Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Stowarzyszeni z UE
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

27/06/2014 00:00:00

Podczas odbywającego się dziś w Brukseli szczytu Rady Europejskiej, Ukraina, Mołdawia i Gruzja podpisały umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską, obejmujące m.in. utworzenie strefy wolnego handlu. To symboliczna chwila dla trzech krajów uczestniczących w projekcie Partnerstwa Wschodniego – umowy pogłębią polityczne i gospodarcze relacje z Unią Europejską, korzystnie wpłyną też na gospodarki trzech państw.

  Stowarzyszeni z UE

  Z Ukrainą podpisana została druga część umowy, dotycząca wszechstronnej i pogłębionej strefy wolnego handlu, bowiem polityczna część została podpisana 21 marca br. Gruzja i Mołdawia podpisały swoje umowy w całości. Na dokumentach podpisy złożyli przywódcy trzech krajów stowarzyszonych: prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, premier Gruzji Irakli Garibaszwili i premier Mołdawii Iurie Leanca, zaś ze strony Unii Europejskiej: przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przywódcy 28 krajów UE.

  "To wspaniały dzień dla Europy." - powiedział Herman Van Rompuy - "To nie są umowy, jak każda inna. To kroki milowe w historii naszych relacji i historii całej Europy."

  Przewodniczący KE José Manuel Barroso podkreślał, że podpisane dzisiaj przez Ukrainę, Mołdawię i Gruzję "umowy stowarzyszeniowe są logiczną i naturalną konsekwencją przemian, które nastąpiły 20 lat temu, gdy kraje te stały się niepodległymi suwerennymi państwami. Są także punktem zwrotnym w naszej polityce Partnerstwa Wschodniego zakładającej polityczne stowarzyszenie i gospodarczą integrację z naszymi partnerami, którzy wyrazili taką wolę i są na to gotowi."

  "Cóż za wspaniały dzień! Być może najważniejszy dzień dla mojego kraju od czasu uzyskania niepodległości." - powiedział prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w trakcie uroczystości. – „W ostatnich miesiącach Ukraina zapłaciła najwyższą możliwą cenę za swoje europejskie marzenia. To musi by nagrodzone tym, by wreszcie rozważyć zajęcie stanowiska w sprawie członkostwa Ukrainy w UE, stanowiska zgodnie z którym, gdy Ukraina będzie gotowa, wejdzie do UE. To stanowisko, które nic nie kosztuję Unię, dla mojego kraju ma wielkie znaczenie."

   

  Premier Gruzji Irakli Garibaszwili uznał, że "Umowa stowarzyszeniowa toplan europejskiej integracji Gruzji. Gruzini, ze swoją unikalną tradycją i kulturą, muszą dołączyć do Unii, być częścią unii narodów demokratycznych."

  Także premier Mołdawii Iurie Leanca oświadczył: "Chcemy należeć do rodziny europejskiej. Wiemy jak trudna będzie ta droga, ale nie miejcie wątpliwości co do naszej determinacji."

  Utworzenie strefy wolnego handlu powinno mieć istotny i pozytywny wpływ na gospodarki trzech krajów, biorąc pod uwagę, że otworzy im dostęp do unijnego jednolitego rynku, największego na świecie. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa z krajów partnerskich, których produkty i praktyki spełniają unijne standardy, będą mogły handlować w dowolnym państwie UE bez przeszkód w postaci ceł czy innych ograniczeń. Jednocześnie unijne towary, usługi czy inwestycje będą mogły być szybciej i taniej dostępne dla obywateli i przedsiębiorców w tych krajach.

  Unia Europejska będzie współpracować z rządami wszystkich trzech krajów i przedsiębiorcami tak, by zrealizować niezbędne reformy i poprawić standard poszczególnych gałęzi przemysłu – od modernizacji rolnictwa po lepsze regulacje usług finansowych, które będą chronić inwestorów i system finansowy kraju. Umowa stowarzyszeniowa rozszerzy także ochronę konsumenta, zwiększając jego prawa i bezpieczeństwo produktów.

  Po podpisaniu umowy państwa członkowskie UE oraz kraje Partnerstwa Wschodniego rozpoczną procedury ratyfikacyjne, których przeprowadzenie zajmie trochę czasu. Dlatego też w umowach z wszystkimi trzema krajami przewidziano tymczasowe stosowanie części zapisów, dotyczących ważnych dla UE wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka i normy prawne, zasady wolnej gospodarki rynkowej, zrównoważonego rozwoju i skutecznego multilateralizmu.

  W odniesieniu do Gruzji i Mołdawii mają zostać wdrożone ważne postanowienia dotyczące zapobiegania konfliktom, zarządzania kryzysowego i stabilności regionalnej. W odniesieniu do Ukrainy Akt Końcowy porozumienia zawiera zapis o stosowaniu regionalnym (zgodnie z polityką nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu).

  Część Umowy Stowarzyszeniowej dotycząca pogłębionej i wszechstronnej strefy wolnego handlu będzie praktycznie wdrożona bez ograniczeń. Tak samo jest w przypadku bardzo ważnego obszaru pomocy finansowej oraz przepisów dot. zwalczania nadużyć i kontroli.

