Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
ERR: wyjazd studyjny do Brukseli
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

13/10/2014 15:57:11

"Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość" to motto Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015. Aby zapoznać się z jego celami Przedstawicielstwo KE w Polsce organizuje wyjazd studyjny do Brukseli dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zgłoszenia można nadsyłać do niedzieli 26 października br. Komisja Europejska pokrywa koszty podróży, zakwaterowanie oraz wyżywienie.

  ERR: wyjazd studyjny do Brukseli

  WYJAZD STUDYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAANGAŻOWANYCH WE WSPÓŁPRACĘ ROZWOJOWĄ DO INSTYTUCJI UNIJNYCH W BRUKSELI

  26 – 28 listopada 2014
  organizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE)
  w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (ERR)

   

   

  Termin wyjazdu: 26 – 28 listopada 2014

  Planowany wylot z Warszawy do Brukseli w środę 26 listopada 2014 o godz. 17:30; Przylot z Brukseli do Warszawy w piątek 28 listopada ok. godz. 22:55. 

  Program: Planowane są spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej (w szczególności z DG DEVCO), Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) oraz Parlamentu Europejskiego. W dniu wyjazdu odbędzie się seminarium przedwyjazdowe (w siedzibie Przedstawicielstwa KE (PKE) przy ul. Jasnej 14/16a), podczas którego zostaną przedstawione główne założenia Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju oraz plany działań Przedstawicielstwa KE oraz MSZ.

  Ramowy program:

  26 listopada (środa)

  12.00 - seminarium w Warszawie (przedstawienie złożeń ERR oraz planowanych działań MSZ i PKE)

  14.00 - obiad

  15.00 – wyjazd autokarem na lotnisko

  17.30 - wylot samolotem SN Brussels z Warszawy, przylot do Brukseli o godz. 19.45, przejazd autokarem do hotelu.

  27 listopada (czwartek) – seminarium w Brukseli

  Spotkania w Komisji Europejskiej; wieczorem wspólna kolacja niedaleko Rynku.

  28 listopada (piątek) – seminarium w Brukseli

  Spotkania w Parlamencie Europejskim i ESDZ; wylot z Brukseli o godz. 20.50, przylot do Warszawy godz. 22.55.

  UWAGA! Jest to program wstępny, szczegółowy powstanie w terminie późniejszym.

   

  Koszty wyjazdu: Komisja Europejska pokrywa koszty przelotów, transportu do i z lotniska, zakwaterowania w Brukseli (pokoje jednoosobowe) oraz części posiłków. W uzasadnionych przepadkach PKE zapewnia nocleg w Warszawie w dniu przylotu z Brukseli. Transport w Brukseli pokrywają uczestnicy indywidualnie (koszt ok. 5 EUR). 

  Język roboczy: Z uwagi na brak tłumaczenia podczas wizyty, niezbędna jest znajomość języka angielskiego.

  Zgłoszenia do 26 października 2014: Przewidujemy, że grupa będzie liczyła około 25 osób. W celu zgłoszenia udziału w projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeń excel8book - 49 KB [49 KB] oraz przeslanie go na adres anna.kurpanik@ext.ec.europa.eu. Liczba miejsc jest ograniczona.

  O wyborze uczestników ostatecznie zadecyduje PKE mając na uwadze tematykę działania organizacji oraz równy podział miejsc pomiędzy województwami. Ostateczna lista uczestników będzie znana do 31 października, o czym wszystkich zgłaszających poinformujemy osobnym mailem.

  UWAGA!
  Wyjazd skierowany jest do organizacji zaangażowanych we współpracę rozwojową (Współpraca rozwojowa to partnerskie współdziałaniepomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami niepublicznymi (w tym organizacjami pozarządowymi), którego celem jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju na świecie poprzez podniesienie jakości życia w krajach słabiej rozwiniętych.). Organizacja może zgłosić tylko jedną osobę.

  Kontakt:

  Europejski Rok na rzecz Rozwoju 

  Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ERR) z mottem "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość". Koordynatorem ERR2015 w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  Założenia

  W 2015 r. przypada podsumowanie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju przyjętych przez społeczność międzynarodową w 2000 r. na rzecz eliminowania ubóstwa i zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej i politycznej. W roku 2015 społeczność międzynarodowa powinna zdecydować o przyszłych ramach rozwoju, które zastąpią Milenijne Cele Rozwoju.

  Po drugie, badanie specjalne Eurobarometru 392 zatytułowane „Solidarność obejmująca cały świat — Europejczycy a pomoc rozwojowa”, opublikowane w październiku 2012 r. wykazało, że 85 % obywateli Unii popiera pomoc ludziom w krajach partnerskich. W Polsce poparcie to wyniosło aż 91%. Jednocześnie badanie to pokazało, że brakuje wiedzy na temat współpracy Unii na rzecz rozwoju: połowa Europejczyków (53%) nie wie, dokąd trafia pomoc rozwojowa udzielana przez państwa członkowskie (w Polsce - 36%).

  Cele 

  • informowanie obywateli Unii o współpracy rozwojowej Unii i państw członkowskich, w szczególności,
  •  wspieranie zaangażowania, krytycznego myślenia i aktywnego zainteresowania obywateli Unii i innych zainteresowanych współpracą rozwojową,
  •  podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących ze współpracy rozwojowej UE, zarówno dla odbiorców pomocy, jak i dla obywateli Unii,
  •  promowanie wśród obywateli w Europie i krajach rozwijających się poczucia wspólnej odpowiedzialności i solidarności.

  Jakie działania mogą być prowadzone w UE i w krajach partnerskich?

  Działania służące promowaniu celów Europejskiego Roku, w szczególności poprzez edukację rozwojową, takie jak:

  • kampanie informacyjne kierowane do ogółu społeczeństwa, w szczególności ludzi młodych,
  • konferencje, imprezy i inicjatywy z udziałem wszelkich zainteresowanych stron w celu promowania aktywnego uczestnictwa i debaty oraz w celu podnoszenia świadomości na wszystkich poziomach,
  • działania wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organami administracji i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
  • badania i sondaże oraz rozpowszechnianie ich wyników.

   

  Więcej informacji:  

   

  Ostatnia aktualizacja: 01/12/2014  |Początek strony