Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Łatwiej o grant
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

06/07/2015 14:10:13

Chcesz, aby Twój wniosek projektowy o dofinansowanie w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego był jak najlepiej przygotowany? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do udziału w Programie „Wsparcie na uzyskanie grantu”. Dofinansowanie może obejmować nawet 100 proc. wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego – maksymalnie 75 tys. złotych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 sierpnia br.

  Łatwiej o grant

  POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa, zaprasza do udziału w Programie Wsparcie na uzyskanie grantu – edycja 2015 r.

  Nabór wniosków w ramach 2. rundy 2015 trwa od dnia 06 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00. Termin może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania budżetu Programu lub wydłużeniu w razie potrzeby.

  Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

  Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się po 2007 r.

  Całkowity budżet Programu w 2015 roku wynosi 2 000 000 zł.

  Wsparcie w ramach Programumoże obejmować do 100 proc. wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego, przy czym nie może to być więcej niż 75 000 zł, jeżeli przedsiębiorca jest koordynatorem projektu lub maksymalnie 35 000 zł – jeśli jest partnerem w projekcie.

  Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji i stanowi pomoc de minimis.

  Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć za pomocą aplikacji Generator Wniosków dostępnego na stronie www.parp.gov.pl/granty p, a następnie dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku zgodnie z zapisami w Wytycznych dla Wnioskodawców. Sposób uzupełniania braków formalnych oraz poprawiania oczywistych pomyłek we wniosku o udzielenie wsparcia został zawarty w Wytycznych dla Wnioskodawców.

  Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PARP pod adresem www.parp.gov.pl/granty. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (22) 432 89 91-93 oraz 0801 332202.

  Przykłady międzynarodowych programów innowacyjnych:

  • Horyzont 2020,
  • 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,
  • Eureka (Eurostars) 2007-2013,
  • Eranet Cornet II,
  • Inicjatywa Cornet,
  • Eranet Erasme2,
  • Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
  • Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  • CELTIC/EUREKA,
  • Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji,
  • Knowledge Partneship,
  • Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living),
  • “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme),
  • EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP),
  • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.
  Ostatnia aktualizacja: 07/07/2015  |Początek strony