Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Ukraina bliżej Unii
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

21/03/2014 11:33:58

Podpisanie części politycznej umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina – to jedno z głównych osiągnięć szczytu przywódców UE, który odbył się w dniach 20-21 marca br. w Brukseli. Ponadto Rada Europejska przyjęła szereg rozwiązań, które mają poprawić sytuację gospodarczą Ukrainy. Europejscy przywódcy potwierdzili również swoje stanowisko wobec ostatnich działań Federacji Rosyjskiej oraz omówili perspektywy rozwoju stosunków na linii Moskwa-Bruksela.

  Ukraina bliżej Unii

  Po ustaleniach nadzwyczajnego posiedzenia europejskich przywódców z 6 marca br. teraz w Brukseli doszło do podpisania części politycznej umowy stowarzyszeniowej. Nowe władze ukraińskie reprezentował premier Arsenij Jaceniuk. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy wyraził nadzieję na podpisanie części handlowej umowy do wyborów prezydenckich, które mają się odbyć na Ukrainie 25 maja br. Van Rompuy podkreślił również, że UE "wspiera ludność Ukrainy i popiera jej prawo do decydowania o własnej przyszłości". 

  Unia Europejska zdecydowała się również na tymczasowe zlikwidowanie ceł na ukraińskie towary przywożone na teren wspólnego rynku. Rada Unii Europejskiej została zobowiązana do "szybkiego uzgodnienia pomocy makroekonomicznej" dla Ukrainy we współpracy z MFW. Unijni przywódcy z zadowoleniem wyrażali się o "stonowanej" postawie władz ukraińskich w trakcie trwającego konfliktu z Rosją, jak również chwalili władze za podjęte działania m. in. na rzecz rozpoczęcia reform konstytucyjnych.

  Rada Europejska potwierdziła, iż nie uznaje referendum na Krymie oraz zdecydowanie potępia jego nielegalne przyłączenie do Rosji. Rozszerzyła wykaz osób objętych zakazem wydawania wiz, odwołała najbliższy szczyt UE-Rosja oraz poparła zbliżające się posiedzenie grupy państw G-7 w Hadze. Unijni przywódcy mocno podkreślili, że dalsze działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie będą miały daleko idące konsekwencję na rozwój relacji gospodarczych między nimi.

   

  Uwagi wprowadzające przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso: 

  O Ukrainie:

  Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że udało nam się wykazać silną i zjednoczoną determinację. Nie tylko w sprawie wsparcia Ukrainy, ale dając również jasno do zrozumienia, że będą konsekwencje pewnego rodzaju zachowania, które uważamy za nieakceptowalne w XXI wieku.

  Wyraźnie podkreśliliśmy, że dostarczymy Ukrainie silnego i konkretnego wsparcia. Jest konieczne, aby państwo ukraińskie stało się rentowne, dobrze prosperujące i demokratyczne.

  Zdecydowaliśmy kontynuować plany, które właśnie przedłożyła Komisja, mianowicie propozycja dodatkowego miliarda euro pomocy makrofinansowej, która zwiększy nasze całkowite wsparcie do 1,6 mld euro. Zaproponowaliśmy również autonomiczne środki handlowe, aby jednostronnie otworzyć nasz rynek dla ukraińskich produktów.

  To jest bardzo ważne, jak również jest faktem, że (...) podpiszemy z premierem Ukrainy polityczną część umowy stowarzyszeniowej, aby przypieczętować silne polityczne partnerstwo, które zbliży do siebie Ukrainę i Unię Europejską. Demokratyczny wybór Ukrainy został dokonany. Jesteśmy zdecydowani na podpisanie we właściwym czasie pozostałej części umowy stowarzyszeniowej. Europa jest zaangażowana na Ukrainie w dłuższej perspektywie czasu. Pomożemy Ukrainie przeprowadzić reformy i umocnić swoją niepodległość i suwerenność.

