Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Luksemburska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Europa czeka na inwestycje
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

14/09/2015 15:37:32

Jak pobudzić inwestycje w UE? Jak będzie działać Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych? Gdzie uzyskać pomoc techniczną przy przygotowaniu projektów? To zagadnienia seminarium na temat Planu Inwestycyjnego dla Europy, które odbyło się w poniedziałek 14 września w siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce. W spotkaniu, którego partnerem był Europejski Bank Inwestycyjny, uczestniczyło blisko 100 osób.

  Europa czeka na inwestycje

  Seminarium otworzyła Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa KE, która wskazywała, że jedną z negatywnych konsekwencji kryzysu gospodarczego jest gwałtowny spadek poziomu inwestycji w Europie. Dlatego konieczne są wspólne, skoordynowane działania, które pozwolą odwrócić tę tendencję i przyniosą ożywienie gospodarcze w Unii. Komisja zaproponowała w związku z tym podejście oparte na trzech filarach. Są to: reformy strukturalne mające na celu skierowanie Europy na nową ścieżkę wzrostu; odpowiedzialność budżetowa, służąca należytemu zarządzaniu finansami publicznymi i umocnieniu stabilności finansowej oraz inwestycje, których zadaniem jest pobudzenie trwałego wzrostu. Według Dyrektor Synowiec, Plan Inwestycyjny dla Europy znajduje się w centrum tej strategii.

  
         
        jpeg - 322 KB [322 KB] 
         
        jpeg - 341 KB [341 KB]

   

  Główne elementy Planu Inwestycyjnego to:

  • poprawa otoczenia regulacyjnego;
  • pomoc techniczna dla projektów inwestycyjnych,
  • uruchomienie nowych, prywatnych środków finansowych.

  W tym ostatnim obszarze kluczową rolę ma odegrać Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, który dzięki zaangażowaniu środków publicznych z budżetu UE oraz EBI ma uruchomić dodatkowe finansowanie prywatne. Innym istotnym elementem Planu Inwestycyjnego to pomoc techniczna, którą będzie można uzyskać poprzez European Investment Advisory Hub.

  
         
        jpeg - 335 KB [335 KB] 
         
        jpeg - 331 KB [331 KB]

   

  Grzegorz Radziejewski z gabinetu Wiceprzewodniczącego KE Jyrki Katainena przedstawił genezę oraz założenia Planu Inwestycyjnego dla Europy. Jego celem jest „przełożenie” inwestycji na gospodarkę realną. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI) ma być niezależny od nacisków politycznych, a projekty oceniane wyłącznie na podstawie ich jakości, bez pre-alokacji geograficznych lub sektorowych. Horyzont czasowy Planu to lata 2015-2017. W roku 2018 zostanie dokonana jego ocena, która może skutkować przedłużeniem Planu. Już teraz wiadomo, że inwestowaniem w projekty przygotowane w ramach Planu są również państwa trzecie - zaawansowane rozmowy w tym zakresie toczą się z Chinami.

  
         
        jpeg - 366 KB [366 KB] 
         
        jpeg - 352 KB [352 KB]

   

  Zdaniem Radziejewskiego, na Plan Inwestycyjny należy patrzeć w kontekście pozostałych inicjatyw Komisji Europejskiej, które mają służyć poprawie klimatu dla biznesu w Unii – chodzi o Agendę Cyfrową, Unię Energetyczną czy Unię Rynków Kapitałowych. Przedstawiciel KE wskazał również, że kluczowe znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego na poziomie państw członkowskich ma semestr europejski, w ramach którego KE wskazuje państwom członkowskim działania, dzięki którym można poprawić otoczenie biznesu.

  Grzegorz Radziejewski poinformował również, że jeszcze jesienią Komisja Europejska przedstawi strategię dotyczące wzmocnienia działania wspólnego rynku, która również ma przyczynić się do pełniejszego wykorzystania potencjału gospodarczego UE.

  
         
        jpeg - 308 KB [308 KB] 
         
        jpeg - 306 KB [306 KB]

   

  Następnie dyrektor Patryk Łoszewski z Ministerstwa Finansów wskazał, że Plan Inwestycyjny stanowi de facto przedłużenie działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest on również komplementarny w stosunku do funduszy strukturalnych UE. Założeniem EFSI jest niewypieranie inwestycji prywatnych oraz stosunkowy prosty system decyzyjny. Łoszewski zwrócił uwagę, że polskie przedsiębiorstwa oraz samorządy są bardzo skuteczne w wykorzystywaniu grantów, natomiast w przypadku EFSI konieczne jest nowe podejście – należy przygotować projekty inwestycyjne.

   

  W drugiej części seminarium przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Rafał Rybacki, szef Dywizji Finansowania Infrastruktury i Sektora Publicznego w Polsce, dyrektor warszawskiego biura EBI Piotr Michałowski oraz Karolina Kaptur - dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawili operacyjne aspekty działania Planu Inwestycyjnego, czyli jak uzyskać finansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

  Prezentacja EBI pdf - 797 KB [797 KB]

  Przedstawiciele EBI poinformowali, że Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych będzie obsługiwany w ramach grupy EBI. Jego działalność rozpoczęła się w bieżącym roku i potrwa 3 lata. EFSI dysponuje bardzo szerokim spektrum instrumentów finansowych, które mogą być inwestowane w projekty z wielu sektorów (transport, energia, sieci szerokopasmowe, edukacja, SMEs, innowacje, etc.). Finansowanie mogą uzyskać zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. Ważnymi partnerami dla EBI są narodowe platformy inwestycyjne. W Polsce kluczowym partnerem w tym zakresie jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

  
         
        jpeg - 281 KB [281 KB] 
         
        jpeg - 301 KB [301 KB]

   

  Przedstawiciele EBI wskazali, że proces akceptacji projektów w Banku jest stosunkowo szybki – od złożenia dobrze przygotowanego projektu do podpisania umowy kredytowej może minąć nie więcej niż 3-4 miesiące.

  Pomoc techniczna dla inwestorów będzie udzielana w ramach European Investment Advisory Hub. Będzie ona finansowana z budżetu UE.

  Więcej informacji na temat Planu Inwestycyjnego.

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 16/09/2015  |Początek strony