Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Rok dla rozwoju
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

12/01/2015 16:49:22

Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość – to hasło Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015. Jego oficjalnej inauguracji dokonał przewodniczący Komisji Europejskiej podczas ceremonii w Rydze. - Europa może odegrać właściwą rolę na świecie, jeśli wszyscy Europejczycy zrozumieją, jakie korzyści daje współpraca na rzecz rozwoju obu stronom: zarówno beneficjentom, jak i obywatelom UE – powiedział Jean-Claude Juncker.

  Rok dla rozwoju

  Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ang. European Year for Development). Główne cele roku to: podniesienie świadomości wśród mieszkańców Unii Europejskiej w kwestii pomocy udzielanej przez Unię, zaktywizowanie obywateli EU do czynnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz pomocy rozwojowej, a także zainicjowanie dyskusji pod hasłem Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość.

  Przewodniczący Komisji Europejskiej
  Jean-Claude Juncker
  Wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych
  Federica Mogherini

   

  Rok 2015 ma być okazją dla przedstawicieli Unii oraz mieszkańców krajów członkowskich do szczególnego zaangażowania się w zwalczanie problemu ubóstwa na świecie. Przedsięwzięcie może okazać się projektem przełomowym ze względu na szerokie grono zaangażowanych podmiotów, mających wpływ na kluczowe procesy decyzyjne i kształtowanie polityki rozwojowej, szczególnie w odniesieniu do środowiska naturalnego i klimatu.

  W roku 2015 mają być sfinalizowane Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millenium Development Goals), a w trakcie zaplanowanych na wrzesień obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ zakończą się rozmowy dotyczące polityki globalnej na kolejne lata i wyznaczony zostanie wspólny kierunek działań na rzecz zwalczania ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Ponadto, również w tym roku, podczas szczytu w Paryżu, planowane jest podpisanie nowego, międzynarodowego porozumienia klimatycznego.

  Premier Republiki Łotewskiej
  Laimdota Straujuma
  Deputowana do Parlamentu Europejskiego
  Linda McAvan

   

  Jest to pierwszy Rok Europejski poświęcony relacjom UE z innymi krajami. W ramach jego obchodów zarówno młodzież, podmioty społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego, instytucje akademickie, jak i pojedynczy interesariusze będą mogli wspólnie podjąć działania na rzecz rozwoju.

  - Celem Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju jest poinformowanie obywateli i obywatelek UE o współpracy i działaniach podjętych na rzecz rozwoju, podkreślenierezultatówpolityki prowadzonej w tym zakresie przez Unięwspólnie z krajami członkowskimi. Mam nadzieję, że mieszkańcywszystkich krajów Unii dołączą do nas i zaangażują się w inicjatywy prowadzone w ramach Roku Europejskiego – powiedział Neven Mimica, komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju.

  Przewodniczący Komitetu Regionów
  Michel Lebrun
  Minister Spraw Zagranicznych Łotwy
  Keit Pentus-Rosimannus

   

  Bogato wypełniony kalendarz inicjatyw przewidzianych w ramach obchodów Roku Europejskiego 2015 jest rozpisany zarówno na projekty realizowane na szczeblu europejskim, krajowym, jak i regionalnym i lokalnym, co umożliwi zaangażowanie wszystkim zainteresowanym.

  Europejski Rok na rzecz Rozwoju zainaugurował przewodniczący Komisji Europejskiej – Jean-Claude Juncker podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się w piątek, 9 stycznia w Rydze. Przewodniczący podkreślił, że jednym z jego priorytetów jest wzmocnienie roli Europy na arenie globalnej. - Europa może odegrać właściwą rolę na świecie, jeśli wszyscy Europejczycy zrozumieją, jakie korzyści daje współpraca na rzecz rozwoju obu stronom: zarówno beneficjentom, jak i obywatelom UE, szczególnie w obecnym świecie wzajemnych zależności.

  Była Prezydent Łotwy
  Vaira Vīķe-Freiberga
  Komisarz ds. środowiska, gosp. morskiej i rybołóstwa
  Karmenu Vella

   

  Kolejne wydarzenie Roku 2015 zaplanowano na 2 marca - będzie to międzynarodowy szczyt poświęcony tematyce równości płci. Następnie, w maju, odbędzie się bieg na 20 km w Brukseli oraz specjalne konkursy artystyczne, m.in. konkurs na pracę wideo „Wybitne gwiazdy Europy” (ang. „Shining Stars of Europe). W programie przewidziano także wydarzenia krajowe, takie jak cykl 28 wykładów z cyklu "Kapuściński Development Lectures" (po jednym w każdym z państw członkowskich), obecność ambasadorów Roku 2015 na targach EXPO2015 w Mediolanie oraz wyłonienie wśród dziennikarzy laureata nagrody im. Lorenzo Natali.

  Europejski Rok na rzecz Rozwoju oferuje szeroką gamę możliwości twórczego zaangażowania się w działania we wszystkich krajach UE, począwszy od projektów rozwojowych i artystycznych, a skończywszy na inicjatywach przewidzianych dla szkół i uczelni wyższych oraz masowych wydarzeniach sportowych.

   

  Każdy z miesięcy roku 2015 patronuje ważnym kwestiom społecznym. W styczniu toczą się rozmowy o pozycji Europy na świecie, w lutym o edukacji, marzec poświęcony zostanie promocji równości płci, a kwiecień zdrowiu.

  Program Roku 2015 stwarza ogromne możliwości zaangażowania się wszystkich obywateli i obywatelek Unii Europejskiej w sprawy związane z pomocą i współpracą rozwojową.

  Szczegółowe informacje o kalendarzu wydarzeń Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 znajdują się na stronie internetowej.

   

  Ostatnia aktualizacja: 04/03/2015  |Początek strony