2014

Zgłoś się na staż!

Posiadasz wykształcenie wyższe i chciałbyś zdobyć niepowtarzalne doświadczenie zawodowe? Interesują Cię sprawy Unii Europejskiej i uważasz, że sprawdzisz się w pracy w instytucji międzynarodowej? Staż w Komisji Europejskiej z pewnością spełni Twoje oczekiwania, a właśnie teraz możesz się na niego zgłosić. Nie czekaj, rekrutacja na marcową edycję 2015 trwa jeszcze do 29 sierpnia, do godz. 12.00. Zapraszamy!  Więcej...

Tragedia totalitaryzmów

22/08/2014

Tragedia totalitaryzmów

23 sierpnia przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Jego celem jest upamiętnienie masowych deportacji i eksterminacji. Deklarację Parlamentu Europejskiego w tej sprawie ogłoszono w 2008 r. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność przygotowała symboliczny znaczek „Remember. August 23”, który ma przypominać o tragicznych skutkach traktatu Ribbentrop – Mołotow, podpisanego dokładnie 75 lat temu.  Więcej...

Galileo z Doresą i Mileną

20/08/2014

Galileo z Doresą i Mileną

Przewidziane na dziś (czwartek 21 sierpnia) umieszczenie w kosmosie nowych satelitów - Doresy i Mileny, należących do unijnego programu nawigacji satelitarnej Galileo, zostało przełożone z powodu złej pogody. Wystrzelenie rakiety nośnej ma odbyć się w europejskim kosmodromie w pobliżu Kourou w Gujanie Francuskiej. Wydarzenie będzie można oglądać "na żywo" dzięki transmisji internetowej. Jeśli operacja się powiedzie, na orbicie będzie już 6 urządzeń programu Galileo.  Więcej...

Rolnicy dostaną wsparcie z UE

19/08/2014

Rolnicy dostaną wsparcie z UE

Europejscy producenci niektórych łatwo psujących się owoców i warzyw otrzymają wsparcie z unijnych środków. Decyzja Komisji Europejskiej ma związek z ograniczeniami nałożonymi przez Rosję na import produktów rolnych z UE. – Do ubiegania się o pomoc będą uprawnieni wszyscy producenci tych produktów rolnych – bez względu na to, czy są zrzeszeni w organizacjach producenckich, czy nie – mówi komisarz Dacian Cioloș. Środki te będą obowiązywać do końca listopada br., a ich budżet przewidziano na 125 milionów euro.  Więcej...

W 2013 r. Komisja Europejska udzieliła pomocy 124 milionom ludzi w ponad 90 krajach

19/08/2014

Zdążyć z pomocą

19 sierpnia był Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej. To szczególna data, upamiętniająca ofiary ataku na placówkę ONZ w Bagdadzie w 2003 r. Zginęły wówczas 22 osoby, w tym specjalny przedstawiciel Narodów Zjednoczonych w Iraku, Sérgio Vieira de Mello. Unia Europejska jest największym donatorem pomocy humanitarnej na świecie. Jej działalność w tym zakresie cieszy się powszechnym poparciem - według najnowszego badania Eurobarometru 9 na 10 obywateli wspólnoty uważa za istotne, by Unia finansowała pomoc humanitarną.  Więcej...

EuroLato w słońcu i w deszczu

19/08/2014

EuroLato w słońcu i w deszczu

Kolejny weekend z EuroLatem 2014 za nami. Tym razem w Płocku i Szczytnie stanowisko Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odwiedziło w sumie ponad 5 tys. osób. Akcja EuroLato 2014 przez całe wakacje towarzyszy trasie koncertowej Lata z Radiem. Naszym gościom proponujemy udział w quizach i konkursach, by poprzez zabawę poszerzali swoją wiedzę o Unii Europejskiej.  Więcej...

W Brukseli odbyła się dziś dyskusja z udziałem ekspertów państw członkowskich UE

14/08/2014

Na pomoc rolnikom w UE

Producenci w całej Unii Europejskiej mogą czuć się bezpieczni, obserwujemy każdy sektor i każdy rynek i jeśli tylko pojawi się istotne ryzyko, będę reagować. W ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej dysponujemy finansowymi i prawnymi instrumentami do przeprowadzenia europejskiej akcji razem z państwami członkowskimi - mówi Dacian Cioloș, komisarz UE ds. rolnictwa. To oświadczenie ma związek z rosyjskim embargiem na produkty rolne pochodzące z Unii Europejskiej i z zakończonym własnie posiedzeniem komitetu zarządzającego (Management Committee), zwołanym po to, by ocenić potencjalny wpływ rosyjskich środków przeciwko unijnym produktom rolnym.  Więcej...

Warszaty o wartościach

14/08/2014

Warszaty o wartościach

Czy Unia Europejska jest wspólnotą opartą na wartościach? Jakie są wartości europejskie? Czy wszyscy interpretujemy te wartości tak samo? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć za pomocą warsztatu „Jakie jest Twoje ID?” przygotowanego przez Fundację Evens. Jest to kompletny pakiet edukacyjny, promujący wartości europejskie. Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na ten temat lub poszukujących nowych narzędzi edukacyjnych.  Więcej...

Od 16. sierpnia do 7. września wystawę "Strzał w 10-tkę!", prezentującą drogę Polski do UE, można oglądać w Słupsku

13/08/2014

Słupsk: "Strzał w 10-tkę!"

Od 16 sierpnia w Urzędzie Miasta w Słupsku zapraszamy na wystawę prezentującą drogę Polski do UE. Składa się ona z 20-stu, wielkoformatowych tablic ze zdjęciami, z których część pochodzi z prywatnych archiwów i nie była wcześniej nigdzie prezentowana i opisami, tego co najważniejsze w okresie poprzedzającym członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Wystawa odwiedziła już Warszawę, Łódź, Lublin, Zamość, Ustkę, oprócz Słupska odwiedzi też Olsztyn, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Białystok, Katowice i Poznań.  Więcej...

Konflikt we wschodniej Ukrainie od lipca pochłonął kolejne ofiary cywilne i wymusił przesiedlenia ludności.

12/08/2014

Pomoc dla wschodniej Ukrainy

Komisja Europejska przeznacza dodatkowe 2,5 mln euro na pomoc dla ludności we wschodniej Ukrainie, która najbardziej ucierpiała wskutek trwających walk. Celem wsparcia humanitarnego jest pomoc w rejestrowaniu i przemieszczaniu uchodźców wewnętrznych, zapewnieniu im schronienia, jedzenia, wody, opieki zdrowotnej i psychologiczno-społecznej oraz w przygotowaniu się do nadchodzącej zimy. Ukraiński kryzys był tematem rozmów telefonicznych, jakie szef KE J.M. Barroso przeprowadził z prezydentami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.  Więcej...

Fundusze na mapie Europy

12/08/2014

Fundusze na mapie Europy

Nowa propozycja dla osób zainteresowanych funduszami europejskimi! Dzięki interaktywnej mapie Europy już teraz w jednym miejscu można znaleźć wyczerpujące informacje o projektach dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Interaktywna mapa pokazujące konkretne działania powstaje także w serwisie społecznościowym Pinterest.  Więcej...

Za dużo łososia i szprota

11/08/2014

Za dużo łososia i szprota

Polska znalazła się wśród 10 krajów wspólnoty, które przekroczyły kwoty połowowe przyznane na 2013 r. Dlatego teraz Komisja Europejska zadecydowała o odpowiednich redukcjach tegorocznych kwot. Według danych KE, polscy rybacy złowili zbyt dużo łososia atlantyckiego oraz szprota – w obu przypadkach przekroczenia oscylują wokół 5 proc.  Więcej...

W niedzielę w Krynicy Morskiej padł rekord - ponad 5000 osób odwiedziło stoisko Komisji Europejskiej.

11/08/2014

Rekordowe EuroLato2014!

Ponad 7 tys. osób odwiedziło w miniony weekend miasteczko namiotowe Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, które tym razem gościło w Ustce i Krynicy Morskiej. Akcja informacyjno-edukacyjna „EuroLato 2014" towarzyszy przez całe wakacje trasie koncertowej "Lata z Radiem". Naszym gościom proponujemy quizy i konkursy, które poprzez zabawę poszerzają wiedzę o Unii Europejskiej.  Więcej...

Na czwartek KE zwołała spotkanie ekspertów wysokiego szczebla ds. rolnictwa ze wszystkich państw UE.

08/08/2014

Możliwe wsparcie dla rolników

- Jestem przekonany, że sektor rolny jest w stanie szybko przestawić się na nowe rynki zbytu i wykorzystać nowe możliwości – mówi unijny komisarz ds. rolnictwa Dacian Cioloș i przypomina, że w ramach Wspólnej Polityki Rolnej dostępna jest również rezerwa kryzysowa. Deklaracja Daciana Cioloșa ma związek z rosyjskim embargiem na produkty rolne pochodzące z Unii Europejskiej. Jego oświadczenie dostępne poniżej.  Więcej...

Bezpieczniejsze wycieczkowce

08/08/2014

Bezpieczniejsze wycieczkowce

Podczas wakacji wielu Europejczyków decyduje się na rejs wycieczkowy lub korzysta z promu, aby dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Podstawą żeglugi pasażerskiej jest bezpieczeństwo. Dzięki badaniom finansowanym przez UE już udało się usprawnić ewakuację dużych statków pasażerskich, zaś nowe rozwiązania konstrukcyjne podnoszą odporność jednostek w wypadku kolizji lub wejścia na mieliznę.  Więcej...

Recykling wody

05/08/2014

Recykling wody

Co sądzisz o wtórnym wykorzystaniu wody? – to temat konsultacji społecznych ogłoszonych właśnie przez KE. Wtórne wykorzystanie wody nie jest popularne w Europie - większość oczyszczonych ścieków komunalnych trafia do rzek i jezior. Tymczasem zwiększenie wtórnego wykorzystania wody mogłoby pomóc znaleźć rozwiązanie narastającego problemu niedoboru wody oraz przeciwdziałać suszom. Zapraszamy do udziału w konsultacjach!  Więcej...

Cztery projekty ze wsparciem

04/08/2014

Cztery projekty ze wsparciem

Unia Europejska wesprze cztery kluczowe projekty infrastrukturalne w Polsce w ramach programu TEN-T, na ten cel w unijnym budżecie zapisano 12,5 milona euro. Projekty te zostały wybrane w ramach zaproszenia do składania wniosków w programie rocznym i wieloletnim TEN-T 2013. Ich celem jest ukończenie sieci TEN-T, a także opracowanie nowych metod ograniczania śladu węglowego w sektorze transportu. Program TEN-T 2013 przewiduje w sumie 320 mln euro dofinansowania do 106 projektów obejmujących działania od zarządzania ruchem powietrznym po poprawę wpływu sektora transportowego na środowisko.  Więcej...

Cebularz z certyfikatem

04/08/2014

Cebularz z certyfikatem

Cebularz lubelski dołączył do europejskich produktów regionalnych chronionych ze względu na pochodzenie geograficzne. Unia Europejska chroni tradycyjnie wytwarzane produkty spożywcze w trzech kategoriach: nazwa pochodzenia, oznaczenie geograficzne oraz gwarantowana tradycyjna specjalność. Do tej pory Polska zarejestrowała prawie 40 produktów m.in. oscypka i kiełbasę lisiecką, zaś w całej Unii zastrzeżono ich prawie półtora tysiąca.  Więcej...

To był już szósty weekend akcji EuroLato 2014, która towarzyszy trasie koncertowej Lata z Radiem i Programu 1 Polskiego Radia

04/08/2014

EuroLato 2014 pełne emocji

Kolejny, szósty już weekend, akcji EuroLato 2014, która towarzyszy trasie koncertowej "Lata z Radiem" I Programu Polskiego Radia, zapowiadał się niezwykle ciekawie. Pierwszego dnia w sobotę gościliśmy w słonecznym Turku, natomiast w niedzielę byliśmy w uroczym Drezdenku. Było mnóstwo europejskich gier, zabaw, quizów i konkursów, ale nie tylko dzięki nim emocje sięgały zenitu… W miniony weekend odwiedziło nas prawie 2000 osób.  Więcej...

Głównym źródłem podrabianych produktów pozostają Chiny – 66 % wszystkich zatrzymanych produktów pochodzi z tego kraju.

31/07/2014

Podróbki wpadają na granicy

W 2013 r. unijne służby celne zatrzymały prawie 36 mln wyrobów, co do których istniało podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej (PWI). Dane te pochodzą z rocznego sprawozdania KE z działalności unijnych służb celnych. Celnicy zatrzymują najczęściej podrabianą odzież i leki, a wartość skonfiskowanych towarów to ponad 760 mln euro.  Więcej...

Jakie miasta przyszłości?

31/07/2014

Jakie miasta przyszłości?

Jak polityka UE może wychodzić naprzeciw potrzebom miast? UE zaprasza do udziału w konsultacjach na ten temat. Miasta mają zasadnicze znaczenie w podejmowaniu wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, przed którymi stoi Europa. Planowany przez UE program rozwoju miast - nazywany także agendą miejską - ma sprawić, że polityka unijna i polityka krajowa pomogą miastom w odegraniu tej roli. Konsultacje potrwają do 26 września 2014 r.  Więcej...

Miliony na infrastrukturę

30/07/2014

Miliony na infrastrukturę

Komisja Europejska wybrała 106 projektów w ramach programu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), które uzyskają dofinansowanie z puli 320 mln euro przeznaczonych na poprawę infrastruktury w Europie. W ramach zaproszenia do składania wniosków wyłoniono 52 projekty w programie wieloletnim 2013 i 54 projekty w programie rocznym 2013, które skorzystają z funduszy unijnych w celu ukończenia sieci TEN-T, a także opracowania nowych metod ograniczania śladu węglowego w sektorze transportu.  Więcej...

KE uznała, że plan restrukturyzacji, który ma przywrócić polskiemu przewodnikowi rentowność, jest wiarygodny.

29/07/2014

Zgoda na pomoc dla LOT-u

Komisja Europejska uznała, że pomoc na restrukturyzację w wysokości 804 mln złotych (ok. 200 mln euro), którą Polska planuje przyznać na rzecz LOT-u, swojego narodowego przewoźnika lotniczego, jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja uznała w szczególności, że plan restrukturyzacji LOT-u umożliwi spółce odzyskanie długoterminowej rentowności bez nadmiernych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku.  Więcej...

Zostań koderem

29/07/2014

Zostań koderem

Gdy masz już dosyć piekącego słońca, wszystkie lektury na lato przeczytane i znudziły ci się nawet krzyżówki – czemu nie zabawić się w kodera? Skorzystaj z okazji, by w sierpniu opanować nowy język programowania! Zainicjowany przez UE Europejski Tydzień Kodowania (Europe Code Week) potrwa w całej Europie od 11 do 17 października 2014 r. Poprzedzające go imprezy są dobrą okazją, by nauczyć się sztuki kodowania, dla ciebie, kolegów, koleżanek i rodziny, słowem: dla każdego, kto chce zostać koderem tego lata.  Więcej...

W Wałczu i Stegnie odwiedziło nas w sumie prawie 5 tysięcy osób

28/07/2014

"EuroLato 2014" na półmetku

Najpierw stadion miejski w Wałczu, a dzień później nadmorska Stegna - "EuroLato 2014" odwiedziło kolejne miasta, ustanawiając przy okazji rekord frekwencji, bo przez nasze stoiska przewinęło się w sumie prawie 5 tysięcy osób. Akcja informacyjno-edukacyjna Komisji Europejskiej, towarzysząca trasie koncertowej Lata z Radiem Programu 1 Polskiego Radia, minęła już półmetek, a do końca wakacji odwiedzimy jeszcze 10 miast.  Więcej...

Rośnie optymizm co do sytuacji gospodarczej i przyszłości UE

25/07/2014

Wybory przyniosły zmianę

Po raz pierwszy od początku kryzysu finansowego więcej Europejczyków sądzi, że sytuacja gospodarcza poprawi się w ciągu najbliższych 12 miesięcy – wynika z wiosennego badania Eurobarometru. To pierwszy sondaż przeprowadzony po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Europa wychodzi na prostą. Wspólne wysiłki podejmowane na rzecz ożywienia koniunktury zaczynają przynosić wyniki – mówi wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič.  Więcej...

Energia dla Europy

24/07/2014

Energia dla Europy

Niższe opłaty za energię, poprawa bezpieczeństwa energetycznego dzięki zmniejszeniu zależności od importu gazu ziemnego - to niektóre z oczekiwanych efektów przyjętego nowego 30-procentowego celu redukcyjnego w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. - Nasz projekt ma skierować UE w stronę większego bezpieczeństwa dostaw energii – mówi wiceprzewodniczący KE Günther Oettinger.  Więcej...

Pieniądze dla kreatywnych

24/07/2014

Pieniądze dla kreatywnych

155 przedsiębiorstw - w tym jedna firma z Polski - otrzyma dotacje z pierwszego unijnego instrumentu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane firmy dostaną po 50 tys. euro na sfinansowanie studiów wykonalności, dzięki którym będą mogły rozwijać strategie w zakresie innowacji. Ponadto laureaci mogą skorzystać ze szkoleń biznesowych. Wszystko po to, aby wypracowane laboratoriach produkty jak najszybciej trafiły na rynek.  Więcej...

Unia bankowa szuka dyrektorów

24/07/2014

Unia bankowa szuka dyrektorów

Komisja Europejska ogłasza nabór na cztery stanowiska wysokiego szczebla w Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Będzie ona jednym z filarów powstającej unii bankowej. Osoby ubiegające się o stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, dyrektora ds. planowania oraz dyrektora ds. strategii mogą nadsyłać swoje kandydatury do 3 września br.  Więcej...

Bezpieczni w wakacje

24/07/2014

Bezpieczni w wakacje

Co roku miliony europejskich turystów spędzają urlopy zarówno na Starym Kontynencie jak i poza nim. Jednak niekiedy podczas wypoczynku pojawiają się problemy. Jeżeli zastanawiasz się, kto pokryje koszty leczenia w razie wypadku lub jakich dokumentów będziesz potrzebować, by podróżować ze swoim psem, przeczytaj, jak Unia Europejska może Ci pomóc.  Więcej...

Regiony ożywią gospodarkę

23/07/2014

Regiony ożywią gospodarkę

Efektywność energetyczna, zatrudnienie oraz konkurencyjność małych i średnich firm będą w centrum unijnej polityki spójności na lata 2014–2020 - wynika z najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej. - Epoka ogromnych dotacji na drogi i mosty powoli dobiega końca. To inwestycje koncentrujące się na innowacjach i ekologicznym wzroście gospodarczym stworzą dobre i trwałe miejsca pracy – podkreśla komisarz Johannes Hahn.  Więcej...

COSME szansą dla mniejszych

22/07/2014

COSME szansą dla mniejszych

Nawet 25 mld euro dodatkowego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – to efekt porozumienia podpisanego właśnie przez Komisję Europejską i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). – Małe i średnie firmy są podstawą gospodarki UE i miejscem, gdzie tworzy się 85 proc. wszystkich nowych miejsc pracy – przypomina komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Ferdinando Nelli Feroci.  Więcej...

Historia odnowiona

22/07/2014

Historia odnowiona

Musimy sprawić, aby historia ożyła – podkreśla komisarz Androulla Vassiliou i apeluje o maksymalne wykorzystanie wartości - także gospodarczej i społecznej - dziedzictwa kulturowego Europy. Z ostatnich danych wynika, że sektor może mieć problemy gdyż dotacje publiczne maleją, spada jednocześnie uczestnictwo Europejczyków w tradycyjnych działaniach kulturowych.  Więcej...

Szybka ścieżka do innowacji

22/07/2014

Szybka ścieżka do innowacji

100 mln euro – to budżet pilotażowej inicjatywy „Szybka ścieżka do innowacji” (Fast Track to Innovation). Jej celem jest najlepsze przygotowanie do wprowadzenia na rynek najlepszych pomysłów europejskich przedsiębiorstw i organizacji. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym obszarze technologii i jest dostępna dla wszystkich podmiotów prawnych w UE i w krajach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020”.  Więcej...

Jaki program dla miast?

22/07/2014

Jaki program dla miast?

72 proc. ludności UE mieszka w miastach, których dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio - ponad dwie trzecie wszystkich unijnych polityk. Dlatego KE rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące programu rozwoju miast. - Nie możemy osiągnąć naszych celów - niezależnie od tego, czy chodzi o zanieczyszczenia czy ubóstwo, bezrobocie czy energię - jeśli nie poradzimy sobie z tymi problemami w europejskich aglomeracjach – przekonuje komisarz Johannes Hahn.  Więcej...

EBI kredytuje TAURON

22/07/2014

EBI kredytuje TAURON

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał kredyt w wysokości do 295 milionów złotych (około 71 milionów euro) spółce TAURON Polska Energia na realizację inwestycji w obszarach energetyki odnawialnej oraz dystrybucji. Projekt zostanie zrealizowany na terenie południowej Polski do końca 2016 roku. Środki z kredytu EBI Grupa TAURON wykorzysta na rozbudowę sieci dystrybucyjnych (m.in. około 11 tys. nowych przyłączy) i modernizację infrastruktury.  Więcej...

Ceny rozmów i transmisji danych w telefonii komórkowej w UE są wyższe niż w USA.

22/07/2014

Telekomunikacyjne puzzle

Zbyt wolne tempo rozwoju łączności komórkowej czwartej generacji (4G), rosnący przesył danych, wzrost liczby użytkowników telefonii internetowej, brak ujednoliconych procedur wydawania zezwoleń na wdrożenie sieci telekomunikacyjnych. Komisja Europejska właśnie opublikowała sprawozdanie dotyczące rynku telekomunikacyjnego i kwestii regulacyjnych w tej dziedzinie w UE. Sprawozdanie dotyczy lat 2012–2013.  Więcej...

EuroLato skąpane w słońcu

21/07/2014

EuroLato skąpane w słońcu

Przysucha i Tarnobrzeg – w tych miastach gościliśmy w miniony weekend w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej Eurolato 2014. Nie zabrakło ani pięknej pogody, ani chętnych do udziału w zabawach i konkursach, które przygotowała Komisja Europejska w Polsce. Nie mieliście okazji być z nami? Koniecznie przeczytajcie relację!  Więcej...

Ochrona graczy w sieci

18/07/2014

Ochrona graczy w sieci

Dzięki wysiłkom Komisji Europejskiej i państw członkowskich portfele miłośników gier komputerowych są coraz lepiej chronione. W odpowiedzi na liczne skargi dotyczące zakupów wewnątrz aplikacji z grami internetowymi – szczególnie niezamierzonych transakcji dokonywanych przez dzieci – rozpoczęły się skoordynowane działania, które eliminują ten problem.  Więcej...

Zwalczyć nadużycia

17/07/2014

Zwalczyć nadużycia

Komisja Europejska wzywa państwa UE do skutecznej walki z nadużyciami finansowymi związanymi z unijnymi funduszami. Choć ze sprawozdania dotyczącego ochrony interesów finansowych wynika, że oszustwa dotyczą jedynie 0,2% wszystkich środków, to członkowie Unii powinni zrobić przegląd swoich systemów kontroli i jeszcze skuteczniej wykrywać nieprawidłowości.  Więcej...

UE oczami młodego Polaka

16/07/2014

UE oczami młodego Polaka

Piętnastoletni Jan Getek został laureatem konkursu pt. Co dla Ciebie znaczy rozszerzenie UE? zorganizowanego przez Komisję Europejską. Jury uznało pracę młodego Polaka za najlepszą w grupie wiekowej 15-18 lat – doceniło trafne spostrzeżenia, dojrzały styl pisania i pomysłowość autora. Nagrodą jest dwudniowa wycieczka do Brukseli.  Więcej...

Ochrona jakości produktów

16/07/2014

Ochrona jakości produktów

Czeskie kryształy, szkocki tartan, gobeliny z Aubusson, koronki z Koniakowa – to tylko niektóre z regionalnych wyrobów nierolniczych, cieszących się dużą renomą. Jak chronić to niezwykłe dziedzictwo? Jak wyróżnić oryginały na tle podróbek? Pomóc w odpowiedzi na te pytania mają konsultacje publiczne, które rozpoczęła Komisja Europejska. Chodzi o ochronę prawną wyrobów przemysłowych odznaczających się unikalnością pod względem jakości i wzornictwa charakterystycznego dla określonego miejsca ich produkcji.  Więcej...

Zdrowsze szkolne posiłki

16/07/2014

Zdrowsze szkolne posiłki

Posiłki oferowane w europejskich szkołach są coraz zdrowsze, a jadłospisy lepiej skomponowane. Dzieci mają ograniczony dostęp do napojów słodzonych cukrem i słonych przekąsek – to wnioski z raportu po badaniach Komisji Europejskiej, przygotowanego w ramach walki z otyłością u dzieci. Sprawozdanie obejmuje 28 państw i widać wyraźnie, że sytuacja systematycznie się poprawia.  Więcej...

Na pomoc małym producentom

16/07/2014

Na pomoc małym producentom

Komisja Europejska nakłania państwa UE do większej ochrony małych producentów żywności i sprzedawców detalicznych przed nieuczciwymi praktykami ich silniejszych partnerów handlowych. Zanim produkt dotrze do konsumenta, uczestnicy łańcucha dostaw często podwyższają jego końcową cenę. KE chce powstrzymać tego rodzaju praktyki.  Więcej...

Teraz nowy szef KE zwróci się do państw członkowskich o zaproponowanie kandydatów na komisarzy.

15/07/2014

Europosłowie za Junckerem

Jean-Claude Juncker uzyskał poparcie Parlamentu Europejskiego jako przewodniczący nowej Komisji Europejskiej. Za kandydaturą byłego premiera Luksemburga opowiedziało się 422 eurodeputowanych, podczas gdy wymagana większość wnosiła 376 głosów. Przed głosowaniem Juncker zaprezentował dokument programowy "Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych".  Więcej...

Hazard mniej szkodliwy

14/07/2014

Hazard mniej szkodliwy

Informacje o zagrożeniach wynikających z hazardu, uniemożliwienie dostępu osób nieletnich do stron internetowych z grami hazardowymi, proces rejestracji przed przystąpieniem do gry on-line – to główne zasady, jakie Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim w sprawie internetowych usług hazardowych. Celem działań jest ochrona zdrowia graczy i minimalizowanie szkód gospodarczych spowodowanych uzależnieniem od gier.  Więcej...

Kolejne przystanki EuroLata to Przysucha (19.07) i Tarnobrzeg (20.07).

14/07/2014

EuroLato pod Tatrami

Kolejny weekend z EuroLatem 2014 za nami – tym razem bawiliśmy się na południu Polski. W sobotę 12 lipca edukacyjny namiot Komisji Europejskiej gościł w Białce Tatrzańskiej, gdzie – mimo niepomyślnych prognoz – pogoda dopisała. W niedzielę 13 lipca spotykaliśmy się z mieszkańcami i turystami w Jastrzębiu-Zdroju. Akcja informacyjno-edukacyjna „EuroLato 2014” przez całe lato towarzyszy trasie koncertowej Lata z Radiem.  Więcej...

Trybunał za budownictwo

10/07/2014

Trybunał za budownictwo

Komisja Europejska pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Polsce grozi za to kara finansowa w wys. 96,72 tys. euro za każdy dzień uchybienia. Ale są także inne sprawy, m.in. w dziedzinie praw autorskich i praw pacjentów, w których Polska musi podjąć zdecydowane kroki.  Więcej...

Do 2020 roku nowy unijny program Erasmus+ zapewni dotacje 4 milionom osób.

10/07/2014

Rekordowy Erasmus!

Erasmus pobił kolejny rekord – w zeszłym roku z możliwości wyjazdu na naukę w innym kraju skorzystało prawie 270 tys. studentów, w tym 16,2 tys. z Polski. Polscy studenci najczęściej wyjeżdżali do Hiszpanii i Niemiec, a do Polski najwięcej studentów przyjechało z Turcji i Hiszpanii. Średnio każdy z nich dostawał stypendium w wysokości 272 euro miesięcznie. W styczniu br. uruchomiono Erasmus+, nowy program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.  Więcej...

Wspólne niebo Europy

10/07/2014

Wspólne niebo Europy

Polska znalazła się wśród osiemnastu państw, które Komisja Europejska wezwała do usprawnienia swoich funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB). Takie bloki odgrywają główną rolę w tworzeniu efektywniejszego, mniej kosztownego i mniej zanieczyszczającego systemu lotnictwa w Europie. - W europejskiej przestrzeni powietrznej musimy wreszcie usunąć granice państwowe - powiedział wiceprzewodniczący KE Siim Kallas.  Więcej...

Partnerstwo dla innowacji

09/07/2014

Partnerstwo dla innowacji

Nowe metody leczenia cukrzycy i chorób oczu, uruchomienie produkcji pojazdów napędzanych wodorem – to tylko niektóre projekty, które powstaną dzięki partnerstwu badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi w ramach programu „Horyzont 2020”. Pierwsza runda finansowania zostanie przeznaczona na projekty, które podniosą poziom życia ludzi i zwiększą konkurencyjność europejskiego przemysłu.  Więcej...

Zwrot funduszy na WPR

09/07/2014

Zwrot funduszy na WPR

Polska musi zwrócić do unijnej kasy 5,84 mln euro, które otrzymała na Wspólną Politykę Rolną. Rząd w Warszawie nie przestrzegał procedur związanych z oceną projektów w sektorze rozwoju obszarów wiejskich. W ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków KE wystąpiła do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot. Piętnaście krajów będzie musiało zwrócić w sumie 57 mln euro.  Więcej...

Europejski konkurs w Radomiu

09/07/2014

Europejski konkurs w Radomiu

27 czerwca przyznane zostały nagrody w Powiatowym Konkursie wiedzy o UE: Zjednoczeni w różnorodności. W imprezie, zorganizowanej przez Europejskie Gimnazjum Językowe z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu, wzięli udział uczniowie klas czwartych z radomskich gmin. Patronat honorowy nad konkursem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.  Więcej...

Miliard dla Warszawy

08/07/2014

Miliard dla Warszawy

Miliard złotych (240 mln euro) kredytu otrzyma Warszawa na modernizację infrastruktury od Europejskiego Banku Centralnego. Długoterminowa pożyczka banku Unii Europejskiej wesprze szeroki program inwestycyjny stolicy realizowany w latach 2014-2019, który zawiera projekty dotyczące transportu, edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, ale i przestrzeni publicznych i parków.   Więcej...

Ważne prawa konsumentów

07/07/2014

Ważne prawa konsumentów

Ścisłe egzekwowanie praw konsumentów to korzyść także dla przedsiębiorstw – mówił w Rzymie komisarz ds. polityki konsumenckiej Neven Mimica. Przedstawiając swoje poglądy, zwrócił uwagę na to, że Komisja Europejska musi stworzyć ramy, które pozwolą zwalczyć powszechne naruszenia, które występują jednocześnie w kilku, a nawet we wszystkich państwach UE. Zmiany przełożą się na większą przejrzystość na rynku, wzmocnią konkurencję i zrównają szanse przedsiębiorców.  Więcej...

W najbliższy weekend bawimy się w Białce Tatrzańskiej i Jastrzębiu Zdroju.

07/07/2014

Upalne EuroLato

Gorący weekend EuroLata przyciągnął do namiotów Komisji Europejskiej ponad cztery tysiące młodszych i starszych gości. Tym razem zawitaliśmy do Tarnowa Podgórnego (woj. wielkopolskie) i Żnina (woj. kujawsko-pomorskie) z naszą akcją informacyjno-edukacyjną „EuroLato 2014”, która przez całe lato towarzyszy trasie koncertowej „Lata z Radiem”.  Więcej...

Euroentuzjaści z Ukrainy w PKE

04/07/2014

Euroentuzjaści z Ukrainy w PKE

W jaki sposób Komisja Europejska zachęcą obywateli krajów członkowskich do czynnego udziału w życiu wspólnoty europejskiej? Z jakich źródeł czerpać informacje na temat Unii Europejskiej? Jak zmieniła się Polska w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz jak narodziła się tożsamość europejska u Polaków? – to tylko niektóre z pytań zadawanych przez grupę studentów z Ukrainy, którzy gościli 3 lipca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.  Więcej...

Święto Ukrainy, Gruzji i Mołdawii

03/07/2014

Święto Ukrainy, Gruzji i Mołdawii

Pierwszego lipca w Warszawie odbyło się oficjalne przyjęcie z okazji podpisania przez Gruzję, Mołdawię i Ukrainę umów o stowarzyszeniu z Unią Europejską. W uroczystości, wspieranej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, wzięło udział ponad 200 osób. 27 czerwca br. Ukraina, Mołdawia i Gruzja podpisały w Brukseli umowy stowarzyszeniowe obejmujące m.in. utworzenie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu.  Więcej...

Nauka 2.0 – konsultacje

03/07/2014

Nauka 2.0 – konsultacje

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie koncepcji „Nauka 2.0”. Komisja Europejska chce zbadać najnowsze tendencje w działaniach naukowców. Uczeni stosują nowoczesne technologie, by pozyskać do udziału w badaniach tysiące ludzi – sami też o wiele chętniej dzielą się doświadczeniami zarówno w swoim gronie, jak i udostępniając wyniki badań w internecie. KE chce sprawdzić, czy Europejczycy uczestniczą w tych procesach.  Więcej...

3. zjazd sieci Europa Café

03/07/2014

3. zjazd sieci Europa Café

Współpraca organizacji pozarządowych nie tylko między sobą, ale także z innymi sektorami jest niezwykle istotna i potrafi być bardzo owocna. Najlepszym przykładem tego jest Sieć Europa Café, w ramach, której NGOs z całej Polski spotykają się, by wymienić doświadczenia i zastanowić się jak zwiększyć efektywność działań swoich organizacji. Kolejną okazją do tego był 3. zjazd sieci Europa Café, który odbył się w dniach 26-27 czerwca 2014 roku w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.  Więcej...

Europa Nostra

02/07/2014

Europa Nostra

Do 15 października br. można zgłaszać kandydatów do nagrody Unii Europejskiej Europa Nostra – za działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego. Wyróżnienia przyznawane są architektom, rzemieślnikom, ekspertom ds. dziedzictwa kulturowego, wolontariuszom, szkołom, społecznościom lokalnym właścicielom obiektów dziedzictwa kulturowego oraz mediom. Laureatów XII edycji poznamy 11 czerwca 2015 r. podczas ceremonii rozdania nagród w Oslo.  Więcej...

Potencjał danych

02/07/2014

Potencjał danych

Co minutę na świecie powstaje 1,7 mld bajtów danych – tyle, ile zmieściłoby się na 360 tys. płyt DVD. Ich gromadzenie i eksploatacja nabierają coraz większego znaczenia. Odpowiadając na oczekiwania specjalistów z branży i zwykłych użytkowników, Komisja Europejska wezwała rządy krajowe, by nie przegapiły szansy, jaką stwarza rewolucja w zakresie dużych zbiorów danych.  Więcej...

Więcej recyklingu w UE

02/07/2014

Więcej recyklingu w UE

Unijna gospodarka stanie się bardziej ekologiczna, a znaczenie recyklingu będzie wzrastać – Komisja Europejska uchwaliła wnioski, które pomogą w osiągnięciu tych celów. Zmiany dotyczące gospodarki odpadami pozwolą też stworzyć 580 tys. nowych miejsc pracy, zmniejszyć zapotrzebowanie na trudno dostępne zasoby i zwiększyć konkurencyjność Unii.  Więcej...

Którą uczelnię wybrać?

02/07/2014

Którą uczelnię wybrać?

Działa już nowy rejestr europejskiego szkolnictwa wyższego (ETER). Zapewnia on łatwy dostęp do informacji na temat uniwersytetów w 36 państwach, w tym we wszystkich państwach członkowskich UE. W jednym miejscu udostępnione są informacje o ponad dwóch tysiącach instytucji, w których uczy się ponad 16 mln studentów. Sprawdzić można wielkość uczelni, liczbę studentów i wykładowców, wybór przedmiotów czy informacje o działalności badawczej oraz międzynarodowej.  Więcej...

Nowe budynki a środowisko

02/07/2014

Nowe budynki a środowisko

Komisja Europejska przyjęła nowe wnioski ustawodawcze, które mają na celu zmniejszenie oddziaływania nowych i odnawianych budynków na środowisko. Stanie się tak dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów i poprawie dostępności informacji na temat tego, jak nowe technologie oddziałują na środowisko.  Więcej...

Preferencje dla biznesu

01/07/2014

Preferencje dla biznesu

Już od tego roku polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z preferencyjnego finansowania w postaci m.in. łatwiej dostępnych kredytów, poręczeń bądź leasingu. 23 czerwcabr.w Warszawie Komisja Europejska we współpracy z rządem i Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich zainaugurowała instrumenty finansowe UE dla biznesu, udostępniane w ramach nowych programów na lata 2014-2020.  Więcej...

Przewodniczący KE José Manuel Barroso i były już wiceprzewodniczący Antonio Tajani

01/07/2014

Zastępstwa w Komisji

Czterech dotychczasowych członków Komisji Europejskiej – w tym Polak Janusz Lewandowski – zakończyło swoje misje jako unijni komisarze. Do czasu mianowania ich następców przewodniczący José Manuel Barroso podzielił obowiązki pomiędzy pozostałych członków KE. Oprócz Lewandowskiego do Parlamentu Europejskiego przenoszą się: Fin Olli Rehn, Włoch Antonio Tajani oraz reprezentująca Luksemburg Viviane Reding.  Więcej...

Twórz, nie podrabiaj!

01/07/2014

Twórz, nie podrabiaj!

Skuteczna ochrona i egzekwowanie praw własności intelektualnej mogą pomóc w rozwoju europejskiej gospodarki. Dlatego KE, proponując nowe podejście do problem, wskazuje na konieczność wyeliminowania z handlu tych podmiotów, które czerpią największe zyski z łamania praw związanych z własnością intelektualną. - Skuteczne egzekwowanie prawa musi opierać się na ścisłej współpracy między organami ścigania – mówi komisarz Algirdas Šemeta.  Więcej...

Festiwal piosenki UE

01/07/2014

Festiwal piosenki UE

Dwadzieścioro jeden wokalistów wzięło udział w Festiwalu Piosenki Krajów Unii Europejskiej, który odbył się 24 czerwca w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu. Wykonawcy przygotowali własne aranżacje znanych utworów, a widzowie mogli dzięki temu odkryć tradycję i kulturę krajów UE. Patronat nad imprezą objął Dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie pan Dominik Łazarz. Imprezę wspierało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.  Więcej...

UE apeluje do WTO

30/06/2014

UE apeluje do WTO

Unia Europejska zwróciła się do Światowej Organizacji Handlu (WTO) o wydanie orzeczenia w sprawie sporu dotyczącego rosyjskiego embarga na import świń i ich materiału genetycznego, świeżej wieprzowiny oraz niektórych produktów wieprzowych z UE, którego domniemanym powodem było wykrycie odosobnionych przypadków afrykańskiego pomoru świń (APŚ) na określonych obszarach na terytorium Polski i Litwy, graniczących z Białorusią.  Więcej...

Koleją wygodniej

30/06/2014

Koleją wygodniej

250,7 mln euro z Funduszu Spójności na modernizację kolei i wzrost konkurencyjności – tyle wyniesie dofinansowanie dwóch inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, które właśnie zatwierdziła Komisja Europejska. Ich celem jest odnowa taboru w priorytetowych transeuropejskich korytarzach transportowych (TEN-T) na terenie Polski. Dzięki inwestycjom pasażerowie będą mogli liczyć na większe bezpieczeństwo, komfort i krótszy czas przejazdu.  Więcej...

Zatrudnienie i sytuacja społeczna

30/06/2014

Zatrudnienie i sytuacja społeczna

Choć ożywienie gospodarcze w Europie jest faktem, to w wielu przypadkach nie przekłada się ono na poprawę sytuacji gospodarstw domowych. Bezrobocie młodych nie spadło znacząco, sytuacja kobiet na rynku pracy także jest gorsza niż w przypadku mężczyzn. Z kwartalnego przeglądu zatrudnienia i sytuacji społecznej KE wynika, że w ostatnim czasie rośnie liczba pracowników mobilnych - w większości są to obywatele krajów Europy Środkowej i Wschodniej.  Więcej...

Rynek sługą konsumentów

30/06/2014

Rynek sługą konsumentów

Europejczycy nadal nisko oceniają poziom usług bankowych, telekomunikacyjnych i energetycznych, czują się zdezorientowani, gdy kilka razy dziennie zmieniają się ceny na stacjach benzynowych. Komisja Europejska opublikowała właśnie dziesiątą tablicę wyników dla rynków konsumenckich. Analiza wskazuje na poprawę na rynkach towarów, natomiast rynek usług nadal pozostawia wiele do życzenia.  Więcej...

EuroLato już wystartowało

30/06/2014

EuroLato już wystartowało

Ponad tysiąc osób wzięło udział w pierwszej weekendowej akcji edukacyjno-informacyjnej cyklu „EuroLato 2014” zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Towarzyszący letniej trasie koncertowej "Lata z radiem" namiot gościł Uniejowe (woj. łódzkie) i Sierakowie (Wielkopolska).  Więcej...

Europejczycy zapłacą za roaming danych 25 razy mniej niż w w 2010 r.

30/06/2014

Roaming: ostatnia obniżka

Od 1 lipca transmisja danych w roamingu może kosztować nas o ponad połowę mniej niż latem zeszłego roku. Tę wielką letnią wyprzedaż zawdzięczamy Komisji Europejskiej! Od 1 lipca 2014 r. UE obniży pułapy cenowe za ściąganie danych z 45 do 20 centów za megabajt. Korzystanie z map, oglądanie filmów, sprawdzanie e-maili i korzystanie z portali społecznościowych będzie jeszcze tańsze w całej UE. Celem KE jest całkowite zniesienie opłat roamingowych do 2016 r.  Więcej...

Juncker nominowany

27/06/2014

Juncker nominowany

Były premier Luksemburga Jean-Claude Juncker został kandydatem na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Decyzja zapadła podczas Rady Europejskiej obradującej w Brukseli 26 i 27 czerwca br. O poparciu Junckera zadecydowało formalne głosowanie przeprowadzone podczas szczytu przywódców 28 krajów członkowskich, w którym Luksemburczyk uzyskał kwalifikowaną większość. Teraz jego kandydatura zostanie przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu.   Więcej...

Stowarzyszeni z UE

27/06/2014

Stowarzyszeni z UE

Podczas odbywającego się dziś w Brukseli szczytu Rady Europejskiej, Ukraina, Mołdawia i Gruzja podpisały umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską, obejmujące m.in. utworzenie strefy wolnego handlu. To symboliczna chwila dla trzech krajów uczestniczących w projekcie Partnerstwa Wschodniego – umowy pogłębią polityczne i gospodarcze relacje z Unią Europejską, korzystnie wpłyną też na gospodarki trzech państw.  Więcej...

Rybołóstwo w UE

26/06/2014

Rybołóstwo w UE

Na północy i zachodzie Europy następuje odbudowa stad ryb, ale nadal są poważne problemy związane z nadmiernymi połowami w Morzu Śródziemnym. Takie główne przesłanie Maria Damanaki, europejska komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, przekazała w tegorocznym sprawozdaniu na temat stanu zasobów rybnych i przygotowań do ustalania kwot połowowych na kolejne lata.  Więcej...

Łatwiej o azyl dla młodych

26/06/2014

Łatwiej o azyl dla młodych

W zeszłym roku wniosek azylowy w UE złożyło 12 690 małoletnich bez opieki. Wielu z nich nie ma w państwach członkowskich Unii nikogo i boryka się ze szczególnymi trudnościami na początku procedury azylowej. Komisja Europejska proponuje więc doprecyzowanie, które państwo jest odpowiedzialne za rozpatrywanie takich wniosków w podobnych przypadkach.  Więcej...

