Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
30 mln na promocję
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

03/09/2014 16:41:40

Dodatkowe środki na promocję unijnych produktów rolnych – oto odpowiedź Unii Europejskiej na rosyjskie embargo. Komisja Europejska potwierdziła, że zamierza przeznaczyć o 30 milionów euro więcej na kampanie promocyjne realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej w 2015 r. Wypłacanie dodatkowych funduszy rozpocznie się wraz z początkiem realizacji zgłaszanych obecnie kampanii promocyjnych.

  30 mln na promocję

  Komisja Europejska potwierdziła dziś zamiar przeznaczenia dodatkowych 30 mln euro z unijnych funduszy na kampanie promocyjne realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej, które będą miały miejsce w 2015 r. Jest to dodatkowa kwota w stosunku do 60 mln euro przeznaczanych co roku na ten cel w budżecie WPR. Ponieważ chodzi tutaj o programy współfinansowane przez UE i inne podmioty, zmiana prawdopodobnie sprawi, że na działania promocyjne zostanie wydane dodatkowo 60 mln euro. Celem jest złagodzenie skutków ograniczeń eksportowych nałożonych przez Rosję na niektóre unijne produkty rolne. Wypłacanie dodatkowych środków rozpocznie się wraz z początkiem realizacji zgłaszanych obecnie kampanii promocyjnych (termin składania zgłoszeń upływa z końcem września).

  Potwierdzając dzisiejszą decyzję unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloș powiedział: – Programypromocyjne to jedno z narzędzi WPR, którym możemy posłużyć się w średnim okresie w celu zaradzenia trudnościom rynkowym, jakich spodziewamy się w kilku sektorach wskutek rosyjskiego zakazu eksportu – pomoże ono producentom w znalezieniu nowych rynków zbytu w UE i poza nią. Dzisiejsza zmiana oznacza, że na projekty promocyjne, które zostaną zgłoszone do końca miesiąca, przeznaczone zostanie 60 mln euro z unijnych funduszy. A ponieważ będą to projekty współfinansowane przez UE i organizacje, które je realizują, spodziewamy się, że w2015 roku zostaną zrealizowane działania promocyjne warte łącznie 120 mln euro. Gorąco zachęcam organizacje rolnicze do skorzystania z tej możliwości i do przedstawienia w najbliższych tygodniach ambitnych programów promocji.

  Dzisiejsza decyzja jest kolejnym krokiem po wprowadzonych niedawno nadzwyczajnych środkach rynkowych dotyczących brzoskwiń i nektarynek (33 mln euro) i innych łatwo psujących się owoców i warzyw (125 mln euro) oraz decyzji o uruchomieniu prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i sera, która została ogłoszona w ubiegłym tygodniu a w tym tygodniu ma zostać zatwierdzona.

  Bardziej szczegółowe informacje na temat działań podjętych od czasu wprowadzenia przez Rosję ograniczeń w dniu 7 sierpnia dostępne są w komunikatach: IP/14/920, IP/14/932 and IP/14/954.

  Kontekst

  Unia Europejska każdego roku przeznacza ok. 60 mln euro na współfinansowanie programów promocji w rolnictwie. Środki na zgłoszone programy przyznawane są w dwóch transzach: do 30 mln euro na programy w ramach pierwszej transzy, a pozostała kwota – w drugiej transzy. Termin zgłaszania swoich programów państwom członkowskim przez organizacje rolnicze upływa z końcem września i z końcem lutego. Następnie państwa członkowskie przedstawiają Komisji wybrane programy do oceny. Dzisiejsza decyzja oznacza, że na programy zgłoszone w państwach członkowskich w tym miesiącu dostępne będzie do 60 mln euro.

  Unia finansuje do 50 proc. kosztu takich działań (do 60 proc. w przypadku programów propagujących spożywanie warzyw i owoców przez dzieci), natomiast pozostałą część pokrywa organizacja branżowa lub międzybranżowa będąca inicjatorem danego programu i /lub państwo członkowskie. Dzisiejsza decyzja o przekazaniu dodatkowych 30 mln euro z funduszy unijnych oznacza zatem w praktyce, że na kampanie promocyjne przeznaczone zostanie o 60 mln euro więcej niż początkowo przewidywano. Priorytetem będą dla Komisji programy promocji produktów, które normalnie byłyby eksportowane do Rosji.

  Uwaga: Nowe zasady dotyczące promocji, które zostały uzgodnione na początku tego roku, wejdą w życie tak, by obowiązywały na rok budżetowy 2016.

  Ostatnia aktualizacja: 05/09/2014  |Początek strony