Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Łatwiejsze podróże do UE
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

01/04/2014 14:51:40

Długie, uciążliwe i kosztowne procedury wizowe czekają wielu obywateli państw spoza UE, którzy chcą udać się w podróż po krajach Wspólnoty. Komisja Europejska proponuje więc bardziej elastyczne przepisy wizowe, które pozwolą pobudzić wzrost gospodarczy i stworzyć nowe miejsca pracy. Przedstawione dziś wnioski znacznie skrócą i uproszczą procedury dla tych, którzy chcą na krótko przyjechać do UE. Oszczędzą też koszty i zredukują biurokrację, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

  Łatwiejsze podróże do UE

  Zapewnienie podróżującym zgodnie z prawem łatwiejszego dostępu do obszaru Schengen ułatwi odwiedziny przyjaciół i krewnych, a także prowadzenie interesów. Pobudzi to działalność gospodarczą i wpłynie na tworzenie miejsc pracy, np. w branży turystycznej, gastronomii i transporcie. Niedawno przeprowadzone badanie pokazuje, że w 2012 r. 6,6 mln potencjalnych podróżnych z sześciu państw, z których podróżuje najwięcej osób (Chiny, Indie, Rosja, Arabia Saudyjska, Afryka Południowa i Ukraina), było "zdezorientowanych” ze względu na uciążliwe procedury wizowe. Badanie wskazało również, że bardziej elastyczne i dostępne przepisy wizowe mogłyby zwiększyć liczbę odbywanych do obszaru Schengen podróży o ok. 30 proc. aż do 60 proc., i to jedynie uwzględniając podróże z tych sześciu krajów. Mogłoby to oznaczać, że w ciągu pięciu lat bezpośrednio wydano by ogółem aż 130 mld euro (na zakwaterowanie, żywność i napoje, transport, rozrywkę, zakupy itd.), co przekładałoby się na ok. 1,3 mln miejsc pracy w branży turystycznej i powiązanych z nią sektorach.

  – Europa potrzebuje mądrzejszej polityki wizowej. Musimy przyciągać w nasze strony więcej turystów, przedsiębiorców, naukowców, studentów, artystów i osób zawodowo związanych z kulturą. Chcemy pobudzać gospodarkę i tworzyć nowe miejsca pracy poprzez podkreślanie w naszej polityce wizowej elementu gospodarczego, ale jednocześnie chcemy zachować wysoki poziom bezpieczeństwa na naszych granicach. Ogłoszone dziś propozycje w dużym stopniu ułatwią procedury dla tych, których interesują krótkie pobyty w Europie. Dzięki przyjęciu tych propozycji oczekujemy, że liczba podróżujących w najbliższych latach znacząco wzrośnie – powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

  Nasza propozycja pomoże europejskiemu przemysłowi turystycznemu w czasach kiedy konkurencja międzynarodowa staje się szczególnie silna, a coraz więcej krajów polega na turystyce jako na czynniku wzrostu gospodarczego. Nowe przepisy wizowe są odpowiedzią na to wyzwanie. Te zmiany umożliwią branży turystycznej radzenie sobie ze spodziewanym znaczącym wzrostem odwiedzających Europę. Turystyka napędza rozwój Europy, a w czasach ostatniego kryzysu okazała się najmocniejszym ogniwem w gospodarce – dodał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość.

  W celu stymulacji gospodarki europejskiej i ułatwienia życia podróżującym do UE, Komisja Europejska proponuje dziś wprowadzenie ważnych zmian w przepisach wizowych. Oto główne elementy tego pakietu:

  1. skrócenie czasu na rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji z 15 do 10 dni;
  2. umożliwienie składania wniosków wizowych w konsulatach innych państw UE, jeśli państwo członkowskie właściwe dla rozpatrzenia danego wniosku nie ma swojej placówki ani nie jest reprezentowane w danym państwie;
  3. znaczące ułatwienia dla podróżujących regularnie włączając obowiązkowe wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu ważnych przez trzy lata;
  4. uproszczony formularz wniosku i zgoda na składanie wniosków online;
  5. możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie specjalnych systemów wydawania na granicach wiz o ważności do 15 dni w jednym państwie Schengen;
  6. możliwość ułatwienia wydawania przez państwa członkowskie wiz dla przybywających na ważne wydarzenia;
  7. nowy rodzaj wiz (wiza objazdowa), umożliwiających podróżującym zgodnie z prawem poruszanie się w strefie Schengen przez okres do 1 roku (bez możliwości pozostawania w jednym z państw członkowskich dłużej niż 90 dni w okresie dowolnych 180 dni).

  Uproszczenie wniosków wizowych na krótki pobyt odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie

  Już w ramach obecnie obowiązujących przepisów wizowych dużo osiągnięto, co przyczyniło się do 68 proc. wzrostu liczby złożonych wniosków wizowych, z 10,2 mln w 2009 r. do 17,2 mln wniosków w 2013 r. Ale można zrobić jeszcze więcej, aby zachęcić podróżujących zgodnie z prawem do większej mobilności. Nowe statystyki dotyczące wiz za 2013 r. można znaleźć na wykresach. Zbyt często problemy z otrzymaniem wiz ograniczają dostęp i w rezultacie uszczuplają potencjalne korzyści z atrakcji turystycznych dla gospodarki. World Expo w Mediolanie odbywające się w 2015 roku może być świetną okazją do przyciągnięcia milionów nowych odwiedzających do Europy.