Zwalczyć cyberprzestępczość

26/06/2014

Zwalczyć cyberprzestępczość

Porozumienie o współpracy strategicznej związanej ze zwalczaniem cyberprzestępczości podpisali szefowie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz Europejskiego Urzędu Policji (Europol). To strategiczny dokument, który pozwoli na ściślejszą współpracę i wymianę informacji podczas walki z przestępczością w sieci.  Więcej...

Na ratunek pracownikom

26/06/2014

Na ratunek pracownikom

Z roku na rok rośnie liczba obywateli pracujących w wielu państwach i przedsiębiorstw działających na terenie całej Unii. Firmy i pracownicy napotykają jednak rozliczne problemy: przestarzałe i uciążliwe procedury, czy elektroniczne bariery, które utrudniają skuteczne korzystanie z usług publicznych. W uporządkowaniu sytuacji pomoże program ISA2 , który pozwoli państwom członkowskim zmodernizować administrację i doprowadzić do płynnej elektronicznej komunikacji.  Więcej...

Unia patrzy na Chiny

26/06/2014

Unia patrzy na Chiny

Jak się prowadzi biznes w Chinach? Jak przyciągnąć tamtejszych inwestorów do Polski? W jakich ramach prawnych w Chinach działają teraz przedsiębiorcy z Unii Europejskiej, a jakie regulacje będą ich obowiązywać w przyszłości? To zagadnienia, o jakich dyskutowano podczas konferencji "Polska-Chiny – w kierunku efektywnego modelu dyplomacji gospodarczej?", która 25 czerwca odbyła się w Sejmie.  Więcej...

Dofinansowanie dla środowiska

25/06/2014

Dofinansowanie dla środowiska

Prawie 239 mln euro na finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska przeznaczy w tym roku Komisja Europejska w ramach programu LIFE. To najwyższa jak dotąd pula funduszy, która ma wspierać projekty i inwestycje związane z ochroną przyrody i różnorodności biologicznej w całej Europie, efektywną gospodarką zasobami i zarządzaniem i informacjami w zakresie środowiska. Chętni mogą już składać wnioski.  Więcej...

Chodzi o 895 mln zł (około 224 mln euro) wypłacone od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2011 r.

25/06/2014

Autostrada A2: KE chce wyjaśnień

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie w celu wyjaśnienia, czy rekompensaty wypłacone przez państwo polskie przedsiębiorstwu Autostrada Wielkopolska S.A. (AWSA), operatorowi odcinka polskiej autostrady A2, były zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Chodziło o zrekompensowanie zmiany w prawie prowadzącej do zwolnienia pojazdów ciężarowych z obowiązku wnoszenia opłat autostradowych.  Więcej...

Niedoceniani nauczyciele

25/06/2014

Niedoceniani nauczyciele

Ponad 80% nauczycieli w Unii Europejskiej ma wrażenie, że ich zawód i starania nie są doceniane – wynika z ostatniego międzynarodowego badania nauczania i uczenia się (TALIS). Choć nauczyciele czują się dobrze przygotowani do zawodu, uważają, że wsparcie na początku ich drogi zawodowej nie jest powszechnie dostępne. Komisja Europejska wzywa więc do działań, które sprawią, że zawód nauczyciela stanie się bardziej atrakcyjny.  Więcej...

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego oraz rządu.

24/06/2014

Rekomendacje dla Polski

Jak co roku, Komisja Europejska przedstawiła rekomendacje reform, które według niej są niezbędne dla osiągnięcia w Polsce trwałego wzrostu gospodarczego i ograniczenia bezrobocia. Czy są one trafne i właściwie diagnozują problemy społeczno-gospodarcze Polski?  Czy postawione wytyczne są realne w spełnieniu, a sugerowane instrumenty ich osiągnięcia odpowiednie? Na te i inne pytania próbowaliśmy odpowiedzieć podczas konferencji "Rekomendacje dla Polski", która odbyła się we wtorek, 24 czerwca 2014 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.  Więcej...

200 mln Europejczyków z EKUZ

24/06/2014

200 mln Europejczyków z EKUZ

Prawie 200 mln Europejczyków ma już europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Tak wynika z najnowszych dostępnych danych. To ponad połowa ubezpieczonych w UE. Ta liczba stale rośnie: w zeszłym roku kartą posługiwało się o 8 mln obywateli więcej niż rok wcześniej.  Więcej...

Bezpieczne leki z sieci

24/06/2014

Bezpieczne leki z sieci

Europejczycy coraz częściej kupują lekarstwa w internecie. Już wkrótce klienci nie będą mieli żadnych wątpliwości, które apteki w sieci spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa. To dzięki specjalnemu oznaczeniu, które pojawi się na ich stronach www. Logo, przygotowane przez Komisję Europejską, będzie w pełni działać w drugiej połowie 2015 r.  Więcej...

Instrumenty finansowe dla MŚP

23/06/2014

Instrumenty finansowe dla MŚP

23 czerwca w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Komisję Europejską konferencja poświęconą nowej generacji unijnych instrumentów finansowych, które będą służyć wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2014 - 2020. Jej celem jest przygotowanie gruntu pod wdrożenie w Polsce unijnych instrumentów finansowych, w tym instrumentów udostępnianych w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (COSME), będącego główną inicjatywą Komisji na rzecz małych i średnich firm.  Więcej...

Kontrowersyjne czesne

23/06/2014

Kontrowersyjne czesne

Podwyższenie czesnego – jeżeli zrównoważy je odpowiednie wparcie dla studentów – na ogół nie wpływa negatywnie na podejmowanie studiów wyższych, nawet wśród studentów z grup o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, chyba że podwyżki są wyjątkowo duże. Jednak wzrost opłat może spowodować, że studia podejmie mniejsza liczba starszych studentów. Do takich wniosków prowadzi międzynarodowe badanie, którego wyniki opublikowała dziś Komisja Europejska. W badaniu podkreślono, że dotacje lub pożyczki mają podstawowe znaczenie dla zrównoważenia negatywnego wpływu czesnego lub podwyżek czesnego na podejmowanie studiów, zwłaszcza w przypadku osób ze słabszych grup społecznych.  Więcej...

Badania nad grafenem

23/06/2014

Badania nad grafenem

W czasie obchodów tygodnia grafenu, Komisja Europejska ogłosiła podwojenie rozmiarów projektu badań nad grafenem (Graphene flagship), co sprawia, że jest on jedną z większych inicjatyw europejskich w dziedzinie badań naukowych. W wyniku rozstrzygniętego właśnie konkurencyjnego zaproszenia o wartości 9 mln euro do udziału w konsorcjum zaproszono 66 nowych partnerów, w tym Uniwersytet Warszawski. Chociaż większość partnerów to uniwersytety i instytuty badawcze, rośnie udział przedsiębiorstw, głównie MŚP. Partnerstwo obejmuje obecnie ponad 140 organizacji z 23 krajów. Jego główny cel, to przeniesienie „magicznych właściwości” grafenu i powlekanych nim materiałów z naukowego laboratorium do codziennego użytku.  Więcej...

Raport o kolejach

23/06/2014

Raport o kolejach

Jak wynika z opublikowanego dziś sprawozdania Komisji w sprawie monitorowania rozwoju rynku przewozów kolejowych (składanego co dwa lata), chociaż niewątpliwie obserwujemy wzrost transportu kolejowego, w zakresie efektywności i jakości usług w niejednym z państw członkowskich pozostaje jeszcze sporo do zrobienia. Sprawozdanie zwraca szczególną uwagę na znaczenie swobodnej konkurencji i szerszego stosowania zamówień publicznych dla poprawy standardów usług dla pasażerów oraz lepszego wykorzystania podatków. Koleje europejskie otrzymują łączne subsydia ze środków publicznych rzędu 36 mld euro rocznie (kwota niemal dorównująca ich łącznym dochodom z biletów).  Więcej...

Pacjenci za mało bezpieczni

23/06/2014

Pacjenci za mało bezpieczni

Komisja Europejska opublikowała dziś pakiet przepisów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta, w którym opisano dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie od 2012 r. oraz wskazano bariery, które należy pokonać, aby podnieść poziom bezpieczeństwa pacjentów. O ile poczyniono postępy w zakresie kształtowania krajowych programów na rzecz bezpieczeństwa pacjentów, wciąż wiele pozostaje do zrobienia w sprawie upodmiotowienia pacjentów, szczególnie w obszarze kształcenia i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej. Wyniki konsultacji publicznych pokazują, że większość obywateli nadal postrzega kwestię bezpieczeństwa pacjentów jako problem w UE.  Więcej...

Konsultacje w sprawie wody

23/06/2014

Konsultacje w sprawie wody

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje społeczne w sprawie unijnej polityki dotyczącej wody pitnej, aby ustalić obszary, w których można dokonać ulepszeń. Konsultacje te przeprowadza się w odpowiedzi na Right 2Water, pierwszą udaną europejską inicjatywę obywatelską. Kwestionariusz można wypełnić do 15 września 2014 r. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w analizie dotyczącej ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian do unijnej dyrektywy dotyczącej wody pitnej.  Więcej...

Ponad 51 milionów ludzi na świecie musiało uciekać ze swych domów - wynika z danych UNHCR

20/06/2014

Światowy Dzień Uchodźcy 2014

20 czerwca przypada Światowy Dzień Uchodźcy. Zmuszonych do porzucenia swoich domów ze względu na konflikty zbrojne i katastrofy naturalne jest tylu ludzi, ilu łącznie zamieszkuje Czechy, Słowację, Węgry, Austrię i Rumunię. Dane są zastraszające - mówią wspólnie unijni komisarze: Kristalina Georgieva, Andris Piebalgs i Cecilia Malmström - ponad 51 milionów ludzi musiało uciekać ze swych domów, z czego prawie 17 milionów to uchodźcy, ponad 33 miliony ludzi musiało zmienić miejsce zamieszkania, ale pozostali w swoich krajach, zaś ponad milion osób stara się o azyl polityczny, argumentując to tym, że w ich krajach grozi im niebezpieczeństwo.   Więcej...

Lublin na 10 lat w UE

20/06/2014

Lublin na 10 lat w UE

Polska i Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego świata – to już piąta konferencja w ramach rocznego cyklu seminariów, poświęconych 10. rocznicy członkostwa Polski w UE, a zaraz po niej debata: Szkolnictwo wyższe w Polsce w procesie integracji europejskiej. To wszystko 16 czerwca działo się w Lublinie, na Wydziale Politologii UMCS. Patronat nad konferencją sprawowała Komisja Europejska w Polsce. Przed konferencją otwarto wystawę "Strzał w 10-tkę", poświęconą drodze Polski do Unii Europejskiej. Można ją oglądać do 2 lipca.  Więcej...

KE chce teraz uprościć przepisy dotyczące m.in. transportu, polityki rolnej i ochrony środowiska.

18/06/2014

Uproszczone prawo unijne

Prawo Unii Europejskiej jest regularnie odchudzane i upraszczane, a jego wdrażanie stało się tańsze – to efekt konsekwentnych prac Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. Program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) jest w toku, a dziś, na kilka dni przed szczytem Rady Europejskiej, przewodniczący KE, José Manuel Barroso, zapowiedział przyspieszenie prac nad inteligentnymi regulacjami.  Więcej...

Jak złagodzić zmiany klimatu?

18/06/2014

Jak złagodzić zmiany klimatu?

Ponad 44 miliony euro na działania na rzecz klimatu przekaże w tym roku Unia Europejska w ramach programu LIFE. Zainteresowane firmy mogą od dziś ubiegać się o dofinansowanie na innowacyjne rozwiązania problemu zmian klimatycznych na całym kontynencie. Termin składania wniosków upływa 16 października.  Więcej...

W trakcie konkursu młodzi architekci od nowa zaprojektują miejskie parkingi.

17/06/2014

(R)ewolucja parkingowa w Gdyni

Gdyński konkurs (R)ewolucja parkingowa nagrodzony przez Komisję Europejską. Inicjatywa znalazła się pośród 19 działań, które będą finansowane w ramach kampanii Wybieraj właściwe połączenia (Do the Right Mix), promującej ekologiczne i bardziej zrównoważone sposoby poruszania się po mieście. Każdy z wyróżnionych projektów otrzyma do 7 tys. euro.  Więcej...

Nowy paszport umiejętności

17/06/2014

Nowy paszport umiejętności

Europejski paszport umiejętności w sektorze hotelarsko-gastronomicznym zainaugurowała dziś Komisja Europejska. To narzędzie, które ma ułatwić kontakt między poszukującymi pracy i pracodawcami w tym sektorze w Europie. Paszport umiejętności pomaga pracownikom i pracodawcom w pokonywaniu barier językowych oraz ułatwia rekrutację. W przyszłości zostanie rozszerzony na inne sektory.  Więcej...

Miliony na przesył gazu

17/06/2014

Miliony na przesył gazu

410 mln złotych kredytu przyznał operatorowi systemu przesyłowego gazu ziemnego w Polsce, spółce GAZ-SYSTEM S.A., Europejski Bank Inwestycyjny. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę gazociągu z Lwówka do Odolanowa. Projekt – część planowanego korytarza gazowego UE Północ-Południe w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej – ułatwi dostęp do alternatywnych źródeł dostaw gazu.  Więcej...

Niezadowoleni z edukacji

17/06/2014

Niezadowoleni z edukacji

Edukacja i szkolenia nie odpowiadają potrzebom rynku pracy – tak uważa co czwarty Europejczyk. Nowe badanie Eurobarometru wykazało również, że taki sam odsetek obywateli UE twierdzi, że ich wykształcenie i kursy, które przeszli, nie zapewniły im umiejętności niezbędnych do znalezienia pracy zgodnej z ich kwalifikacjami.  Więcej...

Viviane Reding: Europa położyła kres procederowi okradania konsumentów w internecie.

16/06/2014

Konsument w epoce cyfrowej

Dobre wieści dla ponad 507 milionów konsumentów w UE - unijna dyrektywa, która właśnie weszła w życie, wzmacnia ich prawa niezależnie od tego, czy dokonują oni zakupów w internecie czy w sklepach stacjonarnych. Nowe przepisy będą korzystne także dla firm, ponieważ stworzą równe szanse, przez co oferowanie produktów i usług w kontekście transgranicznym będzie tańsze. W Polsce i Bułgarii dyrektywa wejdzie w życie z opóźnieniem.  Więcej...

Nowy ład na polskim niebie

13/06/2014

Nowy ład na polskim niebie

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję w wysokości 72,1 mln euro pochodzących z Funduszu Spójności na wprowadzenie nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym w Polsce, modernizację sprzętu i systemów komunikacji radiowej, radionawigacji, nadzoru oraz oprogramowania. Projekt poprawi bezpieczeństwo ruchu lotniczego, zwiększy wydajność przestrzeni powietrznej i poprawi jakość usług świadczonych przez polskiego dostawcę usług nawigacji lotniczej. Co równie istotne, powinien zmniejszyć negatywny wpływ lotnictwa na środowisko poprzez redukcję opóźnień i objazdów dzięki lepszemu funkcjonowaniu systemu.  Więcej...

UE wspiera Ukrainę

13/06/2014

UE wspiera Ukrainę

Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie pierwszą kwotę w wysokości 250 mln euro celem wsparcia instytucji i reform w kraju. Ta płatność jest częścią programu na rzecz wzmocnienia instytucji państwowych ("State Building Contract") podpisanego 13 maja br. po wspólnym posiedzeniu Komisji Europejskiej i rządu ukraińskiego w Brukseli.   Więcej...

Frontex: praca dla dyrektora

13/06/2014

Frontex: praca dla dyrektora

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) ogłasza nabór na stanowisko dyrektora wykonawczego (grupa zaszeregowania AD 14). Frontex to agencja UE z siedzibą w Warszawie, zatrudnia obecnie ok. 310 pracowników i dysponuje budżetem na rok 2014 w wysokości 89 mln EUR. Jej misją jest ułatwianie stosowania i podnoszenie skuteczności istniejących i przyszłych środków unijnych związanych z zarządzaniem granicami zewnętrznymi poprzez zapewnianie koordynacji działań państw członkowskich przy wdrażaniu tych środków, a tym samym przyczynianie się do zapewnienia skutecznego, wysokiego i jednolitego poziomu kontroli na zewnętrznych granicach państw członkowskich.  Więcej...

Gala młodych liderek

12/06/2014

Gala młodych liderek

- Jako szefowa efektywnie deleguję obowiązki swoim pracownikom (…). Nawiązuję kontakty z kobietami z innych państw, troszczącymi się o godność i wolność ludzką – to fragment pracy Agaty Ordon, która wygrała w tegoroczną edycję konkursu "Jestem szefową".To inicjatywa Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, realizowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.  Więcej...

48 mld EUR na badania

12/06/2014

48 mld EUR na badania

Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły nowatorskie instrumenty finansowe i usługi doradcze UE, które mają ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych siedmiu lat produkty „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów” udostępnią przedsiębiorstwom ponad 24 mld EUR na badania naukowe i innowacje. Wartość ostatecznych inwestycji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, które otrzymają wsparcie z tych środków, ma sięgnąć 48 mld EUR.  Więcej...

Nie odwracaj oczu

12/06/2014

Nie odwracaj oczu

Kampanię na rzecz zwalczania przemocy seksualnej wobec dzieci podczas mundialu, pod hasłem „Nie odwracaj oczu”, zainicjował dziś przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Akcję, skierowaną do Brazyliczyków i kibiców, którzy przyjadą na mundial, wspierają m.in. Kaká, Juninho Pernambucano i inni znani brazylijscy piłkarze.  Więcej...

Wystawę Narodowego Banku Polskiego i Komisji Europejskiej można odwiedzać codziennie do 13 lipca, w godz.11.00 - 15.00

12/06/2014

Dwór Artusa ma Euro

Do 13 lipca w gdańskim Dworze Artusa można oglądać wystawę Euro, waluta europejska, przygotowaną przez Narodowy Bank Polski i Komisję Europejską. Ukazuje ona historię wspólnej waluty europejskiej oraz proces, który doprowadził do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). W atrakcyjny sposób przedstawiono również historię strefy euro, rolę euro w Unii Europejskiej i świecie, znaczenia europejskiej waluty dla obywateli. Wystawa zawiera także informacje na temat polityki gospodarczej UE, warunków uczestnictwa w strefie euro oraz perspektyw przyjęcia wspólnej waluty europejskiej przez Polskę. Zwiedzający dowiedzą się również jak zabezpieczone są banknoty i monety euro. Dla najmłodszych gości przygotowano specjalne atrakcje.  Więcej...

Praca w PKE

11/06/2014

Praca w PKE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika kontraktowego (contract agents) do wydziału administracji na stanowisko Accounting Assistant in Representation in Warsaw. Czekamy na zgłoszenia osób, które zdały egzamin CAST Function Group III.  Więcej...

Dobry budżet na 2015 r.

11/06/2014

Dobry budżet na 2015 r.

– Połączenie spuścizny przeszłości z pomocą Europie w wyjściu z kryzysu, i to przy skromniejszych zasobach – tak komisarz UE ds. budżetu, Janusz Lewandowski, opisuje przyjęty przez Komisję projekt budżetu UE na przyszły rok. Większość zapisanych w nim zobowiązań przeznaczona jest na projekty, dzięki którym Europa umocni się pod względem gospodarczym, natomiast ok. 40% płatności zostanie wykorzystane na finansowane przez Unię projekty z okresu 2007–2013.  Więcej...

Lewandowski głosem dzieci

11/06/2014

Lewandowski głosem dzieci

UNICEF i Unia Europejska rozpoczynają właśnie kampanię „Głos Dzieci”, w której Robert Lewandowski, Ambasador Dobrej Woli UNICEF, apeluje o wsparcie dla dzieci dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Piłkarz odwiedził obóz dla uchodźców w Jordanii i użyczył głosu chłopcu, który stał się ofiarą wojny w Syrii.W spocie promującym kampanię „Głos Dzieci” Robert Lewandowski, Ambasador Dobrej Woli UNICEF, wystąpił wspólnie z Mustafą, syryjskim chłopcem, dla którego wojna, strach i przemoc to codzienność.  Więcej...

Reformy dla innowacji

10/06/2014

Reformy dla innowacji

Choć inwestycje w badania naukowe i innowacje stymulują wzrost gospodarczy, to wiele krajów UE wciąż nadal musi ograniczać wydatki budżetowe. Dlatego Komisja Europejska zaleca maksymalnie usprawnienie procedur tak, aby wydatek nawet najmniejszej kwoty przyniósł jak najlepsze rezultaty. – Czas na sygnał ostrzegawczy: albo podejmiemy działania teraz, albo zapłacimy za ich brak w nadchodzących latach – mówi komisarz Máire Geoghegan-Quinn.  Więcej...

Impuls dla dyplomacji kulturalnej

10/06/2014

Impuls dla dyplomacji kulturalnej

Unia Europejska i jej państwa członkowskie mogą znacząco zyskać, stosując tak zwaną miękką siłę (ang. soft power), jaką dysponuje dyplomacja kulturalna. Przyniosłoby to korzyści gospodarce dzięki lepszemu dostępowi do rynku dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, większej różnorodności kulturowej, a także szerszej wymianie wartości europejskich. To główny wniosek z opublikowanego dzisiaj raportu KE.  Więcej...

Nauczyciele w Brukseli

10/06/2014

Nauczyciele w Brukseli

Nauczyciele z różnych szkół Polski mieli kolejną okazję, aby z bliska przyjrzeć się jak wygląda praca w instytucjach unijnych. W ciągu dwóch pełnych wrażeń dni (4-5 czerwca) nasi goście odwiedzili Parlament Europejski i Komisję Europejską, podejrzeli pracę unijnej administracji, uczestniczyli w licznych prelekcjach. Wyjazd poprzedziło seminarium w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce.  Więcej...

Kosmiczne innowacje w Polsce

06/06/2014

Kosmiczne innowacje w Polsce

W dniach 5-7 września 2014 r. w Podzamczu k. Chęcin odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Człowiek w Kosmosie z udziałem ekspertów ds. kosmosu z całego świata oraz Piknik Naukowo – Technologiczny, skierowany do szerokiego grona odbiorców. Zainteresowani prelegenci i wystawcy wciąż mogą zgłaszać się do organizatorów. Partnerem akcji jest Komisja Europejska w Polsce.  Więcej...

Inwazja marsjańskich łazików

06/06/2014

Inwazja marsjańskich łazików

Zakończyła się rejestracja do European Rover Challenge 2014. Do udziału w tych międzynarodowych zawodach zgłosiło się aż 25 zespołów z całego świata. Impreza odbędzie się w dniach 5-7 września w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu k. Chęcin. Partnerem akcji jest Komisja Europejska w Polsce.  Więcej...

Komisja Europejska uważa, że w wypadku Polski prognozy wzrostu gospodarczego są pozytywne.

05/06/2014

Lewandowski: czas reform trwa

– Polska jest na dobrym kursie – mówił w Sejmie komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu. Janusz Lewandowski przedstawił posłom 3 komisji sejmowych: do Spraw Unii Europejskiej, Finansów Publicznych i Gospodarki zalecenia dla Polski na rok 2014/15, opracowane przez Komisję Europejską w ramach tzw. semestru europejskiego. Jest to proces koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej.  Więcej...

Litwa gotowa na euro

04/06/2014

Litwa gotowa na euro

Komisja Europejska proponuje, by Litwa miała możliwość wejścia do strefy euro już 1 stycznia 2015 r. Ze sprawozdania, w którym oceniono gotowość ośmiu państw UE do przyjęcia wspólnej waluty wynika, że rząd w Wilnie wypełnił wszystkie konieczne warunki. Teraz na ten krok musi zgodzić się Rada Unii Europejskiej.  Więcej...

Miliony na polskie koleje

04/06/2014

Miliony na polskie koleje

268 mln EUR kredytu przyznał spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA Europejski Bank Inwestycyjny. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację linii kolejowej z Katowic do Krakowa. Dzięki pożyczce wymienione zostaną tory, podkłady i sieć trakcyjna. Pociągi pojadą szybciej, a przebudowa stacji zapewni większy komfort podróżowania osobom niepełnosprawnym.  Więcej...

Europa w Gliwicach

03/06/2014

Europa w Gliwicach

Już po raz kolejny Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu wspólnie zorganizowały Dzień Europy. W imprezie, która odbyła się 23 maja w Gliwicach i została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gliwice i Starosty powiatu gliwickiego, wzięli udział uczniowie czternastu gimnazjów. Każda szkoła reprezentowała jedno państwo Unii Europejskiej.  Więcej...

Wszystko o polityce zagranicznej

03/06/2014

Wszystko o polityce zagranicznej

Polska Polityka Zagraniczna – efektywnie, znacząco, perspektywicznie - to tytuł konferencji, na którą już 5 czerwca, o 9.45 na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego,  zaprasza Koło Młodych Dyplomatów UW. Wydarzenie to jest zwieńczeniem półrocznego projektu, związanego z analizą dotyczącą działalności polskiego MSZ na świecie. Projekt był realizowany w ramach konkursu EurActiv.pl oraz Komisji Europejskiej. Podczas konferencji, podzielonej na trzy panele ekspercie, będzie mowa głównie o pozycji Polski w regionie i na świecie.    Więcej...

KE oczekuje, że do 2015 r. gospodarki wszystkich krajów wspólnoty będą znowu rosły.

02/06/2014

Rekomendacje dla Europy

Komisja Europejska przyjęła zalecenia dotyczące polityki gospodarczej poszczególnych państw członkowskich - rekomendacje mają na celu podtrzymanie ożywienia gospodarczego, zapoczątkowanego w ubiegłym roku. Zalecenia KE opierają się na szczegółowej analizie sytuacji każdego kraju i zawierają wskazówki na temat sposobów pobudzania wzrostu gospodarczego, zwiększania konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy w latach 2014–2015. W przypadku Polski KE zamierza zwiesić tzw. procedurę nadmiernego deficytu.  Więcej...

Sceptycy w Europie

02/06/2014

Sceptycy w Europie

Jak przeciwnicy dalszej integracji wpłyną na kształt Europy? - to jedno z zagadnień omawianych podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego „Eurosceptycyzm w Polsce i w Europie". Zorganizowano je w piątek 30 maja br. w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partnerem wydarzenia było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.  Więcej...

Zrównoważony świat

02/06/2014

Zrównoważony świat

Walka z ubóstwem, poprawa opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo żywnościowe, edukacja, ochrona sanitarna, godna praca – to część obszarów priorytetowych wymienionych przez KE w ramach negocjowania globalnych celów zrównoważonego rozwoju. - Po raz pierwszy świat dysponuje technologią i zasobami umożliwiającymi likwidację skrajnego ubóstwa za naszego życia – podkreśla komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs.  Więcej...

Sprawniejsi w sieci

29/05/2014

Sprawniejsi w sieci

Obywatele i przedsiębiorcy w Unii Europejskiej coraz częściej wchodzą do sieci, robią zakupy przez internet, mają większe zaufanie do rozwiązań teleinformatycznych i sprawniej z nich korzystają. Nadal istnieje jednak ogromna przepaść pomiędzy obywatelami w zakresie umiejętności cyfrowych. Mimo to, według najnowszych danych, Europa jest na dobrej drodze, by do 2015 roku zrealizować 95 spośród 101 celów agendy cyfrowej, a to ogromny postęp.  Więcej...

Jak ugryźć pieniądze z CEF?

28/05/2014

Jak ugryźć pieniądze z CEF?

Co to jest instrument Łącząc Europę i kto może starać się o wsparcie finansowe z tego źródła? – to główny temat spotkania informacyjnego zorganizowanego we wtorek 27 maja 2014 r. dla przedstawicieli polskich firm, uczelni i samorządów. Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF) będzie finansować projekty transportowe, energetyczne i internetowe – do 2016 r. Polska może wykorzystać z tego źródła ok. 4,4 miliarda EUR.  Więcej...

KE a „Jeden z nas”

28/05/2014

KE a „Jeden z nas”

Komisja Europejska ogłosiła dziś odpowiedź na europejską inicjatywę obywatelską „Jeden z nas”. Po spotkaniu z jej organizatorami i przeanalizowaniu postulatów KE postanowiła, że nie przedstawi wniosku ustawodawczego w tej sprawie, gdyż państwa członkowskie i Parlament Europejski niedawno przedyskutowały te zagadnienia i podjęły decyzję o kierunku odnośnej polityki. Autorzy inicjatywy wezwali UE do zaprzestania finansowania działań, które zakładają niszczenie ludzkich zarodków – przede wszystkim w dziedzinie badań naukowych, pomocy rozwojowej i zdrowia.  Więcej...

Szefowie państw i rządów UE omówią propozycje Komisji na posiedzeniu Rady Europejskiej, 26 i 27 czerwca.

28/05/2014

Plan energetycznego bezpieczeństwa

– Napięcia na Ukrainie po raz kolejny przypomniały nam o tym, że należy wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Jest jeszcze dużo do zrobienia – powiedział Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, przedstawiając nową europejską strategię w tym zakresie. Do najważniejszych punktów nowego planu należą: zróżnicowanie zewnętrznych dostaw energii, modernizacja infrastruktury, ukończenie tworzenia wewnętrznego rynku oraz oszczędzanie energii.  Więcej...

Więcej na naukę i edukację

28/05/2014

Więcej na naukę i edukację

Więcej pieniędzy na pokrycie zobowiązań prawnych w obszarze badań i innowacji, edukacji oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do tego zmiany w budżecie polityki spójności, uwzględniające wnioski o wyższe zwroty dla państw członkowskich i trudną sytuację na Ukrainie – takie zmiany znalazły się w projekcie nowego budżetu korygującego na rok 2014, który przedstawiła Komisja Europejska.  Więcej...

Czyste europejskie kąpieliska

27/05/2014

Czyste europejskie kąpieliska

Cypr, Luksemburg, Malta, Chorwacja – to w tych państwach woda w kąpieliskach jest najczystsza. Europejska Agencja Środowiska opublikowała coroczne sprawozdanie na temat jakości wody w europejskich rzekach, jeziorach i kąpieliskach. Z zestawienia danych z 22 000 miejsc w UE, Szwajcarii i Albanii wynika, że turyści i plażowicze mogą czuć się usatysfakcjonowani i bezpieczni. Jakość wody w europejskich kąpieliskach oceniono jako ogólnie wysoką. W Polsce minimalne kryteria spełnia 98% badanych punktów. W dwóch trzecich przypadków jakość wody została uznana za „doskonałą”.  Więcej...

Wybory do Parlamentu Europejskiego

26/05/2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Witamy na stronie specjalnego serwisu informacyjnego o najważniejszych sprawach, związanych z zakończonymi właśnie wyborami do Parlamentu Europejskiego. 23,82% - tyle, już oficjalnie zgodnie z komunikatem PKW - wyniosła frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Wyniki, już oficjalnie ogłoszone przez PKW, wieczorem 26 maja są takie: 19 mandatów zdobyła PO, 19 mandatów - PiS, 5 mandatów - SLD-UP i po 4 mandaty KNP i PSL.   Więcej...

Barroso: to pierwsze eurowybory po zakończeniu najpoważniejszego kryzysu od dekad.

26/05/2014

Europa wybrała swój Parlament

23,82 proc. - tyle, już oficjalnie zgodnie z komunikatem Państwowej Komisji Wyborczej - wyniosła frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce. W całej UE nieznacznie przekroczyła 41 procent. Oznacza to, że w Polsce do urn poszło nieznacznie mniej osób uprawnionych do głosowania niż w 2009 roku (24,5 proc.), zaś frekwencja w całej UE była minimalnie wyższa niż przed 5 laty. Poniżej prezentujemy podział mandatów w Parlamencie Europejskim.  Więcej...

Obserwują eurowybory

23/05/2014

Obserwują eurowybory

23 maja w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Panafrykańskiego, Komisji Wyborczej z Zimbabwe oraz Forum Regionalnego ds. Organizacji Wyborów. Celem wizyty studyjnej jest obserwowanie organizacji i przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Goście pytali o proces decyzyjny w UE oraz rosnące znaczenie Parlamentu Europejskiego po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego.  Więcej...

Różnorodność ma swój dzień

23/05/2014

Różnorodność ma swój dzień

Zarządzanie różnorodnością krok po kroku – to tytuł i temat seminarium, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Spotkanie, będące głównym wydarzeniem Dnia Różnorodności, odbyło się 23 maja br. w Warszawie. W jego trakcie kolejne firmy działające w Polsce przystąpiły do Karty Różnorodności. To wspierana przez Komisję Europejską forma promocji równego traktowania w miejscu pracy.  Więcej...

Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.

23/05/2014

Umowa partnerstwa z Polską

Komisja Europejska przyjmuje „umowę partnerstwa” z Polską dotyczącą wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w latach 2014-2020. Przyjęta umowa otwiera drogę do inwestycji na łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014–2020. Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Ponadto na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma 8,6 mld euro.  Więcej...

Znani blogerzy i vlogerzy, którzy włączyli się w akcję zachęcali swoich fanów, aby dzielili się z innymi tym, z czego są dumni

23/05/2014

Koniec kampanii #dumnizwyboru

Ponad 600 tysięcy osób zetknęło się w sieci z kampanią #dumnizwyboru - wynika z najnowszych danych. To akcja społecznościowa Komisji Europejskiej w Polsce, która rozpoczęła się w drugiej połowie kwietnia, a kończy w tym tygodniu. Nie ujawnialiśmy wcześniej jaki jest cel kampanii, ani kto ją przygotował. Znani blogerzy i vlogerzy publikowali wpisy o tym, z czego są dumni, zachęcali do tego także swoich fanów. Setki osób publikowały swoje wpisy i zdjęcia, wygrywając przy okazji zaprojektowane specjalnie dla nich koszulki. Z tych wpisów jasno wynika, ile zależy od jednej decyzji, od jednego wyboru... 25 maja warto wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bądźcie #dumnizwyboru.  Więcej...

Wolny rozwój szkolnictwa

22/05/2014

Wolny rozwój szkolnictwa

Wciąż zbyt mało państw wykorzystuje informacje zebrane na temat szkolnictwa wyższego do poprawy jakości uczelni oraz możliwości, jakie oferują one studentom – wynika z opublikowanego dziś sprawozdania europejskiej sieci informacji o edukacji Eurydice. W dokumencie pt. Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp, zatrzymywanie i szanse zatrudnienia prześledzono działania władz i instytucji szkolnictwa wyższego w celu rozszerzenia dostępu do wyższego wykształcenia, zwiększenia liczby studentów, którzy pozostają na uczelni i uzupełniają wyższe wykształcenie, oraz pomocy studentom w rozpoczęciu pracy. W badaniu wzięło udział ponad 30 krajów – wszystkie państwa członkowskie UE oprócz Luksemburga i Holandii, oraz Islandia, Liechtenstein, Czarnogóra, Norwegia i Turcja.  Więcej...

Nagrody Natura 2000 rozdane

22/05/2014

Nagrody Natura 2000 rozdane

W środę wieczorem, podczas ceremonii w Brukseli, po raz pierwszy przyznano nagrody Natura 2000. Spośród 163 wniosków z całej Europy, 22 najlepsze zostały przedstawione jury, w którym zasiedli wybitni specjaliści. Nagrody najlepszym wręczyli komisarz ds. środowiska Janez Potočnik oraz członkowie jury. O nagrodę mógł się ubiegać każdy, kto ma bezpośredni związek z siecią Natura 2000 – przedsiębiorstwa, organy, organizacje pozarządowe, ochotnicy, właściciele gruntów, instytucje edukacyjne oraz osoby prywatne.  Więcej...

Obywatele a polityka

22/05/2014

Obywatele a polityka

Jako zaangażowany obywatel masz prawo odczuwać złość z powodu wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi w Twoim kraju, zamykania ośrodków sportowych, czy topnienia polarnych czap lodowych. Ale co zamierzasz z tym zrobić? Czy masz na przykład zamiar oddać głos w tym miesiącu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, aby mieć wpływ na wybór najważniejszych decydentów? Co decyduje o Twoich politycznych działaniach? Rusza projekt POLPART, który ma pomóc naukowcom lepiej zrozumieć dlaczego obywatele angażują się w politykę w taki a nie inny sposób. Niedzielne wybory do PE będą punktem startowym dla pięcioletnich badań.  Więcej...

Uniwersytet Latający w Węgrowie

21/05/2014

Uniwersytet Latający w Węgrowie

Wystartowały spotkania z młodzieżą licealną organizowane przez Komisję Europejską i Centrum Edukacji Obywatelskiej organizowane w ramach cyklu Europejski Uniwersytet Latający.  Drugie spotkanie odbyło się 20 maja w I LO w Węgrowie. Węgrowska młodzież zaskoczyła swoją aktywnością i skrupulatnym przygotowaniem. Z wielkim zaangażowaniem dyskutowali na temat Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i kwestii moralnych z naszymi ekspertami: Filipem Skawińskim z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Alicją Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Piotrem Pacewiczem – dziennikarzem i publicystą.  Więcej...

Energetyczne bezpieczeństwo

21/05/2014

Energetyczne bezpieczeństwo

Stworzenie wewnętrznego rynku energetycznego, energooszczędność, zwiększenie krajowej produkcji energii oraz poszerzenie zakresu źródeł, dróg i kontrahentów, od których jest importowana: to sposoby na ograniczenie zależności energetycznej UE. Liderzy przemysłu energetycznego dyskutowali na ten temat w Brukseli podczas konferencji „Wytyczanie drogi do europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego”, zorganizowanej przez Komisję Europejską. W dyskusji wzięli udział m.in. przewodniczący KE José Manuel Barroso i premier RP Donald Tusk.  Więcej...

Warsztaty dyplomatyczne

21/05/2014

Warsztaty dyplomatyczne

Czy protokół dyplomatyczny musi być zawsze według ściśle określonych zasad? Czy można skutecznie zaangażować uczestników rozmów na wysokim szczeblu, utrzymując jednocześnie poziom adekwatny do powagi sytuacji i rozmówców? To niekonwencjonalne spojrzenie na protokół dyplomatyczny było tematem warsztatów dla studentów uczestniczących w projekcie ,,Akcja DYPLOMACJA!'' w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Warsztaty pod tytułem Protokół dyplomatyczny vs partycypacja obywatelska: dwa podejścia do kluczowych rozmów odbyły się 20 maja w biurze Przedstawicielstwa na Jasnej.   Więcej...

Lewandowski dzieciom

19/05/2014

Lewandowski dzieciom

Polski piłkarz Robert Lewandowski został Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF kampanii "Głos dzieci", realizowanej wspólnie przez Dyrekcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Akcja ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej losu dzieci podczas kryzysów humanitarnych.  Więcej...

TTIP: inwestycyjne spory

16/05/2014

TTIP: inwestycyjne spory

Ochrona inwestycji zagranicznych w ramach transatlantyckiego partnerstwa handlu i inwestycji (TTIP) – to temat spotkania, jakie w piątek 16 maja odbyło się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. To część konsultacji publicznych dotyczących rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo (ISDS), które prowadzi Komisja. Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Gospodarki.  Więcej...

Zgodnie z założeniami programu wszystkie staże zakończą się do 31 grudnia 2014 r.

16/05/2014

Czas na staże dla młodych!

Ponad dwudziestu studentów i absolwentów rozpocznie trzymiesięczne staże zawodowe w renomowanych firmach takich jak Deloitte, Bosch-Siemens czy Accenture dzięki programowi Staże dla Młodych. To wspólna inicjatywa Przedstawicielstwa KE w Polsce, Uniwersytetu Łódzkiego i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Do programu przystąpiły również instytucje publiczne takie jak Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Koordynatorzy deklarują, że będzie on kontynuowany.  Więcej...

Unia da się lubić

16/05/2014

Unia da się lubić

Przypadająca 1 maja dziesiąta rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej, obchodzony 9 maja Dzień Europy oraz zarządzone na 25 maja wybory do Parlamentu Europejskiego to ważne i niecodzienne wydarzenia – tematy rozmów i wykładów wielu mieszkańców kontynentu. Wokół tych wydarzeń w całej Polsce odbyły się dziesiątki imprez tematycznych. Podobnie było w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach, w którym 26 kwietnia wychowanki zorganizowały Dzień Europejski.  Więcej...

Unia da się lubić

16/05/2014

Unia da się lubić

Przypadająca 1 maja dziesiąta rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej, obchodzony 9 maja Dzień Europy oraz zarządzone na 25 maja wybory do Parlamentu Europejskiego to ważne i niecodzienne wydarzenia – tematy rozmów i wykładów wielu mieszkańców kontynentu. Wokół tych wydarzeń w całej Polsce odbyły się dziesiątki imprez tematycznych. Podobnie było w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach, w którym 26 kwietnia wychowanki zorganizowały Dzień Europejski.  Więcej...

Latamy i nie narzekamy

15/05/2014

Latamy i nie narzekamy

Pasażerowie samolotów wciąż nie są do końca świadomi swoich praw – wynika z raportu Komisji Europejskiej, który obejmuje lata 2010-2012. Dokument pokazuje, że liczba skarg kierowanych do władz krajowych, dotyczących odszkodowań i pomocy zmniejszyła się od roku 2010 (chmura pyłu wulkanicznego, zakłócenia spowodowane opadami śniegu) i utrzymuje się na niskim poziomie. Linie lotnicze ukarane zostają jedynie w 1 proc. przypadków. Skargi składane przez osoby niepełnosprawne oraz o ograniczonej sprawności ruchowej, dotyczące problemów w transporcie lotniczym, utrzymują się na bardzo niskim poziomie - w takich przypadkach nie nałożono żadnej kary na linie lotnicze.  Więcej...

Europejska strategia filmowa

15/05/2014

Europejska strategia filmowa

Unia Europejska będzie wspierać rodzimą filmografię. Nowa strategia ws. „europejskiego filmu w dobie cyfrowej”, zainicjowana przez KE ma wpłynąć na lepszą dystrybucję obrazów nakręconych w państwach UE i lepiej je promować. W zeszłym roku w Unii wyprodukowano 1300 filmów, jednak ich dystrybucja kończyła się najczęściej na kraju, w którym powstały. Europejskie produkcje to prawie dwie trzecie filmów pokazywanych w UE, lecz odpowiadają jedynie za jedną trzecią sprzedanych biletów.  Więcej...

Most energetyczny z Litwą

15/05/2014

Most energetyczny z Litwą

Komisja Europejska zatwierdziła kolejny projekt realizowany w ramach budowy „Mostu energetycznego Polska–Litwa”. Dzięki 60 mln euro dofinansowania dokończona zostanie budowa sieci elektroenergetycznej pomiędzy Ełkiem i granicą polsko-litewską. Inwestycja pozwoli na dalszą integrację rynków energii Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Zmniejszy się też zależność wszystkich czterech państw od zewnętrznych dostaw. Zakończenie inwestycji, wartej w sumie 193,7 mln euro, planowane jest na październik przyszłego roku.  Więcej...

Ucz jak świadomie żyć!

15/05/2014

Ucz jak świadomie żyć!

Rusza Consumer Classroom - portal społecznościowy dla nauczycieli, dający dostęp do biblioteki materiałów z zakresu edukacji konsumenckiej. To także interaktywne narzędzia pozwalające na przygotowanie i przeprowadzenie ciekawych zajęć dla młodzieży w wieku 12-18 lat. Celem Komisji Europejskiej, która finansuje ten projekt, jest przekazanie młodym ludziom praktycznej wiedzy, która pozwoli im stać się świadomymi konsumentami.  Więcej...

TTIP i ochrona inwestorów

15/05/2014

TTIP i ochrona inwestorów

Komisja Europejska rozpoczyna internetowe konsultacje społeczne dotyczące ochrony inwestorów w ramach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP). To odpowiedź na pojawiające się obawy o sposób rozstrzygania sporów między uczestnikami TTIP. Zainteresowani mogą wypełnić kwestionariusz dotyczący 12 głównych kwestii związanych z partnerstwem, w tym prawa do regulacji, sprawiedliwego traktowania inwestorów i przejrzystości całego systemu rozstrzygania sporów. Formularze będą dostępne we wszystkich urzędowych językach Unii przez 90 dni.  Więcej...

