Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Liderzy uczenia
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

30/03/2015 16:58:19

U-Multirank opublikował drugi globalny ranking uniwersytetów. Na liście znalazło się ponad 1200 szkół wyższych, w tym 553 z Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje 41 uczelni. U-Multirank to projekt współfinansowany przez UE. Jego twórcy zaznaczają, że nie chodzi o wytypowanie najlepszego uniwersytetu na świecie, ale umożliwienie studentom znalezienie uczelni, która spełni ich oczekiwania.

  Liderzy uczenia

  U-Multirank http://www.umultirank.org/, nowy globalny ranking uniwersytetów, opublikował dzisiaj swoje drugie wydanie. To jedyne w swoim rodzaju narzędzie, służące do międzynarodowego porównania wyników uniwersytetów, prezentuje informacje dotyczące ponad 1200 uczelni, w porównaniu do 850 przed rokiem. Uniwersytety pochodzą z 83 państw, obejmują ponad 1800 wydziałów i 7500 programów studiów w siedmiu dziedzinach.

  U-Multirank to pierwszy globalny ranking dający pełen obraz różnorodności funkcjonowania uniwersytetów, oferujący użytkownikom dane w pięciu wymiarach: nauczania i przyswajania wiedzy, badań, przekazywania wiedzy, umiędzynarodowienia oraz regionalnego zaangażowania, w odniesieniu do siedmiu dziedzin nauki: inżynierii elektrycznej i mechanicznej, studiów biznesowych i fizyki, a od tego roku także psychologii, informatyki oraz medycyny.

  Pierwsze miejsce pod względem liczby publikacji i patentów zajęły uczelnie amerykańskie: Harvard i MIT (Massachusetts Institute of Technology). Z kolei niemiecki Uniwersytet w Reutlingen ma najwyższy procent wspólnych publikacji z przemysłem (co wskazuje na jego intensywną współpracę z przedsiębiorstwami), a najwyższy poziom mobilności studenckiej znaleźć można w takich szkołach biznesu jak francuska IESEG School of Management Lille. U-Multirank jasno pokazuje różne zalety, które znaleźć można w wielu różnych uczelniach oraz że koncepcja „najlepszego: uniwersytetu na świecie” zależy od tego, czego się akurat szuka.

  - Żadna uczelnia nie jest dobra we wszystkim – mówi profesor dr Frans van Vught, jeden z kierowników projektu U-Multirank. – Tylko niewiele ponad 8 proc. instytucji osiąga szeroki zakres „bardzo dobrych” wyników (ponad 10 ocen „A”). Ale U-Multirank pokazuje także, że 50 proc. z nich osiąga od jednej do pięciu ocen „A” (bardzo dobry) w konkretnych wskaźnikach. Jasno więc widać, że podczas gdy niektóre uniwersytety są dobre w wielu dziedzinach, większość z nich jest dobra – nawet znakomita – w niektórych.

  - To bardzo dobra wiadomość dla studentów, szefów uniwersytetów oraz przedsiębiorstw, które chcą zatrudniać absolwentów albo organizować wspólne badania. Studenci chcą znaleźć uczelnię, która najlepiej będzie im odpowiadała, według ich własnych potrzeb. Natomiast szukanie najlepszego uniwersytetu na świecie to błąd. Studenci i firmy, a także same uczelnie, potrzebują pełnego obrazu. U-Multirank to umożliwia – mówi profesor dr Frank Ziegele, kierownik projektu U-Multirank.

  Biorąc pod uwagę wszystkie proponowane kryteria, najlepszą wśród polskich szkół wyższych jest Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Tuż za nią plasują się Politechnika Warszawska oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

  W kategorii nauczania i przyswajania wiedzy najlepiej wypadły: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Łódzki. W dziedzinie badań pierwsze miejsca Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Politechnika Wrocławska i Gdański Uniwersytet Medyczny.

  Jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy miejscami w czołówce pochwalić się mogą Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Politechnika Krakowska oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

  Za najbardziej umiędzynarodowione polskie szkoły wyższe ranking uznaje: Uczelnię Łazarskiego, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Z kolei uczelnie najbardziej zaangażowane regionalnie to: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska.

  Wśród najlepszych pod względem wszystkich kryteriów uczelni europejskich znajdują się irlandzki University College Cork oraz Eindhoven University of Technology i Wageningen University (oba z Holandii).

