Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Miliony na przesył gazu
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

17/06/2014 15:05:56

410 mln złotych kredytu przyznał operatorowi systemu przesyłowego gazu ziemnego w Polsce, spółce GAZ-SYSTEM S.A., Europejski Bank Inwestycyjny. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę gazociągu z Lwówka do Odolanowa. Projekt – część planowanego korytarza gazowego UE Północ-Południe w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej – ułatwi dostęp do alternatywnych źródeł dostaw gazu.

  Miliony na przesył gazu

  Budowa gazociągu Lwówek – Odolanów ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności i elastyczności działania systemu przesyłu gazu w Polsce i w krajach sąsiednich. Pozwoli na lepszą koordynację sieci, a także przyczyni się do wyeliminowania potencjalnych zatorów w systemie. Gazociąg zapewni możliwość przesłania zwiększonych ilości gazu w kraju, między innymi z Terminalu LNG w Świnoujściu poprzez polski system przesyłowy do granicy z Republiką Czeską, Słowacją i Ukrainą. Gazociąg Lwówek – Odolanów będzie mieć średnicę 1000 mm i długość około 170 km. Jego budowa ma być ukończona w 2017 roku.

  László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje Banku w Polsce, powiedział: – Celem EBI, banku Unii Europejskiej, jest między innymi promowanie bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw energii. Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy z GAZ-SYSTEM S.A., gdyż ten projekt przyczyni się do zwiększenia zdolności i niezawodności polskiego systemu przesyłu gazu i pozwoli na lepsze podłączenie do nowych dostaw gazu. Wraz z innymi projektami wcześniej sfinansowanymi przez bank w Polsce, inwestycja ta stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii w Europie. Kredyt EBI jest jednocześnie istotnym wkładem banku w modernizację polskiego sektora energetycznego, która jest niezbędna do rozwoju gospodarczego tego kraju.

  Jan Chadam, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A., dodał: – To kolejny kredyt inwestycyjny przyznany GAZ-SYSTEM S.A. przez EBI na realizację inwestycji, kluczowych nie tylko z perspektywy naszej spółki czy naszego kraju, lecz istotnych ze względu na rozwój zintegrowanej sieci gazociągów w Europie. EBI wspiera tym samym nasze wspólne dążenia do bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w oparciu o zasady solidarności i wspólnoty interesów gospodarczych.

  Ten projekt jest kontynuacją udanej współpracy EBI ze spółką GAZ-SYSTEM S.A.. Łączna suma trzech kredytów EBI udzielonych tej spółce wynosi blisko 405 mln EUR, a zostały one przeznaczone na wsparcie inwestycji w rozbudowę polskiej sieci gazowej (budowa kilku odcinków systemu przesyłu gazu ziemnego w północno-zachodniej i środkowej Polsce oraz budowa Terminalu LNG w Świnoujściu). Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania GAZ-SYSTEM S.A. będzie mógł skorzystać z niższych kosztów finansowania oraz długiego okresu spłaty kredytu, realizując swój program inwestycyjny.

  Dodatkowe informacje

  Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej — zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, czy zwiększanie innowacyjności i spójności. W roku 2013 wysokość finansowania EBI dla Polski wyniosła 5,7 mld EUR.

  Ostatnia aktualizacja: 20/06/2014  |Początek strony