Štefan Füle był gościem, odbywającego się w Warszawie spotkania Rady Gubernatorów EBOiR

14/05/2014

Do bankowców o Ukrainie

UE popiera jedność, suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy i jest absolutnie zdecydowana wspierać ją politycznie i finansowo - deklaruje w Warszawie Štefan Füle - komisarz UE ds. Rozszerzenia i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Füle był gościem, odbywającego się w Warszawie spotkania ponad 2 tysięcy bankierów, polityków i ekspertów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Utworzenie EBOiRu 25 lat temu było strzałem w "dziesiątkę", to jeden z kluczowych elementów sukcesu transformacji w całym regionie - ocenił podczas spotkania, premier RP Donald Tusk. Podkreślił, że EBOiR nadal jest w Polsce potrzebny.  Więcej...

Polska w UE – co to znaczy?

13/05/2014

Polska w UE – co to znaczy?

Konkurs plastyczny i quiz wiedzy poświęcony Unii Europejskiej złożyły się na obchody dekady Polski w UE w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 72 w Piasecznie. Dzieci z klas I–III spotkały się też na szkolnej uroczystości, podczas której poznały historię Unii, dowiedziały się też co wyniknęło dla Polski z członkostwa we wspólnocie. Dzieci obejrzały też zdjęcia z najpiękniejszych miejsc Europy.  Więcej...

Zielony transport dla Polski

13/05/2014

Zielony transport dla Polski

Inwestycje w ekologiczny transport w Polsce o wartości ponad 419 milionów euro zatwierdziła Komisja Europejska. Trzy duże projekty pozwolą zmodernizować linie kolejowe i tramwajowe, poprawić transport między Warszawą i Radomiem oraz między Poznaniem i Śląskiem. Projekty zapewnią zrównoważony i przyjazny dla środowiska transport, co przełoży się również na liczbę pasażerów.  Więcej...

MEDIA w Cannes

12/05/2014

MEDIA w Cannes

21 filmów wspieranych w ramach unijnego programu „MEDIA” zostanie pokazanych na tegorocznym 67. festiwalu w Cannes (14–25 maja). Siedem z nich walczy o główną nagrodę, Złotą Palmę. Wśród filmów pokazywanych w Cannes i zrealizowanych dzięki programowi Media znajdują się obrazy takich twórców jak Michel Hazanavicius, Mike Leigh, Ken Loach, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre i Luc Dardenne oraz Wim Wenders.  Więcej...

Katowickie forum i TTIP

12/05/2014

Katowickie forum i TTIP

Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP) było jednym z głównych tematów tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach. To już szósta edycja tej imprezy, która przyciąga najważniejszych przedstawicieli polityki i biznesu oraz organizacji gospodarczych i międzynarodowych. W tym roku Komisję Europejską reprezentowało dwóch komisarzy - Johannes Hahn i László Andor oraz dyrektor Ignacio Garcia Bercero, główny negocjator TTIP.  Więcej...

Złoty medal dla szefa KE

12/05/2014

Złoty medal dla szefa KE

Sentencja Plus Ratio Quam Vis (Więcej znaczy rozum niż siła) może być mottem Unii Europejskiej – mówił w sobotę w Krakowie José Manuel Barroso, odbierając złoty medal Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący Komisji Europejskiej wraz z prezydentem Bronisławem Komorowskim uczestniczyli w obchodach 650-lecia najstarszej polskiej uczelni. Podczas pobytu w Krakowie przewodniczący Barroso rozmawiał przez godzinę z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Do spotkania doszło w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.  Więcej...

Barroso w Natolinie

12/05/2014

Barroso w Natolinie

UE to jeden z najpiękniejszych projektów międzynarodowych w dziejach - mówił w piątek 9 maja w Warszawie José Manuel Barroso. W Dniu Europy Szef Komisji Europejskiej uczestniczył w uroczystym spotkaniu w Kolegium Europejskim w Natolinie. Okazją było 10 lat członkostwa Polski w Unii oraz dwudziestolecie Kolegium. Wieczorem Barroso rozmawiał również z premierem Donaldem Tuskiem m.in. o wydarzeniach na Ukrainie i unii energetycznej.  Więcej...

Wielobarwna Parada Schumana przeszła ulicami Warszawy. Do 3 namiotów tematycznych zaprosiła Komisja Europejska w Polsce!

10/05/2014

Parada z wyborami w tle

Tłumy mieszkańców Warszawy oraz przyjezdnych z całej Polski uczestniczyło dziś w Paradzie i Miasteczku Schumana, w związku z obchodami Dnia Europy. Kolorowy korowód młodzieży z całej Polski, gości z Ukrainy, ruchomych platform, tancerzy, bicyklistów, szczudlarzy przeszedł od Miasteczka Schumana Krakowskim Przedmieściem, a następnie ulicami Moliera, Senatorską i Miodową, z powrotem do Krakowskiego Przedmieścia - do Miasteczka Schumana. Paradzie towarzyszyła seria atrakcyjnych animacji plastyczno-tanecznych, w akompaniamencie energetyzującej muzyki, nawiązujących do tematyki Dnia Europy. Do 3 namiotów tematycznych w miasteczku, zaprosiła Komisja Europejska w Polsce!  Więcej...

Dzień Europy 2014 w Polsce

10/05/2014

Dzień Europy 2014 w Polsce

9 maja to Dzień Europy! Z tej okazji w wielu miastach Polski odbywały się happeningi, gry miejskie, spotkania i konferencje. 10 maja, ulicami Warszawy przeszła wielobarwna Parada Schumana, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie stanęło też Miasteczko Schumana, a w nim 3 namioty tematyczne Komisji Europejskiej. Na tej stronie znajdą Państwo zapowiedzi oraz relacje z najważniejszych imprez, organizowanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (Warszawa) i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej (Wrocław), a także przez Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, działające obecnie w 30 miastach Polski. Strona jest na bieżąco aktualizowana. Wszystkie wydarzenia można było śledzić "na żywo" używając #DzienEuropy2014.  Więcej...

Pracownicy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z koszami żółtych tulipanów wypełnili centrum miasta

09/05/2014

Tulipany na Dzień Europy

3 tysiące tulipanów, z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Europy, ustanowionego na pamiątkę ogłoszenia tzw. Deklaracji Schumana, z 9 maja 1950 roku, otrzymali mieszkańcy Warszawy. Przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, w godzinach 10:00 - 12:00  odbył się happening. Pracownicy Komisji Europejskiej rozdawali mieszkańcom Warszawy żółte tulipany, a sam happening był reżyserowanym na żywo widowiskiem. Odgrywane scenki z hasłami: „Działaj. Reaguj. Decyduj.”, „Wybierz mnie”, „Z jakiej to okazji?”, „A ja mam głos” w wykonaniu aktorów, mimów budziły żywe zainteresowanie przechodniów. W sobotę, w samo południe zapraszamy na Paradę Schumana i do Miasteczka Schumana!  Więcej...

Program dla oceanów

08/05/2014

Program dla oceanów

Dwie trzecie powierzchni Ziemi zajmują oceany i morza. To źródło żywności, leków i energii dla nas i dla przyszłych pokoleń, dlatego niezwykle ważne jest korzystanie z tych zasobów w sposób rozsądny i zrównoważony. Komisja Europejska przygotował więc plan działania na rzecz innowacji w niebieskiej gospodarce. Program ma przyczynić się do ochrony ekosystemów, wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie.  Więcej...

Łatwiej do portu

06/05/2014

Łatwiej do portu

Droga morska do portów w Świnoujściu i Szczecinie zostanie gruntownie zmodernizowana. Projekt przewiduje przebudowę umocnień brzegowych na odcinku 8 kilometrów. Ta „morska autostrada” będzie miała ogromny wpływ na ruch statków i handel w regionie. Zwiększy też ochronę środowiska naturalnego i sprawi, że nawigacja będzie bezpieczniejsza. Komisja Europejska zatwierdziła właśnie kwotę 62,8 mln euro z Funduszu Spójności na tę inwestycję.  Więcej...

Konkurs na 10 lat

05/05/2014

Konkurs na 10 lat

Świętuj z nami 10 lat Polski w Unii Europejskiej! Zapraszamy do udziału w konkursie, który organizujemy wspólnie z Radiem ZET. Pokaż jak zmienił się świat wokół Ciebie w ciągu ostatnich 10 lat. Wystarczy wysłać zdjęcie pokazujące zmiany między 2004 a 2014 rokiem i krótko je opisać. Najciekawsze zgłoszenia będą prezentowane na antenie Radia ZET, a autorów najlepszych zdjęć i wpisów nagrodzimy iPadami Mini. Konkurs trwa do 11 maja. Zapraszamy!  Więcej...

Bezrobocie w Unii będzie nadal spadać, utrzyma się też ożywienie na rynku pracy.

05/05/2014

Dobra prognoza dla Europy

Polska w najbliższych miesiącach powinna pozostać wśród unijnych liderów wzrostu gospodarczego – wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. Rok po wyjściu z recesji w 2014 r. w całej Unii Europejskiej utrzyma się ożywienie. Wzrost realnego PKB ma osiągnąć poziom 1,6 proc. (1,2 proc. w strefie euro) i jeszcze przyspieszy w 2015 r. Prognoza opiera się na założeniu, że państwa członkowskie będą wdrażać uzgodnioną politykę.  Więcej...

Zielone światło dla Gdańska

05/05/2014

Zielone światło dla Gdańska

Komisja Europejska zatwierdziła kwotę 20,2 mln euro z Funduszu Spójności na budowę drugiego terminala pasażerskiego w porcie lotniczym w Gdańsku. Jest on jednym z ośmiu polskich portów lotniczych włączonych do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), której celem jest wyrównywanie różnic w poszczególnych państwach członkowskich oraz eliminowanie "wąskich gardeł", utrudniających sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.  Więcej...

Konsultacje energetyczne UE-Rosja-Ukraina będą kontynuowane - ustaliły delegacje.

02/05/2014

Energetyczne konsultacje

Unia energetyczna oraz stabilność dostaw gazu z Rosji do krajów Unii Europejskiej – to główne tematy jednodniowej wizyty komisarza europejskiego ds. energii w Warszawie. Günther Oettinger rozmawiał z premierem Tuskiem oraz uczestniczył w trójstronnym spotkaniu, z udziałem ministrów ds. energii: Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. Kolejna runda konsultacji z udziałem delegacji UE, Rosji i Ukrainy ma się odbyć jeszcze w maju.  Więcej...

Powrót do szkoły

30/04/2014

Powrót do szkoły

W ramach dorocznej akcji „Back to School” w środę w Społecznym Gimnazjum „Startowa” w Warszawie z młodymi ludźmi spotkał się Maciej Kowalczyk, urzędnik Komisji Europejskiej pracujący w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia. Tematem spotkana, będącego częścią Dnia Europejskiego organizowanego przez szkołę, było funkcjonowanie Unii Europejskiej i zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego. Była też mowa o tym, dlaczego warto w tych wyborach głosować. W ramach dnia Europejskiego w gimnazjum odbył się tez konkurs na najlepszy komiks o UE.  Więcej...

LIFE+ także dla Polski

30/04/2014

LIFE+ także dla Polski

Finansowanie jedenastu polskich projektów związanych z ochroną środowiska zatwierdziła Komisja Europejska. Obejmują one działania w dziedzinie ochrony przyrody, zmiany klimatu i popularyzowanie zagadnień związanych ze środowiskiem w UE. W sumie Komisja zatwierdziła 225 projektów przedstawionych przez wszystkie 28 państw członkowskich. Całkowity koszt inwestycji to prawie 600 mln euro, z czego ponad 280 mln zapewni Unia Europejska.  Więcej...

OLAF coraz skuteczniejszy

29/04/2014

OLAF coraz skuteczniejszy

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w zeszłym roku działał jeszcze prężniej niż dotychczas – wszczął więcej śledztw, które kończyły się szybciej, niż w poprzednich latach. Obywatele i instytucje przekazali też pracownikom urzędu więcej informacji o potencjalnych nadużyciach finansowych – wszystko to sprawia, że podatnicy w Unii Europejskiej mogą czuć się bezpieczniej.  Więcej...

Eurotunelem taniej

28/04/2014

Eurotunelem taniej

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła zapowiedź spółki Eurotunnel dotyczącą zmniejszenia obecnego poziomu opłat za przewozy towarowe. Niższy koszt przewozu może oznaczać zwiększenie ruchu nawet dwukrotnie w ciągu pięciu lat. Obecnie przez tunel pod Kanałem La Manche średnio przejeżdża tylko 7 składów towarowych dziennie – tymczasem konstruktorzy zakładali, że mogłoby ich być ponad 30.  Więcej...

Słoneczne paliwo

28/04/2014

Słoneczne paliwo

Finansowany przez UE projekt badawczy o nazwie SOLAR-JET doprowadził do wyprodukowania pierwszego na świecie „słonecznego” paliwa lotniczego z wody i dwutlenku węgla (CO2). Naukowcy po raz pierwszy z powodzeniem zademonstrowali cały łańcuch produkcyjny "odnawialnej nafty" przy użyciu skoncentrowanego światła jako źródła energii o wysokiej temperaturze. Projekt jest nadal na etapie eksperymentalnym.  Więcej...

Praca nie zawsze przyjemna

24/04/2014

Praca nie zawsze przyjemna

Co trzeci Polak jest zadowolony z warunków, w jakich pracuje – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Sondaż analizuje sposób, w jaki kryzys wpłynął na warunki zatrudnienia. Europejscy pracownicy narzekają m.in. na stres i długie godziny pracy. - Ochrona i promocja warunków pracy w UE to dbanie o nasz kapitał ludzki – przypomina komisarz europejski ds. zatrudnienia László Andor.  Więcej...

Grecka prezydencja o Polsce

23/04/2014

Grecka prezydencja o Polsce

„Polska w UE – osiągnięcia transformacji i przyszłe wyzwania” to temat dyskusji zorganizowanej 23 kwietnia przez Ambasadę Grecji w Warszawie. W spotkaniu przedstawicieli ambasad państw członkowskich UE wziął udział wiceminister gospodarki Andrzeja Dycha. Przedstawicielstwo KE reprezentował Zbigniew Gniatkowski, zastępca dyrektora PKE.  Więcej...

Posprzątajmy Europę!

22/04/2014

Posprzątajmy Europę!

Morza, ulice, plaże, lasy, łąki – wszędzie tam co roku zbierają się tony śmieci. I co roku miliony Europejczyków ruszają posprzątać w najbliższej okolicy. Inicjatywa „Posprzątajmy Europę” ma propagować takie akcje i nagłaśniać skalę problemu odpadów i pokazać, że śmieci mogą być cenne. Wielkie sprzątanie już 10 maja.  Więcej...

Zagospodarowanie obszarów morskich

17/04/2014

Zagospodarowanie obszarów morskich

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Dokument powinien pomóc państwom członkowskim opracować plany lepszego skoordynowania różnych działań na morzu, zapewniając ich maksymalną skuteczność oraz zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju. W obszarach przybrzeżnych i morskich wiele form działalności konkuruje ze sobą o tę samą przestrzeń i zasoby: łowiska i chronione obszary morskie sąsiadują z infrastrukturą, taką jak kable, rurociągi, szlaki żeglugowe i urządzenia do wydobywania ropy i gazu oraz pozyskiwania energii wiatrowej. Nowa dyrektywa pomoże uniknąć ewentualnych konfliktów między różnymi użytkownikami i stworzyć stabilne środowisko, atrakcyjne dla inwestorów, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju.  Więcej...

KE przyjęła comiesięczny pakiet decyzji związanych z uchybieniami państw członkowskich wobec unijnego prawa.

16/04/2014

Polska i zmiany klimatu

Polska nie przestrzega unijnych przepisów dotyczących emisji fluorowanych gazów cieplarnianych – twierdzi Komisja Europejska i kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. To nie jedyne zastrzeżenia wobec Warszawy. KE zwraca również uwagę na niepełne wdrożenie dyrektyw dotyczących: sposobu składowania dwutlenku węgla i jakości paliwa, prowadzi także postępowanie związane z respektowaniem praw obywateli innych państw UE w Polsce.  Więcej...

Rodziny międzynarodowe w UE

15/04/2014

Rodziny międzynarodowe w UE

Liczba rodzin, których członkowie są obywatelami różnych państw Europy, cały czas rośnie. To sprawia, że pojawiają się nowe problemy prawne. Kiedy rodzice się rozstają, konieczna staje się transgraniczna współpraca sądowa, która zapewni dzieciom bezpieczne otoczenie prawne i pozwoli utrzymywać kontakty z obojgiem opiekunów, nawet jeśli mieszkają w innych państwach UE. Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje dotyczące możliwych rozwiązań w tym zakresie.  Więcej...

Rzeszów liderem ICT

15/04/2014

Rzeszów liderem ICT

Rzeszowskie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się subregionów w Europie pod kątem wzrostu zatrudnienia w sektorze ICT. Nowy atlas centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych pokazuje miejsca, w których rozwijają się technologie cyfrowe i bada czynniki przyczyniające się do tego sukcesu. – Źródłem cyfrowego sukcesu jest gotowość do inwestowania oraz otwarte nastawienia do innowacji i planowania – przypomina wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes.  Więcej...

Równość płci to fakt

14/04/2014

Równość płci to fakt

Zwiększenie zatrudnienia kobiet, zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniach, lepsza dostępności placówek opieki nad dziećmi – to niektóre wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu KE na temat równości płci. - Możemy być dumni z tego, co Unia Europejska osiągnęła w ostatnich latach – mówi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding.  Więcej...

4 lata karty praw

14/04/2014

4 lata karty praw

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej zyskuje na znaczeniu – wynika ze najnowszego, czwartego sprawozdania Komisji Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości coraz częściej korzysta z postanowień Karty w swoich orzeczeniach, a sędziowie krajowi stają się coraz bardziej świadomi jej wpływu i kierują się wykładnią TS. KE również stara się stopniowo zachęcać do wykorzystywania Karty.  Więcej...

Niedoceniania mobilność

14/04/2014

Niedoceniania mobilność

Rada UE zatwierdziła dyrektywę, której celem jest usunięcie barier dla swobodnego przepływu pracowników. Obecnie 8 mln osób mieszka i pracuje w innym państwie członkowskim. Wciąż zdarza się jednak, że są oni gorzej traktowani a nawet dyskryminowani. Tymczasem swobodny przepływ pracowników jest nie tylko zasadniczym elementem jednolitego rynku, ale także źródłem korzyści dla wszystkich państw UE.  Więcej...

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

14/04/2014

Cyfrowe Mazowsze

Ponad 1,2 milionów ludzi i co najmniej 200 małych i średnich firm z woj. mazowieckiego skorzysta z programu szybkiego internetu, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską. 84,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie zainwestowane w rozwój 3640 km sieci internetu szerokopasmowego.  Więcej...

Transportowe problemy

14/04/2014

Transportowe problemy

Lepiej zorganizowany transport towarów w Europie to większa wydajność, mniejsze zanieczyszczenie środowiska, a także atrakcyjniejsze warunki pracy – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej. Obecnie co piąta ciężarówka w UE jeździ bez ładunku, coraz trudniej o dobrych pracowników. - Potrzebujemy jasnych regulacji w branży, jednocześnie musimy zagwarantować dobre warunki pracy dla kierowców – mówi wiceprzewodniczący KE Siim Kallas.  Więcej...

Nadużycia na rynku

14/04/2014

Nadużycia na rynku

Wspólne definicje przestępstw rynkowych, jednolite sankcje karne, wysokie grzywny dla osób manipulujących danymi – Rada UE przyjęła pakiet wniosków chroniących integralność rynku, przygotowany przez Komisję. - To sygnał ostrzegawczy świadczący o zerowej tolerancji dla podmiotów wykorzystujących informacje poufne – zaznaczają komisarze Viviane Reding i Michel Barnier.  Więcej...

Rezerwuj ostrożnie

14/04/2014

Rezerwuj ostrożnie

Ponad połowa skontrolowanych europejskich portali turystycznych nie przestrzegało przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Brakowało m.in. informacji o tożsamości przedsiębiorcy, trybie składa skarg, często nie podawano ostatecznej ceny oferowanej usługi. – Co trzeci użytkownik internetu w UE rezerwuje podróż i zakwaterowanie on-line. Powinniśmy mieć pewność, że takie rezerwacje są niezawodne i bezpieczne – podkreśla komisarz Neven Mimica.  Więcej...

Kolejowe miliony

11/04/2014

Kolejowe miliony

Ponad 205 milionów euro z funduszy UE może zasilić modernizację linii kolejowej w Polsce – postanowiła Komisja Europejska. Chodzi o ponad pięćdziesiąt kilometrów trakcji pomiędzy Warszawą, Działdowem i Gdynią. To linia będąca częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) łączącej Gdańsk z Wiedniem. Projekty współfinansowane z unijnego budżetu, których całkowita wartość przekracza 50 mln euro, zatwierdza KE.  Więcej...

Konsultacje przeciw przemocy

10/04/2014

Konsultacje przeciw przemocy

Jakie są najskuteczniejsze sposoby zwalczania przemocy wobec dzieci? Jakie są największe wyzwania dla krajowych systemów ochrony dzieci? W jaki sposób UE może wspierać te systemy? Aby odpowiedzieć na te pytania i pomóc państwom członkowskim w tworzeniu zintegrowanych i skutecznych systemów ochrony najmłodszych, Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje społeczne online. Potrwają do 3 lipca, mogą wziąć w nich udział osoby indywidualne lub/i organizacje zainteresowane ochroną dzieci.  Więcej...

Opieka w zasięgu ręki

10/04/2014

Opieka w zasięgu ręki

Tablety i telefony komórkowe mogą pomóc chorym i wspierać służbę zdrowia – wychodząc z takiego założenia Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie m-zdrowia (mobilnego zdrowia). W toku dyskusji chce znaleźć sposoby na poprawę dobrego samopoczucia Europejczyków z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Wyniki konsultacji poznamy do końca roku.  Więcej...

Tabela unijnego transportu

10/04/2014

Tabela unijnego transportu

Holandia i Niemcy przodują w UE w dziedzinie transportu. Na kolejnych miejscach uplasowały się Szwecja, Wielka Brytania i Dania. Komisja Europejska porównała wyniki państw członkowskich w 22 kategoriach, wśród których znalazły się: logistyka, infrastruktura i wpływ na środowisko. Rezultaty znalazły się w pierwszej tabeli wyników w dziedzinie transportu.  Więcej...

Inwestycje w cyfrową Polskę

09/04/2014

Inwestycje w cyfrową Polskę

Komisja Europejska zatwierdziła wartą 179 mln euro inwestycję w dwa duże projekty informatyczno-komunikacyjne. Pierwszy z nich unowocześni działanie sektora ochrony zdrowia w Polsce poprzez digitalizację danych o zdarzeniach medycznych, a to poprawi jakość obsługi pacjentów i ograniczy koszty administracyjne w ochronie zdrowia. W ramach drugiej inwestycji powstanie system online do ostrzegania odpowiednich służb i obywateli o potencjalnych zagrożeniach, np. o katastrofach naturalnych czy ekstremalnych warunkach pogodowych. Realizacja projektów ma potrwać do końca 2014 r. Dzięki inwestycjom, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, powstanie też sto nowych miejsc pracy.  Więcej...

Radio francuskie w Warszawie

09/04/2014

Radio francuskie w Warszawie

Kryzys na Ukrainie, gaz łupkowy oraz nastroje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – to tematy, które omawiano podczas spotkania dyrekcji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce z grupą francuskich dziennikarzy. Pytano także o rolę PKE w kształtowaniu wizerunku Unii Europejskiej oraz o współpracę z administracją rządową i lokalnymi instytucjami.  Więcej...

Dziennikarze i zdrowie w UE

09/04/2014

Dziennikarze i zdrowie w UE

Znamy już zwycięzców piątego konkursu dla dziennikarzy „Zdrowie UE”. W Brukseli nagrodzeni zostali autorzy najlepszych tekstów, które pozwalają czytelnikom z całej Unii dowiedzieć się więcej o ważnych zagadnieniach z dziedziny zdrowia. Do konkursu zgłoszono ponad 850 artykułów. Jury we wszystkich krajach UE wybrały w sumie 28 finalistów.  Więcej...

Zdrowy ład korporacyjny

09/04/2014

Zdrowy ład korporacyjny

Komisja Europejska przyjęła środki, które poprawią ładu korporacyjny około 10 000 spółek notowanych na europejskich giełdach. Zmiany przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i długoterminowej równowagi przedsiębiorstw. Komisja proponuje m.in. zwiększenie zaangażowania akcjonariuszy i wprowadzenie zasady „say on pay” w największych europejskich spółkach. Inne propozycje przewidują również opłacalne rozwiązania w zakresie prawa spółek dla małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność transgraniczną.  Więcej...

Innowacje to praca

09/04/2014

Innowacje to praca

37 mln euro z Funduszy Regionalnych przyczyni się do powstania 600 nowych miejsc pracy. Komisja Europejska zatwierdziła właśnie dwie inwestycje na Śląsku i w Wielkopolsce. Innowacyjne projekty obejmują budowę zakładu produkcji komponentów ze szkła warstwowego oraz dywersyfikację wytwarzania opon, która podniesie wydajność i jakość. - Inwestycje w badania, rozwój i innowacje są jednym z głównych priorytetów polityki regionalnej – przypomina komisarz Johannes Hahn.  Więcej...

Energia odnawialna pod lupą

08/04/2014

Energia odnawialna pod lupą

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) bada wpływ unijnych przepisów na inwestycje związane z energią ze źródeł odnawialnych. Analizy prowadzone są w sześciu państwach członkowskich, w tym w Polsce. Członkowie EKES zbadają sytuację w poszczególnych regionach, przeprowadzą rozmowy z ministerstwami i zainteresowanymi podmiotami, odwiedzą też instalacje i projekty związane z energią odnawialną. Wszystko po to, by przygotować zalecenia dla członków Unii i Komisji Europejskiej, związane z dyrektywą w sprawie energii ze źródeł odnawialnych.  Więcej...

Bezpieczne cywilne drony

08/04/2014

Bezpieczne cywilne drony

Pakiet nowych, rygorystycznych standardów regulujących użytkowanie cywilnych dronów zaproponowała Komisja Europejska. Przepisy, dotyczące zdalnie sterowanych statków powietrznych, będą dotyczyć bezpieczeństwa, prywatności i ochrony danych osobowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Prawo ma ułatwić europejskim firmom rozwój tej gałęzi nowej technologii, ale jednocześnie wprowadzi wszelkie niezbędne procedury związane z bezpieczeństwem obywateli.  Więcej...

Polski samorząd w Unii

08/04/2014

Polski samorząd w Unii

Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską – to tytuł konferencji, która odbyła się 31 marca w Toruniu. Zaproszeni specjaliści omówili aktualne problemy samorządu terytorialnego i nowe zadania, jakie rodzi rozwój współczesnego świata i integracja Polski z Unią Europejską. To było drugie spotkanie z cyklu kilkunastu, ogólnopolskich konferencji podsumowujących, z różnych perspektyw członkostwo Polski w UE.  Więcej...

Komisarz ds. handlu Karel De Gucht: Europa będzie bronić swoich producentów wieprzowiny.

08/04/2014

Unia skarży Rosję do WTO

Rosyjski zakaz importu świń, świeżej wieprzowiny oraz niektórych produktów wieprzowych z UE ma rozstrzygnąć Światowa Organizacja Handlu. Unia Europejska właśnie złożyła skargę do WTO. Rosja zamknęła swój rynek po wykryciu na granicy Polski i Litwy czterech odosobnionych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. Zdaniem strony unijnej, środki podjęte przez Moskwę są nieproporcjonalne do zagrożenia i uderzają w europejskich hodowców.  Więcej...

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

07/04/2014

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Rusza europejska kampania "Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy”. Jej celem jest zwrócenie uwagi pracodawców na problem stresu w miejscu zatrudnienia oraz wypracowanie dobrych praktyk. Jak pokazują badania, zarządzanie stresem może nie tylko pozytywnie wpływać na stan zdrowia pracowników, ale również zwiększać ich wydajność. Inicjatorem dwuletniej kampanii jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).  Więcej...

Ze szkoły do pracy

07/04/2014

Ze szkoły do pracy

Około 300 osób wzięło udział w konferencji i targach „Strefa Zawodowych Kompetencji”, zorganizowanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. 3 kwietnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym pojawili się przedstawiciele lokalnych samorządów, szkół średnich, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. Komisję Europejską reprezentował wicedyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Zbigniew Gniatkowski.  Więcej...

Kulturalna dyplomacja

07/04/2014

Kulturalna dyplomacja

Dyplomacja na rzecz kultury w polityce zagranicznej UE – to temat debaty zorganizowanej w Brukseli z udziałem przedstawicieli ponad 50 państw, polityków, artystów i reprezentantów środowisk akademickich. Inicjatorem spotkania jest Androulla Vassiliou. - Kultura jest istotnym elementem tożsamości Europy i stanowi podstawę naszych wartości jak poszanowanie praw człowieka, różnorodność i równość – podkreśla pani komisarz.  Więcej...

Przełomowe rocznice

07/04/2014

Przełomowe rocznice

Jak Polska zmieniła się w ostatnich dziesięciu, piętnastu i 25 latach? Jak na obecną sytuację wpłynęła zmiana systemowa w 1989 roku, a potem wstąpienie Polski do NATO i UE? Te i inne pytania padły na konferencji "Polskie Rocznice - 25 lat przemian – 15 lat w NATO – 10 lat w Unii". Spotkanie odbyło się 4 kwietnia 2014 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Była to ósma edycja konferencji organizowanej przez Centrum Europejskie UW, ale po raz pierwszy zrealizowano ją w ramach projektu Centrum Debaty Publicznej.  Więcej...

Romowie się integrują

04/04/2014

Romowie się integrują

Poprawa dostępu do edukacji, mieszkań i opieki medycznej – to efekty skoordynowanych działań na rzecz integracji Romów mieszkających w Europie. Komisja Europejska opublikowała właśnie sprawozdanie na temat postępów w tej dziedzinie. - Czas, aby państwa UE uznały włączenie społeczne Romów za jeden z priorytetów inwestycji ze środków unijnych – mówi komisarz László Andor.  Więcej...

Komisarzy, którzy ubiegają się o mandaty europosłów, zastąpią pozostali członkowie KE.

04/04/2014

KE: wyborcze urlopy

W związku z udziałem niektórych komisarzy w kampanii wyborczej do europarlamentu, szef KE José Manuel Barroso przedstawił podział pracy Komisji do czasu wyborów. Do PE startuje siedmiu członków KE – w tym Polak Janusz Lewandowski. Sześciu z nich przechodzi na wyborcze urlopy. Wyjątek stanowi Karel De Gucht, odpowiedzialny m.in. za negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). Szef KE postanowił przyznać startującym komisarzom urlop wyborczy w dniach od 19 kwietnia do 25 maja br.  Więcej...

Zielone stolice Europy

03/04/2014

Zielone stolice Europy

Essen (Niemcy), Lublana (Słowenia), Nijmegen (Holandia), Oslo (Norwegia) i Umeå (Szwecja) to piątka finalistów konkursu na Zieloną Stolicę Europy 2016. Tytuł przyznawany jest co roku jednemu z europejskich miast w uznaniu jego osiągnięć w zakresie zrównoważenia środowiskowego. Po raz pierwszy od ustanowienia nagrody mogły się o nią ubiegać miasta powyżej stu tysięcy mieszkańców. Poprzednio takie prawo przysługiwało jedynie miastom liczącym co najmniej dwieście tysięcy mieszkańców.  Więcej...

UE: sprawiedliwa i bezpieczna

03/04/2014

UE: sprawiedliwa i bezpieczna

Perspektywy nowego programu Komisji Europejskiej w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa na lata 2014-2019 były tematem konferencji "The EU's New Home Affairs Agenda: The CEE's Moment?". Seminarium, które odbyło się 2 kwietnia w Pałacu Przeździeckich w Warszawie, zorganizowane zostało przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Komisją Europejską.  Więcej...

Państwa członkowskie UE będą teraz kontynuowały przegląd rozporządzenia.

03/04/2014

PE za zniesieniem roamingu

Parlament Europejski przegłosował całkowite zniesienie opłat roamingowych wewnątrz UE. To część szerszego pakietu zmian zaproponowanych przez Komisję Europejską, które ujednolicą rynek usług telekomunikacyjnych w Unii. W myśl nowych regulacji, dostawcy internetowi nie będą już mogli blokować i spowalniać wybranych usług. Zakazane będzie też blokowanie treści w internecie, a zezwolenia dla operatorów będą przyznawane w sposób skoordynowany na terenie całej Unii. Zmiany mają wejść w życie w połowie grudnia przyszłego roku.  Więcej...

Opóźnienia w płatnościach

02/04/2014

Opóźnienia w płatnościach

Co roku w całej Europie tysiące małych i średnich przedsiębiorstw bankrutuje, nie mogąc doczekać się zapłaty za swoje faktury. Mimo to nieterminowe regulowanie należności często postrzega się jako całkowicie dopuszczalną praktykę. Jak zapobiec opóźnieniom w płatnościach, co znalazło się w dyrektywie europejskiej, która ma zapobiec tej szkodliwej praktyce?  Nad tymi zastanawiali się uczestnicy seminarium informacyjnego, które odbyło się 28 marca w warszawskim hotelu Bristol. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.  Więcej...

Łatwiejsze podróże do UE

01/04/2014

Łatwiejsze podróże do UE

Długie, uciążliwe i kosztowne procedury wizowe czekają wielu obywateli państw spoza UE, którzy chcą udać się w podróż po krajach Wspólnoty. Komisja Europejska proponuje więc bardziej elastyczne przepisy wizowe, które pozwolą pobudzić wzrost gospodarczy i stworzyć nowe miejsca pracy. Przedstawione dziś wnioski znacznie skrócą i uproszczą procedury dla tych, którzy chcą na krótko przyjechać do UE. Oszczędzą też koszty i zredukują biurokrację, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.  Więcej...

Polskie prawo a UE

01/04/2014

Polskie prawo a UE

Co zmieniło się w naszym prawie od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej? Czy sprawnie wdrażamy unijne dyrektywy? – na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy kolejnej ogólnopolskiej konferencji naukowej podsumowującej dekadę członkostwa Polski w unijnych strukturach. Wzięli w niej udział eksperci z całego kraju, zajmujący się określonymi kwestiami prawnymi w praktyce i teorii. Organizatorem spotkania była Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce objęło to wydarzenie patronatem honorowym.  Więcej...

RegioStars 2014 dla Gdyni

01/04/2014

RegioStars 2014 dla Gdyni

Gdynia została wyróżniona prestiżową nagrodą RegioStars 2014 za stworzenie ekologicznego systemu transportu miejskiego z wykorzystaniem elektrycznych trolejbusów. Czterech zwycięzców wybrano spośród 19 nominowanych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. RegioStars to nagroda wyróżniająca najbardziej obiecujące i innowacyjne projekty regionalne w Europie.  Więcej...

Pomoc za 5 centów

31/03/2014

Pomoc za 5 centów

Pięć eurocentów rocznie na obywatela – tyle wystarczyło, aby uruchomić unijny program pomagający obywatelom w pełni korzystać z ich praw jako konsumentów oraz aktywnie uczestniczyć w jednolitym rynku. Całkowity budżet na lata 2014-2020 to 188,8 mln euro. Program oferuje m.in. współpracę w zakresie egzekwowania prawa w UE, projekty edukacyjne oraz rozwój platformy internetowego rozstrzygania sporów.  Więcej...

Trudny czas reform

31/03/2014

Trudny czas reform

Mimo ożywienia gospodarczego w Europie, sytuacja europejskich społeczeństw nie uległa znaczącej poprawie – wynika z kwartalnego przeglądu Komisji Europejskiej. Bezrobocie nadal przekracza 10 proc., wiele rodzin musi zadłużać się lub sięgać po oszczędności aby pokryć bieżące wydatki, rośnie grupa zagrożona ubóstwem. - Państwa członkowskie i UE powinny jeszcze bardziej zadbać, aby wszyscy mogli odczuć efekty działań zmierzających do wyjścia z kryzysu – przypomina komisarz László Andor.  Więcej...

Drogowe statystyki

31/03/2014

Drogowe statystyki

Polska wciąż jest w czołówce krajów UE, gdzie w wypadkach drogowych ginie najwięcej ludzi – wynika z najnowszych danych. Jednocześnie od kilku lat bezpieczeństwo na polskich drogach systematycznie poprawia się. Podobnie jest w całej Europie - w minionym roku liczba osób, które zginęły na drogach spadła prawie o 10 proc. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, do końca tej dekady liczba tragedii drogowych ma zmniejszyć się o połowę.  Więcej...

Inaugurując ten program poświadczamy użyteczność Europy – mówił Janusz Lewandowski.

31/03/2014

Erasmus+ Polska

Ruszaj, Erasmusie! – tak europejski komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski zainaugurował w Polsce nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Uroczysta konferencja "Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój" odbyła w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zorganizowało ją Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.  Więcej...

Wyborcze przymiarki

28/03/2014

Wyborcze przymiarki

Dwa miesiące przed eurowyborami Komisja Europejska podsumowuje działania, które mają pozytywnie wpłynąć na frekwencję, a także rozumienie polityki UE. Chodzi m.in. o dialogi obywatelskie, które w sumie miały ponad 50 edycji, przyciągnęły ponad 16 tys. uczestników i ponad 100 tys. internautów. - D emokracja to nie tylko dzień wyborów. To całoroczna debata o przyszłości Europy z obywatelami na poziomie lokalnym mówi wiceprzewodnicząca Viviane Reding.  Więcej...

Europa i jej sąsiedzi

28/03/2014

Europa i jej sąsiedzi

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że sąsiadujące z nami kraje nadal są regionem, na którym UE powinna skupiać swoją uwagę i zasoby – powiedział komisarz Štefan Füle podsumowując miniony rok Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. W ciągu ostatnich miesięcy najbardziej dynamiczne wydarzenia miały miejsce na Ukrainie, gdzie zaszły głębokie zmiany polityczne wynikające z proeuropejskich dążeń społeczeństwa.  Więcej...

Humanitarne powroty

28/03/2014

Humanitarne powroty

Skuteczna i humanitarna polityka powrotowa prowadzona z poszanowaniem praw podstawowych jest decydującym elementem polityki migracyjnej UE. Jednak okazuje się, że wciąż wiele jej elementów wymaga poprawy – wskazuje Komisja Europejska w przyjętym właśnie komunikacie. Ze statystyk wynika m.in., że rzadziej niż co druga osoba, wobec której wydano decyzję nakazującą powrót, faktycznie opuszcza teren UE.  Więcej...

Plan dla europejskiej gospodarki

27/03/2014

Plan dla europejskiej gospodarki

Duże inwestycje w infrastrukturę, nowe technologie i innowacje, a także dofinansowanie kapitału ludzkiego – to elementy strategii "Europa 2020" i pakietu klimatyczno-energetycznego do 2030 roku, które przyjęła dziś Komisja Europejska. Według wyliczeń ekspertów, do końca dekady na inwestycje w zakresie transportu, energii i infrastruktury telekomunikacyjnej ważne dla całej Unii Europejskiej trzeba będzie wydać 1 bilion euro. Efektem tych działań ma być powrót do trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie.  Więcej...

Jak walczyć z bezrobociem?

26/03/2014

Jak walczyć z bezrobociem?

"Innowacyjne formy walki z bezrobociem" to temat debaty zorganizowanej przez redakcję EurActiv.pl, we współpracy z KPMG i w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. W seminarium, które odbyło się w środę 26 marca, wzięli udział m.in. sekretarz stanu w ministerstwie pracy Jacek Męcina, były minister administracji i cyfryzacji Michał Boni oraz wojewoda małopolski Jerzy Miller.  Więcej...

Ekologia modna

25/03/2014

Ekologia modna

Rynek produktów ekologicznych UE wzrósł czterokrotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Aby sektor dalej się rozwijał i reagował na wyzwania rynku, należy zaktualizować przepisy. Dlatego KE opublikowała nowy wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania wyrobów. Propozycje dotyczą także poprawienia kontroli jakości i promocji żywności ekologicznej np. w szkołach.  Więcej...

Internetowa loteria

25/03/2014

Internetowa loteria

Już 400 milionów Europejczyków korzysta z internetu. Niestety, w zależności od miejsca zamieszkania, internauci mają dostęp do usług zupełnie innej jakości. Różne są cenniki, możliwości wyboru, czy prędkość przesyłania danych. Konsumentów dezorientują także zróżnicowane informacje dostarczane przez operatorów, które ograniczają możliwość wyboru najlepszej oferty.  Więcej...

Dziesiąte urodziny RAPEX

25/03/2014

Dziesiąte urodziny RAPEX

Od dekady unijny system szybkiego informowania RAPEX pomaga chronić konsumentów w Europie przed niebezpiecznymi produktami nieżywnościowymi. W ubiegłym roku głównymi kategoriami towarów, które wymagały interwencji, były odzież, tkaniny i wyroby związane z modą oraz zabawki. Ponad połowa wszystkich zgłoszeń dotyczyło produktów pochodzących z Chin.  Więcej...

Na początku marca KE zaproponowała Ukrainie pakiet pomocowy w wysokości 11 mld euro.

25/03/2014

Delegacja KE w Kijowie

Rozmowy o wdrożeniu zapisów umowy stowarzyszeniowej – taki jest cel wizyty członków Komisji Europejskiej na Ukrainie w dniach 25-26 marca br. Komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Štefan Füle oraz komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski spotkają się z nowymi władzami państwa ukraińskiego, aby omówić kwestię niezbędnych reform. W piątek 21 marca premier Arsenij Jaceniuk podpisał w Brukseli polityczną część umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE.  Więcej...

Czarny rynek pracy

24/03/2014

Czarny rynek pracy

Jeden na dziesięciu Europejczyków przyznaje, że w ostatnim roku kupił towary lub usługi, przy których ludzie pracowali "na czarno". Badanie Eurobarometru wskazuje, że praca nierejestrowana wciąż jest zjawiskiem powszechnym w Europie, chociaż zakres i postrzeganie problemu różnią się w zależności od kraju. Europejczycy najczęściej pracują "na czarno" przy remontach i renowacjach domów, w ogrodnictwie, sprzątaniu i opiece nad dziećmi.  Więcej...

Władze lokalne powinny skuteczniej zachęcać obywateli do aktywności fizycznej.

24/03/2014

Za mało sportu w Europie

Szwedzi, Duńczycy, Finowie i Holendrzy – to europejska czołówka narodów powszechnie uprawiających sport. Z badania Eurobarometru wynika również, że co drugi Polak nie podejmuje jakiejkolwiek aktywności sportowej. - Brak aktywności fizycznej generuje znaczne koszty gospodarcze – podkreśla komisarz Androulla Vassiliou.  Więcej...

E-zdrowie w UE – diagnoza

24/03/2014

E-zdrowie w UE – diagnoza

Dzięki rozwiązaniom w dziedzinie e-zdrowia pacjenci mogą otrzymać lepszą opiekę, a systemy zdrowotne zwiększyć swoją efektywność – przypomina komisarz Tonio Borg. Z najnowszych badań wynika jednak, że nowoczesne narzędzia informatyczne wciąż zbyt rzadko są wykorzystywane w europejskiej opiece medycznej. Spośród szpitali najbardziej zaawansowane w tej dziedzinie są placówki w Danii, Estonii, Szwecji i Finlandii.  Więcej...

Rada Europejska zdecydowanie potępiła nielegalne przyłączenie Krymu do Rosji

21/03/2014

Ukraina bliżej Unii

Podpisanie części politycznej umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina – to jedno z głównych osiągnięć szczytu przywódców UE, który odbył się w dniach 20-21 marca br. w Brukseli. Ponadto Rada Europejska przyjęła szereg rozwiązań, które mają poprawić sytuację gospodarczą Ukrainy. Europejscy przywódcy potwierdzili również swoje stanowisko wobec ostatnich działań Federacji Rosyjskiej oraz omówili perspektywy rozwoju stosunków na linii Moskwa-Bruksela.  Więcej...