  Komisja proponuje obecnie:

  - ustalenie bardziej przejrzystych zasad dotyczących procedur oraz przyspieszenie procesu. Zaproponowano także skrócenie czasu przewidzianego na rozpatrzenie wniosku wizowego i podjęcie decyzji z 15 do 10 dni. Z trzech do sześciu miesięcy wydłużono okres, w którym najwcześniej można ubiegać się o wizę przed zamiarem przyjazdu, aby umożliwić podróżującym planowanie z wyprzedzeniem oraz uniknięcie szczytów sezonów.

  Ponadto wykaz wszystkich dokumentów potwierdzających zostanie uproszczony i stanie się wyczerpujący. Ponadto większa harmonizacja wymogów na poziomie lokalnym zapewni równe traktowanie osób składających wnioski wizowe. Konieczność posiadania podróżnego obowiązkowego ubezpieczenia medycznego, często dość kosztownego, zostanie zniesiona.

  - Pogłębianie współpracy konsularnej. Zgodnie z propozycją, jeśli państwo członkowskie właściwe dla rozpatrzenia wniosku wizowego nie ma swojej placówki ani nie jest reprezentowane w danym państwie trzecim, wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek w jakimkolwiek ze znajdujących się w nim konsulatów ("obowiązkowa reprezentacja").

  - Powtarzające się wizyty będą znacznie łatwiejsze dzięki wprowadzeniu kryteriów obowiązkowych otrzymywania wizy wielokrotnego wjazdu (MEV), ważnej przez okres trzech lat, a następnie przez okres pięciu lat, przeznaczonej dla osób podróżujących "regularnie i zarejestrowanych w VIS”. Z ułatwień tych skorzystają wnioskodawcy, których dane są zarejestrowane w wizowym systemie informacyjnym oraz którzy wcześniej skorzystali zgodnie z prawem z co najmniej dwóch wiz w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Powyższa zmiana przepisów jest również możliwa dzięki uruchomieniu wizowego systemu informacyjnego (VIS), który zgodnie z oczekiwaniami ma być gotowy w 2015 r., co sprawi, że konsulaty państw członkowskich będą miały dostęp do „historii wizowej” osób składających wnioski wizowe.

  W związku z tym, że podróżujący będą mogli podróżować bardziej spontanicznie, prawdopodobne jest, że ci z nich, którzy posiadają wizy wielokrotnego wjazdu z dłuższym terminem ważności, odbędą więcej podróży do obszaru Schengen niż odbyliby, nie posiadając tych wiz. Wzrost liczby odbytych przez nich podróży pobudziłby wzrost gospodarczy w strefie Schengen.

  - Wprowadzenie wizy objazdowej. Ten nowy rodzaj wiz umożliwi podróżującym spoza UE poruszanie się po obszarze Schengen przez okres do jednego roku (bez możliwości pozostawania w jednym państwie członkowskim dłużej niż 90 dni w ciągu każdego okresu 180 dni) z możliwością przedłużenia go do dwóch lat (pod warunkiem, że wnioskodawca nie będzie pozostawać w tym samym państwie członkowskim przez okres dłuższy niż 90 dni w ciągu każdych 180 dni). Powyższe uregulowanie będzie stosowane w przypadku koncertujących artystów, którzy będą mogli odbywać tournée po obszarze Schengen przez dłuższy czas, ale także indywidualnych podróżujących, takich jak turyści, naukowcy i studenci, którzy mają zamiar spędzić więcej czasu w Europie.

  Kontekst

  Proponowany dziś pakiet składa się z:

  • sprawozdania ("Mądrzejsza polityka wizowa dla wzrostu gospodarczego") oceniającego wdrożenie kodeksu wizowego przez państwa członkowskie,
  • wniosku dotyczącego przekształcenia rozporządzenia w sprawie unijnego kodeksu wizowego (kodeks wizowy),
  • wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego wizę objazdową,
  • przeglądu statystyk wizowych.

  Dalsze działania Oba wnioski muszą teraz zostać przyjęte przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski, czego można się spodziewać najwcześniej w 2015 r.

  Po wejściu w życie wspomnianych propozycji zmiany będą obowiązywać wszystkie państwa członkowskie UE w pełni stosujące wspólną politykę wizową Schengen oraz cztery państwa stowarzyszone z grupą Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Należy zauważyć, że Bułgaria, Chorwacja, Irlandia, Cypr, Rumunia i Wielka Brytania nie uczestniczą w polityce wizowej.

   

  Przydatne linki:

  • Sprawozdanie "Mądrzejsza polityka wizowa dla wzrostu gospodarczego": link
  • Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie unijnego kodeksu wizowego (kodeks wizowy): link
  • Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego wizę objazdową: link
  • Przegląd statystyk wizowych: wykresy
  • Strona internetowa Cecilii Malmström
  • Komisarz Cecilia Malmström na Twitterze
  • Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych
  • DG do Spraw Wewnętrznych na Twitterze
  Ostatnia aktualizacja: 03/04/2014  |Początek strony