Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Miliony na infrastrukturę
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

30/07/2014 11:34:45

Komisja Europejska wybrała 106 projektów w ramach programu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), które uzyskają dofinansowanie z puli 320 mln euro przeznaczonych na poprawę infrastruktury w Europie. W ramach zaproszenia do składania wniosków wyłoniono 52 projekty w programie wieloletnim 2013 i 54 projekty w programie rocznym 2013, które skorzystają z funduszy unijnych w celu ukończenia sieci TEN-T, a także opracowania nowych metod ograniczania śladu węglowego w sektorze transportu.

  Miliony na infrastrukturę

  Bardzo cieszy mnie fakt, że ponad 100 nowych projektów będzie mogło wystartować dzięki wsparciu funduszy europejskich w ramach programu TEN-T 2013. Te kluczowe projekty razem z Europejskim wsparciem przyczynią się do powstania kompletnej sieci transportowej, co pozwoli na płynną mobilność dóbr i osób po całej Unii Europejskiej - ocenia Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport

  Wieloletni Program 2013 przewiduje 230 milionów euro dofinansowania do 52 projektów, w ramach których sfinansowane zostaną najważniejsze priorytety sieci Ten-T, w szczególności pięć obszarów:

  - zarządzanie ruchem lotniczym (ATM) – 6 wybranych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 9,39 mln euro;

  - europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) – 10 wybranych projektów otrzyma dofinansowanie o wysokości 37,63 mln euro;

  - inteligentne systemy transportowe (ITS) – 6 wybranych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 52,81 mln euro;

  - autostrady morskie (MoS) – 15 wybranych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 78,10 mln euro;

  - projekty priorytetowe (PPs) – 15 wybranych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 52,07 mln euro.

  Natomiast roczny program Transeuropejskiej Sieci Transportowej 2013 dofinansuje podobną liczbę projektów (w sumie 54) obejmując różne rodzaje transportu, jednocześnie skupiając się na jego dekarbonizacji. Dwa priorytetowe obszary otrzymają dofinansowanie w wysokości 90,7 mln euro:

  - priorytet nr 1 – badania obejmujące przyspieszenie/ułatwienie realizacji projektów TEN-T – 27 wybranych projektów otrzyma fundusze w wysokości 27,03 mln euro;

  - priorytet nr 2 – środki przeznaczone na promowanie innowacji i nowych technologii w infrastrukturze transportowej, które przyczynią się do dekarbonizacji lub redukcji zewnętrznych kosztów ogółem – 27 projektów otrzyma 63,66 mln euro dofinansowania.

  Projekty będą nadzorowane przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) we współpracy z beneficjentami projektów we wszystkich krajach członkowskich i pod zwierzchnictwem Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu. Te ostatnie decyzje o wyborze projektów TEN-T torują drogę pierwszemu zaproszeniu do składania wniosków w ramach instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF), które będzie wystosowane we wrześniu 2014 roku.

  Dodatkowe informacje:

  Broszura dotycząca programu wieloletniego: http://inea.ec.europa.eu/download/publications/2014/2013_map_final_web.pdf

  Wieloletni program – lista projektów według kraju: http://inea.ec.europa.eu/download/publications/2014/annex_1_tenea_final_map.pdf

  Broszura dotycząca programu rocznego: http://inea.ec.europa.eu/download/publications/2014/2013_ap_final_web.pdf

  Roczny program – lista projektów według kraju: http://inea.ec.europa.eu/download/publications/2014/annex_1_tenea_final_ap.pdf

  Kontakt do Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA):

  http://inea.ec.europa.eu/ lub pod adresem e-mailowym: INEA@ec.europa.eu

  Twitter: @SiimKallasEU

   

  Ostatnia aktualizacja: 04/08/2014  |Początek strony