Plan wsparcia będzie dotyczył zwierząt ubitych od 26 lutego i ma pokryć straty poniesione przez producentów.

20/03/2014

Pomoc dla hodowców

Ponad 35 euro za 100 kilogramów – to kwota rekompensaty, jaka będzie wypłacana polskim hodowcom trzody chlewnej za zwierzęta ubite w ramach prewencji przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń. Kwoty te zatwierdził komitet złożony z przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej. W sumie polscy hodowcy mogą otrzymać ponad 7 mln euro pomocy, z czego połowa pochodziłaby ze środków unijnych.  Więcej...

Zmarnowane możliwości

20/03/2014

Zmarnowane możliwości

Marnują się możliwości i umiejętności najbardziej utalentowanych pracowników Europy – wynika z badania Manpower 2013. Choć bezrobocie jest alarmująco wysokie, firmy nadal mają problemy ze znalezieniem pracowników, bo oferty pracy nie są atrakcyjne. Eksperci wybierają więc pracę, w której ich kwalifikacje nie są potrzebne.  Więcej...

Dziedzictwo kulturowe nagrodzone

20/03/2014

Dziedzictwo kulturowe nagrodzone

27 projektów zostało uhonorowanych nagrodami Komisji Europejskiej i organizacji Europa Nostra. Wyróżnienie przyznano w czterech kategoriach: ochrona dziedzictwa kulturowego, badania naukowe, aktywna działalność na rzecz dziedzictwa oraz edukacja, szkolenia i kampanie informacyjne. Do konkursu zgłoszono 160 kandydatów z 30 państw.  Więcej...

TAK dla dostępu do wody

19/03/2014

TAK dla dostępu do wody

Po raz pierwszy w historii Komisja Europejska oficjalnie poparła europejską inicjatywę obywatelską. Twórcy kampanii "Right 2water", wezwali KE do zapewnienia wszystkim obywatelom równego i swobodnego dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej. Zebrali pod swoją inicjatywą prawie dwa miliony podpisów. Komisja przygotuje teraz akty prawne, które pomogą w osiągnięciu tego celu.  Więcej...

Bliski koniec roamingu

18/03/2014

Bliski koniec roamingu

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego poparła dziś rozporządzenie o jednolitym rynku łączności elektronicznej. To duży krok w stronę całkowitego zniesienia opłat roamingowych w całej Unii Europejskiej. Parlament Europejski zajmie się tym na posiedzeniu plenarnym 3 kwietnia. Komisja Europejska dąży do tego, by zmiany weszły w życie do końca roku.  Więcej...

Senegalska wizyta

18/03/2014

Senegalska wizyta

Możliwości inwestycyjne dla polskich firm, współpraca UE z państwami afrykańskimi, dalsza liberalizacja światowego handlu – to tematy przewodnie wizyty senegalskiego ministra przemysłu i kopalń w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Od ubiegłego roku w Senegalu działa polska Grupa Azoty, która posiada pakiet większościowy spółki African Investment Group, wydobywającej fosforyty.  Więcej...

Tablica sprawiedliwości

17/03/2014

Tablica sprawiedliwości

Jakość, niezależność i wydajność – według takich zasad powinien działać wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Aby promować najwyższe standardy, Komisja Europejska opublikowała już drugą edycję tablicy wyników tego sektora. To narzędzie, za pomocą którego przedstawia się obiektywne, wiarygodne i porównywalne dane o wymiarach sprawiedliwości w poszczególnych państwach członkowskich.  Więcej...

Oświadczenie UE w sprawie zakończonego referendum na temat przyszłości Krymu

16/03/2014

Nielegalne referendum

Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z 6 marca, Unia Europejska uważa referendum w sprawie przyszłości Krymu za niezgodne z ukraińską konstytucją i prawem międzynarodowym. Referendum jest nielegalne, a jego wyniki nie będą uznane - to fragment wspólnego oświadczenia Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Barroso i szefa Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, wydanego zaraz po zakończeniu referendum na Krymie. Pierwsze wyniki są takie, że około 95 proc. mieszkańców Krymu opowiedziało się za przyłączeniem Krymu do Rosji.   Więcej...

UE pomoże rolnikom

14/03/2014

UE pomoże rolnikom

Komisja Europejska jest gotowa wesprzeć finansowo program rekompensat dla polskich hodowców, którzy ponieśli straty w związku z wykryciem w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń – mówił w Warszawie Dacian Cioloş. Deklaracja unijnego komisarza ds. rolnictwa padła po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem.  Więcej...

Przeciwko handlowi ludźmi

14/03/2014

Przeciwko handlowi ludźmi

Problematyka zwalczania handlu i przemytu ludzi była tematem przewodnim dwudniowej wizyty w Polsce Myrii Vassiliadou. Unijna Koordynatorka ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 13 i 14 marca spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które angażują się w pomoc ofiarom oraz z reprezentantami administracji państwowej, którzy odpowiadają za walkę z tego typu przestępczością.  Więcej...

Miliony na czysta wodę

12/03/2014

Miliony na czysta wodę

Prawie dwieście milionów euro – tyle wyniesie unijne dofinansowanie czwartego etapu modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Warszawy. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła przyznanie 196,5 milionów euro na ten cel. Inwestycja, które obejmuje m.in. budowę 3 oczyszczalni ścieków, pozytywnie wpłynie na jakość wody nie tylko w Warszawie, ale również w całej Polsce, a nawet w Morzu Bałtyckim.  Więcej...

Druga szansa dla firm

12/03/2014

Druga szansa dla firm

Przedsiębiorcy, których firmy znalazły się w kłopotach, powinni dostać drugą szansę – uważa Komisja Europejska. - Pierwsze przedsiębiorstwo Henry'ego Forda zakończyło swoją działalność po 18 miesiącach – przypomina wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding. Komisja proponuje nowe podejście do firm w trudnej sytuacji finansowej – przepisy mają zachęcać do restrukturyzacji, a nie przyśpieszać upadłość.  Więcej...

Europa – nasze wspólne dążenie

11/03/2014

Europa – nasze wspólne dążenie

Wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, dalsza integracja UE i strefy euro, ochrona granic i migracje – to główne obszary, na jakich skupia obecna, grecka prezydencja w Radzie UE. To także temat konferencji zorganizowanej przez Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego. W debacie ze studentami Komisję Europejską reprezentował Zbigniew Ganiatkowski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce.  Więcej...

Bezpieczeństwo Unii

11/03/2014

Bezpieczeństwo Unii

W jaki sposób działania UE w kwestiach migracji, azylu i bezpieczeństwa mogą się przyczynić do zapewnienia, aby Europa była otwartym, dobrze prosperującym i bezpiecznym miejscem do życia i pracy? Program sztokholmski, który nadawał ramy polityce w dziedzinie spraw wewnętrznych od 2010 do 2014 r., dobiega końca. Dlatego KE przedstawia swoją strategiczną wizję przyszłych priorytetów politycznych w obszarze spraw wewnętrznych.  Więcej...

Kontynent sprawiedliwości

11/03/2014

Kontynent sprawiedliwości

Zaufanie, mobilność, wzrost gospodarczy – to trzy obszary kluczowe przy budowaniu unijnej polityki w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska właśnie podsumowuje cztery lata realizacji tzw. programu sztokholmskiego, którego celem jest tworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. - Przeszliśmy daleką drogę, ale tym w zakresie nadal pozostaje wiele do zrobienia – uważa wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding.  Więcej...

Ochrona państwa prawa

11/03/2014

Ochrona państwa prawa

Komisja Europejska przyjęła nowe ramy prawne, które pozwolą na efektywne działanie w sytuacjach gdy kraju członkowskim pojawia się systemowe zagrożenie dla państwa prawnego. – UE opiera się na poszanowaniu państwa prawnego i równości wszystkich państw członkowskich – przypomina wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding.  Więcej...

Popieramy "zielone" rolnictwo

10/03/2014

Popieramy "zielone" rolnictwo

Wspólna polityka rolna (WPR) cieszy się zaufaniem zdecydowanej większości Europejczyków – wynika z najnowszego badania Eurobarometr. Trzy czwarte respondentów uważa, że WPR jest korzystna dla wszystkich obywateli UE. Ankietowani popierają (90 proc.) również główne kierunki wyznaczone przez Komisję m.in. ustanowienie zależności pomiędzy pomocą finansową dla rolników a działalnością proekologiczną.  Więcej...

Latający uniwersytet

07/03/2014

Latający uniwersytet

Lekcja europejska w Twoim liceum poprowadzona przez popularnego aktora? Dzięki Europejskiemu Uniwersytetowi Latającemu to możliwe. EUL to ogólnopolski program edukacyjny, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowany od marca do grudnia 2014 roku przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zainteresowane szkoły zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń – czekamy do końca marca.  Więcej...

Płace nadal nierówne

07/03/2014

Płace nadal nierówne

Przejrzystość zarobków kobiet i mężczyzn w każdej firmie – to jedno z zaleceń Komisji Europejskiej, które państwa członkowskie mają zrealizować do końca przyszłego roku. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet KE podejmuje działania mające zlikwidować różnice w płacach. - Wynagrodzenie kobiet nie powinno być niższe tylko dlatego, że jest sekretem, ile zarabiają ich koledzy – mówi wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding.  Więcej...

Komisja równych szans

07/03/2014

Komisja równych szans

Komisja Europejska uczciła Międzynarodowy Dzień Kobiet ogłaszając, że 11 miesięcy przed zakładanym terminem osiągnęła cele dotyczące reprezentacji kobiet. - Jestem niezwykle szczęśliwy, że w Komisji Europejskiej poczyniliśmy wyraźne postępy w dziedzinie równości szans i że możemy z tego powodu świętować w Międzynarodowym Dniu Kobiet – powiedział wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič.  Więcej...

TEN-T dla gospodarki

06/03/2014

TEN-T dla gospodarki

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP i UIC przy współpracy z CER, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisją Europejską zorganizowało seminarium, którego tematem było znaczenie nowych regulacji dot. rozwoju sieci TEN-T oraz zasad finansowania ich rozwoju. Nowe rozporządzenia unijne 1315/2003 i 1316/2013 opublikowane 11 grudnia 2013 r. określają kierunki rozwoju sieci TEN-T dla wszystkich rodzajów transportu. Zgodnie z Białą Księgą Komisji Europejskiej z 2011 r. szczególna rola na mapie transportowej Europy przypada kolejom dużych prędkości. Do 2030 r. długość linii dużych prędkości w Europie zostanie potrojona.  Więcej...

Informatyka jest kobietą!

06/03/2014

Informatyka jest kobietą!

Nowe technologie to zbyt ważna sprawa, żeby zostawić ją mężczyznom! – mówi wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes inaugurując kampanię „Every Girl Digital”. Jej celem jest zachęcenie kobiet do kariery w branży informatycznej. Do podejmowania takich decyzji mają przekonywać m.in. historie sukcesów, jakie w cyfrowym świecie odnoszą panie. Ty też możesz pochwalić się swoimi osiągnięciami – wystarczy przygotować krótki film i umieścić go na profilu na portalu społecznościowym!  Więcej...

Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród nowych państw członkowskich UE.

06/03/2014

Bank inwestuje w Polskę

Głównym obszarem wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce w bieżącym roku będzie infrastruktura drogowa i kolejowa, projekty energetyczne, badawcze i naukowe oraz pożyczki i gwarancje kredytowe dla sektora MŚP – deklarują szefowie EBI, którzy w Warszawie podsumowali miniony rok i przedstawili plany na najbliższe miesiące. Bank będzie angażował się również przygotowanie pakietu inwestycyjnego, który ma pomóc ukraińskiej gospodarce.  Więcej...

Polskie partnerstwo z Unią

05/03/2014

Polskie partnerstwo z Unią

Komisja Europejska i polski rząd rozpoczęły negocjacje, w ramach których strony będą dyskutować jak najlepiej wykorzystać europejskie inwestycje dla polepszania jakości życia Polaków. Otwarcie negocjacji następuje po przekazaniu przez Polskę 10 stycznia 2014 r. projektu umowy partnerstwa, czyli strategicznego dokumentu obejmującego całość europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020.  Więcej...

Barroso: równolegle potrzebna jest mobilizacja społeczności międzynarodowej, aby pomóc Ukrainie.

05/03/2014

Pomoc KE dla Ukrainy

Komisja Europejska uzgodniła pakiet pomocy dla Ukrainy, w którym określono szereg konkretnych działań na rzecz wsparcia ekonomicznego i finansowego dla tego kraju. Środki te należy postrzegać jako wkład KE w europejskie i międzynarodowe wysiłki, mające na celu wspomożenie ukraińskich reform gospodarczych i politycznych. Zostaną one przedstawione szefom państw i rządów UE przed ich nadzwyczajnym posiedzeniem w czwartek 6 marca.  Więcej...

Minerały tylko dla pokoju

05/03/2014

Minerały tylko dla pokoju

Minerały pozyskiwane ze stref konfliktu nie mogą finansować wojen – deklaruje Komisja Europejska. Dlatego przygotowano pakiet działań, które pozwolą m.in. na zatrzymanie finansowania grup zbrojnych z handlu cyną, tantalem, wolframem i złotem. – Nasza inicjatywa pomoże wykorzystać handel na rzecz pokoju, społeczności i dobrobytu – podkreślają wiceprzewodnicząca KE Catherine Ashton i komisarz Karel De Gucht.  Więcej...

Przemoc wobec kobiet

05/03/2014

Przemoc wobec kobiet

Przemoc wobec kobiet to problem całego społeczeństwa – alarmuje dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej przedstawiając wyniki największego na świecie badania na ten temat. Ujawniło ono skalę nadużyć wobec kobiet w domu, pracy, miejscach publicznych i w internecie. Sprawozdanie pokazuje powszechność zjawiska przemocy, uwzględniając zarówno doświadczenia z dorosłego życia, jak i przypadki przemocy fizycznej i seksualnej w dzieciństwie.  Więcej...

Mniej biurokracji

04/03/2014

Mniej biurokracji

Od teraz dostęp do funduszy UE będzie łatwiejszy – zapewnia komisarz Janusz Lewandowski. Komisja Europejska właśnie przyjęła ostateczną tablicę wyników w dziedzinie uproszczenia, czyli ponad 120 zmian, które mają uprościć zasady finansowania europejskich przedsiębiorstw, miast, regionów, naukowców i organizacji pozarządowych ze środków Unii Europejskiej.  Więcej...

Polska mało innowacyjna

04/03/2014

Polska mało innowacyjna

Polska znalazła się w ostatniej czwórce najmniej innowacyjnych krajów członkowskich UE – wynika z najnowszego zestawienia przygotowanego przez Komisję Europejską. W czołówce innowatorów są Szwedzi, Duńczycy i Niemcy – tam nakłady na badania, które potem unowocześniają gospodarkę, są najwyższe. - Musimy pomóc Europie przekuwać genialne pomysły w zyskowne przedsięwzięcia, które są podstawą wzrostu zatrudnienia – mówi komisarz Johannes Hahn.    Więcej...

Szczyt o Ukrainie

04/03/2014

Szczyt o Ukrainie

W związku z sytuacją na Ukrainie i działaniami militarnymi Federacji Rosyjskiej przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej na najbliższy czwartek 6 marca br. Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej omówią m.in. ostatnie wydarzenia wokół Krymu oraz będą dyskutować nad sposobami załagodzenia konfliktu. Jednocześnie UE zawiesiła przygotowania do szczytu G8, który zaplanowano na czerwiec w Soczi.  Więcej...

Partnerstwo z Tunezją

03/03/2014

Partnerstwo z Tunezją

Tunezja i Unia Europejska ustanowiły oficjalnie partnerstwo na rzecz mobilności. Wspólną deklarację podpisała Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych oraz Tahar Cherif, ambasador Tunezji w Belgii i przy Unii Europejskiej. Sygnatariuszami tego porozumienia jest również dziesięć państw członkowskich UE: Belgia, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.  Więcej...

Mobilny jak naukowiec

03/03/2014

Mobilny jak naukowiec

EURAXESS to portal dla mobilnych naukowców, który oferuje im m.in. doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Aby dotrzeć do jak największej liczby studentów i absolwentów, właśnie ruszyła kampania informacyjna. Przez 2 miesiące autobus EURAXESS odwiedzi prawie trzydzieści miast uniwersyteckich Europy. Od piątku 14 marca do wtorku 18 marca objazdowa prezentacja przyjedzie do Polski – będzie dostępna w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.  Więcej...

Dobry klimat, sprawna gospodarka

03/03/2014

Dobry klimat, sprawna gospodarka

Walka ze zmianą klimatu i wydajniejsze wykorzystywanie energii mogą stymulować gospodarkę i zatrudnienie – tak uważa czterech na pięciu Europejczyków. Najnowsze badanie Eurobarometru wskazuje, że w ciągu dwóch lat takie przekonanie staje się coraz bardziej powszechne. - Rozwoju gospodarczego i ochrony klimatu nie można traktować jak alternatyw – podkreśla szef KE José Manuel Barroso.  Więcej...

Transatlantyckie pytania

03/03/2014

Transatlantyckie pytania

Co umowa handlowa UE-USA oferuje konsumentom? Czy swobodny handel przez Atlantyk rzeczywiście przyniesie obniżkę cen i większy wybór towarów? To niektóre zagadnienia omawiane podczas pierwszej debaty z serii "Społeczeństwo obywatelskie i Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP)", która odbyła się 3 marca w Warszawie. Jej organizatorami byli: European Movement International, Forum Ruchu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.  Więcej...

Nierówne płace

28/02/2014

Nierówne płace

Kobiety w Europie wciąż pracują „za darmo” przez 59 dni w roku – wynika z najnowszych danych opublikowanych dziś przez Komisję Europejską. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w ostatnich latach niewiele się zmieniło i nadal utrzymuje się na poziomie 16,4 proc. (w Polsce wskaźnik ten jest jednym z najniższych w UE i wynosi 6,4 proc.). Już drugi rok z rzędu Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń przypada więc na 28 lutego.  Więcej...

"Darmowe" aplikacje kosztują

27/02/2014

"Darmowe" aplikacje kosztują

Komisja Europejska staje po stronie konsumentów korzystających z "darmowych" aplikacji mobilnych. Osoby te często nie są świadome, że kolejne opcje oprogramowania automatycznie obciążają ich karty kredytowe. KE domaga się od branży aby jak najszybciej przygotowała rozwiązania chroniące użytkowników. - Wprowadzanie konsumentów w błąd to zły model biznesowy – podkreśla komisarz Neven Mimica.  Więcej...

Papierosy w dyrektywie

26/02/2014

Papierosy w dyrektywie

Projekt przepisów wprowadzających zmiany w dyrektywie tytoniowej UE, które mają sprawić, że tytoń będzie mniej atrakcyjny dla młodych ludzi, został przyjęty przez Parlament Europejski. Nowe zapisy wprowadzą m.in. ostrzeżenie zdrowotne na paczkach paierosów o wielkości 65 proc. powierzchni. Nowością będzie również pojawienie się w dyrektywie klasyfikacji e-papierosów.  Więcej...

Euro na Podkarpaciu

26/02/2014

Euro na Podkarpaciu

Rzeszów to kolejne polskie miasto, w którym można obejrzeć wystawę „Euro, waluta europejska”. 24 lutego w uroczystym otwarciu ekspozycji w Oddziale Okręgowym NBP uczestniczyli przedstawiciele władz regionu, bankowcy oraz młodzież. Narodowy Bank Polski reprezentowała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (Zarząd NBP), zaś Komisję Europejską Zbigniew Gniatkowski, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce.  Więcej...

W Polsce badanie zostało przeprowadzone przez TNS Polska w dniach 2-17 listopada 2013 r.

26/02/2014

Polacy wierzą w siłę UE

Zdecydowana większość Polaków wie o istnieniu Parlamentu Europejskiego (86 proc.), niewiele mniej jest świadomych, że posłowie do PE są wybierani w powszechnym głosowaniu - wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr 80. Raport krajowy pokazuje jednocześnie, że zaufanie do PE jest w Polsce istotnie wyższe od przeciętnego w UE. Unijne instytucje oraz sama Unia Europejska są tradycyjnie darzone przez Polaków większym zaufaniem niż władze krajowe.  Więcej...

W 2014 r. wzrost realnego PKB ma wynieść 1,5 proc. w UE i 1,2 proc. w strefie euro.

25/02/2014

UE: gospodarka rusza

Kryzys w Europie powoli przechodzi do historii. Zimowa prognoza Komisji Europejskiej przewiduje dalsze ożywienie gospodarcze w większości państw członkowskich oraz w całej UE. Poważnym problemem pozostaje wysokie bezrobocie – wciąż powyżej 10 proc. - Aby ugruntować ożywienie i stworzyć więcej miejsc pracy, musimy kontynuować reformy – podkreśla wiceprzewodniczący KE Olli Rehn.  Więcej...

Rekrutacja na proponowane stanowiska stażowe w okresie 6-28 lutego 2014

24/02/2014

Projekt staże dla młodych

To już naprawdę ostatni moment, żeby zgłosić się na staż w ramach projektu "Staże dla młodych", którego celem jest umożliwienie studentom i absolwentom łódzkich uczelni zdobycia doświadczenia zawodowego. Można to zrobić tylko do 28 lutego. Na początku miesiąca w Łodzi, zainteresowani  mogli dowiedzieć się, jaka jest oferta przygotowana przez lokalne firmy oraz jakie kryteria trzeba spełniać, aby zostać stażystą. Do programu stażowego zgłosiło się 18 firm. Ten program to efekt debaty "Projekt praca dla młodych", którą zorganizowaliśmy 6 grudnia ub. roku, wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim i Gazetą Wyborczą. Wzięło w niej udział ponad 500 osób.  Więcej...

EuroFerie 2014 zakończone

24/02/2014

EuroFerie 2014 zakończone

Ponad tysiąc osób wzięło udział w ostatniej akcji edukacyjno-informacyjnej KE z cyklu „EUROFERIE 2014” zorganizowanej od piątku do niedzieli 21-23 lutego w Szczawniku k. Muszyny. Turyści oraz mieszkańcy spędzili ten czas na zabawie, konkursach a także poznawaniu Unii Europejskiej. Tej zimy byliśmy również w Szklarskiej Porębie oraz w Zakopanem.  Więcej...

Szef KE: To ważny krok w kierunku powstrzymania przemocy i dalszego rozlewu krwi na Ukrainie

21/02/2014

Barroso o porozumieniu w Kijowie

To porozumienie powinno zostać wdrożone natychmiast - tak o porozumieniu zawartym w Kijowie przez prezydenta Ukrainy i liderów opozycji, przy wsparciu szefów dyplomacji Polski, Niemiec i Francji mówi Jose Manuel Barroso - przewodniczący Komisji Europejskiej. Jego zdaniem, podpisanie porozumienia to "ważny krok w kierunku powstrzymania przemocy i dalszego rozlewu krwi, na rzecz osiągnięcia pokoju i stabilizacji w kraju oraz politycznego rozwiązania sporu". Wcześniej Barroso ostro potępiał użycie przemocy podczas starć na Ukrainie. Protesty na Ukrainie rozpoczęły się pod koniec ub.r. po tym, jak władze wycofały się z podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE.  Więcej...

Mapa pomocy regionalnej

20/02/2014

Mapa pomocy regionalnej

Komisja Europejska zatwierdziła mapę pomocy regionalnej dla Polski. Mapa ta określa, w których regionach możliwe jest przyznawanie pomocy na rzecz rozwoju regionalnego w latach 2014–2020. Podstawą decyzji są nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej, przyjęte przez Komisję w czerwcu 2013 r., w których ustalono warunki, na jakich państwa członkowskie mogą przyznawać przedsiębiorstwom regionalną pomoc rozwojową. Chodzi o pobudzenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie spójności jednolitego rynku.  Więcej...

Przemysł potrzebuje ukierunkowanego wsparcia, by wrócić na drogę wzrostu gospodarczego.

17/02/2014

Przemysł zdrowieje powoli

Europejski przemysł wciąż nie osiągnął poziomu produkcji sprzed kryzysu – alarmuje Komisja Europejska w najnowszym sprawozdaniu. Tymczasem to właśnie reindustrializacja Europy jest jednym z priorytetów gospodarczych wspólnoty na najbliższe lata. Jednocześnie kilku krajom członkowskim udało się doprowadzić do ożywienia koniunktury – m.in. w Polsce przekroczyła ona szczytowy poziom sprzed recesji.  Więcej...

Ponad jedna czwarta badanych po prostu wyłącza telefon, gdy wyjeżdża do innego kraju UE.

17/02/2014

Roaming zniechęca

Opłaty roamingowe zniechęcają większość podróżujących Europejczyków do korzystania zagranicą z aplikacji w telefonach komórkowych – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej. - Musimy dokończyć dzieła i znieść opłaty roamingowe. One nie mają sensu także z punktu widzenia firm telekomunikacyjnych – przekonuje wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes.  Więcej...

Turystyczna  lokomotywa

13/02/2014

Turystyczna lokomotywa

Turystyka to branża, która wykazała największą odporność na kryzys. Korzystne tendencje powinny się utrzymać w 2014 r., skoro tylko 11 proc. Europejczyków deklaruje, że nie zamierza nigdzie wyjeżdżać – pokazuje najnowszy Eurobarometr. - Dotychczasowy prężny wzrost turystyki i odporność branży na wstrząsy gospodarcze utrzymają się w bieżącym roku – zapewnia wiceprzewodniczący KE Antonio Tajani.  Więcej...

10 lat w UE – dialog społeczny

12/02/2014

10 lat w UE – dialog społeczny

Dekada życia zawodowego i społecznego po EUropejsku – relacje PLatoniczne czy konsumowane? – to tytuł debaty, która 11 lutego odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Przedstawiciele administracji, ośrodków badawczych oraz organizacji biznesowych, pracodawców i związków zawodowych dyskutowali o bilansie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wyzwaniach związanym z integracją. Przedstawicielstwo KE reprezentował zastępca dyrektora Zbigniew Gniatkowski.  Więcej...

Stwórzmy lepszy internet

12/02/2014

Stwórzmy lepszy internet

Wideblog o języku polskim stworzony przez uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie na Śląsku zdobył pierwsza nagrodę dla zespołów w konkursie Komisji Europejskiej na najlepsze treści internetowe. 11 lutego na całym świecie obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. - Dzieci i młodzież dokonują niezwykłych rzeczy za pomocą narzędzi cyfrowych. Musimy ich do tego zachęcać i zadbać o ich bezpieczeństwo – powiedziała wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes.  Więcej...

"112" wciąż nieznany

12/02/2014

"112" wciąż nieznany

Większość Europejczyków wciąż nie jest pewna, pod jaki numer zadzwonić w razie nagłego wypadku za granicą. Według badania Eurobarometru przeprowadzonego pod koniec stycznia 2014 r. 49 proc. ankietowanych nie wie, że można skorzystać z numeru „112”, aby skontaktować się ze służbami ratunkowymi. Dotyczy to także osób regularnie podróżujących. W Polsce numer "112" rozpoznaje siedmiu na dziesięciu ankietowanych.  Więcej...

Praca przyciąga młodych

12/02/2014

Praca przyciąga młodych

Praca to najczęstszy powód przeprowadzki młodych ludzi do innego kraju UE – wynika z najnowszego badania na temat wpływu prawa do swobodnego przemieszczania się wewnątrz wspólnoty. Jego wyniki zaprezentowano podczas brukselskiej konferencji europejskich burmistrzów. - Swobodny przepływ oznacza korzyści dla Europy, jej obywateli oraz gospodarek – podkreślała wiceprzewodnicząca Viviane Reding.  Więcej...

Katedry doskonałości

12/02/2014

Katedry doskonałości

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk znalazł się wśród pierwszych 11 szkół wyższych, które otrzymają unijne dofinansowanie na utworzenie katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ich zadaniem będzie rozwój potencjału naukowego uczelni. ­- Zależy nam, aby nikt, kto ma potencjał, nie został w tyle. Dlatego w ramach programu »Horyzont 2020« ufundujemy więcej katedr EPB w miejscach, w których jest to najbardziej potrzebne – deklaruje komisarza Máire Geoghegan-Quinn.  Więcej...

UE kontra kłusownicy

12/02/2014

UE kontra kłusownicy

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące sposobów zwalczania nielegalnego handlu gatunkami dzikiej fauny i flory. Unia Europejska jest w wielu wypadkach docelowym rynkiem zbytu lub ważnym punktem tranzytowym dla nielegalnych produktów z chronionych gatunków, zaś zorganizowana przestępczość odgrywa w tej dziedzinie coraz większą rolę. Konsultacje potrwają do 10 kwietnia.  Więcej...

KE: dzięki finansowaniu publicznemu port lotniczy Gdynia-Kosakowo osiągnął nienależną korzyść gospodarczą.

12/02/2014

Gdynia-Kosakowo: pomoc do zwrotu

Prawie 92 mln złotych – to kwota pomocy publicznej, jaką ma zwrócić port lotniczy Gdynia-Kosakowo. Taką decyzję podjęła Komisja Europejska, która uznała, że przekazane środki publiczne dają nienależną przewagę konkurencyjną. Port lotniczy Gdynia-Kosakowo powstał na bazie infrastruktury lotniska wojskowego i znajduje się zaledwie 25 kilometrów od funkcjonującego portu lotniczego w Gdańsku.  Więcej...

Od piątku 7 lutego, do niedzieli 9 lutego byliśmy w Zakopanem, na Gubałówce.

09/02/2014

Europejska Gubałówka

Ponad 3 tysiące osób wzięło udział w naszej weekendowej akcji edukacyjno- informacyjnej z cyklu "EuroFerie 2014" w Zakopanem. Turyści oraz mieszkańcy spędzili ten czas na zabawie, konkursach oraz poznawaniu Unii Europejskiej. Namiot Komisji Europejskiej gościł przez trzy dni (7-9 lutego) w Zakopanem i witał turystów oraz mieszkańców przy samym szczycie Gubałówki. Był konkurs wiedzy o UE, europejskie koło fortuny, quizy dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czekały nagrody i ciekawe publikacje dotyczące najważniejszych spraw UE.  Więcej...

10 marca w Brukseli ma ruszyć czwarta runda negocjacji umowy handlowej USA-UE.

09/02/2014

Transatlantyckie szanse dla Polski

To bez wątpienia największe globalne porozumienie gospodarczo-handlowe w historii – przyznawali prelegenci konferencji "Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP): Szanse i możliwości dla biznesu w Polsce". Jej organizatorem była Amerykańska Izba Handlowa w Polsce. Stanowisko Komisji Europejskiej zaprezentował Denis Redonnet, Kierownik Wydziału ds. Strategii Handlowej z DG TRADE.  Więcej...

Embargo na mięso: apel KE

07/02/2014

KE apeluje do Rosji

- Raz jeszcze wzywam Federację Rosyjską do zaangażowania się w konstruktywne rozmowy w tej sprawie, w celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania - komisarz UE ds. zdrowia apeluje do Rosji o podjęcie rozmów na temat zakazu importu unijnej wieprzowiny i jego nieproporcjonalnej skali. Poniżej treść oświadczenia Tonio Borga w tej sprawie.  Więcej...

Kino w smartfonie

06/02/2014

Kino w smartfonie

Prawie 70 proc. Europejczyków pobiera filmy z internetu lub ogląda je online za darmo, legalnie lub nielegalnie - wynika z najnowszego badania KE. Coraz więcej produkcji oglądamy na smartfonach (40 proc. użytkowników) i tabletach (ponad 60 proc.). To szansa europejskiego przemysł filmowego na zwiększenie dochodów, poprzez wykorzystanie komercyjnych platform internetowych do zwiększenia dostępności filmów i dotarcia do nowych odbiorców.  Więcej...

Dopłaty na opłaty

05/02/2014

Dopłaty na opłaty

Unia Europejska ma w planach współfinansowanie serii badań mających pomóc w uruchomieniu regionalnych europejskich usług opłaty elektronicznej (EETS). Przeznaczy na to ponad 2,2 mln euro z programu TEN-T na transgraniczną, regionalną skalę. Badania wybrane do finansowania w ramach wieloletniego programu TEN-T na 2012 r. będą w szczególności dotyczyły głównych, objętych opłatami elektronicznymi sieci drogowych siedmiu państw członkowskich (Austria, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska i Włochy) oraz Szwajcarii (bez wsparcia z UE). Celem programu jest wprowadzenie EETS w praktyce, a w dalszej perspektywie objęcie nim całej Europy.  Więcej...

Czystsze powietrze w Jaworznie

05/02/2014

Czystsze powietrze w Jaworznie

9,8 mln euro unijnego wsparcia dla budowy elektrowni na biomasę. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła dofinansowanie 9,8 mln euro pochodzących z Funduszu Spójności. Pieniądze te posłużą do budowy kotła na biomasę dla bloku energetycznego o mocy 50 MW w Elektrowni Jaworzno. Zastąpi on przestarzałą instalację. Inwestycja pomoże Polsce w wypełnieniu jej zobowiązań klimatycznych.  Więcej...

Spóźnieni z wyrokami

05/02/2014

Spóźnieni z wyrokami

KE wzywa państwa członkowskie do wdrożenia wspólnych zasad dla osób skazanych lub oczekujących na proces w innym kraju UE. Obecnie połowa państw Unii ma opóźnienia w tym zakresie. Trzy unijne regulacje umożliwiają, aby m.in. wyroki więzienia były wykonywane w państwie UE innym niż kraj, w którym dana osoba została skazana lub oczekuje na proces.  Więcej...

MEDIA w blasku jupiterów

05/02/2014

MEDIA w blasku jupiterów

Prawie 30 filmów zrealizowanych przy wsparciu ze środków programu Unii Europejskiej „MEDIA” zostało wybranych do oficjalnego programu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie (6–16 lutego). - Festiwal w Berlinie to jeden z najbardziej prestiżowych festiwali na świecie, który nadaje ton najlepszej europejskiej twórczości filmowej – przypomina komisarz Androulla Vassiliou.  Więcej...

Pomyśl zanim wyrzucisz!

04/02/2014

Pomyśl zanim wyrzucisz!

Komisja Europejska zainicjowała ostatni etap kampanii „Generation Awake”. Specjalna strona internetowa zachęca do poznania wartości odpadów - pokazuje, w jaki sposób można ich użyć ponownie, poddać recyklingowi, wymienić i naprawić. Kampania koncentruje się na środowiskowych, gospodarczych i społecznych konsekwencjach niezrównoważonego wykorzystywania zasobów.  Więcej...

C. Malmström: korupcja podważa zaufanie obywateli do demokratycznych instytucji i praworządności.

03/02/2014

Unia przeciw korupcji

Korupcja nadal stanowi problem w Europie. Dotyczy ona wszystkich państw członkowskich UE i kosztuje gospodarkę europejską około 120 mld euro rocznie. W ostatnich latach państwa Unii podejmowały liczne inicjatywy, lecz z różnym skutkiem. Priorytetem powinno być zapobieganie korupcji i karanie winnych - to niektóre wnioski zawarte w pierwszym sprawozdaniu Komisji Europejskiej „Zwalczanie korupcji w UE”.  Więcej...

Kredyt na pracę

31/01/2014

Kredyt na pracę

Europejski Bank Inwestycyjny przyznał pierwszy w Polsce kredyt przeznaczony dla małych i średnich firm w ramach inicjatywy “Praca dla Młodych”. Chodzi o 50 mln euro, które otrzyma Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). Pieniądze te mają sfinansować inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które wspierają zatrudnienie młodzieży w różnych sektorach w Polsce.  Więcej...

W Gostyninie dyskutują o Europie

30/01/2014

W Gostyninie dyskutują o Europie

Trzech uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Gostynina pod opieką nauczyciela będzie reprezentować w Brukseli młodzież z całej Polski podczas imprezy „Twoja Europa – Twoje zdanie” (Your Europe, Your Say), która odbędzie się 26–28 marca. W ramach wizyty przygotowawczej 3 lutego 2014 r. uczniowie będą gościć u siebie Krzysztofa Patera, jednego z polskich członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u), organu doradczego Unii Europejskiej.  Więcej...

Co roku z programów „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole” korzysta prawie 30 mln dzieci.

30/01/2014

Owoce i mleko razem w szkole

„Odżywiaj się zdrowo - czuj się dobrze” to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, łącząca działające już programy „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”. Celem jest wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych u młodych Europejczyków. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, około jedna trzecia dzieci w wieku od 6 do 9 lat w krajach UE cierpi na nadwagę lub otyłość.  Więcej...

EuroFerie 2014 to okazja, aby już na początku roku dowiedzieć się, co nowego oferuje UE w nadchodzących miesiącach.

30/01/2014

EuroFerie 2014 w Szklarskiej

Konkursy i quizy o Unii Europejskiej, a także zabawy, rozgrzewka dla narciarzy oraz gorące napoje – tak wyglądała pierwsza odsłona tegorocznej akcji Komisji Europejskiej w Polsce EuroFerie 2014. Przez trzy dni – od 24 do 26 stycznia – nasz namiot ustawiony na Skwerze Radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie odwiedziło ponad tysiąc osób. Akcja została objęta honorowym patronatem burmistrza miasta. Kolejne EuroFerie na Gubałówce w Zakopanem, od 7 do 9 lutego.  Więcej...

CLIMAWIN czyli okna dla Europy

29/01/2014

CLIMAWIN czyli okna dla Europy

CLIMAWIN to technologia opracowana przez firmy z Danii, Irlandii i Niemiec w ramach projektu wspieranego funduszami Unii Europejskiej. Efektem tej współpracy są inteligentne okna, które pozwolą na zaoszczędzenie do 24 proc. energii zużywanej na utrzymanie pożądanej temperatury budynku. - UE będzie wspierać więcej projektów tego typu w ramach nowego programu Horyzont 2020 – powiedział Michael Jennings, rzecznik komisarza do spraw badań, innowacji i nauki.  Więcej...

W 5 krajach obywatele, którzy wyprowadzili się do innego państwa UE, mogą stracić prawo do udziału w wyborach w swoim kraju.

29/01/2014

Bez prawa głosu

- Prawo do głosowania jest jednym z podstawowych politycznych praw obywatelskich – przypomina wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding. Tymczasem w pięciu krajach UE obywatele, którzy wyprowadzili się do innego państwa Unii, mogą stracić prawo do udziału w wyborach w swojej ojczyźnie. Dlatego Komisja Europejska przygotowała wytyczne, które pomogą zmienić sytuację tych obywateli, którzy zostali skreśleni z list wyborców w swoich krajach pochodzenia.  Więcej...

Grzywna dla kartelu

29/01/2014

Grzywna dla kartelu

Ponad 114 mln euro – tyle wyniesie łączna grzywna nałożona przez KE na czterech czołowych producentów pianki poliuretanowej. Spółki nielegalnie ustalały ceny sprzedaży m.in. na rynku polskim. - Kartele szkodzą całej gospodarce i nie mogą być tolerowane. Ta sprawa pokazuje, jak ważna jest stała walka z takimi praktykami i ich sankcjonowanie – powiedział wiceprzewodniczący KE Joaquín Almunia.  Więcej...

Banki mniejszego ryzyka

29/01/2014

Banki mniejszego ryzyka

Komisja Europejska zaproponowała przepisy zakazujące największym i najbardziej złożonym bankom podejmowania ryzykownej działalności, jaką jest handel instrumentami finansowymi i towarami na własny rachunek. Organy nadzoru będą również mogły nakazać wydzielenie potencjalnie ryzykownych rodzajów działalności handlowej od przyjmowania depozytów, jeżeli prowadzenie tej działalności zagraża stabilności finansowej.  Więcej...

Dzień Ochrony Danych

28/01/2014

Dzień Ochrony Danych

Porozumienie w sprawie ochrony danych osobowych dla Europy proponuje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding. Okazją do ogłoszenia inicjatywy jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Porozumienie przewiduje m.in., że nie można akceptować ogólnego nadzoru nad łącznością elektroniczną, a przepisy określające zasady ochrony danych lub wpływające na prywatność wymagają publicznej debaty.  Więcej...

Z uczelni do pracy

28/01/2014

Z uczelni do pracy

Europejskie uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe powinny jeszcze bardziej dostosować swoje oferty do realiów rynku pracy – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego jakości w szkolnictwie wyższym. - Naszym celem jest podnoszenie standardów w taki sposób, aby promować różnorodność i szanse na zatrudnienie, a nie jednakowość – mówi komisarz Androulla Vassiliou.  Więcej...

Międzynarodowe rozwody

27/01/2014

Międzynarodowe rozwody

Grecja będzie szesnastym państwem UE, które przyjmie przepisy dotyczące małżeństw międzynarodowych. Chodzi o możliwość wyboru przez małżonków prawa krajowego, gdy dochodzi do rozwodu lub orzeczenia separacji. Nowe przepisy dotyczące małżeństw międzynarodowych zostały wprowadzone na zasadzie tzw. wzmocnionej współpracy, która obejmuje tylko niektóre kraje Unii.  Więcej...

Rada Europejska rozważy ramy prawne podczas wiosennego posiedzenia w dniach 20-21 marca.

22/01/2014

Energetyczna przyszłość Europy

Czterdziestoprocentowa obniżka emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., więcej energii ze źródeł odnawialnych, rosnąca efektywność, bezpieczna energia po przystępnych cenach – to niektóre elementy pakietu energetyczno-klimatycznego Komisji Europejskiej. - Działania na rzecz klimatu mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości naszej planety, a prawdziwie europejska polityka w dziedzinie energii jest podstawą naszej konkurencyjności – mówił szef KE José Manuel Barroso.  Więcej...

Klimat: uprawnienia za darmo

22/01/2014

Klimat: uprawnienia za darmo

Komisja Europejska uznała polski plan zakładający przeznaczenie 404,6 mln uprawnień do emisji dwutlenku węgla na modernizację sektora energii elektrycznej za zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Obecnie 90 proc. energii elektrycznej w Polsce wytwarzane jest w elektrowniach węglowych, które powodują największą emisję dwutlenku węgla.  Więcej...

Łupki pod mikroskopem

22/01/2014

Łupki pod mikroskopem

Pół roku będą miały państwa członkowskie na wdrożenie zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących ochrony środowiska w przypadku wydobycia gazu łupkowego. Chodzi m.in. o ocenę potencjalnych skutków przed udzieleniem koncesji, monitorowanie stanu wody, powietrza i gleby. - W niektórych częściach Europy z gazem łupkowym wiąże się duże nadzieje. Jest on jednak także źródłem obaw społeczeństwa – przypomina komisarz Janez Potočnik.  Więcej...

Odnowa przemysłu w Europie

22/01/2014

Odnowa przemysłu w Europie

Udział przemysłu w łącznym unijnym PKB wciąż daleki od założonych przez KE 20 proc. Tymczasem to właśnie ta gałąź gospodarki jest być dźwignią wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy, zapotrzebowania na nowoczesne technologie oraz innowacyjność. Dlatego KE apeluje do Rady i Parlamentu o przyjęcie wniosków legislacyjnych w dziedzinach energii, transportu, przestrzeni kosmicznej oraz cyfrowych sieci komunikacyjnych.  Więcej...

Praca zbyt blisko ubóstwa

21/01/2014

Praca zbyt blisko ubóstwa

Nie wystarczy mieć pracę, aby wyjść z biedy – to jedna z konkluzji przeglądu dotyczącego zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie 2013. Wynika z niego m.in., że tylko w połowie przypadków podjęcie pracy pomaga ludziom wyjść z ubóstwa. – Musimy zwracać uwagę nie tylko na tworzenie miejsc pracy, ale również na ich jakość – podkreślił komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.  Więcej...

Seminaria będą poświęcone wybranym dziesięciu istotnym problemom integracji Polski z UE.