   

  José Manuel Durão Barroso

  Przewodniczący Komisji Europejskiej

  Wystąpienie Przewodniczącego Barroso z okazji podpisania umów stowarzyszeniowych z Gruzją, Republiką Mołdowy oraz Ukrainą

  Uroczystość podpisania

  Bruksela, 27 czerwca 2014 r.

   

  W dniu dzisiejszym podpisujemy umowy stowarzyszeniowe pomiędzy Unią Europejską a trzema ważnymi krajami europejskimi: Gruzją, Republiką Mołdowy oraz Ukrainą. Jest to prawdziwie historyczny moment: dla tych trzech państw, dla Unii Europejskiej, dla całego kontynentu.

  Dla naszych trzech partnerów oznacza on uznanie ogromnego postępu, jaki poczynili w ostatnich latach oraz ich silne polityczne zaangażowanie w proces zbliżenia do Unii Europejskiej; wspólną perspektywę dobrze prosperującego modelu gospodarczego; wreszcie ich dążenie do życia w duchu europejskim i zgodnie z europejskimi wartościami.

  Dla Unii Europejskiej umowy te stanowią uroczyste zobowiązanie, aby wspierać Gruzję, Republikę Mołdowy oraz Ukrainę w każdym momencie w procesie transformacji – na ich drodze ku stabilnym i zamożnym demokracjom.

  Umowy stowarzyszeniowe są logiczną i naturalną konsekwencją przemian, które nastąpiły 20 lat temu, gdy kraje te stały się niepodległymi suwerennymi państwami.

  Umowy te są także punktem zwrotnym w naszej polityce Partnerstwa Wschodniego zakładającej polityczne stowarzyszenie i gospodarczą integrację z naszymi partnerami, którzy wyrazili taką wolę i są na to gotowi.

  Umowy, które w dniu dzisiejszym podpisujemy są najbardziej ambitnymi umowami tego typu, jakie Unia Europejska do tej pory zawarła. Umożliwią one naszym partnerom przyspieszenie reform, umocnienie praworządności i dobre zarządzanie, a także nadadzą impet wzrostowi gospodarczemu w tym regionie poprzez dostęp do największego światowego rynku wewnętrznego oraz możliwości współpracy w  bardzo różnych sektorach.

  Jednak nie ulegajmy iluzjom. Najtrudniejsze zadania dopiero przed nami. Głównym celem umów stowarzyszeniowych jest pomoc naszym partnerom w realizacji ich własnych reform i własnych ambicji.

  By sukces był możliwy konieczna jest silna wola polityczna, konieczna jest skuteczna koordynacja działań poszczególnych rządów, które będą musiały przekonać swoje parlamenty, opozycję i społeczeństwo w procesie budowy narodowego konsensusu co do środków niezbędnych do zapewnienia rzeczywistej  i zrównoważonej transformacji.

  Kluczowymi kwestiami koniecznymi dla powodzenia i nieodwracalności reform są reforma wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej, poprawa efektywności ich działania i przejrzystości, wreszcie walka z korupcją.

  Warto także podkreślić, że nie pragniemy nawiązać stosunków na wyłączność z naszymi trzema partnerami – Gruzją, Republiką Mołdowy i Ukrainą. Wierzymy w otwarte społeczeństwo, otwartą gospodarkę, otwarty regionalizm.

  Umowy mają pozytywne znaczenie. Ich celem jest nadanie naszym istniejącym już stosunkom międzynarodowym większej dynamiki -  bynajmniej nie mają one być konkurencją dla relacji naszych partnerów z którymkolwiek z ich sąsiadów, czy też ingerować w te relacje. Umowy te służą czemuś – nie są wymierzone przeciwko komukolwiek.

  Jesteśmy świadomi aspiracji naszych partnerów, aby pójść jeszcze dalej i doceniamy ich europejski wybór. Jak już powiedziano umowy te nie są ostatnim etapem naszej współpracy z tymi trzema państwami.

  Wręcz przeciwnie. Podpisanie umów stowarzyszeniowych z pogłębioną i kompleksową strefą wolnego handlu nie powinno być postrzegane jako finisz, lecz jako początek wspólnej podróży Unii Europejskiej i Gruzji, Republiki Mołdowy i Ukrainy.

   

  UE wspiera Ukrainę

  Umowa, która została podpisana 27 czerwca br., stanowi kolejny etap wsparcia rządu w Kijowie. Komisja Europejska jest zdeterminowana do wspierania Ukrainy w długim terminie. Już 5 marca KE zaproponowała pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości co najmniej 11 miliardów euro w okresie kilku następnych lat. Niektóre ze środków zawartych w tym pakiecie, takie jak np. program pomocy makrofinansowej lub jednostronne zniesienie opłat celnych na ukraiński eksport, zostały już uruchomione.

