Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Luksemburska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Prawa pomocy domowej
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

07/09/2015 18:09:36

Na całym świecie co najmniej 53 mln osób pracuje jako pomoc domowa. Często ich status nie jest uregulowany prawnie, co skutkuje brakiem określonego czasu pracy, dolnej granicy wynagrodzenia i dostępu do zabezpieczenia socjalnego.  Dlatego Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), przy wsparciu finansowym ze strony UE, uruchomiła w 2013 r. „Globalny program działań dotyczący migrujących pracowników domowych i ich rodzin”, którego celem jest promowanie praw człowieka i praw pracowniczych tej szczególnej grupy zawodowej.

  Prawa pomocy domowej

  Rok 2015 jest szczególny dla współpracy rozwojowej. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych jest to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie, oraz do zainteresowania współpracą rozwojową większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich w nią. W ramach obchodów ERR prezentujemy „historie tygodnia” prezentujące postacie z całego świata, które zyskały wsparcie dzięki europejskim działaniom.

  Historie prezentowane we wrześniu poświęcone są demografii i migracji.

  "Czemu innym pracownikom przysługują prawa, a nam nie?" – takie pytanie zadawała sobie Maria Perez 25 lat temu, kiedy po raz pierwszy przyjechała z Paragwaju do Argentyny, żeby znaleźć pracę jako pomoc domowa. Dzisiaj, po wieloletnich wysiłkach organizacyjnych, Argentyna ma nową krajową politykę migracyjną, w tym ustawę o pracownikach domowych. Świadczy to o silnej determinacji rządu Argentyny, aby uregulować i sformalizować sektor prac domowych, zarówno dla imigrantów, jak i obywateli Argentyny.

  „Jestem optymistką. Zawsze mocno wierzyłam, że może być lepiej. Wielu ludzi myślało, że taki już nasz los, że zawsze będziemy wykorzystywani, ale ja nigdy nie straciłam wiary w to, że sytuacja pracowników takich jak ja może się poprawić."– mówi Maria.

  Co najmniej 53 mln osób na całym świecie zarabia na życie jako pomoc domowa (ponad 83% z tych osób to kobiety). Liczba ta stale wzrasta, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Sprzątanie, gotowanie, opieka nad dziećmi i starszymi osobami - to tylko niektóre z ich zajęć. Pracownicy domowi mają ogromny wkład w gospodarczy, kulturalny i społeczny rozwój swojego kraju pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, ale często są bardzo niedoceniani. Nie chronią ich przepisy krajowe i w efekcie pracują zbyt wiele godzin, otrzymują niskie wynagrodzenie i praktycznie nie mają dostępu do zabezpieczenia socjalnego.

   

   

  Aby sprostać szczególnym wyzwaniom, stojącym przed migrującymi pracownikami domowymi, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), przy wsparciu finansowym ze strony UE, uruchomiła w 2013 r. „Globalny program działań dotyczący migrujących pracowników domowych i ich rodzin”. Celem programu jest promowanie praw człowieka i praw pracowniczych tej szczególnie narażonej na wykorzystywanie i niegodziwe traktowanie grupy zawodowej na całym świecie, poprzez uwzględnienie czynników wpływających na ich wyjątkową sytuację. Ten program o globalnym zasięgu ma ułatwić wprowadzanie zmian poprawiających jakość życia milionów pracowników domowych w Argentynie i na całym świecie.

  "Teraz jestem zatrudniona jako pracownik domowy, nie mieszkający razem z pracodawcami. Pracuję od poniedziałku do piątku. Podpisałam umowę o pracę i znam swoje prawa. Po wielu latach pracy w Argentynie, będę mogła przejść na emeryturę, którą będę odbierać w Paragwaju. ” – wyjaśnia zadowolona Maria. Maria przystąpiła również do związku pracowników domowych i zapisała się na szkolenie zawodowe na temat pracy w domach prywatnych, w którym członkowie związku mogą wziąć udział bezpłatnie. „Otrzymałam dyplom. Oprawiłam go w ramkę i powiesiłam na ścianie. Jestem z siebie taka dumna!”

  Po przyjęciu Pierwszej Ustawy Migracyjnej w 2004 r. rząd Argentyny przyjął w marcu 2013 r. kolejną postępową ustawę regulującą zatrudnianie pracowników domowych. Jest to znaczący krok w przód na drodze do wdrażania zasad promowanych w konwencji MOP dotyczącej godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym. Zrównuje ona prawa pracowników domowych z prawami pozostałych grup zawodowych. Ustawa ta zaktualizowała i zwiększyła zakres krajowych praw pracowników domowych, przyznając im prawo do urlopu macierzyńskiego, płatnego urlopu rocznego, minimalnego wynagrodzenia, rocznej premii i odprawy w przypadku zwolnienia z pracy. Czas pracy ograniczono do ośmiu godzin na dobę i 48 godzin tygodniowo.

  "Od czasu przyjęcia ustawy wszystkim moim znajomym z Paragwaju, którzy także pracują jako pomoc domowa, mówię, że też powinni wymagać od pracodawcy umowy o pracę i korzyści z niej płynących. Większość z nich jest już częścią oficjalnego rynku pracy" - wyjaśnia Maria.

  „Musimy stale domagać się szacunku i wytrwale dążyć do tego, by wszyscy pracownicy domowi mieli podpisaną umowę o pracę” – mówi Maria. „Chodzi o przyszłość naszą i naszych dzieci.”

   

  UE wspiera globalny program działań dotyczący pracowników domowych, realizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy.

  • Co najmniej 53 mln osób, z czego ponad 83 proc. kobiet, zarabia na życie jako pomoc domowa.
  • W 2011 r. Międzynarodowa Konferencja Pracy MOP przyjęła konwencję dotyczącą pracowników domowych (nr 189).
  • Podpisano umowy dwustronne między związkami zawodowymi w krajach pochodzenia i krajach przeznaczenia w trzech korytarzach migracyjnych.
  • Paragwaj: przyjęto przepisy dotyczące pracowników domowych; Liban: założono pierwszy w świecie arabskim związek pracowników domowych.
  • Argentyna uznała prawo do urlopu macierzyńskiego, płatnego urlopu rocznego, płacy minimalnej, rocznej premii i odprawy z tytułu zwolnienia.
  • W Argentynie czas pracy pracowników domowych ograniczono do 8 godzin na dobę i 48 godzin tygodniowo.

  Źródło: MOP 

  Ostatnia aktualizacja: 09/09/2015  |Początek strony