Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Wybory przyniosły zmianę
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

25/07/2014 16:16:32

Po raz pierwszy od początku kryzysu finansowego więcej Europejczyków sądzi, że sytuacja gospodarcza poprawi się w ciągu najbliższych 12 miesięcy – wynika z wiosennego badania Eurobarometru. To pierwszy sondaż przeprowadzony po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Europa wychodzi na prostą. Wspólne wysiłki podejmowane na rzecz ożywienia koniunktury zaczynają przynosić wyniki – mówi wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič.

  Wybory przyniosły zmianę

  Opublikowano najnowsze wyniki standardowego badania Eurobarometru, pierwszego ogólnounijnego badania opinii publicznej przeprowadzonego po eurowyborach, które zorganizowano pod hasłem Tym razem jest inaczej. W kilku obszarach zaobserwowano zmiany na lepsze.

  1. Najwyższa od dziesięciu lat liczba obywateli, którzy czują, że ich głos się liczy

  Po wyborach do Parlamentu Europejskiego liczba obywateli, którzy czują, że ich głos się liczy, wzrosła do 42 proc. w porównaniu z 29 proc. w listopadzie 2013 r. Jest to najwyższy uzyskany wynik, odkąd pytanie to zadano po raz pierwszy dziesięć lat temu w ramach standardowych badań Eurobarometru (zob. załączniki 1 i 2). Ponadto 65 proc. Europejczyków czuje się obywatelami UE, co stanowi wzrost z poziomu 59 proc. odnotowanego w poprzednim, jesiennym badaniu Eurobarometru.

  Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za stosunki między instytucjami oraz administrację: To był trudny czas, ale Europa wychodzi na prostą. Wspólne wysiłki podejmowane na szczeblu europejskim na rzecz ożywienia koniunktury w Europie zaczynają przynosić wyniki. Poprawie ulegają nie tylko wskaźniki ekonomiczne, lecz również odczucia naszych obywateli dotyczące sytuacji gospodarczej. Poza tym, oczywiście, liczne debaty organizowane przy okazji wyborów europejskich - między innymi dialogi obywatelskie oraz proces wystawiania w wyborach do Parlamentu Europejskiego wiodących kandydatów - zbliżyły Europę do jej obywateli.

  2. Rosnący optymizm co do sytuacji gospodarczej i przyszłości UE

  Po raz pierwszy od początku kryzysu finansowego siedem lat temu więcej Europejczyków sądzi, że sytuacja gospodarcza poprawi się w ciągu najbliższych 12 miesięcy (zob. załącznik 3), a prawie trzy czwarte osób nie przewiduje negatywnego obrotu sytuacji. Poza tym po raz pierwszy od wielu lat liczba Europejczyków, którzy sądzą, że wpływ kryzysu na rynek pracy osiągnął już apogeum, jest większa niż liczba osób twierdzących, że najgorsze jest wciąż przed nami (zob. załącznik 4).

  Wsparcie dla eurorośnie. Podczas przygotowań Litwy do przyjęcia wspólnej waluty zaobserwowano 10-procentowy wzrost (od zeszłej jesieni) liczby Litwinów, którzy popierają euro (zob. załącznik 5). Podobne tendencje występują w całej Europie: + 10 pkt proc. na ‎Łotwie i Cyprze, + 5 pkt proc. w Portugalii i Grecji.

  Ponadto zaobserwowano bardziej pozytywne nastroje co do przyszłości UE. Od listopada zeszłego roku o 5 procent wzrosła liczba osób, które twierdzą, że są optymistami, podczas gdy liczba osób deklarujących się jako pesymiści spadła o 5 procent (zob. załącznik 6). Ponad połowa obywateli patrzy obecnie optymistycznie w przyszłość, a jedynie dwie na pięć osób są odmiennego zdania.

  Kontekst

  Standardowe badanie Eurobarometru z wiosny 2014 r. przeprowadzono w formie bezpośrednich rozmów w okresie od 31 maja do 14 czerwca 2014 r. W badaniu wzięło udział 32 689 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących.

  Dodatkowe informacje

  Opublikowane sprawozdanie na temat pierwszych wyników ukazuje, jak obywatele UE odbierają obecną sytuację gospodarczą, przedstawia ich największe obawy oraz poziom zaufania do instytucji politycznych. 

   

  Ostatnia aktualizacja: 29/07/2014  |Początek strony