  Podpisanie politycznej części Umowy Stowarzyszeniowej między UE i Ukrainą nastąpiło 21 marca br. Pokazało znaczenie, jakie obie strony przykładają do wzajemnych stosunków i uznało aspiracje obywateli Ukrainy pragnących żyć w kraju rządzonym przez wartości, demokrację i normy prawa.

  9 kwietnia Komisja zdecydowała o utworzeniu Grupy Wsparcia, której celem jest zapewnienie, aby ukraińskie władze otrzymały wszelka niezbędną pomoc do przeprowadzenia politycznych i gospodarczych reform, koniecznych do ustabilizowania kraju. To bardzo ważna decyzja, która pokazuje determinację Komisji Europejskiej – oraz innych zainteresowanych stron – do wspierania ukraińskiego rządu w dążeniu do osiągnięcia pełnego potencjału tak szybko jak to możliwe i do pomocy Ukrainie w jej wysiłkach na rzecz budowania trwałej i zrównoważonej gospodarki.

  Pakiet wsparcia dla Ukrainy – główne elementy

  5 marca Komisja Europejska ogłosiła pakiet wsparcia dla Ukrainy, w którym określono szereg konkretnych działań na rzecz pomocy ekonomicznej i finansowej dla tego kraju. Pakiet ten został zatwierdzony przez szefów państw i rządów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej 6 marca. Jego główne elementy to:

  • 3 mld euro z budżetu UE w ciągu najbliższych lat; 1,6 mld euro w formie pożyczek stanowiących pomoc makrofinansową (MFA) oraz pomocowy pakiet dotacji w wysokości 1,4 mld euro;
  • do 8 mld euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju;
  • 3,5 mld euro potencjalnie pozyskanych w ramach sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego;
  • stworzenie platformy koordynującej działania darczyńców;
  • tymczasowe stosowanie pogłębionej umowy o wolnym handlu od chwili podpisania układu o stowarzyszeniu oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, ewentualne przyśpieszenie zastosowania środków handlowych;
  • stworzenie grupy roboczej / forum inwestycyjnego wysokiego szczebla;
  • modernizacja ukraińskiego systemu tranzytu gazu oraz dążenie do odwrócenia kierunku przepływu gazu, zwłaszcza w przypadku tras biegnących przez Słowację;
  • przyspieszenie realizacji planu działania w/s liberalizacji wizowej we wcześniej ustalonych ramach; oferta dotycząca partnerstwa na rzecz mobilności;
  • pomoc techniczna w szeregu dziedzin, poczynając od reform konstytucyjnych, przez reformy wymiaru sprawiedliwości, po przygotowania do wyborów.

   Program na rzecz wzmocnienia instytucji państwowych

  13 czerwca Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie 250 mln euro celem wsparcia instytucji i reform w kraju. Ta płatność jest pierwszą częścią programu na rzecz wzmocnienia instytucji państwowych ("State Building Contract") podpisanego 13 maja br. po wspólnym posiedzeniu Komisji Europejskiej i rządu ukraińskiego w Brukseli.

  Celem programu “State Building Contract” jest pomoc Ukrainie w procesie transformacji i w przeprowadzeniu niezbędnych reform. Obejmuje on konkretne działania na rzecz promocji przejrzystości, lepszego zarządzania, wsparcia walki z korupcją oraz pomocy rządowi w reagowaniu na potrzeby obywateli.

  Całkowity budżet programu "State Building Contract" wynosi 355 milionów euro, do wypłaty w dwóch transzach. Wypłata drugiej kwoty 105 mln euro nastąpi w kolejnych miesiącach i będzie zależeć od postępów w przeprowadzaniu reform w obszarach: walki z korupcją, zarządzania finansami publicznymi, służby cywilnej, reformy konstytucyjnej, prawa wyborczego i wymiaru sprawiedliwości.

  Pomoc makrofinansowa

  17 czerwca Komisja Europejska wypłaciła pierwszą transzę pożyczki z nowego unijnego programu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy (MFAII), w wysokości 500 milionów euro. Wcześniej, 20 maja Ukraina otrzymała 100 milionów euro z poprzedniego programu pomocy makrofinansowej (MFAI). Celem obu programów jest gospodarcze i finansowe wsparcie Ukrainy w tym krytycznym momencie jej rozwoju.

  Całkowita wartość unijnego programu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy wynosi 1,61 miliarda euro, do wypłaty pozostało więc 1,01 miliarda euro. Program ten uzupełnia środki udostępnione przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i innych darczyńców w świetle programu stabilizacji i reform uruchomionego niedawno przez ukraińskie władze.

  Pomoc makrofinansowa jest nadzwyczajnym unijnym finansowym instrumentem reagowania na sytuacje kryzysowe, dostępnym dla państw objętych europejska polityką sąsiedztwa, które doświadczają dotkliwych problemów bilansu płatniczego. Stanowi on uzupełnienie pomocy zapewnianej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

   

  Dodatkowe informacje:

  GRUZJA

  MOŁDAWIA

  UKRAINA

  TREŚĆ UMÓW STOWARZYSZENIOWYCH

   

  Ostatnia aktualizacja: 30/06/2014  |Początek strony