  Oprócz podejścia skoncentrowanego na użytkowniku, U-Multirank oferuje 17 „gotowych” rankingów, znacznie więcej niż 3 proponowane w ubiegłym roku. Rankingi zestawione przez zespół U-Multirank oferują szybki przegląd konkretnych aspektów działalności uczelni. Na poziomie instytucjonalnym skupiają się one na: badaniach i powiązaniach w tej dziedzinie, umiędzynarodowieniu oraz zaangażowaniu ekonomicznym. Na poziomie fachowym skupiają się na nauczaniu i przyswajania wiedzy oraz umiędzynarodowieniu w siedmiu dziedzinach nauki. Przedstawiając gotowe rankingi, zamiast umieszczać je w jednowymiarowych tabelkach według dziedzin, U-Multirank w kolejny sposób demonstruje zróżnicowanie działalności i wyników uniwersytetów.

  Tibor Navracsics, europejski komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział, komentując nowe wyniki. - U-Multirank znowu okazał swoją wartość dodaną. Uczelnie osiągające jak najlepsze wyniki są niezwykle potrzebne dla przywrócenia w Europie wzrostu gospodarczego, do kształcenia młodych ludzi, aby mogli bez obaw patrzeć w przyszłość oraz do wprowadzania do naszych społeczeństw wiedzy i innowacji. Jestem bardzo zadowolony, że dzięki początkowemu finansowaniu U-Multirank z programu Erasmus+, UE pomaga we wprowadzaniu nowych standardów przejrzystości w działalność uniwersytetów w taki sposób, że studenci mogą dokonywać wyborów w oparciu o doskonałe informacje, a uczelnie wykorzystywać swoje najmocniejsze strony.

  Dodatkowe informacje

  U-Multirank został opracowany przez niezależne konsorcjum kierowane przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden – oba znajdują się w Holandii.

  Na czele konsorcjum stoją profesor dr Frans van Vught z CHEPS oraz profesor dr Frank Ziegele z CHE. Inne organizacje partnerskie obejmują International Centre for Research on Entrepreneurship, Technology and Innovation Management (INCENTIM) z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, wydawnictwo akademickie Elsevier, Bertelsmann Foundation, organizację doradztwa studenckiego Push oraz firmę zajmującą się oprogramowaniem Folge 3, a także szereg partnerów i międzynarodowych i organizacji interesariuszy, w tym Fundację Edukacyjną Perspektywy w Polsce.

  Wielowymiarowe podejście stosowane przez U-Multirank polega na porównaniu wyników osiąganych przez uczelnie w ramach szeregu różnych rodzajów działalności i przyznawaniu im ocen od „A” (bardzo dobrze) do „E” (słabo). Nie produkuje tabelki „Pierwszych 100” uczelni świata w oparciu o łączne wyniki. Zamiast tego pozwala użytkownikom zidentyfikować silne i słabe strony uczelni lub aspekty, które najbardziej ich interesują. Dane ujęte w ramach U-Multirank pobierane są z licznych źródeł i zapewniają użytkownikowi kompleksowy zestaw informacji na podstawie: danych dostarczonych przez instytucje, danych pobranych z międzynarodowych baz danych bibliometrycznych i patentowych, a także kwestionariuszy wypełnianych przez ponad 85 000 studentów z uczelni uczestniczących w badaniach. Stanowi to jedną z największych próbek na świecie, dająca studentom unikalną możliwość spojrzenia na uczelnie oczami swoich rówieśników.

  Trzeci ranking U-Multirank zostanie opublikowany w marcu 2016 roku. Instytucje, które chciałyby w nim uczestniczyć, mogą zgłosić swoje zainteresowanie na stronie internetowej U-Multirank.

  U-Multirank korzysta ze wsparcia ze strony Komisji Europejskiej i otrzymuje dofinansowanie w wysokości 4 milionów euro z programu UE Erasmus+ na lata 2013-2017. Celem na przyszłość jest powstanie niezależnej organizacja typu non-profit i przejęła zarządzanie rankingiem jako otwartym źródłem służącym do przeprowadzania międzynarodowych porównań, na potrzeby różnych grup interesariuszy z branży edukacyjnej.

  Więcej:

  500 najlepszych uczelni

  Ostatnia aktualizacja: 30/03/2015  |Początek strony