Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Finaliści RegioStars 2015
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

26/06/2015 17:09:06

Komisja Europejska ogłosiła listę finalistów konkursu RegioStars 2015, w którym wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych funduszy spójności. Laureatem z Polski jest projekt „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego”. Czwórka zwycięzców zostanie ogłoszona podczas tegorocznego Tygodnia Europejskich Regionów i Miast (OPEN DAYS) w październiku br.

  Finaliści RegioStars 2015

  Niezależne jury konkursu RegioStars, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta Van Nistelrooija, wybrało 17 finalistów spośród 143 zgłoszonych projektów w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską.

  Komentując wybór jury, europejska komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu stwierdziła: - Gratuluję wszystkim finalistom, gdyż projekty wybrane przez jury to doskonały przykład tego rodzaju inwestycji, których chcielibyśmy widzieć więcej w przyszłości dla innych regionów i miast. Projekty znajdujące się wśród tegorocznych finalistów to modelowe projekty w dziedzinie rozwoju MŚP, efektywności energetycznej, włączenia społecznego oraz rozwoju miast, a wspólnych celem ich wszystkich jest podniesienie jakości życia obywateli. Znalezienie się wśród finalistów konkursu RegioStars to nie tylko znak jakości przyznany dobremu projektowi, lecz również oznaka międzynarodowego uznania dla regionów i miast za ich innowacyjne i kreatywne podejście do wykorzystania unijnych funduszy.

  Projekty zakwalifikowane do finału są realizowane w regionach i miastach z 15 krajów UE: Austrii, Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii.

  Nagrody za rok 2015 przyznano w następujących czterech kategoriach:

  • Inteligentny wzrost gospodarczy − uwalnianie potencjału wzrostu MŚP na rzecz gospodarki cyfrowej
  • Zrównoważony wzrost gospodarczy − mobilizowanie inwestycji w efektywność energetyczną z korzyścią dla obywateli i społeczeństwa
  • Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu – integrowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • CityStars − przekształcanie miast z myślą o wyzwaniach przyszłości

   

  Nazwy czterech zwycięskich projektów zostaną ogłoszone podczas tegorocznego Tygodnia Europejskich Regionów i Miast (OPEN DAYS), który będzie miał miejsce w Brukseli od 12 do 15 października 2015 r. Komisarz Corina Creţu oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Lambert van Nistelrooij wręczą autorom zwycięskich projektów nagrody i świadectwa podczas ceremonii wręczenia nagród w dniu 13 października w Centrum Sztuk Pięknych BOZAR w Brukseli. Dziennikarze będą mieli okazję porozmawiać z beneficjentami projektów przed ceremonią wręczenia nagród i po jej zakończeniu.

  W 2014 r. nagrodami RegioStars uhonorowano wzorcowe projekty w Gdyni, w Paredes na północy Portugalii oraz w Kornwalii i zachodniej Walii w Wielkiej Brytanii. Nagrody przyznawano w następujących kategoriach: innowacje w MŚP, biogospodarka, tworzenie miejsc pracy dla młodzieży oraz publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

  Kontekst

  Celem nagród RegioStars jest uznanie dobrych praktyk w rozwoju regionalnym, a także wyróżnienie oryginalnych i inspirujących projektów lub systemów wsparcia, które mogłyby być wzorcem dla innych regionów i osób zarządzających projektami.

  Wszystkie wybrane projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA). W konkursie RegioStars mogą brać udział wszystkie regiony UE zgłaszając projekty, które otrzymały wsparcie w ramach unijnej polityki regionalnej od dnia 1 stycznia 2000 r. Każdy region może zgłosić maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii konkursu.

  Podczas obecnej, ósmej edycji konkursu RegioStars Komisja Europejska otrzymała 143 zgłoszenia, spośród których wybrano 17 finalistów.

  Dodatkowe informacje

   

  Ostatnia aktualizacja: 26/06/2015  |Początek strony