Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Telekomunikacyjne puzzle
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

22/07/2014 16:31:03

Zbyt wolne tempo rozwoju łączności komórkowej czwartej generacji (4G), rosnący przesył danych, wzrost liczby użytkowników telefonii internetowej, brak ujednoliconych procedur wydawania zezwoleń na wdrożenie sieci telekomunikacyjnych. Komisja Europejska właśnie opublikowała sprawozdanie dotyczące rynku telekomunikacyjnego i kwestii regulacyjnych w tej dziedzinie w UE. Sprawozdanie dotyczy lat 2012–2013.

  Telekomunikacyjne puzzle

  Główne wnioski ze sprawozdania:

  • W 2013 r. przychody w tym sektorze ponownie spadły, zaczyna się jednak zwiększać poziom inwestycji.
  • W coraz mniejszym stopniu korzystamy z tradycyjnych usług telefonicznych, wzrasta natomiast popularność usług telefonii internetowej (VoIP).
  • W szybkim tempie zwiększa się natężenie przesyłu danych.
  • Ceny rozmów telefonicznych i transmisji danych w telefonii komórkowej w Unii są wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, ale w USA w większym stopniu korzysta się z telefonów komórkowych, co daje wyższy „średni przychód na użytkownika” w tym kraju.
  • Jedynie Dania, Niemcy, Łotwa i Malta osiągnęły wyznaczony na 2012 r. cel dotyczący zezwoleń na użytkowanie określonych zakresów częstotliwości. 21 państw członkowskich ostatecznie osiągnęło ten cel w 2013 r., ale opóźnienie w przydzielaniu pasma 800 MHz doprowadziło do znacznego spowolnienia wdrażania w Unii łączności komórkowej czwartej generacji (4G).
  • Na uzyskanie zezwolenia na wdrożenie sieci działającej w nowych zakresach częstotliwości potrzeba od kilku dni do kilku lat – w zależności od tego, w którym kraju Unii tworzona jest dana sieć. Większość organów w dalszym ciągu nie dopuszcza możliwości elektronicznego składania wniosków.

  @NeelieKroesEU, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, stwierdziła: - Wyraźnie widać, że czeka nas jeszcze długa droga do prawdziwie jednolitego rynku. Aby go urzeczywistnić, musimy ograniczyć biurokrację, potrzebujemy też większej spójności w działalności regulacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Szybkie wdrożenie dyrektywy w sprawie zmniejszenia kosztów łączności szerokopasmowej przyczyni się do realizacji jednolitego rynku, lecz pozostanie jeszcze wiele do zrobienia.

  Infrastruktura

  W sprawozdaniu stwierdzono również, że w niektórych państwach członkowskich, w tym w Belgii, Bułgarii, Republice Czeskiej, Francji, Luksemburgu, na Malcie i w Polsce, dostęp do pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej jest rozproszony, skomplikowany i utrudniony.

  Kwestie konsumenckie 

  Wysokość opłat hurtowych za przenoszenie numerów, tj. koszt ponoszony przez konkurenta z tytułu przeniesienia do jego sieci numeru abonenta, różni się znacząco w poszczególnych państwach członkowskich.

  Łączność szerokopasmowa

  Większość państw w Europie opracowała plany rozwoju łączności szerokopasmowej (z wyjątkiem Grecji, Rumunii i Cypru, w których prace nad takimi planami jeszcze trwają, ale są już na ukończeniu). Źródła finansowania krajowych projektów realizacji sieci szerokopasmowych są bardzo zróżnicowane (np. finansowanie z krajowych środków publicznych w postaci pomocy państwa lub ze środków unijnych funduszy strukturalnych).

  Kontekst

  W sprawozdaniu poruszono szereg różnych kwestii regulacyjnych, takich jak regulacja rynku, plany rozwoju łączności szerokopasmowej i źródła finansowania takiego rozwoju, krajowe organy regulacyjne, udzielanie zezwoleń, zarządzanie zakresami częstotliwości, prawa w zakresie prowadzenia instalacji i dostępu do infrastruktury pasywnej, dostęp i wzajemne połączenie, kwestie konsumenckie, usługa powszechna i neutralność sieci. Powyższe kwestie zostały opisane z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku, zagadnień dotyczących konkurencyjności i celów agendy cyfrowej. Sprawozdanie dotyczy okresu od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r.

  Przydatne linki

   

  Ostatnia aktualizacja: 23/07/2014  |Początek strony