Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Pomoc dla wschodniej Ukrainy
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

12/08/2014 14:27:26

Komisja Europejska przeznacza dodatkowe 2,5 mln euro na pomoc dla ludności we wschodniej Ukrainie, która najbardziej ucierpiała wskutek trwających walk. Celem wsparcia humanitarnego jest pomoc w rejestrowaniu i przemieszczaniu uchodźców wewnętrznych, zapewnieniu im schronienia, jedzenia, wody, opieki zdrowotnej i psychologiczno-społecznej oraz w przygotowaniu się do nadchodzącej zimy. Ukraiński kryzys był tematem rozmów telefonicznych, jakie szef KE J.M. Barroso przeprowadził z prezydentami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

  Pomoc dla wschodniej Ukrainy

  - Ruszamy z pomocą najbardziej bezbronnym i poszkodowanym ofiarom tego konfliktu. To cywile, wśród nich wiele kobiet i dzieci, którzy zostali zmuszeni do nagłej ucieczki ze swoich domów, często pozostawiając w nich dobytek osobisty. Potrzebują naszej pomocy, aby przeżyć nadchodzące miesiące, zwłaszcza zbliżającą się zimę. Niektórzy z nich znaleźli się na linii ognia, bez możliwości ucieczki – powiedziała unijna komisarz Kristalina Georgieva, odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, pomoc humanitarną i reagowanie kryzysowe. - Wzywam wszystkie strony konfliktu, aby ułatwiły pracę organizacjom humanitarnym i zezwoliły na dostarczenie koniecznej pomocy dla ludności cywilnej, bez względu na to, kto i gdzie jej potrzebuje

  Wsparcie humanitarne ze strony Komisji Europejskiej ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności z obszarów bezpośrednio dotkniętych konfliktem, osób przesiedlonych i uchodźców z terenów konfliktu oraz osób powracających do swoich domów na terenach odzyskanych przez wojska ukraińskie. Ta kategoria obejmuje około 3,9 miliona ludzi.

  Tak jak w przypadku innych kryzysów, Komisja ściśle współpracuje z ONZ i partnerami niosącymi pomoc humanitarną. Już na początku kryzysu unijni eksperci w tej dziedzinie zostali wysłani na tereny objęte konfliktem, aby monitorować sytuację i zapewnić koordynację i terminowość unijnego wsparcia. Eksperci ci są w pełni zaangażowani w przygotowanie działań humanitarnych na Ukrainie, prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

  2,5 miliona euro funduszy uzupełniają pomoc w wysokości 250 tys. euro przekazaną Ukrainie przez Komisję Europejską poprzez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

  Kontekst

  Trwający konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie od lipca br. pochłonął kolejne ofiary cywilne i wymusił dalsze przesiedlenia ludności. Około 293 tysięcy ludzi zostało zarejestrowanych jako wewnętrzni uchodźcy lub uchodźcy (118 tys. wewnętrznych uchodźców i 175 tys. uchodźców do Rosji). Te liczby mogą być jeszcze wyższe w związku z brakiem scentralizowanego systemu rejestracji uchodźców wewnętrznych.

  Skutkiem konfliktu są także zniszczenia infrastruktury, sieci elektrycznych i systemów dostarczania wody oraz coraz bardziej topniejące zapasy.

  Dodatkowe informacje:

   

  W poniedziałek 11 sierpnia przewodniczący KE José Manuel Barroso rozmawiał telefonicznie z ukraińskim prezydentem Petro Poroszenką oraz prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem na temat sytuacji na Ukrainie.

  W obu rozmowach Barroso wyraził rosnące zaniepokojenie Unii Europejskiej wobec humanitarnego wymiaru konfliktu na wschodniej Ukrainie, przede wszystkimi ofiarami wśród ludności cywilnej. Przewodniczący wezwał do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wspierania organizacji humanitarnych w ich wysiłkach niesienia pomocy wszystkim będącym w potrzebie.  

  Podczas rozmowy z prezydentem Poroszenką Barroso zapewnił o gotowości UE do zwiększenia wsparcia zarówno dla ukraińskiego rządu jak i międzynarodowych organizacji humanitarnych w ich wysiłkach niesienia pomocy. Szef KE z zadowoleniem przyjął gotowość prezydenta Poroszenki do poszukiwania międzynarodowego wsparcia humanitarnego. Barroso oświadczył, że w tym tygodniu KE podejmie nadzwyczajną decyzję dotyczącą dodatkowego wsparcia humanitarnego, które stałoby się elementem międzynarodowego planu pomocowego w ramach ONZ.

  Barroso podkreślił także znaczenie kontynuowania procesu reform na Ukrainie w odniesieniu do oczekiwanej warunkowej implementacji Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina.

  Podczas rozmowy z prezydentem Putinem przewodniczący Barroso powiedział, że UE dołączy do międzynarodowych wysiłków pomocy osobom, które w wyniku konfliktu znalazły się w potrzebie. Barroso wyraził zaniepokojenie z powodu stacjonowania rosyjskich sił zbrojnych w pobliżu granicy z Ukrainą, jak również trwającym przenikaniem broni, wyposażenia i bojowników z terytorium Rosji, co pozostaje w sprzeczności z wysiłkami deeskalacji konfliktu. Barroso przestrzegał przed jakakolwiek jednostronnymi akcja militarnymi na Ukrainie, pod jakimkolwiek pretekstem, także humanitarnym. Przewodniczący Barroso zaapelował także do Rosji do użycia jej wpływów, aby ludność cywilna mogła bezpiecznie i swobodnie opuścić obszary konfliktu kontrolowane przez nielegalne grupy zbrojne.

  W obu rozmowach przewodniczący KE podkreślił zdecydowane stanowisko UE dotyczące zachowania suwerenności Ukrainy, je integralności terytorialnej, niepodległości oraz wsparcia dla realizacji planu pokojowego.

  Przewodniczący Barroso przypomniał, że sankcje UE nałożone na Federację Rosyjską miały związek z nielegalną aneksja Krymu i destabilizacją Ukrainy. W tym kontekście ogłoszenie rosyjskiego embarga na żywność i produkty rolnicze nie miało uzasadnienia, dając UE prawo do stosownej reakcji.

  W tym kontekście przewodniczący Barroso i prezydent Putin zgodzili się co do potrzeby utrzymania wymiany informacji na kluczowe tematy dotyczące gospodarki i energetyki, a także wzajemnych relacji.

  Przewodniczący Barroso ponownie zaoferował prezydentowi Putinowi wspólną pracę w zakresie wsparcia stabilizacji na Ukrainie, włączając w to dialog międzynarodowy na temat reform konstytucyjnych oraz decentralizacji.

  Przewodniczący Barroso w obu rozmowach podkreślił aktywną rolę Komisji w pomaganiu Ukrainie i Federacji Rosyjskiej w znalezieniu odpowiedzi na pytania jakie powstały w czasie trwających konsultacji na temat wpływu unijno-ukraińskiej umowy stowarzyszeniowej, włączając w to pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu, jak również kwestii dotyczących dostaw gazu w nadchodzących konsultacjach obejmujących energię.

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 19/08/2014  |Początek strony