20/01/2014

Polskie 10 lat w Unii

W 2014 r. przypada dziesięć lat członkostwa Polski w UE. Z okazji jubileuszu, z inicjatywy Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego wspartej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, polskie uczelnie o znaczących osiągnięciach w badaniach nad integracją europejską zorganizują w 8 miastach 10 seminariów naukowych. Pierwsze seminarium nt. „Bilansu polskiego członkostwa w UE” zorganizował 20 stycznia Instytut Europeistyki UW oraz Katedra Prawa Europejskiego SGH. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prorektor UW.  Więcej...

Niebieska energia

20/01/2014

Niebieska energia

Energia mórz i oceanów to potencjał, który wciąż jest wykorzystywany w znikomym stopniu m.in. ze względu na brak odpowiednich technologii. Komisja Europejska przedstawiła nowy plan działania w celu wsparcia rozwoju w Europie sektora źródeł energii morskiej i oceanicznej. - Rozwijanie wielu różnych źródeł energii odnawialnej ułatwi włączenie jej w europejski system energetyczny – mówi unijny komisarz Günther Oettinger.  Więcej...

Czy obywatele UE przebywający w innym państwie Unii płacą wyższe podatki?

20/01/2014

Sprawiedliwe podatki

Mobilność pracowników stanowi jeden z najważniejszych elementów sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i stymulujących zatrudnienie w Europie. Dlatego Komisja Europejska zamierza przeciwdziałać dyskryminacji podatkowej mobilnych obywateli UE. - Przepisy UE są jasne: w ramach jednolitego rynku wszystkich obywateli UE należy traktować na równi – przypomina Algirdas Šemeta.  Więcej...

Równość to podstawa

20/01/2014

Równość to podstawa

Przepisy UE dotyczące zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną zostały wdrożone do prawa krajowego we wszystkich państwach członkowskich. Nadszedł czas, aby umożliwić stosowanie tych przepisów w praktyce – to kluczowe wnioski sprawozdania Komisji Europejskiej.  Więcej...

Nowe oblicze EURES

17/01/2014

Nowe oblicze EURES

Więcej ofert, automatyczne kojarzenie CV z wakatami, wspieranie mobilności – to niektóre zmiany, jakie niebawem mają objąć EURES – unijny portal dla osób szukających pracy. Komisja Europejska przypomina, że mimo rekordowego bezrobocia w Europie w pierwszym kwartale 2013 r. nieobsadzonych było 2 miliony miejsc pracy. Europejczycy wciąż stosunkowo niechętnie decydują się na zmianę miejsce zamieszkania, aby pracować.  Więcej...

Przeciw ekstremizmom

16/01/2014

Przeciw ekstremizmom

Utworzenie europejskiego centrum wiedzy o brutalnym ekstremizmie, szkolenia, wsparcie projektów wykorzystujących nowe narzędzia komunikacji w celu zwalczania propagandy terrorystycznej – to niektóre zalecenia KE dotyczące walki ze skrajnymi postawami. - Brutalny ekstremizm ma wpływ na każde państwo. Ciągle jednak tylko niektóre kraje UE stawiają czoło temu zagrożeniu – uważa komisarz Cecilia Malmström.  Więcej...

Powiedz, gdzie mieszkasz

13/01/2014

Powiedz, gdzie mieszkasz

– W prawie UE istnieją zapisy, dzięki którym można zapobiegać wykorzystywaniu systemów zabezpieczenia społecznego – zapewnia komisarz ds. zatrudnienia László Andor. Jednocześnie Komisja Europejska zachęca do korzystania ze specjalnego przewodnika, który ma pomóc w określeniu statusu osób przenoszących się do innych państw członkowskich.  Więcej...

Młodzi i mobilni

10/01/2014

Młodzi i mobilni

Najlepsze systemy wsparcia zachęcające studentów do podjęcia studiów lub szkoleń za granicą funkcjonują w Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Francji i Włoszech – wynika z danych zawartych w pierwszej tablicy wyników mobilności UE. - Po raz pierwszy możemy sprawdzić, na ile skutecznie kraje tworzą warunki sprzyjające rozwojowi mobilności młodzieży i gdzie jest jeszcze pole do poprawy – podkreśla komisarz Androulla Vassiliou.  Więcej...

O planach i problemach

10/01/2014

O planach i problemach

Priorytety działań Komisji Europejskiej w 2014 roku oraz komunikat dotyczący rocznej analizy wzrostu gospodarczego – to dwa główne tematy spotkania unijnego komisarza ds. programowania finansowego i budżetu z polskimi parlamentarzystami w Warszawie. Janusz Lewandowski zapowiedział również, że KE będzie bronić wspólnego europejskiego rynku pod kątem swobodnego przepływu osób oraz niedyskryminacji pracowników.  Więcej...

Badanie to wstęp do tworzenia tzw. europejskiego domu społeczeństwa obywatelskiego.

08/01/2014

Europa to Twój dom

Do 31 stycznia można wziąć udział w ankiecie na temat społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej. Na podstawie wyników konsultacji Komisja Europejska chce ocenić dotychczasowe działania angażujące obywateli w sprawy UE. Jak pokazują najnowsze badania, obywatele Unii nie czują związku z instytucjami UE, nie są też przekonani, że mogą mieć wpływ na wspólnotowe decyzje.  Więcej...

Partnerstwo przy funduszach

07/01/2014

Partnerstwo przy funduszach

Komisja Europejska zwiększa rolę partnerów w planowaniu oraz wydatkowaniu funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Europejski kodeks postępowania wyznacza standardy, które zapewnią m.in. dostęp do informacji i odpowiednią ilość czasu na konsultacje. - Chcemy mieć pewność, że państwa członkowskie będą współpracować z przedstawicielami zainteresowanych stron - powiedział komisarz László Andor.  Więcej...

Czysta woda, lepsze życie

23/12/2013

Czysta woda, lepsze życie

Czechowice-Dziedzice, Żywiec i Gorzów Wielkopolski – te trzy aglomeracje skorzystają z ponad 250 mln euro pochodzących z Funduszu Spójności. Komisja Europejska właśnie zaakceptowała trzy realizowane tam tzw. duże projekty, które mają poprawić infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. - To dobry przykład tego, jak fundusze strukturalne poprawiają codzienne życie obywateli – mówi komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn.  Więcej...

Klimat, który Ci odpowiada

20/12/2013

Klimat, który Ci odpowiada

Ogrzewanie przestrzeni publicznych energią generowaną przez ruch przechodniów. Windy działające dzięki energii słonecznej. Żywność produkowana przy minimalnym wykorzystaniu wody. Fantazja? Nie do końca. To niektóre z przyjaznych dla środowiska rozwiązań, jakie pojawiły się w ramach zorganizowanej przez Komisję Europejską - i kończącej się 20 grudnia - kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada”.  Więcej...

Eurobarometr z jesieni 2013 r. to najnowsze wydanie badania przeprowadzanego co pół roku przez KE.

20/12/2013

Unia optymistyczna

Europejczycy z nadzieją patrzą w przyszłość – ponad połowa respondentów najnowszego Eurobarometru uważa, że sytuacja gospodarcza poprawia się. Rośnie też odsetek osób, które pozytywnie ocenia unijne działania związane z wyjściem z kryzysu. Największe obawy wciąż wzbudza bezrobocie. W badaniu Eurobarometru uczestniczyło pond 32 tys. osób z 28 państw UE i 5 krajów kandydujących.  Więcej...

Kolejowe inwestycje

20/12/2013

Kolejowe inwestycje

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał PKP Intercity 800 mln złotych (186 mln euro) kredytu na modernizację i rozbudowę taboru kolejowego do 2015 roku. W planach polskiego przewoźnika jest m.in. zakup 20 zespołów trakcyjnych rozwijających prędkość do 160 kilometrów na godzinę. Bank Unii Europejskiej współfinansuje inwestycje kolejowe w Polsce już od 23 lat.  Więcej...

Natura 2000 nagradza

19/12/2013

Natura 2000 nagradza

Zdecydowana większość obywateli UE uważa, że ochrona przyrody pełni istotną rolę w zapobieganiu niszczeniu wartościowych obszarów. Jednocześnie zaledwie co czwarty Europejczyk słyszało o Naturze 2000. Aby rozpropagować sieć obszarów obejmujących w sumie 20 proc. terytorium Unii, Komisja Europejska ustanawia nagrodę Natura 2000 dla wzorowych przykładów najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody w Europie.  Więcej...

Czyste powietrze Europy

19/12/2013

Czyste powietrze Europy

Niska jakość powietrza jest najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w UE związaną ze środowiskiem. Dlatego Komisja Europejska pakiet nowych działań, które pomogą poprawić jakość atmosfery. Chodzi m.in. o bardziej restrykcyjne limity emisji. Według szacunków, korzyści dla zdrowia ludzi wyniosą około 40 mld euro rocznie. - Korzyści odniesie również przyroda i wrażliwe ekosystemy – mówi komisarz Janez Potočnik.  Więcej...

Finansowanie dla mniejszych

19/12/2013

Finansowanie dla mniejszych

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zostało wyróżnione za wsparcie dla wdrażania Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) 2007-2013 - Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W poniedziałek 16 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP przy Związku Banków Polskich.  Więcej...

Kultura ważna dla Europy

18/12/2013

Kultura ważna dla Europy

Po Kulturze czas na Kreatywną Europę. W Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie podsumowujące Program Kultura 2007-2013. Zaprezentowano m.in. statystki, wybrane projekty oraz osiągnięcia polskich instytucji i organizacji. Przedstawiono także założenia Kreatywnej Europy - programy dla twórców na lata 2014-2020, którego budżet to blisko 1,5 miliarda euro.  Więcej...

Mali kuratorzy

18/12/2013

Mali kuratorzy

Jak dzieci widzą sztukę? Jak powstaje wystawa? Czym różni się kurator od kury? We wtorek 17 grudnia w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” w Warszawie odbył się wernisaż wieńczący warsztaty artystyczno-językowe dla dzieci. Grupa ponad pięćdziesięciorga 8-10-latków przez ponad dwa miesiące przygotowywała się do wystawy inspirowanej najciekawszymi dziełami sztuki z pięciu krajów: Bułgarii, Niemiec, Portugali, Rumunii i Słowacji.  Więcej...

PKP Intercity z milionami

18/12/2013

PKP Intercity z milionami

Komisja Europejska zatwierdziła 93 mln euro finansowania publicznego dla PKP Intercity na zakup dalekobieżnych pociągów pasażerskich. Uznano, że jest to zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. - Wykorzystanie nowoczesnych pociągów rozszerzy ofertę dostępnych środków transportu pasażerskiego w Polsce – mówi komisarz Joaquín Almunia. Władze polskie planują współfinansować zakup 20 pociągów dużej prędkości.  Więcej...

Unia bez klonów

18/12/2013

Unia bez klonów

Zakaz klonowania bydła, świń, kóz, owiec i koniowatych oraz obrotu żywnością pozyskaną z takich zwierząt – to wnioski Komisji Europejskiej zawarte w projektach nowych aktów prawnych. – Te propozycje stanowią odpowiedź na obawy dotyczące dobrostanu zwierząt i odnoszą się do sposobu, w jaki konsumenci postrzegają żywność uzyskaną z takich zwierząt – wyjaśnia komisarz Tonio Borg.   Więcej...

Mobilne miasta

17/12/2013

Mobilne miasta

Komisja Europejska zwiększa swoje wsparcie dla miast. W przyjętym pakiecie na rzecz mobilności znalazły się takie elementy jak wymiana najlepszych praktyk, ukierunkowane wsparcie finansowe, inwestowanie w badania i rozwój. Ponadto Komisja zachęca do opracowywania planów zrównoważonej mobilności, aby pobudzić do zmian w kierunku czystszych i bardziej zrównoważonych form transportu na obszarach miejskich.  Więcej...

Europejski Lublin

16/12/2013

Europejski Lublin

Jak Lublin i region może dobrze wykorzystać unijne fundusze w nadchodzących latach? O co obecnie toczy się gra na Ukrainie? Co robi Unia, by wyjść z kryzysu? Te i inne pytania pojawiały się na seminarium dla przedstawicieli mediów lokalnych „#Lubelszczyzna - europejskie wyzwania” zorganizowanym w Lublinie 12-13 grudnia przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.  Więcej...

Badanie Eurobarometru objęło 26 tysięcy Europejczyków.

16/12/2013

Pusty pociąg po Europie

- Tylko jedna czwarta podróżnych w UE korzysta regularnie z usług kolejowych – tak wiceprzewodniczący KE Siim Kallas skomentował najnowsze badanie Eurobarometru. Wynika z niego, że choć 58 proc. Europejczyków jest zadowolonych z usług kolejowych w ich kraju, to stosunkowo niewielu podróżuje pociągami. Polacy należą do tych Europejczyków, którzy surowiej niż inni oceniają rodzimy transport kolejowy, rzadziej są też z niego zadowoleni.  Więcej...

O UE, Chinach i USA

12/12/2013

O UE, Chinach i USA

O Chinach, USA i Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim! W spotkaniu poświęconemu tematowi Stany Zjednoczone – Chiny – Unia Europejska: w poszukiwaniu nowej formuły globalnej współpracy, wzięli udział: Maya Rostowska (PISM), Ivy Yang Yu (PAIiIZ), David Jones (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW), Ksawery Burski (b. Ambasador RP w Chinach) oraz Bogdan Góralczyk (Centrum Europejskie UW). Spotkanie miało za zadanie nakreślić jak w kontekście globalnym rysuje się przyszłość stosunków gospodarczych i politycznych pomiędzy Chińską Republiką Ludową, a Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.  Więcej...

Miliony na szynach

12/12/2013

Miliony na szynach

Komisja Europejska zatwierdziła warte blisko 263,8 mln euro inwestycje z Funduszu Spójności w trzy duże projekty transportowe we Wrocławiu, w Łodzi i w Warszawie. Ich celem jest istotne podniesienie jakości transportu publicznego. Finansowanie pochodzi ze środków przeznaczonych na polski program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku”.  Więcej...

Erasmus+ już działa!

12/12/2013

Erasmus+ już działa!

Organizacje pragnące ubiegać się w 2014 r. o dofinansowanie z nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+ mogą już zacząć przygotowywać wnioski o dotacje. Komisja Europejska właśnie opublikowała przewodnik zawierający niezbędne informacje. - Dzięki zwiększeniu budżetu, w ciągu następnych siedmiu lat dotacje otrzyma ponad 4 mln osób – przypominakomisarz Androulla Vassiliou.  Więcej...

Kreatywny przewodnik

11/12/2013

Kreatywny przewodnik

170 mln euro – tyle środków w ramach programu "Kreatywna Europa" trafi w przyszłym roku do twórców kultury. Instytucje zainteresowane pozyskaniem finansowania mogą już teraz przygotowywać wnioski. Według szacunków, "Kreatywna Europa" do 2020 r. obejmie 250 tys. artystów, 800 filmów, 2 tys. kin, pomoże w przetłumaczeniu ponad 4 tys. dzieł literackich.  Więcej...

W ciągu pierwszych dwóch lat na badania i innowacje przeznaczonych zostanie 15 mld euro.

11/12/2013

Startuje Horyzont 2020

Pora zabrać się do pracy. Finansowanie w ramach programu Horyzont 2020 ma kluczowe znaczenie dla przyszłości badań i innowacji w Europie – powiedziała komisarz Máire Geoghegan-Quinn ogłaszając pierwsze zaproszenia do składania wniosków. Łączny budżet Horyzontu 2020 wyniesie 80 miliardów euro w ciągu siedmiu lat. To największy program badań i innowacji w historii Unii Europejskiej.    Więcej...

Rybołówstwo: nowe otwarcie

10/12/2013

Rybołówstwo: nowe otwarcie

- Mamy politykę, która utoruje drogę do stabilnej sytuacji rybaków i stanu zasobów w przyszłości – powiedziała komisarz Maria Damanaki odnosząc się do głosowania Parlamentu Europejskiego, w którym europosłowie poparli zreformowaną wspólną polityką rybołówstwa. Ma ona m.in. zapobiegać przełowieniu oraz zapewniać zrównoważony charakter rybołówstwa pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym.  Więcej...

Rok temu UE mianowała pierwszego Specjalnego Przedstawiciela ds. Praw Człowieka.

10/12/2013

Dzień Praw Człowieka

Unia Europejska będzie nieustannie wspierać prawa człowieka i demokrację oraz tych, którzy ich bronią – deklaruje wysoka przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton. Od ponad 60 lat 10 grudnia obchodzony jest jako Dzień Praw Człowieka. W tym roku przypada również 20. rocznica ustanowienia Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka.   Więcej...

Równa praca, niższa płaca

09/12/2013

Równa praca, niższa płaca

Ponad 15 proc. – średnio o tyle więcej za godzinę zarabiają w Europie mężczyźni. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć jest wciąż problemem w wielu krajach Europejskich. Tymczasem w UE ponad pół wieku obowiązuje zasada gwarantująca równość wynagrodzenia za taką samą pracę. Według najnowszych danych, Polska należy do tych krajów członkowskich, gdzie dysproporcje są najmniejsze.  Więcej...

Szanse dla Romów

09/12/2013

Szanse dla Romów

Kraje UE zobowiązały się jednomyślnie do poprawy sytuacji społeczności romskiej w warunkach lokalnych – mówiła wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding prezentując decyzję Rady UE. Chodzi o zbiór zaleceń mających doprowadzić do większej integracji Romów. Wspólne cele obejmują: dostęp do kształcenia, zatrudnienie, opiekę zdrowotną i mieszkalnictwo. To pierwszy w historii UE instrument prawny przyjęty na rzecz integracji społeczności romskiej.  Więcej...

Ląduj ze smartfonem!

09/12/2013

Ląduj ze smartfonem!

UE zezwala na swobodniejsze korzystanie ze smartfonów, tabletów i odtwarzaczy muzyki w samolotach. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego uznała, że pasażerowie mogą korzystać z urządzenia tych urządzeń w trybie off-line także w czasie startu i lądowania, nadal jednak zabronione jest łączenie z siecią komórkową. Kolejny rozważany krok to zezwolenie na połączenia telefoniczne podczas lotu.  Więcej...

Szukamy INSPIRACJI!

06/12/2013

Szukamy INSPIRACJI!

Komisja Europejska otwiera konsultacje społeczne na temat dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we UE. Dyrektywa INSPIRE to ogólnoeuropejska inicjatywa mająca usprawnić wymianę danych geograficznych, społeczno-ekonomicznych i dotyczących środowiska między rządami, obywatelami i przedsiębiorstwami. Konsultacje potrwają do 24 lutego 2014 r.  Więcej...

14 firm, które zaprosiliśmy do współpracy, zaoferowało płatne staże uczestnikom debaty.

06/12/2013

Projekt: praca dla młodych!

Jakie są zawody przyszłości? Co robi UE aby zmniejszyć bezrobocie wśród młodych ludzi? Czy polski system edukacji przygotowuje do pracy? To niektóre zagadnienia omawiane podczas konferencji "Projekt praca dla młodych", która odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w piątek 6 grudnia. Gośćmi specjalnymi debaty byli komisarz UE ds. zatrudnienia László Andor i minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Konferencję zorganizowali: Komisja Europejska, Gazeta Wyborcza i UŁ.  Więcej...

Nepal na "czarnej liście"

05/12/2013

Nepal na "czarnej liście"

Nepalscy przewoźnicy nie mogą obsługiwać lotów do UE ani na jej terytorium – to najnowsza zmian w zaktualizowanym wykazie bezpieczeństwa lotniczego. W sumie na "czarnej liście" figuruje obecnie 297 linii lotniczych. - Obecna sytuacja w Nepalu w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego nie pozostawia nam innego wyboru – mówi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas.  Więcej...

Kredyt na wagony

04/12/2013

Kredyt na wagony

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał kredyt w wysokości 200 mln PLN (47 mln euro) PKP Cargo S.A. Dzięki kredytowi przewoźnik kupi nowoczesne wagony towarowe oraz zmodernizuje lokomotywy. EBI współfinansuje inwestycje kolejowe w Polsce już od 23 lat, wspierając usprawnienia zarówno w zakresie infrastruktury jak i taboru.  Więcej...

Gospodarka odpadami

04/12/2013

Gospodarka odpadami

"Gospodarka odpadami: ku Europie efektywnie korzystającej z zasobów" – to temat konferencji, która 2 grudnia odbyła się w Przedstawicielstwie KE w Polsce. Jej inicjatorem był portal EurActiv.pl. W dyskusji wzięli udział m.in. posłowie, ekspert Komisji Europejskiej, przedstawiciele ministerstw środowiska i gospodarki oraz organizacji pozarządowych.  Więcej...

Przyjazne staże

04/12/2013

Przyjazne staże

Niedopuszczalne jest, aby stażyści byli wykorzystywani jako darmowa albo tania siła robocza – mówi komisarz ds. zatrudnienia László Andor. Komisja Europejska właśnie zaproponowała wytyczne mające umożliwić stażystom zdobycie doświadczenia zawodowego na uczciwych warunkach. Staże miałyby być podejmowane na podstawie pisemnych umów, zawierających warunki pracy i proponowany system wynagradzania.  Więcej...

Matematyka do poprawki

03/12/2013

Matematyka do poprawki

Polscy piętnastolatkowie coraz lepiej wypadają w testach PISA, badających kompetencje w matematyce, czytaniu i naukach ścisłych – wynika z najnowszych danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W całej UE młodzi ludzie mają jednak kłopoty z zadaniami matematycznymi. Te wyniki niech będą przypomnieniem, że inwestowanie w wysokiej jakości edukację ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy – mówi komisarz Androulla Vassiliou.  Więcej...

Otwarty Poznań

03/12/2013

Otwarty Poznań

Szwedzki Göteborg został wyróżniony nagrodą Komisji Europejskiej Access City 2014. Na trzecim miejscu znalazła się stolica Wielkopolski – Poznań. Decyzję ogłoszono w Europejskim Dniu Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia). Nagroda jest wyrazem uznania dla wspaniałej pracy nad poprawą dostępności miast dla osób niepełnosprawnych oraz starszych.  Więcej...

COSME dla przedsiębiorczych

02/12/2013

COSME dla przedsiębiorczych

COSME jest pierwszym unijnym programem skierowanym bezpośrednio do małych i średnich przedsiębiorstw – napisał wiceprzewodniczący KE Antonio Tajani do uczestników konferencji „Europejskie programy wsparcia biznesu w Polsce - dziś i jutro”. Debata odbyła się w Ministerstwie Gospodarki w czwartek 28 listopada 2013 r. COSME zastąpi Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).   Więcej...

Kryształowa Brukselka 2013

02/12/2013

Kryształowa Brukselka 2013

Kryształowa Brukselka to nagroda przyznawane cyklicznie polskim instytucjom, naukowcom i przedsiębiorcom, którzy wyróżnili się w programach badań i rozwoju Unii Europejskiej. 28 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz szósty ogłoszono laureatów. Tegoroczna edycja Kryształowej Brukselki objęła polskich uczestników 7. Programu Ramowego.  Więcej...

Barroso o Ukrainie

02/12/2013

Barroso o Ukrainie

Jedyną drogą dla Ukrainy w obecnej sytuacji jest rozwiązanie pokojowe i polityczne – mówi przewodniczący Komisji Europejskiej. José Manuel Barroso rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem. Ustalono, że Komisja Europejska niebawem przyjmie delegację ukraińskich władz – tematem rozmów ma być wciąż niepodpisana przez Kijów umowa stowarzyszeniowa.  Więcej...

Rejestr przejrzystości

29/11/2013

Rejestr przejrzystości

Z najnowszego sprawozdania rocznego na temat rejestru służącego przejrzystości, prowadzonego wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską, wynika, że w ostatnim roku zarejestrowano w nim więcej grup interesu, niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie w rejestrze figuruje prawie 6000 organizacji, co stanowi 10% wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. W niedawno przeprowadzonym badaniu dotyczącym rejestru zasugerowano, że obejmuje on w tej chwili 60-75% wszystkich podmiotów działających w Brukseli. Jednocześnie, dzięki krótszym procedurom i nowym narzędziom IT wprowadzonym w tym roku w celu zwiększenia skuteczności, przeprowadzono ponad 1000 kontroli, z których 783 doprowadziło do poprawy jakości informacji zawartych w rejestrze.  Więcej...

Juvenes Translatores: już przetłumaczyli!

28/11/2013

Już przetłumaczyli!

Ponad 3000 europejskich nastolatków sprawdziło, jak to jest być tłumaczem. W czwartek 28 listopada po raz siódmy odbył się unijny konkurs Juvenes Translatores – przeprowadzono gojednocześnie w 749 wylosowanych szkołach średnich w całej Unii Europejskiej. W każdej szkole w konkursie mogło brać udział od dwojga do pięciorga uczniów urodzonych w 1996 r.  Więcej...

Semestr Europejski na kryzys

28/11/2013

Semestr Europejski na kryzys

Czym jest Semestr Europejski, jaką rolę pełni w budowaniu konkurencyjności, jakie jest jego znaczenie dla Polski – m.in. na te tematy dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej wspólnie przez PISM i Przedstawicielstwo KE w Polsce 28 listopada. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat tego mechanizmu i dyskusja na temat jego efektywności.  Więcej...

Znak dziedzictwa

28/11/2013

Znak dziedzictwa

Austria, Estonia i Holandia – w tych krajach leżą pierwsze obiekty oznaczone nowym znakiem dziedzictwa europejskiego. Wskazał je panel selekcyjny ustanowiony przez Komisję Europejską. Znak ma zwracać uwagę na miejsca, które odegrały znaczącą rolę w historii, kulturze i rozwoju Unii Europejskiej. Wśród krajów ubiegających się o wyróżnienie jest również Polska.  Więcej...

UE-USA: dane pod kontrolą

28/11/2013

UE-USA: dane pod kontrolą

KE będzie nadal uważnie monitorować wdrażanie umów między UE i USA w sprawie przekazywania danych – zapewnia Cecilia Malmström. Komisarz do spraw wewnętrznych zaprezentowała sprawozdania na temat programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP) oraz umowy ze Stanami Zjednoczonymi sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR).  Więcej...

Ukraina za UE

27/11/2013

Ukraina za UE

Pragniemy, aby Unia usłyszała głos społeczeństwa manifestującego na ukraińskich placach i pamiętała o nim w najbliższych miesiącach – apeluje Komitet Społeczny „Ukraina za UE". Jego przedstawiciele spotkali się 27 listopada z zastępcą dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Zbigniewem Gniatkowskim. Delegacja przekazała petycję z prośbą o dalsze aktywne i konsekwentne wspieranie europejskiego wyboru narodu ukraińskiego.  Więcej...

Równi wobec prawa

27/11/2013

Równi wobec prawa

Sprawiedliwy proces sądowy w każdym kraju członkowskim to prawo przysługujące każdemu obywatelowi UE. Jednak ze względu na inne systemy prawne oraz różnice językowe niekiedy prawa i wolności obywatelskie nie są w pełni respektowane. Dlatego KE przedstawiła pakiet wniosków legislacyjnych mających wzmocnić gwarancje procesowe w postępowaniu karnym. Do tyczą one m.in. zasady domniemania niewinności czy specjalnych gwarancji dla dzieci.  Więcej...

Euro w Bydgoszczy

27/11/2013

Euro w Bydgoszczy

Do 20 grudnia można zwiedzać wystawę „Euro, waluta europejska”, która została uroczyście otwarta w piątek 22 listopada w bydgoskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Gośćmi specjalnymi inauguracji byli prof. Małgorzata Zaleska - członek zarządu NBP oraz Zbigniew Gniatkowski - zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.  Więcej...

Sankcje za "dzikie" połowy

26/11/2013

Sankcje za "dzikie" połowy

Komisja Europejska intensyfikuje walkę z nielegalnymi połowami – właśnie zwróciła się z wnioskiem do Rady o wprowadzenie zakazu wwozu do UE produktów rybołówstwa złowionych przez statki Belize, Kambodży i Gwinei. Bezprawne połowy to globalna działalność przestępcza, szkodliwa nie tylko dla rybaków i unijnych rynków, lecz również dla lokalnych społeczności w krajach rozwijających się.  Więcej...

Pomoc się opłaca

26/11/2013

Pomoc się opłaca

7 na 10 obywateli UE uważa, że pomoc krajom rozwijającym przynosi pożytek również darczyńcom – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. W Brukseli ruszają właśnie Europejskie Dni Rozwoju, których uczestniczą m.in. przedstawiciele państw afrykańskich, instytucji unijnych, ONZ i społeczeństwa obywatelskiego. - Jestem bardzo podbudowany tym, że obywatele UE popierają globalną solidarność – mówi komisarz Andris Piebalgs.   Więcej...

Neven Mimica w Komisji Europejskiej odpowiada za politykę konsumencką.

26/11/2013

Nowe otwarcie na konsumentów

Sytuacja organizacji konsumenckich w Polsce, bezpieczeństwo produktów i urządzeń medycznych, powszechny dostęp do tanich kont bankowych – to tematy omawiane podczas wizyty w Polsce Nevena Mimicy. Jest on pierwszym w historii komisarzem Unii Europejskiej pochodzącym z Chorwacji. W czasie pobytu w Warszawie Neven Mimica spotkał się m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, wiceprezesem UOKiK oraz ministrem zdrowia.  Więcej...

Wszystkie trzy inwestycje realizowane są w ramach programu “Infrastruktura i Środowisko”.

25/11/2013

Inwestycje w czyste środowisko

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycje w trzy projekty z zakresu gospodarki odpadami stałymi w miastach: Konin (woj. wielkopolskie), Kielce (woj. świętokrzyskie) i Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie). Łączna kwota dofinansowania wynosi 113,9 milionów euro pochodzących z Funduszu Spójności. Dzięki inwestycjom znacznie poprawi stan środowiska, dodatkowo stworzonych zostanie ponad 170 miejsc pracy.  Więcej...

Ból 125 milionów kobiet

25/11/2013

Ból 125 milionów kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet Komisja Europejska ogłosiła nowe działania na rzecz zwalczania okaleczania narządów płciowych kobiet mieszkających w Unii Europejskiej oraz poza nią. Przyjmuje się, że praktyka ta, uznawana na poziomie międzynarodowym za naruszenie przysługujących kobietom praw człowieka oraz za formę znęcania się nad dzieckiem, dotyka 500 tys. kobiet w samej UE i ponad 125 mln na całym świecie.  Więcej...

Klimatyczne zobowiązania

25/11/2013

Klimatyczne zobowiązania

- Bałam się, że nic nie uda się nam osiągnąć, że możemy się nawet cofnąć. W końcu zrobiliśmy jednak krok do przodu – powiedziała komisarz Connie Hedegaard na zakończenie szczytu klimatycznego ONZ w Warszawie. Delegatom 194 państw na COP19 udało się w sobotę wieczorem osiągnąć porozumienie we wszystkich spornych kwestiach m.in. dotyczących finansowania walki ze zmianami klimatycznymi.  Więcej...

Swobody pod kontrolą

25/11/2013

Swobody pod kontrolą

Swoboda przemieszczania się obywateli w ramach UE jest integralnym elementem jednolitego rynku, który pobudza wzrost gospodarczy. Jednak zdarza się, że prawa wynikające z obywatelstwa UE są nadużywane. Dlatego KE określiła pięć działań, których realizacja z jednej strony ograniczy przypadki np. małżeństw dla pozoru, z drugiej zaś pomoże państwom członkowskim czerpać jak największe korzyści wynikające z praw obywateli do pobytu i podjęcia pracy w innym kraju UE.  Więcej...

Kreatywna Europa

25/11/2013

Kreatywna Europa

"Kreatywna Europa" umożliwi tysiącom utalentowanych artystów dotarcie do nowej publiczności – tak komisarz Androulla Vassilliou skomentowała przyjęcie przez Parlament Europejskiego nowego programu wspierającego m.in. twórców kina, muzyki, literatury i sztuk wizualnych. „Kreatywna Europa” opiera się na sukcesie programów „Kultura” i MEDIA, dysponuje budżetem rzędu półtora miliarda euro.  Więcej...

W badaniu uczestniczyło ponad 27 tys. osób ze wszystkich państw członkowskich UE.

22/11/2013

Cyberprzestępcy groźniejsi

Europejskich internautów niepokoi wzrost liczby zagrożeń w sieci – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Trzy czwarte badanych – więcej niż rok temu – uznaje, że ryzyko stania się ofiarą cyberprzestępczości wzrosło w ciągu ostatnich miesięcy. Co dziesiąty internauta w Europie już padł ofiarą hakerów, którzy włamali się na jego konto poczty elektronicznej lub profil w portalu społecznościowym.  Więcej...

UE-Chiny: handel i kryzys

22/11/2013

UE-Chiny: handel i kryzys

Unia Europejska i Chiny EU – relacje handlowe i gospodarcze po kryzysie – to temat międzynarodowej konferencji, która 21-22 listopada br. odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wśród panelistów byli m.in. Ewa Synowiec – dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce oraz Antonio Parenti - Zastępca Szefa Wydział ds. Dalekiego Wschodu w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu.  Więcej...

Europejskie? Smacznego!

21/11/2013

Europejskie? Smacznego!

Nawet 200 mln euro w ciągu najbliższych 7 lat zamierza wydać Unia Europejska na promocję europejskiej żywności. KE właśnie przedstawiła projekt reformy polityki informacyjnej i promocyjnej w tym zakresie. - Europejski sektor rolny i rolno-spożywczy jest znany z jakości swoich produktów i przestrzegania norm niemających sobie równych w świecie – przypominakomisarz Dacian Cioloș.  Więcej...

Europejski Glinojeck

20/11/2013

Europejski Glinojeck

Wspólna Polityka Rolna w Unii europejskiej – to główny temat konkursu zorganizowanego 15 listopada przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku, Samorząd Miasta i Gminy Glinojeck. W tym roku zakres wymaganej wiedzy został poszerzony o zagadnienia dotyczące ekologii i przedsiębiorczości. Przedstawicielstwo KE w Polsce objęło konkurs swoim patronatem.  Więcej...

Do 2020 r. UE przeznaczy w sumie 15 miliardów euro na międzynarodowe projekty klimatyczne.

20/11/2013

Klimat przyszłości

- Musimy jak najszybciej iść do przodu w działaniach na rzecz ochrony klimatu i włączać je do gospodarki, jak i strategii rozwojów państw – mówiła w WarszawieConnie Hedegaard. Unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu reprezentuje KE podczas szczytu COP19. Przypominała o ambitnej polityce UE – w ciągu kolejnych 7 lat jedna piąta unijnego budżetu zostanie wydana właśnie na walkę ze zmianami klimatycznymi.  Więcej...

Rysa na szklanym suficie

20/11/2013

Rysa na szklanym suficie

To historyczna chwila dla równości kobiet i mężczyzn w Europie – mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding. Parlament Europejski właśnie poparł wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej w sprawie udziału kobiet w zarządach spółek. Ostatnie dane potwierdzają, że dzięki inicjatywom KE w ostatnich trzech latach udział kobiet w zarządach w całej UE systematycznie rośnie.  Więcej...

Hazard do poprawki

20/11/2013

Hazard do poprawki

Komisja Europejska wezwała niektóre państwa członkowskie – w tym Polskę - do zapewnienia zgodności swoich krajowych ram regulacyjnych dotyczących usług hazardowych z podstawowymi swobodami zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przypadku Polski KE przyjrzy się procedurom udzielania koncesji i zasadom świadczenia takich usług w internecie.  Więcej...

Białoruś idzie do WTO

19/11/2013

Białoruś idzie do WTO

Dlaczego warto, aby Białoruś przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu (WTO)? Jakie będą koszty i korzyści procesu akcesyjnego? Jakie rady Mołdawia i Polska, jako członkowie WTO, mogą dać władzom w Mińsku? Na te i inne pytania odpowiadali eksperci do spraw polityki handlowej z Komisji Europejskiej, Fundacji CASE, Ministerstwa Gospodarki i instytucji badawczych z Polski, Białorusi i Mołdawii.  Więcej...

Kupuj on-line bezpiecznie!

19/11/2013

Kupuj on-line bezpiecznie!

Kupiłeś nowy telewizor 3D z płaskim ekranem i nigdy go nie dostałeś? A może zamówiłeś towar w innym kraju, ale produkt okazał się wadliwy? Do tej pory odzyskanie pieniędzy bywało problematyczne. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła propozycję przepisów pozwalających wzmocnić pozycję konsumentów i przedsiębiorców w przypadku sporów transgranicznych dotyczących drobnych roszczeń.  Więcej...

Największą grupę docelową objętą programem Erasmus+ stanowią studenci.

19/11/2013

Erasmus+ dla każdego!

Ponad 4 miliony osób – taką grupę ma objąć nowy unijny program Erasmus+, którego celem jest podnoszenie umiejętności i zwiększanie szans na zatrudnienie. Stanowi on połączenie wszystkich istniejących programów unijnych w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Erasmus+ właśnie został przyjęty przez Parlament Europejski. Jego budżet na lata 2014-2020 wyniesie prawie 15 mld euro.  Więcej...

UE: energia do działania

15/11/2013

UE: energia do działania

Unia Europejska jest odpowiedzią na kryzys, a nie jego przyczyną – mówił podczas konferencji Parlamentu Europejskiego "UE w świecie współczesnym – energia do działania" były przewodniczący Jerzy Buzek. Tematy debaty obejmowały bezpieczeństwo energetyczne, ochronę danych osobowych i Partnerstwo Wschodnie. W dyskusji uczestniczyła m.in. dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Ewa Synowiec.  Więcej...

Tydzień Redukcji Odpadów

15/11/2013

Tydzień Redukcji Odpadów

Czy można przetworzyć wszystkie odpady? W niektórych krajach UE recykling doprowadził do radykalnej redukcji liczby wysypisk śmieci, jednak w innych wciąż ponad 90 proc. odpadów komunalnych jest składowane. 16 listopada rusza Europejski Tydzień Redukcji Odpadów (ETRO), podczas którego Komisja Europejska będzie promować nowoczesny sposoby utylizacji i przetwarzania śmieci.  Więcej...

Polityczny klimat w Europie

15/11/2013

Polityczny klimat w Europie

- Nowe, konkretne decyzje w sprawie poziomu redukcji gazów cieplarnianych, w tym CO2, powinny zostać podjęte jak najszybciej – przekonywał w Warszawie Jos Delbeke. Dyrektor generalny ds. polityki klimatyczne w KE był gościem seminarium "UE 2030: czy Europa ma polityczne recepty na zmiany klimatyczne?", zorganizowanego przez Centrum Strategii Europejskiej demosEUROPA.   Więcej...

Antybiotyki na dobre i złe

15/11/2013

Antybiotyki na dobre i złe

UE intensyfikuje działania dotyczące zwalczanie bakterii lekoopornych – deklaruje Komisja Europejska w Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach. W tym celu m.in. ruszy 15 projektów badawczych związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. - Antybiotyki, które uratowały życie wielu ludzi, teraz stają się obecnie coraz mniej skuteczne – przyznaje komisarz ds. zdrowia Tonio Borg.  Więcej...

Popieramy badania i innowacje

14/11/2013

Popieramy badania i innowacje

Ponad trzy czwarte Europejczyków uważa, że nauka i technologia mają pozytywny wpływ na społeczeństwo. Respondenci Eurobarometru wyrazili jednak zaniepokojenie zagrożeniami wynikającymi z nowych technologii, np. dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Uczestnicy sondażu chcą, aby badania i innowacje przeprowadzano z uwzględnieniem zasad etycznych (76 proc.), równowagi płci (84 proc.) i dialogu publicznego (55 proc.).  Więcej...

Fundusz na nową pracę

14/11/2013

Fundusz na nową pracę

Ponad 15 tys. mieszkańców UE znalazło w ubiegłym roku pracę dzięki wsparciu z Funduszu Dostosowania do Globalizacji. EFG pozwala finansować konkretne środki mające pomóc zwalnianym pracownikom w zwiększaniu swoich szans na rynku pracy i znajdowaniu nowych możliwości zatrudnienia. - Cieszę się, że Rada i Parlament Europejski zgodziły się na kontynuowanie działalności funduszu w okresie 2014-20 – powiedział komisarz László Andor.  Więcej...

Pieniądze na kino

14/11/2013

Pieniądze na kino

Europejska kinematografia będzie miała większy dostęp do państwowych dotacji. Komisja Europejska przyjęła zmienione kryteria oceny programów stosowanych przez państwa członkowskie w celu wspierania produkcji filmów oraz innych utworów audiowizualnych na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa.  Więcej...

Po raz pierwszy KE zaopiniuje projekty budżetu krajów strefy euro na 2014 rok.

13/11/2013

Europejski semestr 2014

Największy wyzwaniem dla europejskiej gospodarki jest obecnie podtrzymanie ożywienia gospodarczego - to najważniejsze przesłanie wynikające z tegorocznej analizy wzrostu gospodarczego. Jej przyjęcie przez Komisję Europejską to jednocześnie początek czwartego europejskiego semestru kształtowania polityki gospodarczej w środowisku, w którym ponownie odnotowuje się wzrost, a państwa członkowskie stopniowo korygują zakłócenia równowagi powstałe przed kryzysem.  Więcej...

Światowe porozumienie w sprawie klimatu ma zostać podpisane w 2015 r. w Paryżu.

12/11/2013

O klimacie w Warszawie

Podczas konferencji klimatycznej ONZ w dniach 11–22 listopada w Warszawie Unia Europejska będzie dążyć do przyjęcia wyważonego pakietu decyzji w celu wsparcia działań w dziedzinie klimatu. Mają one usprawnić wdrożenie dotychczas uzgodnionych środków klimatycznych, pomóc osiągnąć postęp w zakresie znacznych redukcji światowych emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. i stworzyć podstawę dla podpisania w 2015 r. nowego światowego porozumienia w sprawie klimatu.  Więcej...

Antysemityzm nadal groźny

08/11/2013

Antysemityzm nadal groźny

Europejscy Żydzi nadal czują się zagrożeni antysemityzmem – wynika z pierwszego przekrojowego badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Co piąty z prawie 6 tys. ankietowanych twierdził, że w ciągu minionego roku był świadkiem słownej lub fizycznej agresji wobec osób pochodzenia żydowskiego. FRA zwraca uwagę m.in. na przypadki nękania poprzez internet.  Więcej...

Pastwiska dla klimatu

08/11/2013

Pastwiska dla klimatu

Projekt „Zasiane Bioróżnorodne Pastwiska” został laureatem konkursu „Świat, jaki lubisz” na najlepsze rozwiązania problemu zmiany klimatu. Portugalczyków nagrodzono za innowacyjne rozwiązania w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla, erozji gleby i ryzyka dzikich pożarów, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pastwisk. Wśród trzech finalistów znalazł się projekt mieszkaniowy "Dworek Polski".  Więcej...

Smaczna promocja

07/11/2013

Smaczna promocja

UE będzie się chwalić swoją żywnością - Komisja Europejska zatwierdziła właśnie 22 programy, których celem jest promowanie produktów rolnych zarówno w innych krajach członkowskich jak i w państwach trzecich. Całkowity budżet programów, których przeważająca większość realizowana będzie w okresie trzech lat, wynosi 70 mln euro. Unijny wkład finansowy to 35 mln euro.  Więcej...

Pierwsze wnioski w ramach programu będzie można składać już w grudniu br.

07/11/2013

Badania na Horyzoncie 2020

Polska jest w znakomitej sytuacji, by skorzystać z szansy, jaką daje program Horyzont 2020. To kraj wielu wspaniałych naukowców i wynalazców – mówiła w Warszawie Máire Geoghegan-Quinn. Komisarz zainaugurowała w Polsce największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych. Do końca dekady na ten cel z unijnego budżetu zostanie przeznaczonych ponad 70 mld euro.  Więcej...

LOT jest głównym polskim przewoźnikiem lotniczym. Zatrudnia około 1800 osób, posiada 45 samolotów.

06/11/2013

Pomoc dla LOT pod lupą

Komisja Europejska sprawdzi, czy dofinansowanie przez polski rząd spółki LOT kwotą 804 mln zł jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. KE zbada m.in. czy dzięki tej pomocy LOT odzyska rentowność, czy nie została zakłócona konkurencja na rynku i czy wkład własny LOT-u w koszty restrukturyzacji jest wystarczający.  Więcej...