  W tym samym czasie podjęliśmy decyzje o konsekwencjach dla zachowania, które ostatnio miało miejsce. Konkluzje Rady Europejskiej dają jasno do zrozumienia, kiedy mówią o tym, że "Rada Europejska zwróciła się do Komisji, aby oceniła prawne konsekwencje aneksji Krymu i aby zaproponowała gospodarcze, handlowe i finansowe ograniczenia wobec Krymu, które mają zostać szybko wdrożone". To w szczególności w kwestii Krymu.

  Zdecydowaliśmy również, że Komisja przygotuje ewentualne ukierunkowane środki. Cytuję tekst: "Rada Europejska przypomina, że wszelkie dalsze kroki Federacji Rosyjskiej destabilizujące sytuację na Ukrainie będą miały dodatkowe i daleko idące konsekwencje dla stosunków między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Federacją Rosyjską z drugiej strony w wielu różnych dziedzinach gospodarki. W związku z tym, Rada Europejska zwraca się do Komisji i Państw Członkowskich o przygotowanie ewentualnych ukierunkowanych środków".

  Są dwie główne kwestie dotyczące Ukrainy. W pierwszej kolejności, poparcie i zaangażowanie wszystkich państw członkowskich dla wsparcia Ukrainy, jako demokratycznego, suwerennego i stabilnego państwa. Jak również decyzja o podjęciu stanowczych środków – w razie konieczności więcej środków – aby pokazać Rosji, że pewne jej zachowania są nieakceptowalne.

  O gospodarce:

  Dzień rozpoczął się bardzo pozytywną wiadomością o porozumieniu ws. jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. To była brakująca część unii bankowej. Porozumienie wzmocni zaufanie i stabilność na rynkach finansowych. I – bardzo ważne – powinno pomóc odbudować udzielanie pożyczek dla gospodarki. Jest to więc dobra wiadomość dla gospodarki, ale również jest to dobra wiadomość pod względem uczciwości.

  To poczucie uczciwości zostało również odzwierciedlone w porozumieniu z dzisiejszego wieczoru, które obejmowało zgodę na zrewidowaną dyrektywę dotyczącą opodatkowania oszczędności. Negocjacje zajęły sześć lat, ale udało się. Kończymy również pracę nad zniesieniem tajemnicy bankowej w Europie. Będziemy ze stanowczym stanowiskiem negocjować z kluczowymi międzynarodowymi centrami finansowymi.

  Szczególnie cieszę się z bardzo dobrej dyskusji, którą przeprowadziliśmy o wzroście. Wzrost jest w nawrocie. Wysłuchaliśmy również oceny przewodniczącego Europejskiego Banku Centralnego dotyczącej poprawy warunków w strefie euro i generalnie w Unii Europejskiej. Chociaż nadal istnieją pewne obawy, jest teraz jasne, że nadchodzi ożywienie, ale musimy nadal pracować, aby upewnić się, że to ożywienie będzie trwałą tendencją. Musimy utrzymać tempo koniecznych reform strukturalnych.

  Oczywiście musimy zwrócić szczególną uwagę na kwestię bezrobocia. Nie tylko na jego wysoki poziom, który jest nieakceptowalny z społecznego punktu widzenia, ale również na to, że ma negatywny wpływ na potencjał wzrostu Europy.

  Oczekuję od państw członkowskich przesłania Komisji swoich planów na następne miesiące oraz że one będą odzwierciedlać owe ambicje dla wprowadzania reform. Dzisiejsza Rada Europejska dała wyraźne poparcie w tym zakresie. Kryzys, jak wiecie, miał poważny wpływ na wiele aspektów naszego życia gospodarczego i społecznego, w tym na cele wytyczone w dokumencie Europa 2020. Jedynie reformy są kluczowym narzędziem, aby sprostać temu wyzwaniu.

  Innym kluczowym składnikiem jest potrzeba utrzymania silnej bazy przemysłowej. Cieszę się, że konkluzje mocno odzwierciedlają pomysły Komisji w zakresie sposobów wspierania, tego, co nazwaliśmy przemysłowym renesansem, nowej gospodarki, którą budujemy po kryzysie.

  Ostatnia aktualizacja: 24/03/2014  |Początek strony