Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Drogowe statystyki
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

31/03/2014 12:27:48

Polska wciąż jest w czołówce krajów UE, gdzie w wypadkach drogowych ginie najwięcej ludzi – wynika z najnowszych danych. Jednocześnie od kilku lat bezpieczeństwo na polskich drogach systematycznie poprawia się. Podobnie jest w całej Europie - w minionym roku liczba osób, które zginęły na drogach spadła prawie o 10 proc. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, do końca tej dekady liczba tragedii drogowych ma zmniejszyć się o połowę.

  Drogowe statystyki

  Rok 2013 jest drugim rokiem z rzędu, w którym odnotowano znaczny spadek liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach. Według wstępnych danych liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zmniejszyła się o 8 proc. w porównaniu z rokiem 2012, po tym jak spadła o 9 proc. w latach 2011-2012. Oznacza to, że UE jest obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w latach 2010-2020. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach stanowi jeden z największych sukcesów Europy. Spadek o 17 proc. od 2010 r. oznacza ocalenie około 9 tys. istnień ludzkich.

  Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, komisarz ds. mobilności i transportu stwierdził: - Bezpieczeństwo transportu jest cechą wyróżniającą Europy. Dlatego ważne jest, by dobry wynik z 2012 r. nie był tylko jednorazowym sukcesem. Z dumą patrzę na to, jak UE wkracza z powrotem na dobrą drogę do osiągnięcia celu bezpieczeństwa na drodze do roku 2020. Nadal jednak 70 osób dziennie ginie na europejskich drogach, zatem nie możemy lekceważyć zagrożenia. Musimy również kontynuować nasze starania na wszystkich szczeblach w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa na drogach Europy.

  Statystyki dla poszczególnych krajów (zob. tabela poniżej) pokazują, że między poszczególnymi państwami członkowskimi UE występują znaczne różnice pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W przeliczeniu na milion mieszkańców w UE odnotowano średnio 52 ofiary śmiertelne wypadków drogowych. Kraje o najniższej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych to: Wielka Brytania, Szwecja, Niderlandy i Dania, gdzie odnotowuje się około 30 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. Swoją pozycję na liście poprawiły zwłaszcza Hiszpania, Niemcy i Słowacja, przesuwając się w kierunku stałej czołówki.

  Zaledwie kilka lat temu, w 2011 r., postęp w spadku ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spadł do zaledwie 2 proc.. Jednakże spadek o 9 proc. w 2012 r. i o 8 proc. w 2013 r. oznacza, że państwa członkowskie wracają na drogę do osiągnięcia celu strategicznego.

  Państwa członkowskie, które poczyniły pewne postępy, ale w których liczba ofiar śmiertelnych na drogach nadal jest znacznie wyższa niż średnia UE (Polska, Bułgaria, Chorwacja, Łotwa, Litwa i Grecja) zachęca się do podwojenia wysiłków. Warto zwrócić uwagę na Łotwę, gdzie sytuacja bezpieczeństwa na drogach niestety wcale się nie poprawiła w ciągu ostatniego roku. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wzrosła również na Malcie i w Luksemburgu, chociaż całkowite liczby w tych krajach są tak małe, że duże wahania z jednego roku na drugi nie są statystycznie istotne.

  Inną niepokojącą cechą statystyk jest sytuacja najbardziej narażonych użytkowników dróg; liczba zabitych pieszych spada w mniejszym stopniu niż oczekiwano, a liczba zabitych rowerzystów od niedawna nawet rośnie. Wynika to częściowo z faktu, że coraz więcej osób porusza się po drogach rowerem. Zachęcanie społeczeństwa do częstszego korzystania z roweru niż z samochodu jest wyzwaniem dla państw członkowskich. Muszą one jednak zapewnić, że to przejście z samochodu na rower będzie bezpieczne.

  Unijny program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020

  W europejskim programie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 (zob. MEMO/10/343) wyznaczono cel zakładający zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zawiera on ambitne propozycje dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i zachowania użytkowników dróg.