PECSA dla młodych Europejczyków

06/11/2013

PECSA dla młodych Europejczyków

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej realizuje w roku szkolnym 2013/2014 ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Akademia Młodego Europejczyka” w ramach Lifelong Learning Programme – Programme Jean Monnet, który jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Projekt jest skierowany do różnych grup beneficjentów, w szczególności uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników), ich nauczycieli oraz studentów uczelni wyższych w Polsce. Akcję wspiera Komisja Europejska w Polsce.  Więcej...

Budżet prześwietlony

05/11/2013

Budżet prześwietlony

- Sprawozdanie finansowe UE za 2012 r. zostało przyjęte, jednak we wszystkich głównych obszarach wydatkowania nadal występują błędy - twierdzą kontrolerzy UE. Zaznaczają jednocześnie, że nie chodzi o nadużycia czy marnotrawstwo. Najbardziej podatnym na błędy obszarem wydatkowania jest wciąż „Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo i zdrowie”.  Więcej...

Gospodarka rusza powoli

05/11/2013

Gospodarka rusza powoli

- Konsolidacja budżetowa i reformy strukturalne podjęte w Europie stworzyły podstawy ożywienia gospodarczego. Jest jednak zbyt wcześnie, aby ogłosić zwycięstwo – mówi wiceprzewodniczący KE Olli Rehn o prognozie dla unijnej gospodarki na najbliższe miesiące. Według prognoz, w dwóch najbliższych latach główną siłą napędową wzrostu gospodarczego stanie się popyt krajowy - ze względu na pogorszenie perspektyw eksportu z UE.  Więcej...

Statystyczny Polak rocznie zużywa 466 popularnych "reklamówek". Duńczyk - tylko 4.

04/11/2013

Cienkie, ale niszczą środowisko

Jest ich co najmniej 8 miliardów rocznie i trafiają do kosza – mowa o cienkich plastikowych torbach, w które pakowane są zakupy w europejskich sklepach. Jednak wygoda dla klientów kłóci się z ochroną środowiska, dla którego plastik jest trudnym do neutralizacji odpadem. Dlatego Komisja Europejska przyjęła wniosek, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia używania lekkich plastikowych toreb na zakupy.  Więcej...

"To był wielki Europejczyk"

04/11/2013

"To był wielki Europejczyk"

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso wziął udział w pogrzebie Tadeusza Mazowieckiego. Pierwszy niekomunistyczny premier Polski po 1989 r. zmarł 28 października br. w wieku 86 lat. - Był nie tylko wielkim Polakiem, ale także wielkim Europejczykiem. Dlatego było dla mnie tak ważne, żeby zjawić się w Warszawie i oddać mu cześć. Również w imieniu Unii Europejskiej – mówił Barroso w wywiadzie dla Telewizji Polskiej.  Więcej...

Polityka senioralna w centrum uwagi

31/10/2013

Polityka senioralna w centrum uwagi

Polityka względem osób starszych była przedmiotem obrad międzynarodowej konferencji pt. "Polityka społeczna w dobie starzenia się ludności – długofalowe podejście do polityki senioralnej", która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 30 października 2013. W wydarzeniu wzięli udział Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP oraz liczni reprezentanci instytucji badawczych i naukowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.  Więcej...

EIO i co dalej?

31/10/2013

EIO i co dalej?

Jutro (1 listopada) mija termin zbierania wyrazów poparcia dla pierwszych ośmiu europejskich inicjatyw obywatelskich. Trzy grupy twierdzą, że zebrały potrzebny milion podpisów. Spełniły także określony w przepisach wymóg zebrania minimalnej liczby podpisów w co najmniej siedmiu państwach członkowskich. Mowa tu o Right2Water, która uważa, że „woda jest dobrem publicznym, a nie towarem”, One of Us, która dąży do tego, by UE zaprzestała finansowania działań prowadzących do niszczenia zarodków ludzkich, oraz Stop Vivisection, której celem jest zakończenie eksperymentów na żywych zwierzętach. I co teraz ?  Więcej...

Nieznany i daleki, choć wiarygodny – tak duża część Polaków postrzega Parlament Europejski.

30/10/2013

PE: zaufanie i (nie)wiedza

Siedmiu na 10 Polaków nie zna nazwiska nawet jednego europosła, większość nie wie jak wybiera się Parlament Europejski – to wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych. Raport, który powstał dzięki wsparciu Przedstawicielstwa KE w Polsce oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wskazuje na olbrzymie dysproporcje pomiędzy wciąż wysokim zaufaniem Polaków od UE, a niewielką wiedzą na temat jej najważniejszych instytucji.  Więcej...

Chmura bardziej jasna

28/10/2013

Chmura bardziej jasna

Komisja Europejska powołała grupę ekspertów, która ma opracować bezpieczne i sprawiedliwe warunki umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej, w oparciu o dobrowolny instrument prawny. Zadaniem grupy jest wskazanie najlepszych praktyk, które pozwolą rozwiać obawy konsumentów i małych przedsiębiorstw, zwykle niechętnie decydujących się na zakup tego typu usług, ze względu na niejasność umów.  Więcej...

Wiedza daje szanse

28/10/2013

Wiedza daje szanse

"Mobilność obywateli UE z uwzględnieniem potrzeb osób z mniejszymi szansami" – to temat seminarium zorganizowanego 25 października przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Celem spotkania było podsumowanie wyników projektów realizowanych w Polsce, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".   Więcej...

J.M. Barrroso podczas wizyt w Polsce wielokrotnie spotykał się z Tadeuszem Mazowieckim

28/10/2013

Barroso żegna Mazowieckiego

Pragnę oddać hołd temu wielkiemu Polakowi i Europejczykowi, jednemu z założycieli nowej Polski, który odegrał także ogromną rolę w ponownym zjednoczeniu Europy – tak J.M. Barroso pisze o Tadeuszu Mazowieckim. Szef Komisji Europejskiej przesłał list kondolencyjny na ręce prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po 1989 r., zmarł w poniedziałek 28 października w wieku 86 lat. Barroso weźmie udział w niedzielnych uroczystościach pogrzebowych byłego premiera.  Więcej...

Celem konsultacji jest wzmocnienie ochrony konsumentów w wymiarze transgranicznym, bez zwiększania obciążeń administracyjnych.

25/10/2013

Ile praw dla konsumenta?

Do końca stycznia 2014 r. można wziąć udział w konsultacjach społecznych, których celem jest wzmocnienie transgranicznej ochrony konsumentów. Komisja Europejska podkreśla, że 500 milionów obywateli UE powinno móc korzystać ze swoich praw w taki sam sposób, niezależnie od tego czy robią zakupy u siebie w kraju, w innym państwie UE, czy przez internet. Konsultacje są przeznaczone dla konsumentów, reprezentujących ich organizacji i przedsiębiorców.  Więcej...

20 lat ochrony praw

25/10/2013

20 lat ochrony praw

Na ile skutecznie są chronione dodatkowe prawa wynikające ze statusu obywatelstwa unijnego, nadane w 1993 r. Traktatem o Unii Europejskiej z Maastricht? To temat VI Dorocznej Konferencji Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Politycznych PAN, jaka odbyła się 23 października 2013 r. w Poznaniu, pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.  Więcej...

Koszty tłumaczenia będzie ponosić państwo członkowskie, a nie podejrzany.

25/10/2013

Sądy z tłumaczeniem

Zapewnienie podejrzanemu postępowania karnego w jego ojczystym języku w każdym miejscu w Europie – kraje członkowskie miały trzy lata, by przystosować do nowych wymogów swoje wymiary sprawiedliwości. 27 października br. unijne prawo wchodzi w życie. Celem Komisji Europejskiej jest zapewnienie wszystkim obywatelom UE prawa do rzetelnego procesu na terenie całej wspólnoty. To kolejny krok w kierunku budowy wspólnej przestrzeni sprawiedliwości.  Więcej...

Budżet 2014 o krok

24/10/2013

Budżet 2014 o krok

- Mamy 21 dni na uzgodnienie realistycznego budżetu 2014 dla całej Europy! – mówił komisarz Janusz Lewandowski po głosowaniu w Parlamencie Europejskim ws. przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej. Europosłowie nie zgodzili się na niektóre oszczędności proponowane przez Radę m.in. na cięcia w funduszach przeznaczonych na działania międzynarodowe, takie jak pomoc humanitarna dla uchodźców z Syrii i Bliskiego Wschodu.  Więcej...

„Dworek Polski” łączy enegooszędność i niedrogie technologie z tradycyjnym stylem.

24/10/2013

„Dworek Polski” wśród najlepszych

Projekt mieszkaniowy „Dworek Polski” znalazł się w trójce finalistów konkursu Unii Europejskiej „Świat, jaki lubisz”. Firma z podwarszawskiego Zalesia Górnego wygrała już etap krajowy rywalizacji, teraz została wybrana spośród 10 najwyżej ocenionych europejskich projektów. Główny ogólnoeuropejski zwycięzca konkursu, wskazany przez komisję przyznającą nagrody Sustainia, zostanie ogłoszony 7 listopada br. w Kopenhadze podczas uroczystej gali.  Więcej...

O Mołdawii na KUL

23/10/2013

O Mołdawii na KUL

21 października 2013 r. odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II konferencja pt. Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Iurie Bodrug - Ambasador Republiki Mołdawii w Polsce, prof. Piotr Wach - Senator RP i sprawozdawca Rady Europy ds. Mołdawii, Zbigniew Gniatkowski - zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a także pracownicy naukowi kilku polskich uniwersytetów.  Więcej...

VAT nie taki straszny

23/10/2013

VAT nie taki straszny

Nawet 15 mld euro rocznie – o tyle mogą zmniejszyć się koszty ponoszone przez europejskie przedsiębiorstwa dzięki nowej standardowej deklaracji VAT. Celem inicjatywy KE jest ograniczenie biurokracji, ułatwienie przestrzegania przepisów i zwiększenie wydajności administracji podatkowych. – Ta propozycja to potwierdzenie zaangażowania Komisji w tworzenie jednolitego rynku sprzyjającego działalności gospodarczej – mówi komisarz Algirdas Šemeta.  Więcej...

Najwięcej postępowań toczyło się wobec Włoch, Belgii i w Hiszpanii.

23/10/2013

Prawo z opóźnieniem

Polska znalazła się w pierwszej czwórce państw członkowskich, wobec których w 2012 toczyło się najwięcej postępowań o uchybienie w stosowaniu prawa UE. Najlepiej w implementacji wspólnotowych regulacji radzą sobie kraje bałtyckie – Łotwa, Litwa i Estonia. Ponad połowa uchybień w ramach EU-27 dotyczyła środowiska, transportu, podatków, rynku wewnętrznego i usług.  Więcej...

Roszczenia przez granicę

22/10/2013

Roszczenia przez granicę

Jak można dochodzić zaległych roszczeń w innym kraju unijnym? Jaki sąd jest właściwy do wyjaśniania tego typu sporów? 17 października 2013 r. w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące zarządzania należnościami i roszczeniami zagranicznymi w handlu transgranicznym prowadzonym w obrębie Unii Europejskiej.  Więcej...

Broń nie obroni

21/10/2013

Broń nie obroni

Ponad połowa Europejczyków opowiada się za bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi posiadania i sprzedaży broni – wynika z sondażu Eurobarometru. Komisja Europejska właśnie przygotowała propozycje dotyczące sposobów ograniczenia przemocy z użyciem broni palnej. Chodzi m.in. o zaostrzenie sankcji karnych, przegląd procedur udzielania licencji i nowe metody znakowania broni.  Więcej...

Łatwy handel przez Atlantyk

21/10/2013

Łatwy handel przez Atlantyk

Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP): szanse i wyzwania – to temat spotkania ekspertów Komisji Europejskiej ds. handlu z przedstawicielami ambasad, organizacji biznesowych, administracji publicznej i środowiska naukowego. Postęp negocjacji oraz oczekiwane efekty referował Denis Redonnet, Kierownik Wydziału Strategii Handlowej w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, koordynator informowania nt. TTIP w Komisji Europejskiej.  Więcej...

Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej zaczłą funkcjonować 1 stycznia 1993 r.

21/10/2013

Wspólny rynek, wspólna sprawa

- Ważne, aby w czasie tworzenia unii bankowej kraje takie jak Polska były równo traktowane – mówił w Krakowie Michel Barnier. Komisarz europejski ds. rynku wewnętrznego i usług był gościem tegorocznego Krajowego Forum Jednolitego Rynku. To miejsce wymiany opinii oraz dyskusji na temat funkcjonowania wspólnego rynku w UE i jego wpływie na codzienne życie Europejczyków.  Więcej...

Zamówienia do Trybunału

18/10/2013

Zamówienia do Trybunału

Przepisy polskiej ustawy mogą utrudniać dostęp do rynków zamówień publicznych – uważa Komisja Europejska. Chodzi o zapisy w prawie zamówień publicznych dotyczących wykluczania kandydatów. Teraz spór ma rozstrzygnąć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wcześniejsze wnioski – w tym tzw. uzasadniona opinia skierowana przez KE do Polski w ubiegłym roku - nie przyniosły zmiany sytuacji.  Więcej...

Dostęp do łączy szerokopasmowych jest warunkiem rozwoju gospodarczego UE.

18/10/2013

Europa w erze cyfrowej

Europa osiągnęła już 100 proc. zasięgu podstawowej łączności szerokopasmowej – wynika z najnowszych danych. Komisja Europejska podkreśla, że stało się wcześniej niż zakładano. Następny krok to szybki internet szerokopasmowy dla wszystkich. KE właśnie uruchomiła serwis broadbandforall.eu, gdzie można szybko sprawdzić, jak skorzystać z łączy satelitarnych.  Więcej...

Zarządzanie różnorodnością

18/10/2013

Zarządzanie różnorodnością

Kierowanie organizacjami i zespołami ludzkimi było przedmiotem międzynarodowego seminarium pt. "Zarządzanie różnorodnością na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu", które odbyło się 17 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Organizatorami była Komisja Europejska, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynator polskiej Karty Różnorodności.  Więcej...

Rozszerzenie: czas na Albanię

18/10/2013

Rozszerzenie: czas na Albanię

W zestawie rocznych sprawozdań Komisja Europejska zaleciła przyznanie Albanii statusu kraju kandydującego i – po raz piąty z rzędu – otwarcie negocjacji akcesyjnych z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii. Komisja przedstawiła również ocenę postępów osiągniętych w zeszłym roku w procesie przystąpienia do UE przez inne państwa Bałkanów Zachodnich i Turcję.   Więcej...

Nowe korytarze Europy

17/10/2013

Nowe korytarze Europy

KE opublikowała nowe mapy przedstawiające dziewięć głównych korytarzy, które mają stanowić trzon transportu na jednolitym rynku europejskim i zrewolucjonizują połączenia wschód–zachód. To najbardziej radykalna reforma unijnej polityki infrastruktury od czasu jej wprowadzenia w latach 80. Unijne finansowanie infrastruktury transportowej w latach 2014–2020 wzrośnie trzykrotnie, do 26 mld euro.  Więcej...

Miliardy na transport

16/10/2013

Miliardy na transport

Ponad półtora miliarda euro – tyle ma wnieść wsparcie Unii Europejskiej dla kluczowych projektów infrastrukturalnych TEN-T. To inwestycje, które mają wpisywać się w rozwój transeuropejskiej sieci transportowej. Projekty dotyczą wybranych dziedzin m.in. autostrad morskich, zarządzania ruchem lotniczym oraz ruchem kolejowym. - Dobrze działająca sieć stanowi niezbędny element sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku i poprawi konkurencję – mówi wiceprzewodniczący KE Siim Kallas.  Więcej...

Według Komisji, projekt przyczyni się do dalszej realizacji celów UE w zakresie energii.

16/10/2013

Gaz popłynie przez Polskę

Prawie dwa miliardy złotych – tyle wyniesie pomoc z funduszy strukturalnych na rozwój sieci gazowej w Polsce. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła plany polskich władz dotyczące modernizacji i rozbudowy infrastruktury dla „błękitnego paliwa”. Uznano, że projekt, realizowany przez GAZ-SYSTEM, nie zakłóca konkurencji na rynku wewnętrznym.  Więcej...

REFIT czyli sprawne prawo

16/10/2013

REFIT czyli sprawne prawo

Komisja Europejska przyspiesza upraszczanie unijnych przepisów. W przygotowanym komunikacie proponuje konkretne sposoby, z podziałem na poszczególne obszary polityki, dotyczące m.in. zmniejszenia obciążeń dla firm. Całość tych działań obejmuje program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). - Nie wszystkie kwestie trzeba ustalać na szczeblu europejskim – przyznaje szef KE J. Barroso.  Więcej...

Komisarz Cecilia Malmström ogłosiła nazwiska laureatów europejskiego konkursu multimedialnego

15/10/2013

„Migranci w Europie” - laureaci

Włochy, Estonia i Belgia – z tych krajów pochodzą laureaci konkursu „Migranci w Europie”. Mogli w nim uczestniczyć studenci kierunków artystycznych i komunikacji z całej Unii Europejskiej. W sumie nadesłano 1500 prac. - Nasze poglądy na temat różnorodności i imigracji powinny opierać się na faktach, a nie błędnych przekonaniach - powiedziała Cecilia Malmström, komisarz europejska do spraw wewnętrznych.  Więcej...

Internetowa kontrola

14/10/2013

Internetowa kontrola

Ponad 300 stron internetowych oferujących gry, e-booki, filmy i muzykę – w tym 10 z Polski – prześwietliła Komisja Europejska pod kątem ochrony praw konsumentów. Okazało się, że ponad połowa nie spełnia unijnych standardów – ich właściciele m.in. nie oferują nabywcom możliwości reklamacji, nie podają danych kontaktowych. W niektórych przypadkach gry reklamowane jako „bezpłatne” wymagały wniesienia opłaty na dalszym etapie.  Więcej...

Projekty bardzo energetyczne

14/10/2013

Projekty bardzo energetyczne

250 projektów dotyczących infrastruktury energetycznej, które mogą w sumie uzyskać 5,85 mld euro wsparcia z UE, uzyskało właśnie akceptację Komisji Europejskiej. Inwestycje będą mogły m.in. skorzystać z przyspieszonych procedur wydawania pozwoleń. Na liście znajduje się kilkanaście projektów dotyczących Polski.  Więcej...

Święto ratowników

14/10/2013

Święto ratowników

Unia Europejska nadal będzie wspierać działania ratunkowych służb medycznych – zapewniał w Lublinie Tonio Borg. Komisarz UE ds. zdrowia 13 października uczestniczył w ogólnopolskich obchodach Dnia Ratownictwa Medycznego. Przypominając o dotychczasowych osiągnięciach, jak m.in. numer 112, Borg wyraził nadzieję na dalsze zacieśnianie współpracy przez państwa członkowskie w dziedzinie ochrony zdrowia.  Więcej...

E-handel z Barroso

11/10/2013

E-handel z Barroso

Handel elektroniczny - to właśnie o tym od 14 do 16 października będzie można porozmawiać w trakcie interaktywnej debaty internetowej. 16 października gościem debaty będzie szef Komisji Europejskiej Jose Barroso. To już ostatnia z czterech rund debat między obywatelami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji i decydentami, organizowana w ramach Miesiąca Jednolitego Rynku. To szansa przedstawienia własnych propozycji dotyczących przyszłości UE.    Więcej...

Jak chronić wody w Polsce?

11/10/2013

Jak chronić wody w Polsce?

Założenia, cele i wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), jej wdrożenie w Polsce, przygotowanie projektów uwzględniających wymogi RDW oraz ich ocena - między innymi o tych kwestiach dyskutowali goście warsztatów zorganizowanych przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z ekspertami Jaspers i z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.  Więcej...

Konserwacja z unijnym wsparciem

10/10/2013

Konserwacja z unijnym wsparciem

Zakończył się trzyletni projekt konserwacji historycznych bloków 2 i 3 byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Jego celem było zabezpieczenie autentyzmu obu bloków oraz umożliwienie ich udostępnienia odwiedzającym. Unijne dofinansowanie wyniosło ponad 14 mln zł.  Więcej...

Partnerstwo przez transport

09/10/2013

Partnerstwo przez transport

Ministrowie transportu UE i krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) spotykają się w Luksemburgu, aby ocenić postępy i zatwierdzić planowane działania na rzecz poprawy połączeń transportowych. Dwa lata temu Komisja Europejska przedstawiła plan działania w dziedzinie transportu, którego celem było zbliżenie wschodnich sąsiadów UE do Unii.  Więcej...

Według szacunków, dzięki umowie gospodarka UE może rocznie zyskać nawet 119 mld euro.

09/10/2013

Unia, USA i wolny handel

Czy porozumienie handlowe UE-USA zniszczy europejski przemysł filmowy? Czy na półkach sklepowych w krajach Unii pojawi się genetycznie modyfikowana żywność? Czy będzie powtórka z ACTA? To niektóre pytania pojawiające się przy okazji negocjowanego właśnie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji. Już teraz wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z umową.  Więcej...

Europa sprawiedliwości

07/10/2013

Europa sprawiedliwości

Jak będzie wyglądać polityka UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w 2020 r.? Temu zagadnieniu poświęcona jest ogólnoeuropejska debata, jaką zainicjowała Komisja Europejska. Punktem wyjścia dyskusji jest pakiet pięciu dokumentów konsultacyjnych przedstawiony przez Komisję. Obejmuje on europejskie prawo cywilne, karne i administracyjne, a także zasadę praworządności i prawa podstawowe w UE.  Więcej...

Adwokat dla każdego

07/10/2013

Adwokat dla każdego

Zapewnienie prawa dostępu do adwokata od pierwszego etapu przesłuchania – to jedna z gwarancji zawartych dyrektywie przyjętej właśnie przez Parlament Europejski. Jej celem jest zagwarantowanie rzetelnego procesu sądowego obywatelom w całej UE, zarówno w ich własnym kraju, jak i za granicą. - Dotrzymujemy obietnicy, zgodnie z którą mieliśmy zwiększyć prawa obywateli w każdym miejscu w Europie – mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding.  Więcej...

Debaty będą dotyczyć m.in. propozycji utworzenia europejskiego organu ochrony konsumenta w odniesieniu do wszystkich usług finansowych.

07/10/2013

Co z bankami w UE?

Jaka przyszłość czeka banki w Unii Europejskiej? Rusza trzecia runda interaktywnej debaty internetowej w ramach obchodów Miesiąca Rynku Wewnętrznego (23 września – 23 października). Jej uczestnikami są obywatele UE, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji i decydenci europejscy. Za nami wymiana poglądów o zatrudnieniu i prawach socjalnych, zaś cykle debat zakończy czat o handlu internetowym.  Więcej...

Wg raportu IPCC, przyczyną globalnego ocieplenia na 95 proc. jest aktywność człowieka.

04/10/2013

Klimat nas zjednoczy?

Biznes rozumie nasze wysiłki w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym - powiedziała Connie Hedegaard na zakończenie swojej dwudniowej wizyty w Warszawie. Europejska komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu uczestniczyła w tzw. preCOP czyli konsultacjach wysokiego szczebla przed Konferencją Narodów Zjednoczonych W Spawie Zmian Klimatu (COP19), który 11 listopada rozpocznie się w Warszawie.  Więcej...

Rozmowy o unii bankowej

04/10/2013

Rozmowy o unii bankowej

Postęp prac legislacyjnych w zakresie unii bankowej – to przewodni temat wizyty Michela Barnier w Warszawie. W czwartek 3 października komisarz ds. rynku wewnętrznego spotkał m.in. z premierem, ministrem finansów oraz prezesem baku centralnego. Obecnie trwa tzw. trilog, czyli ostatni etap negocjacji między Parlamentem Europejskim, Radą UE oraz KE w sprawie utworzenia unijnego mechanizmu uporządkowanej likwidacji banków (Single Resolution Mechanism SRM).  Więcej...

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

03/10/2013

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Ponad tysiąc osób m.in. z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego wzięło udział w drugim Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. Celem spotkania (1-3.10.2013) była m.in. wymiana doświadczeń i inspirowanie dalszej współpracy Unii Europejskiej i krajów zza jej wschodniej granicy. Komisję Europejską w Lublinie reprezentowała dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Ewa Synowiec.  Więcej...

Transatlantyckie negocjacje

03/10/2013

Transatlantyckie negocjacje

- Naszym głównym celem, wykraczającym poza zwykłe obniżenie stawek celnych, jest zwiększenie zgodności ram regulacyjnych stosowanych przez UE i USA oraz ukształtowanie globalnych zasad handlu – oświadczył komisarz ds. handlu Karel De Gucht. Europejscy i amerykańscy negocjatorzy są w trakcie drugiej rundy rozmów w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji.  Więcej...

Na każde 1000 kobiet z wyższym wykształceniem tylko 29 ma dyplom w dziedzinie ICT.

03/10/2013

Cyfrowa nierównowaga płci

W europejskim sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) pracuje zbyt mało kobiet – wynika z najnowszego badania KE. Tymczasem równowaga płci mogłaby przynieść gospodarce nawet 9 mld euro rocznie. Kobiety zatrudnione w ICT zarabiają prawie 9 proc. więcej niż w innych sektorach, mają większe możliwości elastycznego kształtowania czasu pracy, rzadziej są zagrożone bezrobociem.  Więcej...

Kryzys nadal kąsa

02/10/2013

Kryzys nadal kąsa

W UE widać kruche ożywienie gospodarcze, ale z najnowszego przeglądu Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej wynika, że między państwami, szczególnie strefy euro, istnieją duże różnice. Bezrobocie wśród młodzieży jest na bezprecedensowym poziomie, wciąż rośnie liczba Europejczyków zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  Więcej...

Zawody za bardzo regulowane

02/10/2013

Zawody za bardzo regulowane

Ustalenie listy zawodów regulowanych oraz ocena barier dostępności do tych profesji Komisja Europejska przygotowuje się do przeglądu przepisów obowiązujących w krajach członkowskich. Chodzi o to, aby różnice między systemami prawnymi nie utrudniały wykwalifikowanym specjalistom pracy w innych krajach UE. - Nie chodzi o deregulację, lecz o poprawę dostępności usług świadczonych przez osoby wykonujące takie zawody – mówi komisarz Michel Barnier.  Więcej...

Trochę za dużo mleka

01/10/2013

Trochę za dużo mleka

Pięć państw członkowskich – Polska, Austria, Niemcy, Dania i Cypr – przekroczyło kwotę mleczną na dostawy w 2012/2013 r. W związku z tym będą musiały zapłacić karę w postaci dodatkowej opłaty – łącznie około 46 mln euro. System kwot wprowadzono w latach osiemdziesiątych, aby rozwiązać problem nadwyżek produkcji.  Więcej...

Budynki Dworku Polskiego zużywają nawet pięciokrotnie mniej energii niż tradycyjne polskie domy.

01/10/2013

Dworek, jaki lubisz

Energooszczędne domy dla każdego – mieszkania budowane przez Dworek Polski to zwycięzca konkursu kampanii KE „Świat, jaki lubisz” na najlepsze rozwiązanie chroniące klimat w Polsce. Domy Dworku Polskiego łączą niskie koszty eksploatacji z tradycyjnym stylem budownictwa. Firma będzie teraz walczyła o główną nagrodę kampanii „Świat, jaki lubisz” – ogólnoeuropejski zwycięzca zostanie ogłoszony 7 listopada w Kopenhadze.  Więcej...

Nowy ombudsman Europy

30/09/2013

Nowy ombudsman Europy

Emily O'Reilly rozpoczyna pracę jako Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Irlandka zastąpi Nikiforosa Diamandouros'a, który po ponad dziesięciu latach służby odchodzi na emeryturę. - Zamierzam aktywnie współpracować z Parlamentem Europejskim oraz zaangażować się w działania Komisji Europejskiej oraz innych instytucji UE w imię praw i interesów jej obywateli – deklaruje nowa rzecznik.  Więcej...

Patenty dają szanse

30/09/2013

Patenty dają szanse

Około 35 proc. miejsc pracy w UE jest związane z sektorami korzystającymi w dużym stopniu z praw własności intelektualnej – wynika z najnowszego badania przygotowanego przez Europejski Urząd Patentowy i Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Wskazuje ono m.in., że sektory wykorzystujące prawa własności intelektualnej oferują swoim pracownikom znacznie wyższe wynagrodzenie niż inne gałęzie przemysłu.  Więcej...

Mobilne miasta

30/09/2013

Mobilne miasta

Civitas Capital – tak nazywa się trzyletni projekt, który ma pomagać w budowaniu zrównoważonej mobilności w europejskich miastach. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 4 mln euro. - Musimy rozwijać miejski wymiar naszej polityki transportowej – mówi wiceprzewodniczący KE Siim Kallas. Jeszcze w tym roku Komisja ma przedstawić kompleksowy pakiet propozycji na rzecz mobilności w miastach.  Więcej...

Bajka o Janku wyróżniona

30/09/2013

Bajka o Janku wyróżniona

Projekt Urzędu Miejskiego we Wrocławiu - sztuka teatralna „Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach” jest polskim kandydatem do Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013. Spośród kilkuset zgłoszeń wybrano dziewiętnaście projektów w sześciu kategoriach. Zwycięzców ogłosi 25 listopada wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani.  Więcej...

Udany sezon turystyczny

27/09/2013

Udany sezon turystyczny

Pomimo kryzysu Europa pozostaje jednym z najpopularniejszych celów podróży turystycznych. Liczba zagranicznych turystów wzrosła w pierwszej połowie 2013 r. o 5 proc. - Obchodzimy dziś Światowy Dzień Turystyki. To sektor, który zatrudnia w Europie prawie 20 mln osób i jest powiązany z innymi sektorami o kluczowym znaczeniu – przypomina wiceprzewodniczący KE Antonio Tajani. Najchętniej odwiedzane kraje Europy to Hiszpania, Włochy i Francja.  Więcej...

Skomplikowany świat danych

27/09/2013

Skomplikowany świat danych

- Ochrona prawna danych osobowych jako jednego z praw podstawowych człowieka to dziś kwestia kluczowa – mówiła w Warszawie Françoise Le Bail. W czwartek 26 września dyrektor generalna ds. sprawiedliwości w Komisji Europejskiej była gościem 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności, która odbywała się pod hasłem "Prywatność: przewodnik po zagmatwanym świecie".  Więcej...

660 mln dla naukowców

26/09/2013

660 mln dla naukowców

Badanie możliwości istnienia życia na Marsie, tworzenie wirusa mogącego zwalczyć komórki rakowe lub wykorzystywanie osiągnięć fotoniki w celu przywracania wzroku pacjentom z zaćmą. To tylko niektóre z projektów badawczych realizowanych przez 284 naukowców, którzy otrzymają łącznie 660 mln euro wsparcia z tegorocznych funduszy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN).  Więcej...

ETS: Polska upomniana

26/09/2013

ETS: Polska upomniana

Komisja Europejska wezwała Polskę i Słowenię do przyjęcia krajowych środków dotyczących zmienionego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji tej dyrektywy do końca 2012 r. Z kolei Włochy, Cypr i Grecja dostały upomnienie za zbyt wolne wdrażanie przepisów mających odblokować europejską przestrzeń powietrzną.  Więcej...

Komórki źle chronione

26/09/2013

Komórki źle chronione

Nieprzestrzeganie przepisów UE dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa komórek rozrodczych, tkanek zarodkowych i tkanek płodu – to zarzuty Komisji Europejskiej wobec Polski. W związku z brakiem oczekiwanej reakcji na wcześniejsze upomnienia KE zamierza wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Polska będzie się musiała również tłumaczyć m.in. z obniżonej stawki VAT na sprzęt medyczny.  Więcej...

Bez wiz ze Wschodu?

26/09/2013

Bez wiz ze Wschodu?

Czy wolność ma cenę? Polityka wizowa UE wobec wschodnich sąsiadów i Rosji – to temat konferencji zorganizowanej 24 września 2013 r. przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), we współpracy z Ambasadą Finlandii w Warszawie i Przedstawicielstwem KE w Polsce. Konferencja to głos w debacie przed trzecim szczytem UE i państw Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Wilnie pod koniec listopada.  Więcej...

Nagrody za twórcze myślenie

25/09/2013

Nagrody za twórcze myślenie

Młodzi badacze z Finlandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii zostali laureatami tegorocznego Konkursu Prac Młodych Naukowców EYCYS. Podczas gali w Pradze uczestnicy - w wieku od 14 do 21 lat – zaprezentowali swoje odkrycia i badania w kilkunastu dziedzinach. Wyróżniono czterech Polaków, którzy za swoje dokonania w dziedzinie matematyki, fizyki i biologii będą mogli odbyć atrakcyjne staże.  Więcej...

Projekty powyżej 50 mln euro są zatwierdzane bezpośrednią decyzją KE.

25/09/2013

Miliony na most i kolej

Komisja Europejska zatwierdziła dwie inwestycje o wartości 62,6 miliona euro z funduszy regionalnych UE na projekty, które po ukończeniu przyniosą widoczne korzyści w codziennym życiu mieszkańców. W Krakowie i okolicach znacznie poprawią się możliwości wykorzystania komunikacji kolejowej. Pieniądze z UE umożliwią również odbudowę mostu na Wiśle, łączącego województwo mazowieckie i lubelskie.  Więcej...

Silny przemysł, szybki rozwój

25/09/2013

Silny przemysł, szybki rozwój

Niski poziom inwestycji, wysokie ceny energii podwyższające koszty produkcji – to największe obecnie bolączki europejskiego przemysłu. Komisja Europejska w dwóch sprawozdaniach dotyczących konkurencyjności wskazuje, że aby powstrzymać deindustrializację Europy należy m.in. podnieść poziom innowacji i jakość administracji publicznej. – Bez silnego przemysłu nie zrealizujemy strategii „Europa 2020” – mówi wiceprzewodniczący KE Antonio Tajani.  Więcej...

Druga korekta budżetu

25/09/2013

Druga korekta budżetu

Prawie cztery miliardy euro – tyle wynosi druga korekta budżetu UE na ten rok przyjęta przez Komisję Europejską. Konieczność przesunięć w planie rocznych wydatków i wpływów wynika ze zobowiązań w obszarze m.in. polityki spójności. – Wielokrotnie ostrzegałem, że wysokość uchwalonych budżetów UE jest znacznie niższa od uzasadnionych roszczeń beneficjentów Unii – podkreśla komisarz ds. budżetu UE Janusz Lewandowski.  Więcej...

Klikaj i ucz się!

25/09/2013

Klikaj i ucz się!

Ponad 60 proc. dziewięciolatków w UE chodzi do szkół, które wciąż jeszcze nie są wyposażone w sprzęt informatyczny. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz otwartej edukacji, który ma rozszerzyć dostęp do technologii cyfrowych wspomagających proces uczenia się. Ma w tym pomóc m.in. uruchomiony właśnie portal zasobów edukacyjnych Open Education Europa.  Więcej...

Morze możliwości

25/09/2013

Morze możliwości

Równe szanse dla kobiet i mężczyzn z korzyścią dla dobrobytu w regionie Morze Bałtyckiego - to temat dyskusji „okrągłego stołu”, jaka odbyła się 23 września 2013 r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. W debacie uczestniczyli reprezentanci środowisk badawczych Szwecji, Polski Litwy, Łotwy i Estonii. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością Unii Europejskiej.  Więcej...

Implanty lepiej nadzorowane

24/09/2013

Implanty lepiej nadzorowane

Niezapowiedziane audyty i badania próbek – to nowe środki, po jakie sięga KE, aby zwiększyć bezpieczeństwo wyrobów medycznych takich jak plastry czy rozruszniki serca. W ten sposób Komisja realizuje zobowiązanie dotyczące odbudowy zaufania pacjentów do sektora wyrobów medycznych, nadszarpniętego m.in. w wyniku skandalu z implantami piersi produkowanymi przez francuskie przedsiębiorstwo Poly Implant Prothès (PIP).  Więcej...

Naukowy wspólny rynek

23/09/2013

Naukowy wspólny rynek

Europejska Przestrzeń Badawczą to jednolity rynku w zakresie badań naukowych. Jego tworzenie ma zakończyć się w 2014 r. Najnowsze sprawozdanie KE wskazuje na istniejące trudności -  krajowe programy badawcze nadal działają według różnych zasad, zbyt mało naukowców pracuje w przemyśle, w niektórych krajach UE wydatki publiczne na badania i rozwój – zamiast rosnąć – maleją.  Więcej...

Oscypek przegrywa z cebularzem

23/09/2013

Oscypek przegrywa z cebularzem

W deszczu i pod wiatr, w sobotnie przedpołudnie i wczesne popołudnie mieszkańcy Lublina i okolic wcielali się w rolę przedstawicieli organizacji pozarządowych, poszukujących sposobów ocieplenia wizerunku Unii Europejskiej. W tym roku Europejski Dzień Języków zawitał po raz pierwszy do Lublina w formie językowej gry miejskiej o przewrotnym tytule „Trochę kultury! – czyli Międzynarodowy Konwent Kultury”.  Więcej...

Budżetowe przymiarki

20/09/2013

Budżetowe przymiarki

KE proponuje aktualizację projektu budżetu Unii na przyszły rok. Skorzystają na niej studenci, przedsiębiorstwa oraz naukowcy. Kolejne pieniądze otrzyma również Cypr, który boryka się z kryzysem systemu bankowego. – Rok 2014 będzie pierwszym rokiem nowych wieloletnich ram finansowych, chciałbym więc, aby budżet UE już od pierwszego dnia pobudzał gospodarki znajdujące się w trudnej sytuacji – mówi komisarz Janusz Lewandowski.  Więcej...

Przyjazne miasta Europy

20/09/2013

Przyjazne miasta Europy

Miasto, jakie lubimy – to temat konferencji planistycznej promującej ekologiczne rozwiązania dla europejskich miast. Do Kopenhagi przyjechali eksperci z Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Litwy, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii. Stolica Danii, która zdobyła tytuł Zielonej Stolicy Europy 2014, za 12 lat ma stać się miastem bezemisyjnym.  Więcej...

Miliardy utraconego VAT

20/09/2013

Miliardy utraconego VAT

Kraje UE tracą co roku miliardy euro z tytułu niezapłaconego podatku VAT. W 2011 r. do budżetów państw członkowskich nie wpłacono prawie 200 mld euro. – To kwoty nie do zaakceptowania, szczególnie biorąc pod uwagę wpływ, jaki mogłyby mieć te pieniądze na naprawę finansów publicznych – podkreśla komisarz ds. podatkówAlgirdas Šemeta. Mniejsze dochody z VAT wynikają nie tylko z nadużyć, ale również z upadłości i niewypłacalności, błędów statystycznych itp.  Więcej...

Samorządowcy o Partnerstwie Wschodnim

20/09/2013

Samorządowcy o Partnerstwie

W Białymstoku trwa Forum Samorządowe Partnerstwa Wschodniego. Ponad stu samorządowców, parlamentarzystów i biznesmenów z UE i krajów PW dyskutuje o roli samorządów w rozwijaniu europejskiej polityki sąsiedztwa. W pierwszym dniu spotkania, 19 września, odbyły się dwa panele dyskusyjne i prezentacje gospodarcze. Komisję Europejską reprezentował Zbigniew Gniatkowski, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce.  Więcej...

EBI wspiera kolej

19/09/2013

EBI wspiera kolej

235 mln euro – tyle wyniesie kredyt dla PKP Polskim Liniom Kolejowym SA (PLK) udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Pieniądze zostaną wykorzystane na modernizację 92,5 km linii kolejowej z Warszawy Okęcie do Radomia. To kontynuacja udanej współpracy EBI z PLK – łączna suma dziewięciu kredytów EBI na modernizację kolei w całej Polsce wynosi już 1,65 mld euro.  Więcej...

Potočnik nagrodzony

19/09/2013

Potočnik nagrodzony

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik otrzymał nagrodę Programu Środowiskowego ONZ 2013 Champions of the Earth. To najwyższe wyróżnienie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyznawane za działania, które mają znaczący i pozytywny wpływ na środowisko. Są nim nagradzani przedstawiciele rządów, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. - Polityka gospodarcza bez prawdziwej integracji polityki ochrony środowiska jest chwilowym złudzeniem - podkreśla komisarz Potočnik.  Więcej...

Szczecin przyjął euro

18/09/2013

Szczecin przyjął euro

Wystawę „Euro, waluta europejska"przygotowaną przez Komisję Europejską we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim można już oglądać w oddziale NBP w Szczecinie. – To próba przedstawienia - w sposób merytoryczny, rzetelny i atrakcyjny - historii strefy euro, jej obecnego stanu i stojących przed nią wyzwań - powiedziała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska z zarządu NBP podczas uroczystości otwarcia 16 września.  Więcej...

LIBOR kontrolowany

18/09/2013

LIBOR kontrolowany

KE dąży do przywrócenia zaufania do wskaźników LIBOR i EURIBOR, które mają ogromny wpływ na oprocentowanie kredytów hipotecznych i oszczędności obywateli. Zaproponowane przepisy m.in. ułatwią zapobieganie manipulacjom i wykrywanie nadużyć. - Skandale naruszyły zaufanie rynku. Ta sytuacja nie może dłużej trwać – podkreśla komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier.  Więcej...

Wspólne granice, bliżej siebie

18/09/2013

Wspólne granice, bliżej siebie

- Projekty realizowane ponad granicami państw, przyczyniają się aktywnie do poprawy jakości codziennego życia obywateli – przypomina komisarz Johannes Hahn zapowiadając Europejski Dzień Współpracy. 21 września to święto transgranicznej współpracy– będzie ona tematem przewodnim ponad 100 imprez w 30 krajach Europy. Jutro 19 września odbędzie się chat z komisarzem Hahnem m.in. na temat nowej polityki regionalnej UE.  Więcej...

Dbajmy o małe i średnie

18/09/2013

Dbajmy o małe i średnie

W Polsce jest około 4 milionów małych i średnich firm (w całej UE 23 miliony). Są one jednym z głównych "silników" gospodarki, o który podczas osłabionej koniunktury trzeba szczególnie dbać. O tym, czego potrzebują małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i jak Unia Europejska wspomaga kraje członkowskie w tworzeniu przyjaznego otoczenia i dodatkowych źródeł finansowania dla poprawy innowacyjności i konkurencyjności firm, dyskutowali w dniach 16-18 września 2013 r. uczestnicy III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.  Więcej...

Dopalacze nielegalne

17/09/2013

Dopalacze nielegalne

Komisja Europejska zaostrza walkę z dopalaczami i proponuje m.in. radykalne przyspieszenie procedury wycofywania z rynku substancji psychoaktywnych. Są one stosowane zamiast nielegalnych narkotyków, a ich liczba w UE w latach 2009-2012 potroiła się. Dopalacze – podobnie jak kokaina czy ekstazy – stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo. W Polsce prawie co dziesiąty młody człowiek w wieku 15-24 lata przynajmniej raz spróbował tego typu substancji.  Więcej...

Komisarz spotkał się w Warszawie m.in. z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską.

16/09/2013

Hahn: inwestujemy w przyszłość

Ponad 108 milionów euro z unijnego budżetu na trzy innowacyjne projekty, które w sumie stworzą przynajmniej 700 miejsc pracy – to efekt decyzji komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna dotyczące Polski. Podczas wizyty w Warszawie poinformował on o zatwierdzeniu współfinansowania przez UE budowy laboratoriów badawczych i działów badawczo-rozwojowych na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Świętokrzyskim.  Więcej...

Czyste powietrze – czas na Twój ruch!

16/09/2013

Czas na Twój ruch!

Ponad 2 tys. europejskich miast zgłosiło się do udziału w dwunastej edycji Europejskiego Tygodnia Mobilności. W tym roku potrwa on od 16 do 22 września, a hasłem przewodnim będzie „Czyste powietrze – czas na Twój ruch!”. Celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy na temat wpływu transportu na jakość powietrza oraz zachęcenie Europejczyków do poprawy zdrowia poprzez zmianę sposobu przemieszczania się.  Więcej...

