Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Jak połączyć Europę?
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

17/09/2014 13:16:28

Na co może liczyć Polska w ramach instrumentu finansowego "Łącząc Europę"? Jakie korytarze transportowe przebiegną przez Polskę i jakie projekty będą priorytetowe? Te zagadnienia były omawiane przez eksperta Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Mobilności KE Jakuba Siwińskiego podczas spotkania z dziennikarzami i przedstawicielami instytucji zajmujących się polityką transportową.

  Jak połączyć Europę?

  11 września ruszył pierwszy konkurs w ramach instrumentu finansowego "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF). W sumie w ramach pierwszego rozdania na strategiczne projekty transportowe ma zostać wydanych blisko 12 mld euro. Jest to największy do tej pory budżet UE przeznaczony na infrastrukturę transportową (więcej informacji w komunikatach: IP/14/988 i MEMO/14/525).

  Uruchomienie CEF to początek całego procesu, w ramach którego w latach 2014-2020 kraje członkowskie UE będą mogły ubiegać się o wsparcie dla zaproponowanych inwestycji transportowych (do 2020 r. całościowe finansowanie transportu w ramach CEF ma przekroczyć 26 mld euro). CEF jest niezależny od krajowych programów operacyjnych finansowanych ze środków polityki spójności.

   

  
         
        jpeg - 252 KB [252 KB] 
         
        jpeg - 276 KB [276 KB]

  Podczas prezentacji Jakub Siwiński przedstawił założenia CEF jako instrumentu, który realizuje ważny wspólnotowy cel - połączenie kontynentu Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T), integrującą koleje (towarowe i pasażerskie), drogi, lotniska, porty morskie, drogi wodne śródlądowe i terminale drogowo-kolejowe. – Idea stworzenia sieci transeuropejskiej sięga jeszcze lat 70. XX wieku – przypominał Siwiński. Jednak teraz kraje członkowskie otrzymały instrument, który pozwoli na zsynchronizowanie działań w ramach całej wspólnoty.

  - Z budżetu CEF wyodrębniono specjalną pulę środków w kwocie 11,3 mld euro, przeznaczonych do wydania w krajach objętych tzw. pomocą spójnościową, w ramach przyznanych kopert narodowych. Oblicza się, że na Polskę przypadnie ok. 4,2 mld euro – podkreślał ekspert KE.Środki pochodzące z CEF będą skoncentrowane na korytarzach transeuropejskich, które mają największe znaczenie dla unijnego ruchu pasażerskiego i towarowego. W skali całej UE wyodrębniono 9 takich korytarzy - przez Polskę przebiegają dwa.

   

  Sieci połączą Europą

  Projekty transportowe finansowane w ramach CEF będą pogrupowanie zgodnie z założeniami TEN-T:

  • sieć kompleksowa(comprehensive network) - ma zapewnić dostępność wszystkich regionów UE. Termin jej realizacji to 2050 r. W Rozporządzeniu TEN-T opisano zharmonizowane parametry dla wszystkich gałęzi, np. zgodność z wymogami interoperacyjności dla kolei, wymogi dotyczące jakości dróg (autostrady, drogi ekspresowe, strategiczne drogi konwencjonalne). Sieć kompleksowa ma większy zasięg i obejmuje w przypadku Polski np. linię kolejową nr 202 pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem czy drogę ekspresową S-11 Kołobrzeg – Poznań – Katowice.
  • sieć bazowa(core network) - chodzi o strategiczne części sieci TEN-T, łączące najistotniejsze centra gospodarcze w UE. W przypadku Polski będą to np. linia kolejowa E-65 łącząca porty Trójmiasta z Warszawą i Górnym Śląskiem czy linia E-59 łącząca porty Pomorza Zachodniego z Poznaniem, Wrocławiem i Górnym Śląskiem. W przypadku dróg są to np. autostrady A-2 i A-4 lub droga ekspresowa S-3. Sieć bazowa będzie realizowana w pierwszej kolejności - zgodnie z rozporządzeniem termin na jej wdrożenie to 2030 r. Będzie się charakteryzowała wyższymi parametrami technicznymi niż sieć kompleksowa - obok parametrów dla sieci kompleksowej konieczne będzie wypełnienie dodatkowych wymogów np. nacisk na oś 22,5 ton, możliwość prowadzenia pociągów o długości 740m czy elektryfikacja. Sieć bazowa obejmuje wszystkie gałęzie transportu.

   

  
         
        jpeg - 183 KB [183 KB] 
         
        jpeg - 333 KB [333 KB]

  Jakub Siwiński (powyżej)

  Utworzenie sieci bazowej jest priorytetem KE, dlatego każdy tzw. korytarz transportowy będzie miał swojego koordynatora. Chodzi o to, aby projekty transportowe realizowane w ramach korytarzy były jak najbardziej spójne. Polski dotyczą dwa korytarze – Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk. Priorytetami będą:

  • Brakujące połączenia i "wąskie gardła" na sieci bazowej TEN-T, przede wszystkim w Korytarzach Sieci Bazowej;
  • Odcinki transgraniczne;

  Priorytetowo traktowane będą także te gałęzie transportu, które są przyjazne środowisku (kolej, żegluga śródlądowa). Istotna będzie także interoperacyjność kolei zapewniająca bezpieczny i niezakłócony transport przez całą Europę.

  Termin składania wniosków na projekty w ramach pierwszego konkursu CEF upływa 26 lutego 2015 roku. W ramach kopert narodowych fundusze muszą zostać przypisane do konkretnych projektów do końca 2016 roku.

  Więcej informacji w załączonej prezentacji ppt8 - 18 MB [18 MB] .

  Ostatnia aktualizacja: 18/09/2014  |Początek strony