  Ostatnie główne inicjatywy obejmują np. nowe europejskie prawo jazdy (IP 13/25) oraz wejście w życie dyrektywy w sprawie egzekwowania transgranicznego w zakresie ścigania wykroczeń drogowych ponad granicami państw([1]). Parlament Europejski przyjął wniosek w sprawie poprawy kontroli technicznej samochodów (MEMO 14/637). Podjęto ponadto działania w kierunku opracowania strategii zmniejszenia liczby osób poważnie rannych w ruchu drogowym (IP 13/236).

  W związku z ubiegłorocznym przełomem, jakim było opracowanie nowej wspólnej definicji poważnych obrażeń odniesionych w wypadkach drogowych, państwa członkowskie UE zaczęły gromadzić pierwsze dane dotyczące nowej definicji. Dane zebrane w 2014 r. powinny zostać udostępnione na początku 2015 r. Następnie będzie można rozpocząć prace nad celem zmniejszenia liczby osób poważnie rannych w ruchu drogowym.

  Oczekuje się, że strategiczny cel ograniczenia poważnych obrażeń odniesionych w ruchu drogowym zostanie przyjęty od 2015 r.

  Dodatkowe informacje:

   


   

  [1]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, Dz.U. L 288/1 z 5.11.2011, s. 1, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:PL:PDF

   

  Dane statystyczne dla poszczególnych państw członkowskich dotyczące liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2013 r.[1]

   

   

  Liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców (współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych)

  Zmiana całkowitej liczby ofiar śmiertelnych

  2001

  2010

  2012

  2013

  2010-2013

  2011-2012

  2012-2013

  Belgia

  145

  77

  70

  65

  -15%

  -11%

  -7%

  Bułgaria

  124

  105

  82

  82

  -22%

  -8%

  0%

  Republika Czeska

  130

  77

  71

  63

  -19%

  -4%

  -12%

  Dania

  81

  46

  30

  32

  -30%

  -24%

  8%

  Niemcy

  85

  45

  44

  41

  -9%

  -10%

  -7%

  Estonia

  146

  59

  65

  61

  3%

  -14%

  -7%

  Irlandia

  107

  47

  35

  42

  -11%

  -13%

  19%

  Grecja

  172

  112

  92

  81

  -28%

  -10%

  -12%

  Hiszpania

  136

  53

  41

  37

  -30%

  -8%

  -10%

  Francja

  134

  62

  56

  50

  -19%

  -8%

  -11%

  Chorwacja

  146

  99

  91

  86

  -14%

  -7%

  -6%

  Włochy

  125

  70

  62

  58

  -17%

  -5%

  -6%

  Cypr

  140

  73

  61

  53

  -28%

  -28%

  -14%

  Łotwa

  236

  103

  85

  86

  -17%

  -1%

  1%

  Litwa

  202

  95

  99

  85

  -11%

  2%

  -15%

  Luksemburg

  159

  64

  66

  87

  36%

  3%

  32%

  Węgry

  121

  74

  61

  59

  -20%

  -5%

  -2%

  Malta

  41

  36

  27

  54

  50%

  -48%

  100%

  Niderlandy

  62

  32

  34

  -

  6%

  3%

  -

  Austria

  119

  66

  63

  54

  -19%

  2%

  -15%

  Polska

  145

  102

  93

  87

  -15%

  -15%

  -6%

  Portugalia

  163

  80

  68

  62

  -23%

  -19%

  -9%

  Rumunia

  109

  117

  101

  92

  -21%

  1%

  -9%

  Słowenia

  140

  67

  63

  61

  -10%

  -8%

  -4%

  Słowacja

  114

  69

  55

  42

  -39%

  -9%

  -24%

  Finlandia

  84

  51

  47

  48

  -5%

  -13%

  3%

  Szwecja

  66

  28

  30

  28

  -1%

  -11%

  -7%

  Zjednoczone Królestwo

  61

  30

  29

  29

  -4%

  -8%

  -1%

  UE

  113

  62

  56

  52

  -17%

  -9%

  -8%

   

     [1] Dane liczbowe za 2013 r. oparte są na danych tymczasowych, zatem możliwe są niewielkie zmiany w ostatecznych danych dotyczących poszczególnych krajów.

   

  Ostatnia aktualizacja: 03/04/2014  |Początek strony