Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Luksemburska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Zielone miasta
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

22/07/2015 16:39:42

Dwie trzecie Europejczyków mieszka w miastach. Stale poszukuje się nowatorskich rozwiązań, dzięki którym obszary miejskie będą bardziej ekologiczne. Komisja Europejska nagradza takie rozwiązania. Do 19 października br. przyjmowane są zgłoszenia miast do konkursów o tytuł Zielonej Stolicy Europy i Zielonego Liścia Europy, który przyznawany jest mniejszym miastom – do 100 tys. mieszkańców.

  Zielone miasta

  Tytuł Zielonej Stolicy Europy jest przyznawany w uznaniu najlepszych praktyk w zakresie planowania na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Dwie trzecie Europejczyków mieszka obecnie w miastach. Jest to łącznie 333 mln ludzi. Stale poszukujemy nowatorskich rozwiązań, dzięki którym obszary miejskie będą bardziej ekologiczne.

  Tytuł Zielonej Stolicy Europy, który w tym roku zostanie przyznany po raz dziewiąty, wyróżnia miasta wprowadzające takie innowacje. Działania tych pionierów zainspirują inne miasta do wdrożenia zrównoważonych rozwiązań, które sprawią, że europejskie obszary miejskie staną się przyjemnymi miejscami do życia.

   

   Dotychczas wyróżnione zostały:

  • 2010: Sztokholm, Szwecja
  • 2011: Hamburg, Niemcy
  • 2012: Vitoria, Hiszpania
  • 2013: Nantes, Francja
  • 2014: Kopenhaga, Dania
  • 2015: Bristol, Anglia
  • 2016: Lublana, Słowenia
  • 2017: Essen, Niemcy

  Obecnie trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu. Kandydować mogą miasta z państw członkowskich UE, państw kandydujących, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, liczące ponad 100 tys. Mieszkańców (w krajach, gdzie nie ma miast o populacji powyżej 100 tys. mieszkańców, o tytuł może ubiegać się największe miasto). Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza.

  Jak zauważył Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, rozmiar to nie wszystko - zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko. Dlatego zorganizowany został konkurs o tytuł Zielonego Liścia Europy. Jest on przyznawany mniejszym miastom o populacji od 20 do 100 tys. mieszkańców, które mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w zakresie ochrony środowiska. Do udziału w konkursach uprawnionych jest ponad 3000 miast.

   

  Pierwszą edycję konkursu wygrały hiszpańskie Mollet del Vallès i portugalskie Torres Vedras. Od 3 czerwca do 19 października br. trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu o tytuł Zielonego Liścia Europy 2016. W tym przypadku również należy wypełnić internetowy formularz.

  "Naszą strategię można porównać do drzewa. Zielone Liście to mniejsze miasta i miasteczka, gałęzie to Zielone Stolice i większe miasta, a pień to Komisja Europejska zapewniająca solidną podstawę do rozwoju tych inicjatyw", powiedział Karmenu Vella.

  Bycie Zieloną Stolicą lub Zielonym Liściem Europy przynosi miastu wiele korzyści. Wcześniejsze miasta-zwycięzcy wymieniają:

  • zwiększenie ruchu turystycznego,
  • pozytywne publikacje o wartości milionów euro w prasie międzynarodowej,
  • zwiększenie popularności na świecie oraz nawiązanie kontaktów i nowych relacji partnerskich,
  • nowe miejsca pracy — Zielona Stolica Europy jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych,
  • sprawniejsza realizacja projektów w zakresie środowiska dzięki sponsorom i grantom,
  • pobudzanie poczucia lokalnej dumy i przynależności,
  • możliwość dalszego zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem środowiska naturalnego,
  • łatwiejszy dostęp do finansowania publicznego,
  • rozwój kultury i sztuki poprzez dołączenie do sieci Zielonych Stolic Europy.

  Kalendarium

  3 czerwca 2015 r.

  Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie na Zieloną Stolicę Europy 2018 i Zielony Liść Europy 2016

  3 lipca 2015 r.

  Warsztaty dotyczące zgłoszeń do nagrody Zielona Stolica Europy 2018 w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli (więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/applicant-workshop1/index.html)

  19 października 2015 r.

  Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń przez miasta kwalifikujące się do udziału w konkursach Zielona Stolica Europy i Zielony Liść Europy

  listopad 2015 r. – marzec 2016 r.

  Ocena wszystkich wniosków przez panel ekspertów z ewentualnymi wyjaśnieniami

  kwiecień 2016 r.

  Ogłoszenie listy finalistów

  czerwiec 2016 r.

  Przedstawienie listy finalistów jurorom i ogłoszenie Zielonej Stolicy Europy 2018 oraz Zielonego Liścia Europy 2016 podczas ceremonii Wręczenia nagród

  Kontekst

  Od połowy lat 70. XX wieku polityka środowiskowa UE jest oparta na programach działań definiujących cele priorytetowe, które mają zostać osiągnięte w wyznaczonych okresach. Obecny, siódmy z kolei program obejmujący okres do 2020 r. został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w listopadzie 2013 r.

  Celem tego unijnego programu w zakresie środowiska naturalnego (EAP) jest wzmocnienie wysiłków na rzecz ochrony kapitału naturalnego, zdrowia i dobrostanu społecznego oraz stymulowanie rozwoju i innowacji opartych na zasobooszczędnej, niskoemisyjnej gospodarce przy uwzględnieniu naturalnych ograniczeń naszej planety.

  Wspólna strategia wyznacza kierunki przyszłych działań instytucji unijnych i państw członkowskich, które razem ponoszą odpowiedzialność za wdrożenie i realizację celów priorytetowych.

  Program obejmuje dziewięć celów priorytetowych oraz działania, które UE musi podjąć w celu ich zrealizowania do 2020 r. Jednym z celów jest "wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii".

  Europa jest gęsto zaludniona, a do 2020 roku 80 proc. obywateli będzie mieszkać w miastach lub w pobliżu. Miasta często zmagają się z podobnymi trudnościami, takimi jak zanieczyszczone powietrze, duże natężenie hałasu, wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych, niedobór wody i znaczna ilość odpadów. Rozwiązanie tych problemów wymaga współpracy. Z tego powodu unijny program działań w zakresie środowiska będzie promował i wspierał inicjatywy związane z innowacyjnością i wymianą najlepszych praktyk w miastach. Zgodnie z tymi założeniami do 2020 r. większość miast w UE wdroży zasady zrównoważonego planowania i projektowania obszarów miejskich, korzystając w tym celu z funduszy Unii Europejskiej. Konkursy o tytuł Zielonej Stolicy Europy i Zielonego Liścia Europy to inicjatywa mająca na celu promowanie dobrych praktyk.

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja: 27/07/2015  |Początek strony