Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
200 mln Europejczyków z EKUZ
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

24/06/2014 14:02:42

Prawie 200 mln Europejczyków ma już europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Tak wynika z najnowszych dostępnych danych. To ponad połowa ubezpieczonych w UE. Ta liczba stale rośnie: w zeszłym roku kartą posługiwało się o 8 mln obywateli więcej niż rok wcześniej.

  200 mln Europejczyków z EKUZ

  – Wielu ludzi planuje teraz swoje letnie wyjazdy, z zadowoleniem odbieramy więc fakt, że coraz więcej osób ma europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego.Pozwoli im ona uzyskać dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych w czasie podróży w Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii i Islandii.Wzrost liczby osób otrzymujących kartę pokazuje, że system EKUZ cieszy się uznaniem i zaufaniem do ochrony, jaką zapewnia – komentował László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

  Bezpłatna karta EKUZ jest dokumentem poświadczającym, że jej posiadacz ma prawo do otrzymania niezbędnej pomocy medycznej podczas tymczasowego pobytu za granicą w ramach systemu opieki zdrowotnej kraju goszczącego na takich samych prawach i po takich samych kosztach, jak obywatele tego kraju. Karty EKUZ nie można używać do pokrycia kosztów planowanego leczenia w innym kraju.

  Szpitale świadczące usługi w ramach publicznej służby zdrowia są zobowiązane do uznania karty EKUZ. W znakomitej większości przypadków osoby okazujące kartę EKUZ otrzymują niezbędną pomoc lekarską i nie mają problemów ze zwrotem jej kosztów. Zdarzały się jednak sytuacje, w których odmówiono udzielenia pomocy – głównie z powodu braku świadomości podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej. Dlatego też zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie muszą kontynuować wysiłki na rzecz upowszechniania wiedzy o sposobie działania karty – zarówno wśród pracowników służby zdrowia, jak i obywateli.

  Jeżeli okaże się, że karta EKUZ nie jest honorowana, pacjenci powinni skontaktować się z odpowiednią instytucją odpowiedzialną za opiekę zdrowotną w kraju, w którym zwrócili się o pomoc. Numery alarmowe, pod które należy dzwonić w nagłych przypadkach, można z łatwością znaleźć dzięki aplikacji EKUZ działającej na smartfonach i tabletach (zob. poniżej). Jeżeli w dalszym ciągu pomoc nie zostanie udzielona, pacjenci powinni zwrócić się o pomoc do organów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w ich własnym kraju, a jeśli nadal będą pojawiały się problemy, powinni skontaktować się z Komisją Europejską, która może zbadać skargę i skontaktować się z tej sprawie z władzami danego państwa. Komisja prowadzi dochodzenia w sprawach tego typu i w stosownych przypadkach wszczyna postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec należących do Unii krajów, które nie stosują prawa UE w odniesieniu do możliwości korzystania z karty EKUZ.

  Obywatele powinni wiedzieć, że kartę mogą otrzymać w swoim państwie bezpłatnie od krajowych organów odpowiedzialnych za ubezpieczenia zdrowotne. Nie muszą płacić pośrednikom oferującym pomoc w procesie składania wniosków, którzy pojawili się w niektórych krajach. Obywatele powinni zgłaszać takie przypadki do krajowych organów odpowiedzialnych za ubezpieczenia zdrowotne.

  Aby przed wakacjami upowszechnić wiedzę na temat EKUZ, Komisja ogłosiła konkurs na scenariusz krótkiego filmu promującego kartę. Zwycięski scenariusz będzie podstawą wideoklipu, który zostanie wykorzystany do promocji EKUZ. Zgłoszenia można przesyłać od dzisiaj do 17 sierpnia br.

  Pobierz aplikację!

  Aplikacja EKUZ zawiera ogólne informacje na temat karty oraz numery alarmowe, wykaz gwarantowanych świadczeń i ich ceny, a także wskazówki, jak starać się o zwrot kosztów leczenia i gdzie zgłosić fakt zagubienia karty. W aplikacji umieszczono informacje dotyczące 28 krajów UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Aplikacja dostępna jest w 25 językach i umożliwia przechodzenie z jednego języka na drugi. Sama aplikacja nie jest jednak odpowiednikiem karty EKUZ i jej nie zastępuje

   


  Dostępne w Google Play
  Dostępne w Google Play
  Dostępne w Windows Marketplace

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja: 24/06/2014  |Początek strony