Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Partnerstwo dla innowacji
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

09/07/2014 17:55:55

Nowe metody leczenia cukrzycy i chorób oczu, uruchomienie produkcji pojazdów napędzanych wodorem – to tylko niektóre projekty, które powstaną dzięki partnerstwu badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi w ramach programu „Horyzont 2020”. Pierwsza runda finansowania zostanie przeznaczona na projekty, które podniosą poziom życia ludzi i zwiększą konkurencyjność europejskiego przemysłu.

  Partnerstwo dla innowacji

  José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział:– Jedynie dzięki wspólnemu wysiłkowi wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich, przemysłu, MŚP, instytutów badawczych i innych organizacji możemy sprostać ogromnym wyzwaniom, które przed nami stoją. To właśnie partnerstwa publiczno-prywatne służą połączeniu wysiłków, aby uczynić lepszym życie Europejczyków, stworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć naszą konkurencyjność. Jesteśmy zdecydowani priorytetowo traktować wpływ unijnego budżetu na ożywienie gospodarcze, a takie zadanie spełniają właśnie partnerstwa, dzięki pierwszemu zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie przemysłu w wysokości 1,1 mld euro, w ramach pakietu reprezentującego łącznie 22 mld euro na rzecz rozwoju gospodarczego i nowych miejsc pracy w ciągu siedmiu lat. Będą one przynosić rezultaty, których nie mogłyby osiągnąć samodzielnie żadne przedsiębiorstwa, państwa, a nawet Unia Europejska.

  Ogłoszenie pierwszego zaproszenia następuje niemal dokładnie rok po tym, jak Komisja Europejska przedstawiła pakiet dotyczący inwestycji w innowacje – szereg wniosków dotyczących ustanowienia siedmiu publiczno-prywatnych i czterech publiczno-publicznych partnerstw (zob. IP/13/668). Będą one działały w kilku kluczowych dziedzinach, takich jak medycyna, transport, elektronika i biogospodarka, i są warte ogółem ponad 22 mld euro. Wnioski zostały przyjęte przez Parlament Europejski (zob. STATEMENT/14/128) oraz Radę UE (STATEMENT/14/149).

  W imieniu siedmiu partnerstw publiczno-prywatnych, ich dyrektorzy generalni, operacyjni i techniczni powiedzieli: – Dzięki wspólnym przedsięwzięciom przekonaliśmy się, że partnerstwa publiczno-prywatne to dobrze funkcjonujący model. Znajdują się one wśród światowych liderów w wykorzystywaniu publicznych i prywatnych inwestycji w badania naukowe i innowacje. Już osiągnęły wyniki, które pomagają poprawić jakość życia i przyczyniają się do konkurencyjności Europy. Jesteśmy dumni z bycia częścią tych nowych partnerstw w ramach programu „Horyzont 2020” i cieszymy się, że uruchomiono je zaledwie rok po złożeniu przez Komisję wniosków w tej sprawie. Nadszedł czas, aby zabrać się do pracy i osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i lepszej jakości życia.

  Na dzisiejszej imprezie inauguracyjnej w Brukseli partnerstwa prywatne reprezentowali: Roch Doliveux, dyrektor generalny UCB, Henri Winand, dyrektor generalny Intelligent Energy, Jean-Paul Herteman, prezes i dyrektor generalny Safran Group, Peder Holk Nielsen, dyrektor generalny Novozymes, Jean-Marc Chery, dyrektor operacyjny STMicroelectronics, Jochen Eickholt, dyrektor generalny Divison Rail Systems, Siemens AG, Infrastructure & Cities Sector, oraz Massimo Garbini, dyrektor generalny ENAV.

  Kontekst

  Siedem partnerstw publiczno-prywatnych, które rozpoczną dziś swoją działalność, reprezentuje inwestycje w badania naukowe i innowacje w ciągu najbliższych siedmiu lat o łącznej wartości 19,5 mld euro, z czego wkład UE w wysokości 7,3 mld euro pozwoli uruchomić inwestycje na poziomie 12,2 mld EUR pochodzące z sektora prywatnego oraz od państw członkowskich. Wraz z czterema partnerstwami publiczno-publicznymi z państwami członkowskimi tworzą one pakiet dotyczący inwestycji w innowacje, reprezentujący inwestycje w przyszłość Europy o wartości ponad 22 mld euro.

  Partnerstwa te działają w wielu kluczowych obszarach:

  • Leki innowacyjne 2 (IMI2): opracowywanie nowej generacji szczepionek, leków i terapii, takich jak nowe antybiotyki (website | factsheet );
  • Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe (FCH2): przyspieszenie wprowadzenia na rynek czystych i wydajnych technologii w zakresie energii i transportu (website | factsheet );
  • Czyste niebo (CS2): konstrukcja czystszych, cichszych samolotów wytwarzających znacznie mniej CO2 (website | factsheet );
  • Przemysł surowców odnawialnych (BBI): wykorzystywanie odnawialnych zasobów naturalnych i innowacyjnych technologii do produkcji ekologicznych produktów codziennego użytku (website | factsheet );
  • Elementy i systemy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (ECSEL): pobudzanie europejskich zdolności produkcyjnych w zakresie elektroniki (website | factsheet );
  • Shift2Rail: opracowanie lepszych pociągów i budowa lepszej infrastruktury kolejowej, co znacznie zmniejszy koszty, poprawi przepustowość, niezawodność i punktualność (website | factsheet );
  • SESAR 2020: opracowanie nowej generacji systemu European Air Traffic, który usprawni transport lotniczy (website | factsheet ).

  Konkurencyjne zaproszenia ogłaszane przez wspomniane partnerstwa są otwarte dla przedsiębiorstw, MŚP, uniwersytetów, organizacji badawczych i innych. Najlepsze projekty będą wybierane do finansowania w drodze wzajemnej oceny.

  Ostatnia aktualizacja: 09/07/2014  |Początek strony