Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Europejczycy chcą przejrzystości
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

08/10/2014 14:16:41

– Wspieranie przejrzystości jest zasadniczym elementem mojej działalności jako komisarza ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji, a więc dziedzin, w których dostęp do dokumentów ma kluczowe znaczenie. Jestem więc niezwykle zadowolony, że obywatele w coraz większym stopniu korzystają z tego ważnego narzędzia powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, komentując sprawozdanie na temat publicznego dostępu do dokumentów. Wynika z niego, że w 2013 roku Europejczycy złożyli więcej niż kiedykolwiek wniosków o ich udostępnienie.

  Europejczycy chcą przejrzystości

  Z przyjętego dziś rocznego sprawozdania na temat publicznego dostępu do dokumentów wynika, że w 2013 r. Komisja Europejska rozpatrzyła więcej niż kiedykolwiek wniosków o udostępnienie dokumentów. Ich liczba wyniosła 6 525, czyli o 8,5 proc. więcej niż w 2012 r., kiedy wpłynęło 6 014 takich wniosków. W 2001 r., gdy weszły w życie obowiązujące w tej sprawie przepisy, złożono ich zaledwie 450. Komisja rozpatruje około dwa razy więcej wniosków niż Rada i Parlament Europejski łącznie, a zgodę na wgląd do dokumentów wydaje w ponad czterech na pięć przypadków.

  W 2013 r. do publicznego rejestru dodano 20 108 nowych dokumentów, o 12 proc. więcej w stosunku do 17 940 dokumentów wprowadzonych do rejestru w 2012 r.

  Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič powiedział: – Wspieranie przejrzystości jest zasadniczym elementem mojej działalności jako komisarza ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji, a więc dziedzin, w których dostęp do dokumentów ma kluczowe znaczenie. Jestem więc niezwykle zadowolony, że obywatele w coraz większym stopniu korzystają z tego ważnego narzędzia.

  W 2013 r., podobnie jak w roku 2012, najwięcej wstępnych wniosków otrzymały Sekretariat Generalny Komisji (13,88 proc. wszystkich wniosków) i Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów (8,26 proc.). Największa liczba wniosków napłynęła ponownie z Belgii (24,23 proc. całości, wzrost z 21,85 proc. w poprzednim roku); zaś na drugim miejscu pod tym względem znalazły się Niemcy (12,96 proc.).

  W pewnych nielicznych przypadkach określonych przepisami (rozporządzenie (WE) nr 1049/2001) Komisja może odmówić udostępnienia dokumentu. Tak jak w poprzednich latach, najczęstszym powodem odmowy była ochrona celu kontroli, dochodzenia lub audytu.

  Jest to spowodowane faktem, że wiele wniosków dotyczy raczej specyficznych interesów prywatnych, a nie ogólnego interesu publicznego. Skarżący w postępowaniach o naruszenie prawa, konkurenci lub domniemane ofiary zachowań antykonkurencyjnych występują o interesujące dla nich dokumenty, które jednak często nie mogą zostać podane do wiadomości publicznej bez szkody dla uzasadnionego interesu drugiej strony.

  Dodatkowe informacje:

  Roczne sprawozdania na temat dostępu do dokumentów: http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm

  Portal dotyczący przejrzystości, zawierający informacje o dostępie do dokumentów: http://ec.europa.eu/transparency/index_pl.htm

  Ostatnia aktualizacja: 09/10/2014  |Początek strony