Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Nowe wyzwania dla szkół
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

02/10/2014 13:18:05

Niski poziom umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród uczniów oraz potrzeba wprowadzenia do doskonalenia zawodowego nauczycieli nauki efektywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych – to jedne z najbardziej pilnych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie europejska edukacja szkolna. Tak wynika ze sprawozdania opublikowanego przez Komisję Europejską i New Media Consortium.

  Nowe wyzwania dla szkół

  W pierwszym sprawozdaniu KE i New Media Consortium (niekomercyjnej organizacji z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zrzeszającej specjalistów w dziedzinie technologii kształcenia) pt. Horizon Report Europe: 2014 Schools editionprzedstawiono w zarysie tendencje i zmiany technologiczne, które w najbliższych pięciu latach mogą mieć wpływ na edukację szkolną. Wyzwania dla szkół w Europie podzielono na trzy kategorie: „możliwe do rozwiązania”, ƒ„trudne” i „złożone”.

  Sprawozdanie nawiązuje do celów zaproponowanej przez Komisję inicjatywy na rzecz otwartej edukacji i opiera się na informacjach przekazanych przez ponad 50 ekspertów z 22 państw europejskich, Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Według autorów sprawozdania niezbędne są pilne działania propagujące innowacyjność w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, aby móc wykorzystać rosnącą popularność mediów społecznościowych, otwarte zasoby edukacyjne, coraz częstsze nauczanie oparte na danych językowych (ang. data-driven learning) i odpowiednie metody oceny.

  – Sprawozdanie zawiera cenne informacje i wskazówki dla decydentów politycznych i kierownictwa szkół na temat konieczności korzystania z cyfrowych i otwartych zasobów edukacyjnych. Europa musi podnieść poprzeczkę, jeśli chcemy zagwarantować, że nasi młodzi ludzie będą odpowiednio przygotowani do przyszłego życia zawodowego – powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. – Lepsze umiejętności cyfrowe oraz dostęp do cyfrowych i otwartych zasobów mają zasadnicze znaczenie nie tylko dla poprawy nauczania, lecz także dla tworzenia elastycznych modeli edukacyjnych, które ułatwiają uczenie się przez całe życie.

  W sprawozdaniu stwierdzono, że włączenie ICT do kształcenia nauczycieli i podniesienie niskiego poziomu kompetencji informatycznych uczniów to wyzwania, z którymi można sobie poradzić. Trudniejsze jednak będzie stworzenie w perspektywie krótkoterminowej możliwości kształcenia „autentycznego” bazującego na realnym doświadczeniu oraz połączenie kształcenia formalnego i pozaformalnego. Do najtrudniejszych wyzwań zalicza się m.in. ulepszenie nauczania myślenia kompleksowego i aktywizację uczniów jako „współtwórców” procesu kształcenia.

  Jak przewidują specjaliści, chmury obliczeniowe i tablety już w przyszłym roku będą codziennością w wielu szkołach europejskich, podczas gdy uczenie przez gry komputerowe oraz połączenie otoczenia fizycznego i wirtualnego stanie się integralną częścią zajęć lekcyjnych dopiero w ciągu następnych dwóch do trzech lat. Eksperci wskazują, że nawet pięć lat może potrwać opracowanie zdalnych i wirtualnych laboratoriów oraz strategii zachęcających uczniów do odgrywania aktywnej roli we współtworzeniu ich kształcenia.

  Inne kwestie oraz te poruszone w sprawozdaniu Horizon Report będą przedmiotem dalszych dyskusji w grudniu br. podczas europejskiej konferencji wysokiego szczebla „Edukacja w erze cyfrowej”, której organizatorami są Komisja Europejska i włoska prezydencja Unii Europejskiej.

   

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja: 03/10/2014  |Początek strony