Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Energia dla Europy
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

24/07/2014 16:57:24

Niższe opłaty za energię, poprawa bezpieczeństwa energetycznego dzięki zmniejszeniu zależności od importu gazu ziemnego - to niektóre z oczekiwanych efektów przyjętego nowego 30-procentowego celu redukcyjnego w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. - Nasz projekt ma skierować UE w stronę większego bezpieczeństwa dostaw energii – mówi wiceprzewodniczący KE Günther Oettinger.

  Energia dla Europy

  Swoją propozycję KE opiera na dotychczasowych osiągnięciach: nowe budynki zużywają dwa razy mniej energii niż to miało miejsce w latach osiemdziesiątych XX w., a energochłonność przemysłu zredukowano o 19 proc. w stosunku do poziomu z 2001 r.

  Proponowany cel wykracza poza cel 25-procentowej oszczędności energii, która byłaby wymagana w celu osiągnięcia 40 proc. redukcji emisji CO2 do roku 2030. Jednocześnie przedstawione ramy polityczne dotyczące klimatu i energii mają służyć osiągnięciu równowagi między korzyściami a kosztami.

  Jak to ujmuje odpowiedzialny za energię wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günther Oettinger: - Nasz projekt ma być podstawą do skierowania UE w stronę większego bezpieczeństwa dostaw energii, ku innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości - przy możliwie niskich kosztach.To ambitny, a jednocześnie realistyczny cel.Strategia efektywności energetycznej uzupełnia przedstawione w styczniu 2014 r. ramy unijnej polityki w dziedzinie energii i klimatu do roku 2030.Pragniemy dać odpowiedni sygnał dla rynku, pobudzając dalsze inwestycje w energooszczędne technologie korzystne dla przedsiębiorstw, konsumentów i środowiska.

  Komunikat „Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do roku 2030” zawiera również przegląd postępów w realizacji unijnego celu 20-procentowej poprawy efektywności energetycznej do roku 2020. Obecne prognozy poprawy oszczędności energii w UE do roku 2020 zakładają osiągnięcie pułapu 18-19 proc. - uzgodniony cel 20-proc. ma jednak wciąż szanse na realizację, jeśli powiedzie się wdrożenie obowiązującego prawa we wszystkich krajach Unii. Komisja nie zamierza podejmować nowych środków, wzywa jednak państwa członkowskie do zdwojenia wysiłków na rzecz zagwarantowania solidarnej realizacji wspólnego celu do roku 2020.

   

  Korzyści z wdrożenia obecnych założeń polityki efektywności energetycznej

  Do niepodważalnych korzyści dla przedsiębiorców i konsumentów należą na przykład:

  • Energochłonność przemysłu w skali UE zmalała o blisko 19 proc. w latach 2001-2011.
  • Coraz bardziej wydajne urządzenia w rodzaju lodówek i pralek mają przynieść konsumentom łączne oszczędności rzędu 100 mld euro (około 465 euro na gospodarstwo domowe) rocznie.
  • Nowe, energooszczędne budynki zużywają o połowę mniej energii, niż budowane jeszcze w latach 80.

   

  Korzyści długofalowe

  W komunikacie przeanalizowano także pozytywny wpływ efektywności energetycznej na życie Europejczyków w ciągu najbliższych szesnastu lat:

  • Każdy dodatkowy 1 procent oszczędności energii pozwoli na zmniejszenie importu gazu do UE o 2,6 proc., zmniejszając naszą zależność od zewnętrznych dostawców.
  • Poprawa efektywności energetycznej budynków zaowocuje „dodatkowymi korzyściami” dla mieszkających i pracujących w nich osób, niezależnie od mniejszych opłat za energię. Na przykład: lepsze okna mogą poprawiać jakość powietrza, zarazem lepiej chroniąc przed hałasem z zewnątrz.
  • Strategia polityczna w zakresie efektywności energetycznej stworzy wiele nowych możliwości dla europejskich przedsiębiorstw, takich jak firmy budowlane i producenci sprzętu, dzięki czemu powstanie wiele nowych lokalnych miejsc pracy.

   

  Kolejne działania

  Jak zapowiada komunikat, Komisja Europejska przeprowadzi przegląd postępów w zakresie efektywności energetycznej w roku 2017. Zamierza zbadać przy tym ewentualność wykorzystania dodatkowych wskaźników służących do wyrażania i monitorowania postępów w realizacji celu w zakresie efektywności energetycznej.

  przykład wskaźniki takie jak energochłonność, które lepiej uwzględniają towarzyszące zmiany i prognozy w zakresie wzrostu PKB i liczby ludności.

   

  Kontekst

  Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE) wprowadza wiążące środki pozwalające na zapewnienie faktycznej poprawy efektywności energetycznej o 20 proc. do 2020 r. Cel ten wpisuje się w kontekst szerszych celów unijnej polityki w zakresie energii i klimatu do 2020 r., w tym 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych i docelowego 20-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym UE.

  Jak dotąd tylko Cypr, Dania, Malta, Szwecja i Włochy zgłosiły pełną transpozycję dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej do przepisów krajowych. Termin transpozycji upłynął 5 czerwca.

  Dodatkowe informacje:

   

  Ostatnia aktualizacja: 24/07/2014  |Początek strony