Liderami innowacyjności w Unii są Szwecja, Niemcy i Irlandia.

13/09/2013

Innowacyjny wyścig

Polska znalazła się dopiero w trzeciej dziesiątce państw UE pod względem poziomu innowacyjności. To wskaźnik, który mierzy stopień, w jakim pomysły opracowane w innowacyjnych sektorach trafiają na rynek. - Aby odgrywać wiodącą rolę w gospodarce światowej, UE musi przekuwać więcej dobrych pomysłów na udane wyroby i usługi – podkreśla komisarz Máire Geoghegan-Quinn.  Więcej...

W obronie praw człowieka

13/09/2013

W obronie praw człowieka

"Przemiany w Birmie: wnioski z przeszłości, wyzwania na przyszłość" – to temat wykładu, który w ramach cyklu „Kapuściński Development Lectures" wygłosiła w Warszawie laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Liderka birmańskiej opozycji przyjechała do Polski na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Lecha Wałęsy, Komisji Europejskiej oraz UNDP.  Więcej...

KE chce również wyeliminować dodatkowe opłaty za połączenia międzynarodowe w Europie.

12/09/2013

Bliski koniec roamingu

Radykalna obniżka cen międzynarodowych połączeń telefonicznych i komórkowych – to jeden ze spodziewanych efektów reformy europejskiego rynku telekomunikacyjnego. - Nie dla opłat za roaming, tak dla neutralności sieci, tak dla inwestycji, tak dla nowych miejsc pracy – podkreśla wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes. Celem Komisji jest stworzenie jednolitego rynku telekomunikacyjnego w Europie.  Więcej...

KE szuka pracowników

11/09/2013

KE szuka pracowników

Chcesz pracować dla unijnych instytucji w całej Europie? Komisja Europejska ogłasza nabór pracowników kontraktowych o profilach: administracja, audyt, obsługa sekretariatu, ekonomia, finanse, informacja i komunikacja, języki obce, prawo, polityka, zarządzanie programem/projektem, statystyka. Kandydaci, którzy spełnią warunki naboru i przejdą rozmowę kwalifikacyjną, otrzymają propozycję umowy o pracę maksymalnie na trzy lata.  Więcej...

Pomór świń zagraża hodowlom w UE

11/09/2013

Pomór świń zagraża hodowlom w UE

Eksperci z państw członkowskich zgromadzonych w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt zatwierdzili program dla Estonii, Łotwy, Litwy i Polski mający na celu zapobieganie afrykańskiemu pomorowi świń. Współfinansowany przez UE program ma budżet w wysokości 2,5 miliona euro.  Więcej...

Po wygłoszeniu w PE przemówienia o stanie UE, szef KE José Barroso odpowie na pytania obywateli UE.

11/09/2013

Barroso odpowiada Europejczykom

- Europa odparła kryzys, ożywienie gospodarcze jest w zasięgu wzroku, a trudne reformy zaczynają przynosić efekty – mówił w Strasburgu przewodniczący Komisji Europejskiej. W środę 11 września José Manuel Barroso wygłosił w Parlamencie Europejskim doroczne przemówienie o stanie UE. Dziś w programie telewizyjnym "na żywo" Barroso odpowie na pytania obywateli Unii Europejskiej, przesyłanych w ciągu ostatnich kilkunastu dni przez interenet. Zapraszamy do oglądania kanału EuroNews o godz. 20.30!  Więcej...

Dni Europejskiej Współpracy

10/09/2013

Dni Europejskiej Współpracy

Ponad 100 wydarzeń w 30 krajach, w tym m.in. festiwale filmowe, imprezy dla dzieci oraz konkursy fotograficzne – tak będzie wyglądać tegoroczny Dzień Europejskiej Współpracy, który przypada 21 września. Jednak kampania promująca współpracę terytorialną między regionami już ruszyła – poszczególne wydarzenia można śledzić nie tylko na Twitterze i Facebooku, ale również na smartfonach wykorzystujących systemy iOS i Android.  Więcej...

Biologiczni intruzi

09/09/2013

Biologiczni intruzi

Niszczą uprawy i tereny leśne, mogą zagrażać ludzkiemu zdrowi a nawet życiu - Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, które mają pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się tzw. gatunków inwazyjnych. Chodzi o zwierzęta i rośliny, które pochodzą z innych części świata, zaś w Europie szybko się rozprzestrzeniają i mogą zagrażać całym ekosystemom. KE chce stworzyć listę groźnych gatunków a także system wczesnego ostrzegania.  Więcej...

Wybierz dobry zawód!

09/09/2013

Wybierz dobry zawód!

Opieka zdrowotna – to sektor unijnej gospodarki, w którym systematycznie wzrasta zatrudnienie. Według najnowszej edycji Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy, problemów ze znalezieniem posady nie powinni mieć w najbliższym czasie również programiści i brygadziści. - Monitor pozwala osobom poszukującym pracy na określenie sektorów, w których perspektywy jej znalezienia są najlepsze – mówikomisarz László Andor.  Więcej...

Transportowe miliony

05/09/2013

Transportowe miliony

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycje w transport miejski w Trójmieście i w Rzeszowie, warte łącznie 125,8 mln euro. Dzięki europejskim pieniądzom w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zmodernizowane zostaną linie i stacje kolejowe. W Rzeszowie po nowo wytyczonych pasach kursować będą ekologiczne autobusy. Inwestycje będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z Funduszu Spójności (FS).  Więcej...

Debata o edukacji

05/09/2013

Debata o edukacji

- Szczególnie oczekuję na dyskusję ze studentami na temat nowego programu Erasmus+ - deklaruje komisarz europejska Androulla Vassiliou przed 5 pięciodniową wizytą na Litwie. Jej celem jest wsparcie prezydencji na rzecz edukacji i młodzieży. W programie – oprócz spotkań z politykami oraz dwóch konferencji – przewidziano m.in. debatę ze studentami uniwersytetu w Kownie na temat jakości edukacji i szkoleń w dobie kryzysu.  Więcej...

Odpowiadamy na pytania, jakie napłynęły podczas lipcowej debaty z udziałem prawie 500 obywateli.

05/09/2013

Odpowiedzi po dialogu

Dialog obywatelski o przyszłości UE już za nami, czas na podsumowanie pytań, które padły podczas procesu rejestracji, pytań, które zbierali od obywateli konsultanci Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct, tych, które nagrywaliśmy przed debatą, oraz pytań, które padły podczas samej debaty w mediach społecznościowych, na które nie zdążyli odpowiedzieć Jose Barroso, Viviane Reding i Róża Thun. Odpowiedzi są na bieżąco aktualizowane.  Więcej...

Stop oszustwom podatkowym

05/09/2013

Stop oszustwom podatkowym

„Brakująca kwota” – to tytuł kampanii informacyjnej Komisji Europejskiej na temat walki z oszustwami podatkowymi. Jak podkreśla szef KE José Manuel Barroso, unikanie i uchylanie się od płacenia podatków oraz oszustwa tego typu naruszają fundamenty demokratycznego państwa. Według szacunków, oszustwa podatkowe to globalne straty rzędu biliona euro rocznie. KE przygotowała m.in. film pokazujący, jakie mogą być konsekwencje podatkowych machinacji.  Więcej...

Parabanki regulowane

04/09/2013

Parabanki regulowane

- Musimy zająć się kwestią ryzyka, jakie stwarza równoległy system bankowy – mówił komisarz Michel Barnier przestawiając nowe przepisy dotyczące działalności parabankowej. Według szacunków, system pośrednictwa pożyczkowego stanowi – w skali globalnej – jedną czwartą całego systemu finansowego. Z tego powodu Komisja Europejska proponuje, aby stworzyć wspólne, bezpieczne ramy prawne regulujące ten segment gospodarki.  Więcej...

Roboty zastąpią inspektorów

03/09/2013

Roboty zastąpią inspektorów

PETROBOT – to projekt KE i dziesięciu europejskich firm, którego celem jest budowa robotów mogących sprawdzać stan zbiorników ciśnieniowych i magazynowych wykorzystywanych w przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym. Urządzenia pozwolą ograniczyć koszty inspekcji oraz wyeliminują niebezpieczeństwo. Projekt PETROBOT otrzymał z funduszy UE prawie 4 mln euro.  Więcej...

Stolica innowacji

03/09/2013

Stolica innowacji

Pół miliona euro – tyle wynosi nagroda dla europejskiego miasta, która zdobędzie tytuł „Stolicy Innowacji”. Celem konkursu jest wyróżnienie tych miejsc, które swoim mieszkańcom oferują najlepsze warunki łączące sferę publiczną z prywatną. - Miasta to siła napędowa europejskiej gospodarki – mówi komisarz europejska Máire Geoghegan-Quinn.  Więcej...

Pacyfik wesprze klimat?

30/08/2013

Pacyfik wesprze klimat?

Komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard będzie reprezentować Unię Europejską na dorocznym posiedzeniu Forum Wysp Pacyfiku w Majuro na Wyspach Marshalla w dniach 3–5 września. Kluczowym punktem tegorocznego spotkania będzie dyskusja nad reakcją regionu Pacyfiku na zmianę klimatu. 6 września komisarz odwiedzi także Manilę i będzie uczestniczyła w rozmowach z przedstawicielami rządu Filipin i Azjatyckiego Banku Rozwoju.  Więcej...

Kulturalny wrzesień

29/08/2013

Kulturalny wrzesień

Setki imprez kulturalnych, festynów i wystaw w 50 różnych krajach oraz miliony zwiedzających – tak mają wyglądać tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa. To wspólna inicjatywa KE i Rady Europy, której celem jest ocalenie od zapomnienia zabytków i miejsc pamięci ważnych dla europejskiej historii. Tylko w Polsce zaplanowano kilkadziesiąt wydarzeń pod wspólnym hasłem „Nie od razu Polskę zbudowno”. Inauguracja – 7 września w Opactwie Cysterskim w Wąchocku.  Więcej...

Honorowa Europejka

28/08/2013

Honorowa Europejka

- Najbardziej podobało mi się połączenie wideo z regionalnym biurem KE we Wrocławiu oraz z Brukselą, prezenty i… gabinet dyrektora - tak podsumowali swoje odwiedziny w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce uczniowie z Klubu Europejczyka z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce. Podczas wizyty młodzież wręczyła dyrektor Ewie Synowiec legitymację honorowej członkini swojego klubu.  Więcej...

Bałtyk otwarty na połowy

23/08/2013

Bałtyk otwarty na połowy

Komisja Europejska proponuje zwiększenie w 2014 r. uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim dla unijnych statków rybackich o 10 proc. w odniesieniu do wszystkich gatunków ryb, z wyjątkiem łososia. Wniosek został przygotowany w oparciu o opinie naukowców. Celem KE jest zrównoważone zarządzanie jak największą liczbą bałtyckich stad.  Więcej...

Ciepłe centrum kultury

21/08/2013

Ciepłe centrum kultury

19,6 mln euro – to kwota dotacji na rewitalizację starej elektrociepłowni EC1 w Łodzi. W budynkach, mających wielką wartość architektoniczną i historyczną, powstaną siedziby Centrum Sztuki Filmowej z galerią, teatrem, biblioteką i centrum handlowo-gastronomicznym oraz Centrum Nauki i Techniki. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) właśnie została zatwierdzona przez Komisję Europejską.  Więcej...

Nauka dostępna dla każdego

21/08/2013

Nauka dostępna dla każdego

Otwarty dostęp do publikacji naukowych szybko upowszechnia się zarówno w Europie jak i poza nią – wynika z analizy z analizy przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej. Już teraz połowa z nich jest bezpłatnie przekazywana wszystkim zainteresowanym. - Europejski podatnik nie powinien płacić dwa razy za badania opłacone ze środków publicznych – podkreśla Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki.  Więcej...

Śledziowy spór

20/08/2013

Śledziowy spór

Komisja Europejska zamyka porty dla statków z Wysp Owczych, wprowadzono także zakaz importu śledzi i makreli złowionych na tamtejszych wodach. Powodem są nadmierne odłowy śledzia prowadzone przez wyspiarzy. - Takie środki nakłada się w ostateczności. Mieszkańcy Wysp Owczych mogli zaprzestać niezrównoważonych praktyk połowowych, jednak postanowili tego nie robić – tłumaczy decyzję komisarz Maria Damanaki.  Więcej...

VAMPIRE niszczy raka

20/08/2013

VAMPIRE niszczy raka

1,5 mln euro – tyle wynosi grant Komisji Europejskiej na projekt VAMPIRE, który przewiduje badanie przeciwciał, które mają niszczyć naczynia krwionośne nowotworu. To 50. grant badawczy europejskiego doktoratu przemysłowego (EDP). - Europejski doktorat przemysłowy najpełniej pokazuje, w jaki sposób inwestycje unijne mogą przyczynić się do doskonałości, innowacji i konkurencyjności – mówi komisarz Androulla Vassiliou.  Więcej...

e-SENS ułatwia życie

16/08/2013

e-SENS ułatwia życie

Rejestracja on-line firmy w innym kraju UE, zdalny dostęp do dokumentacji medycznej – już niebawem tak może wyglądać europejski standard usług publicznych. Komisja Europejska przeznaczy ponad 13 mln euro na projekt e-SENS, który ma połączyć krajowe usługi cyfrowe dla obywateli odwiedzających inne państwo członkowskie.  Więcej...

Sztuczne oko muszki

14/08/2013

Sztuczne oko muszki

Naukowcy ze Szwajcarii, Niemiec i Francji zbudowali pierwsze w pełni sprawne miniaturowe wypukłe oczy złożone, które będzie można stosować w robotyce mobilnej i medycynie. Za wzorzec naukowcom posłużyły oczy owadów. - Natura dostarcza nam wielu niezwykle wyrafinowanych rozwiązań – mówi wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes.Projekt „CURVACE” otrzymał 2 miliony euro dofinansowania z Unii Europejskiej.  Więcej...

Dobry internet, ale drogi

13/08/2013

Dobry internet, ale drogi

Europejczycy chcą coraz więcej szerokopasmowych łączy komórkowych, ale jednocześnie obawiają się wysokich kosztów – wynika z najnowszego sondażu obejmującego całą UE. - Zagwarantowanie spełniania oczekiwań konsumentów za niewygórowaną cenę jest jednym z celów pakietu Połączony Kontynent, który przedstawimy we wrześniu – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes.  Więcej...

Realne skutki finansowe decyzji Komisji Europejskiej wyniosą około 169 mln euro.

13/08/2013

Miliony na rolnictwo do zwrotu

Prawie 40 mln euro – tyle ma zwrócić Polska do budżetu UE z funduszy otrzymanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W sumie w ramach tzw. procedury rozliczenia 14 krajów członkowskich ma oddać 180 mln euro. Tym razem największe zwroty dotyczą Wielkiej Brytanii. W przypadku Polski wskazano m.in. na niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych oraz opóźnienia w kontrolach.  Więcej...

Czystsze miasta

07/08/2013

Czystsze miasta

- Oczyszczanie ścieków jest jednym z podstawowych sprawdzianów dla społeczeństwa: czy sprzątamy po sobie, czy też zanieczyszczamy środowisko? – mówił komisarzJanez Potočnikprezentując najnowsze dane dotyczące Europy. Wynika z nich, że sytuacja w zakresie odprowadzania ścieków poprawia się, chociaż między państwami członkowskimi wciąż występują duże różnice.  Więcej...

Gwiazdy regionów

06/08/2013

Gwiazdy regionów

Trzy polskie projekty znalazły się w finale tegorocznej edycji konkursu RegioStars. Jego laureatami są najbardziej inspirujące oraz innowacyjne rozwiązania regionalne. - Dzięki kreatywnemu i dynamicznemu podejściu do korzystania z unijnych funduszy można pobudzać wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy – mówi komisarz Johannes Hahn. Ostateczni zwycięzcy RegioStars zostaną ogłoszeni w przyszłym roku.  Więcej...

Komórkowe zagadki

06/08/2013

Komórkowe zagadki

Dlaczego średnia cena minuty połączenia komórkowego w krajach UE może się różnić nawet siedmiokrotnie? Komisja Europejska przyjrzała się rozbieżnościom na krajowych rynkach telekomunikacyjnych. - Potrzebne jest stworzenie prawdziwie jednolitego rynku, który zapewni odpowiedni poziom łączności na całym kontynencie – przekonuje wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes.  Więcej...

Podrobiony miliard

05/08/2013

Podrobiony miliard

W ubiegłym roku celnicy zatrzymali na granicach UE podrabiane towary za niemal miliard euro – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej. Prawie jedną trzecią podróbek stanowiły papierosy. Statystyki wskazują, że najwięcej podrabianych towarów nadal napływa z Chin. - Służby celne to pierwsza linia unijnej obrony przed podróbkami, które zakłócają funkcjonowanie przedsiębiorstw przestrzegających prawa – podkreśla komisarzAlgirdas Šemeta.   Więcej...

Podróże po Europie nigdy jeszcze nie były tak łatwe.

05/08/2013

Wakacje w Europie

Jeśli spędzasz wakacje w innym kraju UE, oto kilka wskazówek, jak uniknąć w tym czasie problemów. Dzięki unijnym przepisom dotyczącym przekraczania granic, korzystania z opieki medycznej, przewożenia zwierząt domowych, a także przepisom w zakresie opłat roamingowych i praw pasażerów, podróże po Europie nigdy jeszcze nie były tak łatwe. Jest jednak kilka rzeczy, o których powinno się pamiętać przed wakacyjnym wyjazdem do innego kraju UE.  Więcej...

Europa kocha Wi-Fi

01/08/2013

Europa kocha Wi-Fi

Wi-Fi, czyli bezprzewodowy dostęp do internetu cieszy się ogromnym powodzeniem, a tendencja ta ma się utrzymać – wynika z badania, przeprowadzonego niedawno przez Komisję Europejską. 71 proc. ogółu danych przesyłanych za pośrednictwem sieci bezprzewodowych w UE w 2012 r. trafiła do smartfonów i tabletów przy użyciu Wi-Fi, a wskaźnik ten może wzrosnąć do 78 proc. w roku 2016. Te zaskakujące wyniki pokazują, jak niższe koszty korzystania z hotspotów Wi-Fi prowadzą do zmiany zachowań konsumentów. Warto inwestować w WiFi – przekonuje KE.  Więcej...

Patent na patenty

29/07/2013

Patent na patenty

Komisja Europejska proponuje uzupełnienie ram prawnych ochrony patentowej w całej Europie poprzez uaktualnienie unijnych przepisów dotyczących właściwości sądów i uznawania orzeczeń sądowych. Zmiany te torują drogę utworzeniu wyspecjalizowanego europejskiego sądu – Jednolitego Sądu Patentowego, którego działalność, która rozpocznie się po ratyfikacji leżącego u jego podstaw porozumienia, ułatwi przedsiębiorstwom i inwestorom ochronę ich patentów. Nowy sąd będzie posiadał specjalną właściwość w zakresie sporów patentowych, a jego funkcjonowanie pozwoli uniknąć postępowań równoległych nawet w 28 różnych sądach krajowych równocześnie.  Więcej...

Europa czwartej generacji?

26/07/2013

Europa 4. generacji?

Od kilku tygodni Europejczycy wyruszają na wakacje. Tymczasem z najnowszych badań wynika, że po dotarciu na miejsce prawie żaden z nich nie będzie mieć dostępu do sieci 4G. Trzech na czterech mieszkańców UE nie ma dostępu do połączeń mobilnych w sieci 4G/LTE tam, gdzie mieszka,  a na obszarach wiejskich dostęp do sieci czwartej generacji praktycznie nie istnieje. Dla porównania − dostęp do sieci 4G ma 90 proc. mieszkańców USA.  Więcej...

Štefan Füle z ambasadorami

25/07/2013

Štefan Füle z ambasadorami

O Europejskiej Polityce Sąsiedztwa mówił w Warszawie Štefan Füle - komisarz UE ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa. Komisarz wziął udział w naradzie ambasadorów. Spotkanie dotyczyło m.in. założeń polskiej polityki zagranicznej na lata 2013-2014, sytuacji w UE i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z głównych tematów rozmów była też kwestia promocji polskich przedsiębiorstw na świecie.  Więcej...

Lepsza pomoc po katastrofie

25/07/2013

Lepsza pomoc po katastrofie

Komisja Europejska chce zreformować unijny Fundusz Solidarności, który udziela wsparcia finansowego w wypadku klęski żywiołowej krajom członkowskim i państwom przystępującym do UE. Przyjęty dziś wniosek ma na celu uproszczenie funkcjonowania Funduszu i zwiększenie jego skuteczności, między innymi poprzez wprowadzenie wyraźniejszych kryteriów korzystania z jego pomocy. Od 2002 roku, gdy Fundusz Solidarności powstał, 23 kraje, w tym Polska, otrzymały w sumie 3,2 miliarda euro.  Więcej...

Usługi płatnicze po nowemu

24/07/2013

Usługi płatnicze po nowemu

Aby zapewnić możliwość korzystania na unijnym rynku płatności z szans, jakie niesie jednolity rynek, oraz w celu wsparcia rozwoju gospodarki UE Komisja Europejska przyjęła właśnie pakiet obejmujący: nową dyrektywę w sprawie usług płatniczych oraz wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie opłat interchange z tytułu transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart.  Więcej...

Obrona i bezpieczeństwo w UE

24/07/2013

Obrona i bezpieczeństwo w UE

Komisja Europejska prezentuje plan, mający na celu zwiększenie wydajności i konkurencyjności europejskiego sektora obronności i bezpieczeństwa. W najnowszym komunikacie przewidziano środki mające na celu wzmocnienie wewnętrznego rynku w dziedzinie obronności, wspieranie rozwoju bardziej konkurencyjnego przemysłu obronnego oraz zwiększanie współpracy w ramach cywilnej i wojskowej działalności badawczej.  Więcej...

Więcej nadużyć finansowych

24/07/2013

Więcej nadużyć finansowych

Nadużycia finansowe szkodzące budżetowi UE nieznacznie zwiększyły się w 2012 r. w porównaniu z 2011 r - wynika ze sprawozdania Komisji „Ochrona interesów finansowych UE” Jeżeli chodzi o wydatki, na oszustwa narażone zostały środki UE w łącznej wysokości 315 mln EUR, co odpowiada 0,25 % wydatków budżetowych. Dla porównania w roku poprzednim była to kwota rzędu 295 mln EUR.  Więcej...

Szara strefa a PKB - wyjaśnienie

24/07/2013

Szara strefa a PKB - wyjaśnienie

W związku z wprowadzającymi w błąd informacjami dotyczącymi wliczania do PKB dochodów m.in. z handlu narkotykami i prostytucji, jakie w tym tygodniu pojawiły się w polskich mediach, wyjaśniamy, iż nie ma nowych decyzji UE nakazujących uwzględnianie szarej strefy w obliczaniu PKB. Przepisy, na które powołują się niektóre polskie media, obowiązują od 20 lat.  Więcej...

EBI finansuje polskich naukowców

24/07/2013

EBI finansuje polskich naukowców

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił dwóch kredytów o łącznej wartości 970 mln EUR na finansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez polskie instytuty badawcze, uczelnie i przedsiębiorstwa. Dzięki tym kredytom EBI wesprze Polskę w rozbudowie infrastruktury badawczo-rozwojowej i zwiększeniu potencjału badawczo-rozwojowego instytucji naukowych. Tym samym umożliwi lepszy udział Polski w Europejskim Obszarze Badawczym.  Więcej...

OK dla lotniska w Pyrzowicach

23/07/2013

OK dla lotniska w Pyrzowicach

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję w wysokości 27 milionów euro z Funduszu Spójności na modernizację Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Lotnisko położone w miejscowości Pyrzowice, 30 km na północ od Katowic, jest częścią sieci TEN-T. Projekt jego rozbudowy obejmuje m.in. budowę nowej drogi startowej i przebudowę dróg kołowania.  Więcej...

Zbyt wolny internet

23/07/2013

Zbyt wolny internet

Komisja Europejska, niechętnie, ale zgodziła się na odroczenie 9 państwom członkowskim z 14, które złożyły wnioski, nadzwyczajnych powodów użytkowania pasma 800 MHz na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Termin 1 stycznia 2013 r., na który państwa te pierwotnie wyraziły zgodę, okazał się niemożliwy do zrealizowania.  Więcej...

Co z tym rynkiem?

23/07/2013

Co z tym rynkiem?

Jedynie 35 proc. Europejczyków robiących zakupy przez internet ma zaufanie do sprzedawców z innych krajów UE, a siedmiu na dziesięciu konsumentów nie wie co zrobić, gdy otrzymują produkty, których nie zamawiali. Oto niektóre wyniki z opublikowanej właśnie przez Komisję Europejską tablicy wyników dla rynków konsumenckich 2013. Zdaniem KE potrzebne są nowe rozwiązania, który sprawią, że konsumenci będą mogli robić zakupy z równą łatwością i ufnością w całej UE, niezależnie od tego, czy będą ich dokonywali w internecie czy w sklepie.  Więcej...

Wyniki te ogłoszono w trakcie Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r. — roku poświęconego podnoszeniu świadomości praw obywateli europejskich.

23/07/2013

Większa dawka optymizmu

Zgodnie z najnowszymi, opublikowanymi właśnie wynikami badania Eurobarometru sześciu na dziesięciu obywateli UE czuje się Europejczykami i chce wiedzieć więcej o przysługujących im prawach, lecz mniej niż połowa respondentów (46 proc.) te prawa zna. Z badania wynika również, że Europejczycy uważają prawa przysługujące im jako obywatelom UE za najbardziej pozytywny skutek działalności UE — prawie sześciu na dziesięciu wskazuje swobodny przepływ osób, towarów i usług jako największe osiągnięcie UE.   Więcej...

Wspólnie z MSZ namawialiśmy do nakręcenia krótkich, zabawnych filmików, na powitanie Chorwacji w UE.

22/07/2013

Kuna wygrała konkurs

Uwaga! Ogłaszamy zwyciezców naszego konkursu na najlepsze powitanie Chorwacji w Unii Europejskiej. Kuna na Euro, (1 miejsce), Chlebem i solą (2 miejsce), Łelkam tu Juropijen Junion! (3 miejsce), Beatboxowy chleb dla Chorwacji (4 miejsce), Hello! (5 miejsce), Witaj Chorwacjo! (6 miejsce). Razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP zachęcaliśmy do nakręcenia kilkusekundowych filmików, które w zabawny sposób przywitają Chorwację w UE. Zapraszamy do obejrzenia najlepszych filmików!  Więcej...

Obywatel Saleta

19/07/2013

Obywatel Saleta

Wierzę, że Europejski Rok Obywateli pomoże wszystkim w poznaniu oraz zrozumieniu naszych praw, ale również zachęci nas do aktywności w sferze publicznej, uświadomi, że możemy mieć wpływ na sytuację nie tylko w kraju, ale również w Unii Europejskiej - mówi Przemysław Saleta, bokser i kick-boxer. Saleta już oficjalnie został Ambasadorem Europejskiego Roku Obywateli w Polsce. To nie pierwszy raz, gdy Saleta angażuje się w sprawy europejskie, podobnie było w 2009 roku, przy okazji kampanii KE "Twoje działania wpływają na klimat".  Więcej...

Granty na młodą naukę

19/07/2013

Granty na młodą naukę

400 mln euro dla 287 młodych naukowców – to wynik szóstej edycji konkursu o granty dla początkujących badaczy. Wyboru nowatorskich projektów, które zostaną dofinansowane kwotami sięgającymi nawet do 2 mln euro, dokonała Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN). Polskim laureatem jest dr Piotr Sułkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.  Więcej...

220 mln euro na gazoport

17/07/2013

220 mln euro na gazoport

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie budowy terminalu LNG w Świnoujściu kwotą 223,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do Polski oraz sąsiadujących krajów. Pomoże także zdywersyfikować źródła energii i zwiększy konkurencję na rynku gazu w Polsce. Budowa terminalu, który da stałe zatrudnienie ok. 130 osobom, ma zakończyć się w 2014 roku.  Więcej...

Struktura prokuratury będzie zintegrowana z krajowymi systemami sądownictwa.

17/07/2013

Powstanie Prokuratura Europejska

Gdy chodzi o pieniądze podatników, liczy się każde euro – mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding zapowiadając utworzenie Prokuratury Europejskiej. Jej zadaniem będzie skuteczniejsze ściganie przestępstw godzących w unijny budżet. Prokuratorzy europejscy m.in. będą mogli wnosić sprawy do sądów państw członkowskich. Prokuratura Europejska ma rozpocząć działanie od 1 stycznia 2015 r.  Więcej...

Euro bez tajemnic w Olsztynie

16/07/2013

Euro bez tajemnic w Olsztynie

Od wczoraj w Olsztynie można zwiedzać interaktywną wystawę "Euro, wspólna waluta" prezentującą historię strefy euro, rolę euro w Unii Europejskiej i w świecie oraz jego znaczenie dla obywateli. Wystawa została przygotowana przez Komisję Europejską we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Od 2007, kiedy zaprezentowaną ją po raz pierwszy w Brukseli, wystawa odwiedziła już 10 krajów Unii Europejskiej i prawie 30 miast, w tym trzy w Polsce.  Więcej...

Pytania o demokrację

16/07/2013

Pytania o demokrację

Unia Europejska potrzebuje więcej demokracji – to przesłanie debaty w ramach Dialogu Obywatelskiego z udziałem wiceprzewodniczącej KE Viviane Reding. 24. spotkanie tym razem odbędzie się w Heidelbergu we wtorek 16 lipca o godzinie 19.00. Internauci będą mogli „na żywo” zadawać pytania i śledzić przebieg dyskusji. Niespełna tydzień temu podobna debata odbyła się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.  Więcej...

Innowacyjność zaPARKowała w Gdańsku

15/07/2013

Innowacyjny Gdańsk

Gdańsk dołącza do grupy miast, które stawiają na innowacyjność. Stolica Kaszub wzbogaciła się o Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego, który został uroczyście otwarty w minionym tygodniu przez Komisarz Máire Geoghegan-Quinn. Komisarz gościła w Trójmieście z dwudniową wizytą, podczas której wzięła również udział w konferencji poświęconej inteligentnemu rozwojowi regionów.  Więcej...

Karta na nagłe wypadki

12/07/2013

Karta na nagłe wypadki

Już ponad 190 mln ludzi posługuje się europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Umożliwia ona uzyskanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach na terenie UE oraz w Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii i Islandii. Ostatnio Komisja Europejska przygotowała aplikacje na smartfony zawierające m.in. informacje o EKUZ oraz telefony alarmowe. Warto je załadować do swojej komórki przed wyjazdem na wakacje.  Więcej...

Internet przyszłości

12/07/2013

Internet przyszłości

Około 1000 nowych przedsiębiorstw i innych innowacyjnych firm otrzyma dotacje z puli 100 mln euro, dostępnej w ramach nowej fazy finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz internetu przyszłości. Celem inicjatywy Komisji Europejskiej jest celu opracowanie aplikacji oraz innych usług cyfrowych w takich dziedzinach jak transport, zdrowie, inteligentna produkcja, energia i media.  Więcej...

Uczelnie otwarte na świat

12/07/2013

Uczelnie otwarte na świat

Europejskie uniwersytety muszą otworzyć się na świat – apeluje komisarz ds. edukacji Androulla Vassiliou. KE opracowała strategię „Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie”, która ma doprowadzić do podwyższenia jakości kształcenia wyższego na Starym Kontynencie. Mają w tym pomóc międzyuczelniane partnerstwa, szersze otwarcie się na studentów międzynarodowych i wykwalifikowanych migrantów.  Więcej...

Bezpieczne kosmetyki

12/07/2013

Bezpieczne kosmetyki

Kosmetyki na półkach sklepowych w UE muszą od teraz spełniać jeszcze bardziej rygorystyczne normy jakości niż do tej pory. To wymóg wprowadzony przez Komisję Europejską w trosce o zdrowie konsumentów. Zmiany dotyczą także informacji zawartych na opakowaniach. Chodzi zarówno o podstawowe produkty jak pasta do zębów, jak i wyroby kosmetyczne takie jak szminki czy płyn po goleniu.  Więcej...

10 mln na wiatraki

12/07/2013

10 mln na wiatraki

Pierwsza farma wiatrowa w Polsce, usytuowana w Golicach w woj. lubuskim, otrzymała 10 mln euro dofinansowania z unijnych funduszy regionalnych. Inwestycja ułatwi Polsce realizację celów dotyczących walki ze zmianami klimatu i poprawi warunki życia ponad miliona osób. Farma zalicza się do tzw. dużych projektów, których finansowanie zatwierdza KE.  Więcej...

Viviane Reding odpowiadała na pytania uczestników i internautów, którzy mogli oglądać transmisję „na żywo”.

11/07/2013

O Europie trzeba rozmawiać

Debata w Polsce miała wyjątkowy smak – mówiła Viviane Reding podsumowując warszawski Dialog obywatelski o przyszłości UE . Wraz z posłanką do Parlamentu Europejskiego Różą Thun oraz blisko 500 obywatelami z całej Polski wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej rozmawiała o kryzysie, prawach obywateli i kształcie przyszłej Europy. Gościem specjalnym debaty był szef KE José Manuel Barroso. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia!  Więcej...

Upadek kontrolowany

11/07/2013

Upadek kontrolowany

KE proponuje jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków na potrzeby unii bankowej. Celem jest m.in. ograniczenie kosztów jakie ponosiliby podatnicy i realna gospodarka. - Potrzebujemy systemu, w którym możemy szybko podejmować skuteczne decyzje, rozwiewając wątpliwości co do skutków sytuacji kryzysowych dla finansów publicznych – podkreślał komisarz Michel Barnier.   Więcej...

Barroso: Polska jest ważna

11/07/2013

Barroso: Polska jest ważna

Polska z nowego państwa członkowskiego zmieniła się w kluczowego gracza UE, który kształtuje decyzje na poziomie europejskim – mówił szef Komisji Europejskiej po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. 11 lipca José Manuel Barroso przyjechał do Warszawy by uczestniczyć w dwóch debatach: Nowa narracja dla Europy oraz Dialog Obywatelski i przyszłości Unii EuropejskiejWięcej...

Naukowcy odkorkują niebo

10/07/2013

Naukowcy odkorkują niebo

600 mln euro – tyle chce przeznaczyć KE na badania, które pozwolą na opracowanie modeli udrożnienia europejskiej przestrzeni powietrznej. Celem badań jest to, aby latanie samolotem było bardziej przyjazne dla środowiska, tańsze i bezpieczniejsze. - Europejskim lotniskom grozi przepełnienie. Jeśli nie podejmiemy w związku z tym żadnych działań, w naszej przestrzeni powietrznej zapanuje wielki tłok i chaos – ostrzega komisarz Siim Kallas.  Więcej...

Lataj bezpiecznie

10/07/2013

Lataj bezpiecznie

Philippine Airlines oraz wenezuelskie linie Conviasa zostały wykreślone z najnowszej, europejskiej „czarnej listy” przewoźników lotniczych. Z zestawienia zniknęła również Mauretania – poprawę bezpieczeństwa potwierdziła kwietniowa inspekcja ekspertów Komisji Europejskiej. - Unijny wykaz może posłużyć jako sygnał alarmowy dla poszczególnych państw i linii lotniczych, aby przywróciły poziom bezpieczeństwa na poziomie krajowym – mówi komisarz Siim Kallas.  Więcej...

Lubimy się z Chorwatami i chcemy to pokazać. Niech Chorwacja poczuje, jak serdecznie ją witamy!

10/07/2013

Chorwacja welcome to.eu

Do 14 lipca możecie przywitać Chorwację w Unii Europejskiej, a przy okazji wygrać atrakcyjne upominki w naszej akcji "Chorwacja welcome to.eu", którą organizujemy razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Nakręć kilkusekundowy film swoją komórką, aparatem fotograficznym lub korzystając z popularnych aplikacji mobilnych. Potem zamieść go na platformie internetowej i walcz o nagrody!  Więcej...

Bezpieczny urlop

09/07/2013

Bezpieczny urlop

W sezonie letnim ok. 120 milionów Europejczyków skorzysta z usług biur podróży. Jednak niektóre z nich mogą popaść w finansowe tarapaty i narazić swoich klientów na straty. Dlatego Komisja Europejska proponuje unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących pakietów podróży wakacyjnych, aby zapewnić urlopowiczom lepszą ochronę. Chodzi m.in. o dostosowanie przepisów do ofert kupowanych przez internet.  Więcej...

W latach 2014-2020 budżet programu Erasmus+ wyniesie ponad 14 miliardów euro.

08/07/2013

Trzy miliony Erasmusa

Dyrygent, paraolimpijczyk, aktorka, premier – co ich łączy? Wszyscy byli stypendystami Erasmusa, czyli europejskiego programu wymiany studenckiej. Według najnowszych danych, od 1987 r. skorzystało z niego już ponad 3 miliony osób. W ciągu kolejnych siedmiu lat zmodyfikowany program o nazwie Erasmus+ umożliwi aż 4 mln młodych osób studiowanie, szkolenie się, nauczanie lub pracę w ramach wolontariatu za granicą.  Więcej...

Niebieski pas dla statków

08/07/2013

Niebieski pas dla statków

Mniej biurokracji w europejskich portach i na morzu. KE proponuje stworzenie »niebieskiego pasa« czyli obszaru, w którym statki mogłyby swobodnie operować na rynku wewnętrznym UE. Obecnie jednostka przemieszczająca się np. między Antwerpią a Rotterdamem jest traktowana jak przybywająca z Chin. Dlaczego? Ponieważ po opuszczeniu wód terytorialnych uznaje się, że statek przekroczył zewnętrzne granice UE.  Więcej...

Rowerowe połączenia

08/07/2013

Rowerowe połączenia

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa została wyróżniona w europejskiej kampanii poświęconej zrównoważonej mobilności miejskiej „Stwórz odpowiednie połączenia”. Każdy z 18 tegorocznych laureatów otrzyma 7 tys. euro dofinansowania do swoje działalności. - Stworzenie kultury mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi wyzwanie – przypomina komisarz Siim Kallas.  Więcej...

Fosforowe konsultacje

08/07/2013

Fosforowe konsultacje

Ruszyły konsultacje dotyczące wykorzystywania w bardziej zrównoważony sposób fosforu. Jako główny składnik nawozów i pasz jest on powszechnie stosowany w rolnictwie. Jednocześnie nie istnieją żadne jego substytuty. Tymczasem zasoby fosforu są ograniczone, ceny bardzo niestabilne, zaś duże ilości tego pierwiastka są wciąż marnowane.  Więcej...

Ekologiczny Europejczyk

05/07/2013

Ekologiczny Europejczyk

Zdecydowana większość europejskich konsumentów uważa, że wpływ produktów na środowisko to istotny problem. Z najnowszego badania „Postawy Europejczyków wobec tworzenia jednolitego rynku produktów ekologicznych” wynika, że większość byłaby nawet gotowa zmienić swoje nawyki i kupować produkty, które są bardziej ekologiczne.  Więcej...

Propozycja KE to radyklane uproszczenie systemu – 5 rozporządzeń zastąpi 70 aktów prawnych.

05/07/2013

Jedz bezpiecznie

Europejczycy muszą mieć pewność, że to, co jedzą, spełnia najwyższe standardy – to jedna z konkluzji seminarium zorganizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce na temat systemu bezpieczeństwa żywności. Pakiet zmian zaproponowany niedawno przez KE omówił Paweł Skublicki z DG SANCO. W dyskusji uczestniczyli m.in. przedstawiciele ministerstwa rolnictwa oraz instytucji zajmujących się kontrolą żywności, nasion i pasz.  Więcej...

Upaść, aby powstać

05/07/2013

Upaść, aby powstać

Jak zabezpieczyć interesy wierzycieli, a uczciwym przedsiębiorcom dać drugą szansę, choć ich firma ogłosiła upadłość? Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie europejskiego podejścia do kwestii niepowodzenia w działalności gospodarczej. - Europa potrzebuje klimatu »ratunku i odnowy« sprzyjającego rentownym przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji - mówi Viviane Reding.  Więcej...

Wyniki jednolitego rynku

04/07/2013

Wyniki jednolitego rynku

Jak sprawdza się wspólny rynek? Które jego elementy wymagają poprawy w poszczególnych krajach? Takich informacje dostarcza uruchomiona właśnie przez KE internetowa tabela wyników jednolitego rynku. Zawiera ona pełne sprawozdania dotyczące 13 narzędzi zarządzania m.in. monitorowania prawidłowej transpozycji dyrektyw UE.  Więcej...

Lotnicze konsultacje

04/07/2013

Lotnicze konsultacje

Czy i jak państwo może wspierać budowę portów lotniczych oraz linie lotnicze w fazie uruchamiania nowych połączeń? Komisja Europejska zachęca do wyrażenia opinii na temat zmian dotyczących unijnych zasad w tej sprawie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat sytuacja na rynku lotniczym uległa poważnym zmianom. Wniosek Komisji uwzględnia rozwój rynku, a zarazem zawiera zalecenia dla państw członkowskich.  Więcej...

Europejskie sieci telekomunikacyjne są o wiele wolniejsze niż te oferowane np. w USA czy Japonii.

03/07/2013

Cyfrowy świat już istnieje

Technologia informacyjna i komunikacyjna jest tak samo ważna jak transport czy energia – mówiła w Warszawie wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes, która była gościem Światowego Sympozjum Regulatorów 2013 (GSR-13). Komisarz Kroes, która odpowiada za agendę cyfrową, wzięła również udział w inauguracji Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych – inicjatywie wspieranej przez prezydenta RP.  Więcej...

LIFE+ także dla Polski

03/07/2013

LIFE+ także dla Polski

KE zatwierdziła finansowanie dla 248 nowych projektów w ramach programu LIFE+. Obejmują one działania w zakresie ochrony przyrody i zmian klimatycznych, polityki dotyczącej środowiska oraz informacji i komunikacji. Projekty wiążą się z inwestycjami rzędu 556,4 mln euro, z czego 281,4 mln euro zapewni UE. 30,8 miliona euro przypadnie na 12 projektów z Polski.  Więcej...

Komisja pyta o lotnisko

02/07/2013

Komisja pyta o lotnisko

Czy finansowanie ze środków publicznych portu lotniczego Gdynia-Kosakowo było uzasadnione? Komisja Europejska właśnie wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Chodzi o 52 mln euro, które gdyńskie lotnisko otrzymał od władz lokalnych. KE obawia się, że mogło dojść do naruszenia zasad równiej konkurencji, przede wszystkim wobec terminalu w Gdańsku.  Więcej...

Sojusz dla absolwentów

02/07/2013

Sojusz dla absolwentów

Dobre przygotowanie zawodowe okazuje się kluczem do znalezienia pracy przez młodych ludzi. Jednak nie we wszystkich krajach UE system edukacji radzi sobie z tym wyzwaniem. Dlatego Komisja Europejska przystąpiła do europejskiego sojuszu przygotowania zawodowego, który skupia związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.  Więcej...

Miasta młodych i starszych

02/07/2013

Miasta młodych i starszych

32 miasta i Europy zostały wyróżnione za nowe sposoby pomagania osobom starszym. Wdrażają one innowacyjne rozwiązania technologiczne, społeczne lub organizacyjne, których celem jest zwiększenie wydajności systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Wyróżnienia wręczyła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes, odpowiedzialna za agendę cyfrową.  Więcej...

Wizyta w sprawie dialogu

02/07/2013

Wizyta w sprawie dialogu

Czy Unia Europejska to projekt rządów czy obywateli? Czym jest aktywne obywatelstwo? W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą się włączyć w proces podejmowania decyzji na szczeblu europejskim? To pytania, które stawiano podczas wizyty studyjnej w instytucjach UE zorganizowanej dla organizacji pozarządowych w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli w dniach 24-26 czerwca.  Więcej...

