Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Zawodowcy na START!
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

25/11/2014 00:00:00

Czy istnieje związek idealny? Czy można stworzyć go między szkolnictwem zawodowym a biznesem? Czy kształcenie zawodowe potrzebuje odnowy? Jeśli tak, to jakiej i dlaczego? Spróbujmy wspólnie znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z edukacją zawodową w Polsce i UE. Już dziś (8 grudnia) od godz. 10, w Gdańsku międzynarodowa konferencja "Zawodowcy na START!" - zapraszamy na transmisję na żywo w internecie.

  Zawodowcy na START!

  Transmisja na kanale YouTube

   

   

  Komentarze na platformach społecznościowych Twitter i Facebook #ZAWODOWCY

   

  Wśród uczestników i prelegentów są m.in. Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki oraz Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska, jak również przedstawiciele niektórych państw członkowskich UE i instytucji Unii Europejskiej.

  Wraz z uczniami oraz przedstawicielami instytucji zaangażowanych w rozwój oświaty, a także – w tak potrzebną – współpracę szkolnictwa zawodowego ze światem biznesu i samorządami na szczeblu lokalnym dyskutować będą na temat kondycji i przyszłości szkolnictwa zawodowego w Polsce i Unii Europejskiej. 

  W programie konferencji przewidziano również warsztaty dla uczestników.

   

   

   

  Program Konferencji

   

  09.00 - 10.00 Rejestracja uczestników

  10.00 - 10.10 Powitanie

  • Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
  • Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
  • Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

  10.10 - 10.25 Przemówienie otwierające

  • Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
  • Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

  10.25 - 10.45 Prezentacja - wprowadzenie do debaty - Edukacja zawodowa, a rynek pracy

  • Maciej Lis, Instytut Badań Strukturalnych

  10.45 - 12.15 I sesja - Kształcenie zawodowe w Polsce i UE - dlaczego i jakiej odnowy potrzebuje?

  • Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  • Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
  • Karl Wieczorek, Ministerstwo Nauki, Rozwoju i Gospodarki Austrii
  • Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan
  • Steven Bainbridge, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego - CEDEFOP

  12.15 - 12.35 Przerwa na kawę

  12.35 - 12.55 Prezentacja - System ECVET jako narzędzie rozwoju jakości kształcenia zawodowego (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym)

  • Jolanta Urbanikowa, Pełnomocnik Rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego, Ekspertka ECVET

  12.55 - 14.25 II sesja - Szkolnictwo zawodowe i biznes - jak stworzyć związek idealny?

  • Norbert Schöbel, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
  • Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • Jadwiga Piechowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku
  • Sławomir Fater, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
  • Maria Montowska, Dyrektor ds. Kształcenia Zawodowego Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej
  • Przedstawiciele uczniów Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku

  14.25 - 14.45 Prezentacja - Programy praktyk zawodowych w Europie: Kluczowe czynniki sukcesu

  • Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ekspert Projektu Europejskie doradztwo w zakresie polityk praktyk i staży Komisji Europejskiej

  14.45 - 15.00 Podsumowanie

  15.00 - 16.00 Obiad

  16.00 - 17.00 Warsztaty dla uczestników

  • Portfolio Europass – FRSE
  • EURES - praca w UE – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
  • Erasmus + – warsztat dla beneficjentów programów z zakresu szkolnictwa zawodowego, FRSE

   

  UWAGA! Rejestracja uczestników na stronie http://www.zawodowcynastart.info/

  Dodatkowych informacji udziela Tomasz Gierwat, tg@zawodowcynastart.info tel. 601 349 886

  Zapraszamy!

   

  Kontekst

  Wysoki poziom bezrobocia ludzi młodych w wielu krajach UE, w tym w Polsce, stał się impulsem do podjęcia działań służących zidentyfikowaniu i usunięciu przyczyn tego zjawiska. Przestarzałe i niedopasowane do potrzeb współczesnego rynku programy szkolnictwa zawodowego bywają jednym z przyczyn wzrastającego bezrobocia wśród osób młodych.

  [Szkoły zawodowe] są potrzebne, ale niedoceniane. Wyższe wykształcenie już nie zawsze ułatwia życie. Dlatego najwyższy czas na odbudowę szkolnictwa zawodowego. I pokazanie wszystkich szkół zawodowych, które są dobre. – podkreśla Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska.

  Komisja Europejska jest aktywnym uczestnikiem debaty na temat znaczenia kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej, czego wyrazem jest m. in. przyjęty przez państwa UE w 2012 r. Pakiet na rzecz zatrudnienia postulujący – stanowiący zestaw konkretnych rozwiązań służących zwalczaniu bezrobocia młodych.

  Częścią pakietu jest Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowegoinicjatywa służąca nawiązaniu bliższej współpracy między pracodawcami, związkami zawodowymi, władzami publicznymi państw członkowskich i instytucjami UE w celu reformy szkolnictwa i przygotowania zawodowego w Unii Europejskiej.

  Erasmus+pozostaje sztandarowym narzędziem oferowanym przez UE uczniom, nauczycielom i instytucjom edukacyjnym w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego. Program wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy UE w zakresie edukacji, w tym poświęcony szkolnictwu zawodowemu Leonardo da Vinci. Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe wspiera szkoły zawodowe, przedsiębiorstwa oraz organizacje i instytucje związane z kształceniem zawodowym i szkoleniami. Narodową agencją dla programu Erasmus + w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Problem niezadawalającej jakości szkolnictwa zawodowego w Europie nie jest nowy. Komisja Europejska, w ramach trwającego od 2002 r. procesu kopenhaskiego – działa na rzecz poprawy wyników, jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego. Poprawa sytuacji młodych absolwentów szkół zawodowych i programów kształcenia zawodowego nie nastąpi jeżeli realizowane przez nich programy nie zostaną dostosowane do realnych potrzeb rynku pracy, a kompetencje i wiedza nauczycieli i osób odpowiedzialnych za szkolenie nie będzie podlegała ciągłemu doskonaleniu.

  Osiągnięciu powyższych celów sprzyja szereg inicjatyw i praktyk promowanych przez Komisję Europejską:

   

  Więcej informacji na temat szkolenia i kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

  Ostatnia aktualizacja: 12/12/2014  |Początek strony