Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Włoska prezydencja w UE
10 lat Polski w UE
Portal Unii Europejskiej
Infolinia Europe Direct
José Manuel Barroso - przewodniczący Komisji Europejskiej
Europejski portal e-sprawiedliwość
Twoja Europa
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Konsultacje społeczne w sprawie strategii „Europa 2020”
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
SOLVIT
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Aktywni Babcia i Dziadek
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

18/06/2012 15:10:00

Myśląc o przyszłości, młodzi ludzie zastanawiają się raczej nad rozwojem kariery niż emeryturą… Europejski Rok 2012 to doskonała okazja by, poprzez zabawę, uświadomić im znaczenie współpracy międzypokoleniowej i aktywności w wieku dojrzałym. Aktywni babcia i dziadek – mój pomysł na wolny czas na emeryturze - to konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

  Aktywni Babcia i Dziadek

  Aktywność osób starszych w Polsce jest znacznie ograniczona. Dlatego działania na rzecz zmiany postaw wobec starości wymagają podjęcia dyskusji już wśród ludzi młodych.

  Celem konkursu jest pokazanie im wartości wzajemnej współpracy, w której młodzi i starsi korzystają, ucząc się od siebie nawzajem i przekazując doświadczenie.

  Esej lub opowiadanie Aktywni babcia i dziadek – mój pomysł na wolny czas na emeryturzepowinny dotyczyć własnej oceny i wizji bycia aktywnym na starość. Chodzi tu zarówno o aktywność zawodową, ale także społeczną, czyli świadczoną często w formie wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych.

  W swojej pracy można zawrzeć doświadczenia rodziców, babć i dziadków oraz wskazać na znaczenie więzi rodzinnych i wzajemnej pomocy w starości.

  Udział w konkursie jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych w wieku 11-13 lat, gimnazjów oraz liceów.

  Prace, napisane w języku polskim, o objętości nieprzekraczającej 10 tyś. znaków ze spacjami, powinny zostać nadesłane do organizatorów do 13 września.

  Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tutaj .

  Unia Europejska rok 2012 ogłosiła Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jego celem jest szerzenie świadomości na temat wkładu osób starszych w funkcjonowanie społeczeństwa oraz promowanie działań tworzących lepsze szanse dla utrzymania aktywności osób starszych.

  Europejski Rok 2012 obejmuje trzy wymiary aktywnego starzenia się:

  • Aktywne starzenie się na rynku pracy. Skłonienie starszych pracowników do pozostawania na rynku pracy wymaga w szczególności poprawy warunków pracy i ich dostosowania do stanu zdrowia i potrzeb starszych osób oraz zaktualizowania ich umiejętności poprzez poprawę dostępu do uczenia się przez całe życie. Niezbędne są także zmiany systemów podatkowych i świadczeń, skutecznie zachęcające do dłuższej pracy.
  • Udział w społeczeństwie. Zwiększanie szans i poprawa warunków dla osób starszych do wnoszenia wkładu w życie społeczne w roli wolontariuszy lub osób sprawujących opiekę nad członkami rodziny oraz do uczestniczenia w życiu społeczeństwa umożliwią uniknięcie izolacji społecznej oraz wielu związanych z nią problemów i zagrożeń.
  • Niezależne życie. Promowanie zdrowia oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej za pomocą działań maksymalnie wydłużających lata zdrowego życia oraz zapobiegających zależności, jak również dostosowanie otoczenia (budynków użyteczności publicznej, infrastruktury, transportu, budownictwa) do potrzeb osób starszych oznacza umożliwienie im jak najbardziej niezależnego funkcjonowania.

  Założeniem Roku Europejskiego jest zachęcenie wszystkich polityków i zainteresowanych stron do podjęcia konkretnych inicjatyw związanych z aktywnym starzeniem się oraz do wszczęcia działań zmierzających do realizacji tych celów. Inicjatywy można publikować na stronie Europejskiego Roku

  Strona Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

  Plakat konkursu Aktywni babcia i dziadek pdf - 378 KB [378 KB]

  Ostatnia aktualizacja: 10/07/2012  |Początek strony