Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Polskie partnerstwo z Unią
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

05/03/2014 17:07:04

Komisja Europejska i polski rząd rozpoczęły negocjacje, w ramach których strony będą dyskutować jak najlepiej wykorzystać europejskie inwestycje dla polepszania jakości życia Polaków. Otwarcie negocjacji następuje po przekazaniu przez Polskę 10 stycznia 2014 r. projektu umowy partnerstwa, czyli strategicznego dokumentu obejmującego całość europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020.

  Polskie partnerstwo z Unią

  Inwestycje, o których mowa, obejmują, oprócz polityki spójności, także rybołówstwo i rolnictwo, i stanowią podstawę strategii rozwoju Polski w średnim i długim okresie. Umożliwią one pozyskanie w kraju dodatkowych funduszy publicznych i prywatnych na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy, i zwiększą konkurencyjność polskich regionów.

  Celem Komisji jest przyjęcie wszystkich umów partnerskich i programów operacyjnych na lata 2014-2020 przed końcem swojej obecnej kadencji. Dokumenty te musza odzwierciedlać główne elementy nowej polityki spójności, takie jak: koncentracja oraz ukierunkowanie na rezultaty oraz stanowić mocną strategiczną podstawę inwestycji.

  Na Polskę w ramach polityki spójności przypada 82,5 mld euro w latach 2014-2020, co czyni ją zdecydowanie największym beneficjentem tej polityki w całej UE.

   

  Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej, powiedział przy tej okazji: Cieszę się, ze to Polska jest pierwszym krajem, który oficjalnie rozpoczął negocjacje z Komisją i jako pierwszy przedstawił nam swoja strategie, zapisana w projekcie umowy partnerstwa w ramach naszej nowej, zreformowanej polityki spójności. Reforma tej polityki oznacza fundamentalna zmianę, zwrot w kierunku wspierana realnej gospodarki, innowacji i trwałego wzrostu. Dla Polski będzie to oznaczać uzyskanie przewagi konkurencyjnej w nowych obszarach, miedzy innymi lepsze powiazanie badan naukowych z możliwościami praktycznego zastosowania ich z biznesie, wspieranie innowacji w celu tworzenia trwałych miejsc pracy oraz inwestycje w efektywność energetyczną i zrównoważony transport.

  W ciągu najbliższych tygodni powinno nam się udać uzgodnić strategie, która będzie dobrze służyć Polsce przez następne 10 lat. Mam nadzieje, ze wkrótce rozpoczną się negocjacje z pozostałymi państwami członkowskimi i ze konstruktywny dialog Komisji z Polska będzie wzorem dla innych. Trzeba jednak pamiętać, ze troska o jakość tych ustaleń, o jakość strategii musi brać górę nad chęcią jak najszybszego zakończenia negocjacji, zarówno w fazie przygotowania, jak i bezpośrednich rozmów.

   

  Wicepremier Elżbieta Bieńkowska powiedziała: Pragnę podziękować komisarzowi Hahnowi, zwłaszcza za jego osobiste zaangażowanie, dzięki któremu możliwe było oficjalne rozpoczęcie negocjacji z Polska w dniu dzisiejszym. Chce podkreślić, ze te rozmowy stanowią dla polskiego rządu najwyższy priorytet.

  Polska po raz drugi będzie największym beneficjentem unijnych funduszy. Naszą ambicją jest utrzymać pozycje lidera, jeśli chodzi o inwestowanie tych pieniędzy w sposób inteligentny i zrównoważony. Pokazaliśmy już w trakcie poprzedniej perspektywy budżetowej, że potrafimy z powodzeniem inwestować europejskie fundusze tak, by przekładało się to na korzyści nie tylko dla Polski, ale tez dla tych, którzy są płatnikami netto do unijnego budżetu. W obecnym okresie budżetowym zamierzamy szeroko korzystać z tych doświadczeń.

  Jesteśmy wszyscy zdeterminowani dołożyć wszelkich starań, by można było rozpocząć realizacje nowych programów jeszcze w tym szczególnym roku, w którym przypada 10. rocznica przystąpienia Polski do UE.

   

  Ostatnia aktualizacja: 07/03/2014  |Początek strony