Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Pomoc dla zwalnianych
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

21/01/2015 12:38:17

Komisja Europejska chce przeznaczyć ponad 100 tysięcy euro, pochodzących z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), na pomoc w znalezieniu pracy 50 pracownikom zwolnionym przez Zakłady Chemiczne Zachem oraz przez ich dwóch dostawców i producentów niższego szczebla. Wniosek w tej sprawie zostanie teraz przekazany do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Ministrów UE. Do zwolnień doszło w województwie kujawsko-pomorskim.

  Pomoc dla zwalnianych

  Sprawę tak skomentowała Marianne Thyssen, komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników: – W związku z globalizacją ustawicznie zmienia się sytuacja w branży chemicznej, co dotkliwie odczuwa wielu jej pracowników. Ważna jest zatem solidarność na poziomie UE, dzięki której uzyskają oni pomoc w tym trudnym okresie przejściowym. Zaproponowana kwota 115 205 euro może pomóc zwolnionym pracownikom przekwalifikować się i znaleźć nową pracę.

  Polska wystąpiła o wsparcie z EFG po zwolnieniu 615 pracowników przez Zakłady Chemiczne Zachem, a także przez Zachem Ucr Sp. z o.o. i Metalko Sp. z o.o. – dwóch dostawców i producentów niższego szczebla. Zwolnienia te są spowodowane istotnymi zmianami w strukturze światowego handlu wynikającymi z globalizacji, w szczególności malejącym udziałem UE w rynku przemysłu chemicznego, co doprowadziło do utraty przez nią pozycji światowego lidera w sprzedaży chemikaliów.

  Pracownicy objęci zwolnieniami otrzymają w pierwszej kolejności wsparcie z EFS połączone z pomocą krajową. Wniosek o wsparcie z EFG ma na celu zwiększenie tej pomocy o dwa dodatkowe środki: dopłaty do zatrudnienia i wsparcie skierowane do zwolnionych pracowników. Oba środki dotyczą 50 pracowników borykających się z największymi trudnościami w znalezieniu nowej pracy.

  Całkowity koszt tych dwóch dodatkowych środków szacowany jest na 230 410 euro, z czego połowę ma pokryć EFG.

  Kontekst

  Udział UE w rynku przemysłu chemicznego uległ znacznemu zmniejszeniu. W latach 1992–2012 udział UE w światowym rynku produktów chemicznych drastycznie spadł, z 35,2 % w 1990 r. do 17,8 % w 2012 r. Odnotowana w ostatnich latach tendencja jest związana z przeniesieniem produkcji chemikaliów do Azji, zwłaszcza do Chin. Produkcja chemikaliów wzrosła spektakularnie w Chinach, gdzie w 2002 r. jej udział w rynku wynosił 8,7 %, a w 2012 r. już 30,5 %, co spowodowane było zwiększeniem sprzedaży na wschodzących rynkach. Poziom produkcji w azjatyckich gospodarkach napędzany jest również niższymi kosztami pracy, łatwiejszym dostępem do rynków, dotacjami, podatkami oraz regulacją rynku.

  Zakłady Chemiczne Zachem były polskim wytwórcą produktów chemicznych z siedzibą w Bydgoszczy. Działalność Zakładów obejmowała wytwarzanie produktów chemicznych dla przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, meblarskiego, budowlanego, włókienniczego, papierniczego, skórzanego i powiązanych gałęzi przemysłu, jak również dla sektora energetycznego i producentów kabli.

  Do czasu zamknięcia linii produkcyjnej w grudniu 2012 r. podstawowym produktem Zakładów Zachem był TDI (diizocyjanianotoluen), którego głównym składnikiem jest toluen. Przedsiębiorstwo wytwarzało również ECH (epichlorohydrynę), którą to produkcję wstrzymano parę miesięcy później.

  Zwolnienia w Zakładach Zachem były wynikiem malejącego udziału UE w rynku przemysłu chemicznego w połączeniu z nagłym wzrostem zaopatrzenia rynku w TDI o 30%, co doprowadziło do spadku cen i wzrostu o około 160% cen surowców do produkcji ECH (np. propylenu) w Europie, podczas gdy cena ECH utrzymywała się na stabilnym poziomie. Te okoliczności doprowadziły do podjęcia decyzji o zaprzestaniu produkcji przez Zachem.

  Terenem, którego dotyczą zwolnienia, jest województwo kujawsko-pomorskie, a w szczególności trzy miasta: Bydgoszcz (367 tys. mieszkańców), Toruń (200 tys.) i Włocławek (120 tys.). Ponieważ Zakłady Zachem były głównym pracodawcą na tym terenie, zwolnieni pracownicy nie mają szans na szybkie znalezienie nowych miejsc pracy o podobnym charakterze. W związku z tym będą musieli przekwalifikować się do pracy w innych sektorach lub podjąć decyzję o przeniesieniu się do innych województw w celu znalezienia nowej pracy.

  Bardziej otwarty handel z resztą świata przynosi ogólne korzyści pod względem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ale może to być okupione likwidacją miejsc pracy, zwłaszcza we wrażliwych sektorach gospodarki i wśród pracowników o niskich kwalifikacjach. Dlatego Komisja zaproponowała stworzenie specjalnego funduszu pomocy w dostosowaniu do skutków globalizacji. Od momentu jego uruchomienia w 2007 r. do EFG wpłynęły 132 wnioski. Dotyczyły one około 542 mln euro wsparcia dla ponad 118 tys. pracowników. W samym tylko roku 2013 z funduszu wypłacono ponad 53,5 mln euro.

  Dając wyraz solidarności wewnątrz UE, fundusz będzie kontynuował działalność w latach 2014-2020, a jego funkcjonowanie będzie dalej usprawniane. EFG obejmuje swoim zakresem pracowników zwolnionych z powodu kryzysu gospodarczego, pracowników zatrudnionych na czas określony, osoby pracujące na własny rachunek oraz, w drodze odstępstwa do końca 2017 r., młodzież, która nie pracuje, nie kształci się, ani nie szkoli (tzw. młodzież NEET), zamieszkałą w regionach kwalifikujących się w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI), w liczbie nieprzekraczającej liczby zwolnionych pracowników objętych pomocą.

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja: 22/01/2015  |Początek strony