Piknik Chorwacki z Europą

01/07/2013

Piknik Chorwacki z Europą

Można było spróbować chorwackich potraw, degustować chorwackie wina, posłuchać chorwackiej muzyki, poznać chorwackie lektury i filmy. Odbył się też przemarsz dalmatyńczyków rodem z chorwackiej Dalmacji, pokaz mody Ewy Godun i koncert wiolonczelowy Any Rucner. A wszystko to 30 czerwca w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie. Partnerem pikniku była Komisja Europejska w Polsce.  Więcej...

Integracja poprzez wieś

01/07/2013

Integracja poprzez wieś

Wspólna Polityka Rolna jest jedną z najstarszych polityk Unii Europejskiej a jej zmiany związane są ze zmianami samej Unii, takimi jak rozszerzenie UE w ostatnich latach, zwłaszcza o kraje na wschodzie Europy - mówił w Warszawie Dacian Cioloș - komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 1 lipca br. w Warszawie Cioloș spotkał się z ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławem Kalembą oraz z premierem Donaldem Tuskiem.  Więcej...

Myśl globalnie, działaj lokalnie

01/07/2013

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Już po raz drugi Marszałek Województwa Wielkopolskiego zorganizował w Poznaniu posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów. Wiodącym tematem, odbywającej się 28 czerwca dyskusji, były doświadczenia i perspektywy udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego.   Więcej...

Roaming chudnie

01/07/2013

Roaming chudnie

Znowu spadają opłaty roamingowe w Europie – od 1 lipca o jedną trzecią obniżone zostają stawki za transmisję danych. Radykalnie poprawi się też komfort europejskich turystów podróżujących do Chorwacji – teraz za SMS wysłany stamtąd do innego państwa UE zapłacimy nawet 10 razy mniej. Wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes zapowiada, że roaming niebawem całkowicie zniknie z rachunków za połączenia komórkowe w UE.  Więcej...

Chorwacki tramwaj przejechał ulicami Warszawy, w ramach akcji Komisji Europejskiej „Przystanek Chorwacja”

29/06/2013

Chorwacja wjeżdża do UE

Chorwacja weszła już do Unii Europejskiej, a w sobotę do niej... wjechała. Chorwacki tramwaj przejechał ulicami Warszawy, w ramach akcji „Przystanek Chorwacja” - zorganizowanej przez Komisję Europejską w Polsce. Elementy chorwackie można było znaleźć nie tylko w tramwaju, ale też na przystankach na jego trasie, a przede wszystkim na przystanku początkowym i końcowym, czyli na pl. Narutowicza. Dziękujemy za wspólną podróż.  Więcej...

Statki mniej podymią

28/06/2013

Statki mniej podymią

Właściciele dużych statków morskich zawijających do unijnych portów będą zobowiązani do monitorowania emisji dwutlenku węgla – wnioskuje Komisja Europejska. Emisje z międzynarodowego transportu morskiego odpowiadają obecnie za 3 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych i 4 proc. emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.  Więcej...

Pasażer też człowiek

28/06/2013

Pasażer też człowiek

Warszawskie Okęcie i krakowskie Balice – to dwa polskie lotniska wybrane przez Komisje Europejska na miejsca inauguracji nowej edycji kampanii „Prawa pasażerów w zasięgu ręki!” - To dwa największe węzły lotnicze w Polsce, obsługujące miliony pasażerów rocznie – przypomina wiceprzewodniczący KE Siim Kallas. Kampania skupia się m.in. na informowaniu osób niepełnosprawnych, którym przysługują szczególne prawa we wszystkich środkach transportu.  Więcej...

Chorwacja jak malowana

28/06/2013

Chorwacja jak malowana

Konkurs plastyczny "Witamy Chorwację w UE" rozstrzygnięty! Napłynęło aż 500 prac z całej Polski, zatem członkowie jury, wśród których byli m.in. znani graficy Marcin Wicha, Tomasz Frycz i Andrzej Dudziński, mieli niełatwe zadanie. Laureatami zostali: Róża Popiel-Machnicka z Warszawy, Jagoda Szerement z Opola i Magdalena Doligała z Wałcza. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się w niedzielę 30 czerwca w Forcie Sokolnickim.  Więcej...

Wszystkie elementy reformy będą stosowane od 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem nowej struktury płatności.

27/06/2013

Rolnictwo bardziej zielone

To reforma o bezprecedensowej skali – mówił w Warszawie Dyrektor Generalny DG AGRI Jerzy Plewa, prezentując zarys Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Po długich negocjacjach Parlament Europejski, Rada Ministrów UE i Komisja Europejska właśnie osiągnęły polityczne porozumienie w tej spawie. Plewa zwracał uwagę, że dla Polski korzystne są uzgodnienia dotyczące uproszczenia procedur ubiegania się o dopłaty przez tzw. małych rolników.  Więcej...

Zbyt wolny internet

26/06/2013

Zbyt wolny internet

Większość Europejczyków nie korzysta z szybkiego internetu, choć za niego płaci. Według nowego badania Komisji Europejskiej na temat przepustowości stałych łączy szerokopasmowych, przeciętna prędkość transmisji wynosi jedynie 74 proc. prędkości zadeklarowanej przez operatora, za którą klienci zapłacili. Monitoring przepustowości europejskich sieci będzie cyklicznie powtarzany.  Więcej...

Tanie e-faktury

26/06/2013

Tanie e-faktury

Kolejny krok w kierunku administracji elektronicznej w Europie: KE przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Zdaniem Komisji, może to przynieść oszczędności sięgające nawet 2,3 mld euro. – Odejście od dokumentów papierowych może obniżyć koszty wystawienia faktury z 30-50 euro do 1 euro – wylicza komisarz Michel Barnier.  Więcej...

Inwestycje na lata

26/06/2013

Inwestycje na lata

W Europie powstanie nowa kategoria funduszy kapitałowych, dzięki którym będzie można łatwo inwestować w firmy i projekty na dłuższe terminy. Komisja Europejska właśnie przygotowała ramy działania tego typu przedsięwzięć. Zasady działania funduszy zostaną omówione przez szefów państw i rządów podczas najbliższego szczytu europejskiego w Brukseli.  Więcej...

Integracja Romów

26/06/2013

Integracja Romów

Kraje UE powinny jak najszybciej zrealizować swoje zobowiązania dotyczące lepszej integracji gospodarczej i społecznej Romów w Europie – apeluje Komisja Europejska. Romowie stanowią istotną część populacji w wieku szkolnym i przyszłej siły roboczej. W Bułgarii czy Rumunii jedna na cztery do pięciu osób wchodzących na rynek pracy to osoba pochodzenia romskiego. W Europie społeczność romska liczy do 12 mln osób.  Więcej...

Już drugi rok z rzędu Komisja Europejska realizuje redukcję zatrudnienia.

26/06/2013

Budżet na miarę Europy

Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu na 2014 rok. Środki na zobowiązania wynoszą 142,01 miliardów euro, a na płatności 135,8 miliardów euro. Projekt budżetu jest o 6 proc. niższy niż tegoroczny budżet - zarówno dla zobowiązań jak i płatności. Mimo mniejszych środków UE musi skupić się na rozwiązaniach, które wspomogą walkę z bezrobociem i przyspieszą wzrost gospodarczy.  Więcej...

Dopalacze nadal groźne

25/06/2013

Dopalacze nadal groźne

Komisja Europejska domaga się delegalizacji na terenie całej UE syntetycznego narkotyku „5-IT”, który obecnie jest dostępny w wielu krajach wspólnoty. Substancja ta do tej pory przyczyniła się do śmierci co najmniej 24 osób. Inicjatywa Komisji została ogłoszona w przededniu Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i Nielegalnemu Handlowi nimi.  Więcej...

Tańsza e-administracja

25/06/2013

Tańsza e-administracja

Jak administracje krajów UE mogą zaoszczędzić nawet miliard euro rocznie? Komisja Europejska zachęcą do stosowania tzw. otwartych procedur przetargowych na usługi informatyczne, co pozwoli uprościć system zamówień i przyciągnąć najlepszych oferentów. KE właśnie opublikowała przewodnik, który pomoże sektorowi publicznemu opracowanie ogólnej strategii informatycznej.  Więcej...

Twoje prawa w podróży

25/06/2013

Twoje prawa w podróży

W najbliższe wakacje po raz pierwszy podróżujący po UE będą chronieni całym arsenałem praw niezależnie od tego, czy przemieszczają się samolotem, koleją, statkiem, autobusem czy autokarem. Jednocześnie badania pokazują, że dwie trzecie pasażerów nie zna swoich praw. Dlatego KE rozpoczyna nową kampanię informacyjną. W Warszawie w piątek 28 czerwca na Lotnisku im. Chopina każdy pasażer będzie mógł zapytać eksperta o przysługujące mu prawa.  Więcej...

Klimat w parze z energią

25/06/2013

Klimat w parze z energią

Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 – to temat debaty zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej, która odbyła się 24 czerwca w Warszawie. Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie Zielonej Księgi przedstawił dyrektor Artur Runge-Metzger z DG CLIMA.  Więcej...

Twoja Europa z funduszami

25/06/2013

Twoja Europa z funduszami

Przedsiębiorstwa w całej Europie będą miały łatwiejszy dostęp do tak bardzo im potrzebnego finansowania. Komisja Europejska właśnie rozszerzyła zakres informacji znajdujących się na portalu "Twoja Europa", dotyczących finansowania unijnego, o fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS).  Więcej...

800 mln na warszawskie metro

25/06/2013

800 mln na warszawskie metro

II linia metra w Warszawie oraz zakup pociągów komunikacji podmiejskiej – to dwa duże projekty związane z infrastrukturą transportową, które otrzymają w sumie ponad 800 mln euro z funduszy europejskich. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła obie inwestycje. - To dobre przykłady na to, jak nasze inwestycje regionalne przyczyniają się do poprawy mobilności obywateli – mówi komisarz Johannes Hahn.  Więcej...

Internet z Unii

24/06/2013

Internet z Unii

Blisko 800 tysięcy mieszkańców województwa wielkopolskiego będzie beneficjentami właśnie zatwierdzonego przez Komisję Europejską projektu rozwoju internetu dużej prędkości. 67 milionów euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie zainwestowanych w budowę 4 tysięcy kilometrów sieci szerokopasmowej. Dzięki temu Wielkopolska będzie mogła korzystać z możliwości oferowanych przez gospodarkę cyfrową - mówi  komisarz UE ds. polityki Regionalnej Johannes Hahn.  Więcej...

Potrzebny ekspert od chmury

21/06/2013

Potrzebny ekspert od chmury

- Pełne wykorzystanie chmury obliczeniowej mogłoby pomóc stworzyć dodatkowe 2,5 mln miejsc pracy w Europie – ocenia wiceprzewodnicząca Viviane Reding. Dlatego Komisja Europejska zamierza przygotować zestaw zasad dotyczących bezpiecznych i uczciwych umów na korzystanie z takich usług. KE ogłosiła właśnie nabór ekspertów, którzy podejmą się tego zadania.  Więcej...

Zielona Stolica 2016

21/06/2013

Zielona Stolica 2016

Ruszyła rywalizacja o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2016. Stanowi on wyraz uznania dla miast najbardziej przyjaznych dla środowiska. Tytuł jest przyznawany co roku, zaś celem inicjatywy jest zainspirowanie miast europejskich, by stały się bardziej atrakcyjnymi i zdrowymi miejscami do zamieszkania, pracy i wypoczynku - miastami, w których „chce się żyć”.  Więcej...

Partnerstwo również handlowe

20/06/2013

Partnerstwo również handlowe

Wolny handel, zbliżenie standardów oraz mobilność w Partnerstwie Wschodnim: od słów do czynów – to temat konferencji zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), która odbyła się 20 czerwca w Warszawie. Przedmiotem dyskusji były m.in. skuteczność unijnych instrumentów prawnych, tworzenie i pogłębianie kompleksowych stref wolnego handlu, a także liberalizacja procesów wizowych.  Więcej...

Trybunału Sprawiedliwości rozstrzyga spory prawne między krajami UE a jej instytucjami.

20/06/2013

Polska wezwana do Trybunału

Brak wolnego rynku energii oraz nieprzestrzeganie przepisów UE w zakresie monitorowania upraw GMO – w tych dwóch kwestiach Polska będzie musiała się wytłumaczyć przed Trybunałem Sprawiedliwości. Komisja Europejska wskazuje również na brak transpozycji prawa wspólnotowego do krajowego w takich dziedzinach jak efektywność energetyczna budynków, walka z uchylaniem się od opodatkowania i monitorowanie leków.  Więcej...

Bruksela wita nauczycieli z Polski

19/06/2013

Bruksela wita nauczycieli z Polski

Co to jest sieć Europe Direct? Jak instytucje UE radzą sobie z wymogami wielojęzyczności? Ile Unia wydaje na badania naukowe? To niektóre zagadnienia omawiane podczas wizyty w Brukseli grupy 20 nauczycieli z Polski. W ciągu dwóch pełnych wrażeń dni (12-13 czerwca) nasi goście spotkali się z pracownikami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, mieli też okazję zwiedzić stolicę Belgii. Wyjazd poprzedziło seminarium w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce.  Więcej...

Działania na rzecz redukcji CO2, podejmowane wyłącznie przez Unię Europejską są niewystarczające

18/06/2013

Przyszłość polityki klimatycznej

"Przyszłość międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Agenda post-2020" – to temat debaty zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, która odbyła się 18 czerwca w Warszawie.  Spotkanie miało charakter konsultacji społecznych w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej, dotyczącego przyszłości międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Stanowisko KE zaprezentował Artur Runge-Metzger, Dyrektor ds. Strategii Międzynarodowej i Klimatycznej w Dyrekcji Generalnej ds. Klimatu  Więcej...

Jak zarządzać migracjami?

17/06/2013

Jak zarządzać migracjami?

Jak UE i państwa członkowskie radzą sobie z wyzwaniami związanymi z migracją? Z raportu KE wynika, że Unia powinna skuteczniej zarządzać polityką przyjmowania legalnych imigrantów i ich integracją ze społeczeństwem. Należy również intensywniej zwalczać handel ludźmi i nielegalną imigrację, gwarantując przy tym przestrzeganie podstawowych praw imigrantów i osób ubiegających się o azyl.  Więcej...

Zatrudnienie zintegrowane

17/06/2013

Zatrudnienie zintegrowane

W Europie jest obecnie 26 mln bezrobotnych, a jednocześnie nadal istnieje 1,7 mln wakatów. Dlatego Komisja Europejska chciałaby zwiększyć skuteczność publicznych służb zatrudnienia, które odpowiadają m.in. za doradzanie osobom poszukującym pracy. Mają temu służyć nowe przepisy ułatwiające współpracę instytucji odpowiedzialnych w krajach członkowskich za rynek pracy.  Więcej...

Atom pod kontrolą

13/06/2013

Atom pod kontrolą

Komisja Europejska podnosi standardy bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych. Wprowadzone zostaną m.in. międzynarodowe kontrole europejskich siłowni atomowych przynajmniej raz na sześć lat. - W Europie działają 132 reaktory jądrowe. Naszym zadaniem jest upewnienie się, że w każdym z nich bezpieczeństwo jest podstawowym priorytetem – powiedział komisarz Günther Oettinger.  Więcej...

eCall czyli szybsza pomoc

13/06/2013

eCall czyli szybsza pomoc

Od października 2015 r. wszystkie nowe auta osobowe i lekkie dostawcze sprzedawane w krajach UE będą obowiązkowo wyposażane w urządzenia eCall. Jest to automatyczny system wzywania pomocy w razie wypadków drogowych. Szacuje się, że eCall może skrócić czas reakcji służb ratowniczych nawet o połowę, ratując życie nawet 2500 osób rocznie.  Więcej...

Unia mocna jak stal

13/06/2013

Unia mocna jak stal

Czy europejski przemysł stalowy może stać się liderem na globalnym rynku? – to jedno z wielu zagadnień dyskutowanych podczas seminarium, jakie 13 czerwca br. odbyło się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Spotkanie dotyczyło przedstawionego właśnie przez Komisję Europejską planu działania na rzecz sektora. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele KE, polskiego rządu i eksperci ds. rynku stali.  Więcej...

Cyfrowa rewolucja trwa

12/06/2013

Cyfrowa rewolucja trwa

Korzystanie z internetu jest w UE jest coraz bardziej powszechne, jednak wciąż brakuje bardzo szybkich sieci szerokopasmowych – wynika z najnowszej tabeli agendy cyfrowej Komisji Europejskiej. Europejczycy coraz chętniej łączą się z siecią za pomocą swoich smartfonów i tabletów, rośnie popularność internetowego handlu oraz e-administracji. Jednocześnie co drugi obywatel UE nie potrafi sprawnie korzystać z komputera.  Więcej...

Razem od 50 lat!

12/06/2013

Razem od 50 lat!

Jak UE walczy z kryzysem gospodarczym? Czy i kiedy Polska powinna wejść do strefy euro? Jak pogodzić solidarność z konkurencyjnością? – to niektóre zagadnienia omawiane przez ekspertów i członków sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce podczas XVI Zjazdu Sieci CDE, który 6 i 7 czerwca 2013 r. odbył się w Sopocie. Jego organizatorami byli Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.  Więcej...

Stalowe wyzwania dla Europy

12/06/2013

Stalowe wyzwania dla Europy

Zwiększenie popytu na stal, łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych, obniżenie emisyjności – to niektóre elementy planu KE dotyczącego ożywienia sektora stalowego. Ma on dla Europy strategiczne znaczenie – obecnie pracuje w nim 360 tysięcy ludzi. Produkcja stali leżała u podstaw projektu integracji europejskiej, którego pierwszym etapem była Europejska Wspólnota Węgla i Stali.  Więcej...

Europa Cafe - przyszłość Europy

11/06/2013

Europa Cafe - przyszłość Europy

Czy UE powinna się dalej rozszerzać? Stany Zjednoczone Europy czy Europa ojczyzn? Na jakie decyzje UE chcielibyście mieć wpływ? - takie były tematy mini-dyskusji, dotyczące przyszłości Europy, omawiane podczas debaty "Europa Cafe". Czas na podsumowanie. Zdaniem uczestników debaty, jeśli już UE miałaby się jednoczyć, to nie pod nazwą "stanową", ale Europa ojczyzn miała także wielu zwolenników. Jeśli UE miałaby się dalej rozszerzać, to... ostrożnie. Uczestnicy dyskusji chcieliby mieć większy wpływ m.in. na problemy rynku pracy, edukację i rolnictwo.  Więcej...

Europa Cafe - jaki kryzys?

11/06/2013

Europa Cafe - jaki kryzys?

Jakie są aktualne problemy Unii Europejskiej i jak sobie z nimi radzić? Czy Polska powinna wchodzić do „klubu euro” w perspektywie 5-7 lat? Na co przeznaczać pieniądze w UE? Takie były tematy mini-debaty "Jaki kryzys" w czasie debaty "Europa Cafe". Czas na podsumowanie. Zdaniem uczestników dyskusji, UE powinna wspierać inwestycje gospodarcze, edukację i wspierać młodych przedsiębiorców, do "strefy euro" powinniśmy wejść, bo więcej jest "za" niż "przeciw", a wśród największych, aktualnych problemów UE znalazło się bezrobocie.  Więcej...

Europa Cafe - młodzi w Europie

11/06/2013

Europa Cafe - młodzi w Europie

Jakie szanse na rozwój daje młodym ludziom UE? Czy bycie obywatelem UE ułatwia start na rynku pracy? Młody Europejczyk – jak go widzicie? Takie były podtematy dyskusji "Młodzi w Europie" w trakcie debaty "Europa Cafe". Czas na podsumowanie. Zdaniem uczestników start na rynku pracy ułatwia wcześniejsza nauka, praca lub praktyki w innym kraju (wolontariat, Erasmus) oraz dofinansowanie przedsiębiorczości. Młody Europejczyk jest  nowoczesny, modny, ale też...egoistyczny i trochę leniwy. UE daje młodym sporo szans, ale wiele jest jeszcze do zrobienia...  Więcej...

W ponad 440 europejskich portach lotniczych obsługuje się około 800 mln pasażerów rocznie.

11/06/2013

Bez zatorów na niebie

System kontroli europejskiego ruchu lotniczego musi jak najszybciej zostać unowocześniony – alarmuje KE. Stale rosnąca liczba lotów może grozić paraliżem komunikacyjnym, o ile nie zostaną wprowadzone zmiany. W porównaniu z USA europejski system kontroli lotów jest mało efektywny i zbyt drogi. Jego rozdrobnienie generuje dodatkowe koszty – nawet 5 mld euro rocznie.  Więcej...

Skuteczne prawo dla każdego

11/06/2013

Skuteczne prawo dla każdego

Komisja Europejska przyjęła zbiór wspólnych, niewiążących zasad dotyczących mechanizmu dochodzenia roszczeń zbiorowych w państwach członkowskich. Chodzi o to, aby obywatele i przedsiębiorstwa byli w stanie wyegzekwować prawa zagwarantowane na mocy prawa UE w przypadku, gdy zostaną one naruszone.  Więcej...

O prezydencji litewskiej

10/06/2013

O prezydencji litewskiej

Przygotowania do rozpoczynającej się 1 lipca 2013 r. prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej były tematem wizyty studyjnej grupy polskich dziennikarzy, zorganizowanej w dn. 5-7 czerwca w Wilnie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE).  Więcej...

Innowacyjny Kraków

10/06/2013

Innowacyjny Kraków

Poprawa innowacyjności oraz integracja środowiska naukowego i biznesowego to główne tematy konferencji "Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC) jako centrum innowacyjności i przedsiębiorczości", która odbyła się 6 czerwca w Krakowie. Gościem honorowym spotkania była unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou.   Więcej...

Unia razem z Gatesem

10/06/2013

Unia razem z Gatesem

Unia Europejska oraz Fundacja Billa i Melindy Gatesów będą nadal współpracować na rzecz zwalczania HIV/AIDS, gruźlicy i malarii, a także innych chorób związanych z ubóstwem. Dotykają one łącznie ponad miliard osób na całym świecie. Umowę w tej sprawie podpisali w Paryżu prezes fundacji Bill Gates oraz komisarz UE ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn.  Więcej...

Jakie szanse dla młodych?

10/06/2013

Jakie szanse dla młodych?

Bezrobocie wśród młodych ludzi, przedsiębiorcze i elastyczne podejście do rynku pracy, staże i praktyki ułatwiające znalezienie zatrudnienia – to niektóre z zagadnień poruszonych podczas debaty z udziałem Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 7 czerwca 2013 r. Henri Malosse spotkał się w Warszawie z przedstawicielami organizacji młodzieżowych i kół studenckich.  Więcej...

Polskie uwagi do rekomendacji KE zostały wysłane do Brukseli już 3 czerwca.

07/06/2013

Debata o rekomendacjach i historii

Kraje UE powinny traktować zalecenia KE jako swoje własne, ważne zadania do wykonania, a nie jak nakazy narzucone z Brukseli – mówił komisarz Janusz Lewandowski podczas spotkania w Sejmie z posłami. Dyskusja dotyczyła rekomendacji KE dla Polski w ramach tzw. Semestru Europejskiego. Po południu komisarz uczestniczył w debacie „Obywatele Europy. Polacy 10 lat po referendum akcesyjnym".  Więcej...

Recykling przyszłości

07/06/2013

Recykling przyszłości

Czy Europa może przejść w pełni na recykling? – to temat konsultacji rozpoczętych przez Komisję Europejską na temat ponownego wykorzystywania odpadów. Jest to szczególnie istotne w sytuacji stale rosnących cen surowców. Jednak recycling to nie tylko korzyści dla gospodarki, ale również dla środowiska. Zainteresowani mogą zabrać w tej sprawie głos do połowy września br.  Więcej...

Szansa dla niesłyszących

06/06/2013

Szansa dla niesłyszących

Jak ułatwić kontakt z osobami niesłyszącymi? Komisja Europejska dała zielone światło dla realizacji programu pilotażowego dla użytkowników języka migowego. Dzięki nowatorskim technologiom audiowizualnym urzędnicy UE będą mogli porozumiewać się z ludźmi niesłyszącymi. Obecnie we wszystkich krajach wspólnoty z języka migowego korzysta prawie milion obywateli.  Więcej...

100 tys. za innowacyjność

06/06/2013

100 tys. za innowacyjność

Udostępnienie pacjentom indywidualnych informacji medycznych w postaci cyfrowej, system wykrywania plagiatów dla instytucji szkolnictwa wyższego, uproszczone zakładanie przedsiębiorstw – to niektóre z inicjatyw wyróżnionych Europejską Nagrodą w dziedzinie innowacji w administracji publicznej. Nagrody po 100 tys. euro przyznano projektom z Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii.  Więcej...

Ofiary lepiej chronione

06/06/2013

Ofiary lepiej chronione

Ofiary przemocy - zwłaszcza domowej - wkrótce będą mogły liczyć na ochronę na całym terytorium UE. Ministrowie sprawiedliwości państw UE właśnie przyjęli wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej w tej sprawie. Nowe rozporządzenie dotyczące europejskiego nakazu ochrony oznacza, że osoby doświadczające przemocy mogą polegać na zakazie zbliżania się uzyskanym w swoim kraju, niezależnie od miejsca pobytu na terytorium Unii.  Więcej...

Łotwa gotowa na euro

05/06/2013

Łotwa gotowa na euro

1 stycznia 2014 r. Łotwa będzie mogła przejść z łata na euro – wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Komisję Europejską. W ciągu ostatnich 3 lat władze w Rydze zdołały poradzić sobie z inflacją, nadmiernym deficytem oraz zdobyć zaufanie rynków. - Przewiduje się, że Łotwa będzie w bieżącym roku najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE – prognozuje komisarz Olli Rehn.  Więcej...

Pociągi dla Warszawy

04/06/2013

Pociągi dla Warszawy

Prawie 100 mln euro – tyle wyniesie dofinansowanie dwóch dużych projektów infrastrukturalnych, których celem jest usprawnienie transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej oraz w województwie mazowieckim. Za przyznane pieniądze posażerowie otrzymają nowoczesne pociągi i ciche tramwaje. Ponieważ dofinansowanie z Funduszu Spójności dotyczyło tzw. dużych projektów, potrzebna była zgoda Komisji Europejskiej.  Więcej...

Rusza Zielony Tydzień

04/06/2013

Rusza Zielony Tydzień

W Brukseli rozpoczęła się największa konferencja na temat środowiska naturalnego w Europie „Czyste powietrze dla wszystkich”. Tematem tegorocznej edycji Zielonego Tygodnia jest powietrze – około 3 tys. uczestników przez trzy dni będzie omawiało zagadnienia związane z atmosferą. Jednym z prelegentów konferencji jest polski minister środowiska Marcin Korolec.  Więcej...

Polska wypada gorzej niż średnia w UE m.in. pod względem efektywności administracji publicznej.

03/06/2013

Zalecenia dla Polski

Rekomendacje dla Polski i co dalej? – to temat dyskusji ekspertów na temat zaleceń Komisji Europejskiej przygotowanych w ramach tzw. Semestru Europejskiego. Polska ma teraz czas do 2014 r. aby zrealizować komisyjne rekomendacje. Debatę, w której uczestniczyli ekonomiści, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz dziennikarze, zorganizowało Przedstawicielstwo KE w Polsce.  Więcej...

Sprawdzanie Schengen

03/06/2013

Sprawdzanie Schengen

Schengen jest jednym z najbardziej popularnych i konkretnych europejskich osiągnięć – mówiła komisarz Cecilia Malmström prezentując trzecie sprawozdanie na temat działania strefy. Zweryfikowano m.in. współprace policyjną, system kontroli granic powietrznych i lądowych oraz system wydawania wiz. Strefa Schengen obejmuje obecnie 26 krajów europejskich.  Więcej...

Za mało przedszkoli

03/06/2013

Za mało przedszkoli

Polska znalazła się na końcu listy państw UE, które spełniają wymogi dotyczące liczby przedszkoli i żłobków. Brak ogólnie dostępnych placówek opieki nad dziećmi to jednak problem w większości krajów wspólnoty – obecnie tylko 8 państw członkowskich zrealizowało tzw. cele barcelońskie. Tymczasem zapewnienie opieki najmłodszym Europejczykom to jeden z warunków, aby za 7 lat UE mogła osiągnąć założony 75-procentowy poziom zatrudnienia.  Więcej...

E-pieniądz spóźniony w Polsce

31/05/2013

E-pieniądz spóźniony w Polsce

Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru nad takimi instytucjami. Teraz polskie władze mają dwa miesiące na przesłanie do Brukseli informacji o pełnej transpozycji prawa UE. W przeciwnym razie KE może skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE.  Więcej...

Hiszpanie nie chcą EKUZ

31/05/2013

Hiszpanie nie chcą EKUZ

Komisja Europejska zażądała od Hiszpanii wyjaśnień w związku ze skargami na tamtejsze szpitale publicznej służby zdrowia. Chodzi o odmowy honorowania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Oznaczałoby to, że Hiszpania nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z unijnego prawa, nakładających obowiązek zapewnienia pilnej opieki medycznej osobom z innych państw członkowskich na tych samych warunkach co własnym obywatelom.  Więcej...

Platforma praw człowieka

31/05/2013

Platforma praw człowieka

Europejska platforma społeczeństwa obywatelskiego przeciwko handlowi ludźmi – to nowa inicjatywa, która ma stać się europejskim forum organizacji działających w obszarze m.in. praw człowieka, równości płci i praw imigrantów. Działalność platformy zainaugurowała komisarz Cecilia Malmström podczas pierwszego spotkania tego forum w Brukseli.  Więcej...

Zagrabiona kultura

31/05/2013

Zagrabiona kultura

Potrzebne są zmiany ułatwiające odzyskiwanie nielegalnie wywiezionych narodowych dóbr kultury – deklaruje Komisja Europejska. Jej inicjatywa obejmuje m.in. rozszerzenie definicji dóbr kultury i nałożenie ciężaru dowodu na posiadacza. - Potrzebujemy też ściślejszej współpracy między odpowiednimi instytucjami państw członkowskich – mówi komisarz Androulla Vassiliou.  Więcej...

Konsultacje o BHP

31/05/2013

Konsultacje o BHP

Do 26 lipca potrwają publiczne konsultacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak mówi komisarza László Andor, europejskie rozwiązania w tej dziedzinie są wzorem dla całego świata. Jednak wciąż istnieją obszary, gdzie potrzebne jest działanie - zwłaszcza jeżeli chodzi o wdrażanie przepisów BHP w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przewidywanie zagrożeń.  Więcej...

Deficyt wciąż do ścięcia

29/05/2013

Deficyt wciąż do ścięcia

Polska znalazła się wśród sześciu państw Unii Europejskiej, którym Komisja Europejska przedłużyła termin korekty nadmiernego deficytu (EDP). Jednocześnie procedurę EDP uchylono wobec pięciu krajów członkowskich: Włoch, Łotwy, Węgier, Litwy i Rumunii. Komisja zaleciła również, aby Rada wszczęła procedurę nadmiernego deficytu wobec Malty. Jest ona narzucana przez KE jeśli deficyt budżetu państwa nacząco przekracza 3 procent PKB.  Więcej...

Barroso: zalecenia KE są konkretne, realistyczne i dostosowane do sytuacji każdego z państw UE.

29/05/2013

Kierunek dla Europy

Większa dyscyplina budżetowa, wyższe nakłady na kształcenie, badania i innowacje, usprawnienie administracji publicznej - to niektóre zalecenia dla Polski w ramach tzw. rekomendacji (CSR). Komisja Europejska przyjęła skierowane do państw UE zalecenia, które mają na celu wyprowadzenie Europy z kryzysu. Zalecenia stanowią wytyczne dla rządów, w jaki sposób pobudzić wzrost gospodarczy, zwiększyć konkurencyjność i tworzyć nowe miejsca pracy w latach 2013-2014.  Więcej...

Komisja z mikroskopem

28/05/2013

Komisja z mikroskopem

KE i Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) wspólnie wesprą budowę SESAME, jednego z najbardziej ambitnych ośrodków badawczych na Bliskim Wschodzie. SESAME jest urządzeniem, które w praktyce funkcjonuje jak ogromny mikroskop. Umożliwi ono naukowcom regionu prowadzenie badań nad właściwościami zaawansowanych materiałów, procesów biologicznych i przedmiotów dziedzictwa kulturalnego.  Więcej...

E-administracja jest OK

28/05/2013

E-administracja jest OK

Europejczycy coraz chętniej wykorzystują elektroniczną administrację i chcieliby jej upowszechnienia – wynika z opracowania przygotowanego przez Komisję Europejską. Obywatele UE już teraz poprzez internet rozliczają się z podatków, rejestrują firmy, składają podania w urzędach. Oczekują jednak, że e-administracja była również przystosowywana do obsługi osób z innych krajów członkowskich.  Więcej...

Statystki są alarmujące – obecnie około 160 mln Europejczyków pali papierosy.

28/05/2013

Nie pal swojego zdrowia!

Nie wolno mówić, że papierosy elektroniczne są zdrowsze – podkreślali eksperci zaproszeni na konferencję zapowiadającą tegoroczny Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja). Podczas spotkania z udziałem mediów mówiono także jak skutecznie i bezpiecznie rzucać palenie oraz jak bardzo wyniszczające dla organizmu jest uzależnienie od nikotyny. Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Chorób Płuc oraz Komisja Europejska.  Więcej...

Z instrumentu wspierania innowacji mogły dotychczas korzystać firmy m.in. w Czechach, Austrii, Niemczech i Portugalii.

27/05/2013

Kredyt dla nowoczesnych

Innowacyjne polskie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do kredytów - Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Pekao podpisały umowę w ramach Instrumentu Podziału Ryzyka. Jego zadaniem jest skłonienie banków do udzielania kredytu małym i średnim przedsiębiorstwom, którym brakuje środków na finansowanie inwestycji oraz kapitału na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej.  Więcej...

Pszczołom na ratunek

24/05/2013

Pszczołom na ratunek

Aby chronić europejskie pszczoły KE wprowadza od 1 grudnia br. ograniczenia w stosowaniu niektórych pestycydów. Środki te zostały uznane za jeden z kilku czynników, które mogą powodować spadek liczby tych owadów. - Pszczołom zawdzięczamy ok. 80 proc. zapylania – odbywa się to metodą naturalną i nic nas nie kosztuje – przypominakomisarz Tonio Borg.  Więcej...

Proponowane zmiany mogłyby przynieść gospodarce do 10 mld euro oszczędności do 2030 r.

23/05/2013

Porty do naprawy

Pięć polskich portów: Gdańsk, Gdynia, Police, Szczecin i Świnoujście zostało objętych unijnym programem, którego celem jest ograniczenie biurokracji, wzmocnienie połączeń z zapleczem lądowym oraz zapobieganie nadużyciom finansowym operatorów. Inicjatywa KE w sumie obejmuje 319 portów. Obecnie 74 proc. towarów przybywa lub opuszcza Europę drogą morską.  Więcej...

Konkurencyjne chipy z UE

23/05/2013

Konkurencyjne chipy z UE

Europa powinna produkować więcej podzespołów mikro- i nanoelektroniki niż USA – deklaruje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Dlatego KE proponuje nową europejską strategię przemysłową na rzecz elektroniki − lepiej ukierunkowane wsparcie na uruchomienie 100 mld euro inwestycji. Elektroniczne chipy są dziś podstawą cyfrowych produktów i usług oraz podstawą innowacyjności i konkurencyjności najważniejszych sektorów gospodarki.  Więcej...

Migracja siłą rozwoju

22/05/2013

Migracja siłą rozwoju

Migracja i mobilność są kluczowymi czynnikami zrównoważonego rozwoju – przekonuje unijna komisarz Cecilia Malmström. Komisja Europejska przygotowała sprawozdanie dotyczące m.in. wpływu migrantów na rozwój gospodarczy. Zostanie ono zaprezentowane podczas październikowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.  Więcej...

Czyste plaże w Europie

21/05/2013

Czyste plaże w Europie

Ponad dwie trzecie polskich kąpielisk może pochwalić się najwyższą jakością wód, zaś minimalne standardy spełniają już niemal wszystkie. Z dorocznego raportu na temat jakości wody w kąpieliskach w UE, opracowanego przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, aż 94 proc. kąpielisk w Unii Europejskiej oferuje minimalne warunki do bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.  Więcej...

Partnerski szczyt w Krakowie

21/05/2013

Partnerski szczyt w Krakowie

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, a jednocześnie Wysoka Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine Ashton oraz Komisarz ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa Štefan Füle, byli gośćmi krakowskiego szczytu ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego.  Więcej...

Miliony na ochronę środowiska

17/05/2013

Miliony na ochronę środowiska

- Ekoinnowacyjne firmy są katalizatorami przemian dla całej gospodarki – powiedział komisarz ds. środowiska Janez Potočnik. Komisja Europejska przeznaczyła właśnie ponad 30 mln euro dla przedsiębiorstw, które są gotowe wprowadzać na rynek nowoczesne rozwiązania dotyczące m.in. recyklingu materiałów czy ekologicznych produktów budowlanych.  Więcej...

Europejski Dzień Morza

17/05/2013

Europejski Dzień Morza

Zagospodarowanie obszarów przybrzeżnych i zrównoważona turystyka morska stanowią centralne tematy tegorocznego Europejskiego Dnia Morza. Przez dwa dni w La Valletcie na Malcie eksperci ze wszystkich sektorów morskich z całej Europy będą dyskutować na temat sposobów rozwijania przemysłu turystycznego jako kluczowego czynnika napędzającego gospodarkę.  Więcej...

Minister środowiska Marcin Korolec w niektórych kwestiach polemizował z Connie Hedegaard.

17/05/2013

Jaki klimat dla Polski?

Jeśli ocieplenie klimatu będzie się utrzymywać, to będziemy zmierzać w kierunku świata, w którym nie chcielibyśmy żyć – mówiła w Warszawie Connie Hedegaard. Komisarz europejska ds. działania w dziedzinie klimatu była gościem specjalnym publicznej debaty „Jak ukierunkować polską gospodarkę na redukcję emisji gazów cieplarnianych?” Konferencja była częścią kampanii Komisji Europejskiej „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada”.  Więcej...

Reding w Warszawie

16/05/2013

Reding w Warszawie

Udział kobiet w podejmowaniu decyzji o charakterze ekonomicznym, kwestia swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej – to tematy rozmów wiceprzewodniczącej KE z przedstawicielami polskiego rządu. Podczas pobytu w Warszawie Viviane Reding wzięła również udział w debacie „Cyfrowa tożsamość – kim jesteśmy w internecie i jak dzielimy się wiedzą o sobie?” zorganizowanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.  Więcej...

RAPEX chroni konsumentów

16/05/2013

RAPEX chroni konsumentów

Poprawia się bezpieczeństwa konsumentów dzięki ściślejszej współpracy w ramach RAPEX. Dzięki temu systemowi szybkiego informowania konsumenci zostali ostrzeżeni o ponad 2 tys. potencjalnie niebezpiecznych produktach – tekstyliach, zabawkach, kosmetykach. - Dzięki ściślejszej współpracy w UE konsumenci mogą liczyć na wyższy poziom bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym – przekonuje komisarz Tonio Borg.  Więcej...

Mniej emisji, więcej uprawnień

16/05/2013

Mniej emisji, więcej uprawnień

W Europie maleje emisja gazów cieplarnianych, ale jednocześnie zmniejsza się zainteresowanie uprawnieniami w ramach systemu ETS - wynika z danych Komisji Europejskiej za 2012 r. Obecnie nadwyżka sięga już 2 mld uprawnień do emisji. – To świadczy o potrzebie szybkiego działania ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady na rzecz opóźnienia sprzedaży - mówi komisarz europejska Connie Hedegaard.  Więcej...

Inteligentne drogi

15/05/2013

Inteligentne drogi

KE przyspiesza wprowadzenie usług informacyjnych dla kierowców – chodzi o zintegrowany system powiadamiania w czasie rzeczywistym o wypadkach i innych zagrożeniach. Kierowcy ciężarówek mogliby korzystać z informacji o bezpiecznych miejscach parkingowych. Według szacunków, inteligentne usługi informacyjne umożliwiłyby zmniejszenie liczby ofiar na drogach nawet o 7 proc.  Więcej...

Dobra pożyczka dla LOT

15/05/2013

Dobra pożyczka dla LOT

Komisja Europejska warunkowo zatwierdza pomoc dla Polskich Linii Lotniczych LOT. Chodzi o 400 mln złotych, jakie polski rząd pożyczył narodowemu przewoźnikowi na uregulowanie zobowiązań oraz działalność operacyjną - do czasu wdrożenia planu restrukturyzacyjnego. KE uznała, że pomoc ta jest zgodna z jej wytycznymi w zakresie ratowania i restrukturyzacji firm w trudnej sytuacji.  Więcej...

Rozmowy o łupkach

14/05/2013

Rozmowy o łupkach

7 czerwca 2013 r. w Brukseli odbędzie spotkanie konsultacyjne na temat gazu łupkowego. Jego organizatorem jest Komisja Europejska. Spotkanie jest adresowane do podmiotów zaangażowanych w działania dotyczące pozyskiwania niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz łupkowy - przedstawicieli przemysłu, organizacji środowiskowych i społecznych, społeczeństwa obywatelskiego.  Więcej...

Nagroda MEDIA w Cannes

13/05/2013

Nagroda MEDIA w Cannes

Duński reżyser filmowy Thomas Vinterberg zdobył nagrodę unijnego programu MEDIA na 2013 r. Jest ona przyznawana jest najlepszemu nowemu projektowi, który wchodzi w etap produkcji. Vinterberg przygotowuje film Kollektivet, opowiadający historię życia w duńskiej gminie w latach siedemdziesiątych. Reżyser międzynarodowe uznanie zyskał filmem „Festen” z 1998 r.  Więcej...

Potrzebni eksperci od tłumaczeń

13/05/2013

Potrzebni eksperci od tłumaczeń

W przyszłym roku do sieci European Masters' in Translation dołączą kolejne uczelnie kształcące tłumaczy pisemnych. Komisja Europejska poszukuje doświadczonych ekspertów - nauczycieli translatoryki, którzy ocenią zgłoszenia uczelni ubiegających się o członkostwo w EMT.  Więcej...

W debacie wzięli udział: Viviane Reding - Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji.

13/05/2013

Cyfrowa tożsamość i co dalej?

Każdy z nas powinien mieć prawo decydować: komu i co udostępnia i kiedy chce się z tego wycofać - mówiła w Warszawie wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding. Była ona gościem specjalnym debaty „Cyfrowa tożsamość – kim jesteśmy w internecie i jak dzielimy się wiedzą o sobie?” zorganizowanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego.  Więcej...

Kilka tysięcy osób przeszło w Paradzie Schumana, a później było wiele atrakcji w Miasteczku Europejskim

11/05/2013

Parada bez kryzysu!

Kilka tysięcy uczestników zgromadziła doroczna Parada Schumana, organizowana z okazji obchodów Dnia Europy. W Miasteczku Europejskim prezentowały się różne instytucje, w tym Komisja Europejska, która zapraszała do namiotu poświęconego sprawom Europejskiego Roku Obywateli i kryzysu. I ten ostatni namiot, w którym znalazł się "Sztab Antykryzysowy" okazał się prawdziwym hitem. W namiocie informacyjnym rozdaliśmy ponad 20 tysięcy publikacji.  Więcej...

Gościem specjalnym był Janusz Lewandowski, komisarz ds. programowania finansowego i budżetu.

11/05/2013

Debata o nowej Europie

W Brukseli jest dziś trochę smutno. Po wiarę i nadzieję jeździ się teraz do Warszawy – mówił komisarz UE Janusz Lewandowski otwierając debatę na temat kryzysu, problemów młodych ludzi oraz przyszłości Europy „Europa Cafe”. Była to pierwsza w Polsce debata organizowana przez Komisję Europejską według tzw. metod partycypacyjnych. Dzięki temu każdy spośród ponad 150 uczestników mógł zabrać głos. Debatę „na żywo” transmitowaliśmy w internecie.  Więcej...