Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
UE wspiera Ukrainę
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

13/06/2014 16:38:09

Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie pierwszą kwotę w wysokości 250 mln euro celem wsparcia instytucji i reform w kraju. Ta płatność jest częścią programu na rzecz wzmocnienia instytucji państwowych ("State Building Contract") podpisanego 13 maja br. po wspólnym posiedzeniu Komisji Europejskiej i rządu ukraińskiego w Brukseli. 

  UE wspiera Ukrainę

  "Dzisiejsza wypłata jest jednym z wielu kroków, jakie obecnie podejmujemy, aby pomóc rządowi Ukrainy w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb i w przygotowaniu do wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej. Popieramy Ukrainę i udowadniamy to konkretnymi działaniami. Przewidziane jest dalsze wsparcie finansowe i inna pomoc.” – powiedział Štefan Füle, komisarz UE ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa.

  Celem programu “State Building Contract” jest pomoc Ukrainie w procesie transformacji i w przeprowadzeniu niezbędnych reform. Obejmuje on konkretne działania na rzecz promocji przejrzystości, lepszego zarządzania, wsparcia walki z korupcją oraz pomocy rządowi w reagowaniu na potrzeby obywateli.

  Całkowity budżet programu "State Building Contract" wynosi 355 milionów euro, do wypłaty w dwóch transzach. Po dzisiejszej wypłacie w wysokości 250 mln euro, wypłata drugiej kwoty 105 mln euro nastąpi w następnych miesiącach i będzie zależeć od postępów w przeprowadzaniu reform w obszarach: walki z korupcją, zarządzania finansami publicznymi, służby cywilnej, reformy konstytucyjnej, prawa wyborczego i wymiaru sprawiedliwości.

  Cały pakiet pomocowy dla Ukrainy, który został ogłoszony 5 marca br, ma wartość 11 miliardów euro.

  Cały komunikat dostępny w języku angielskim na stronie:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-676_en.htm

   

  Więcej informacji

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm 

  www.ec.europa.eu/europeaid/easternpartnership

  http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm

  European Commission's support for Ukraine – update 13 May: MEMO/14/279

  EU announces new support for Ukraine's transition – State Building Contract (29 April): IP/14/501

  European Commission's support to Ukraine (5 March): MEMO/14/159

  Ostatnia aktualizacja: 13/06/2014  |Początek strony