Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Transatlantyckie pytania
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

03/03/2014 11:47:57

Co umowa handlowa UE-USA oferuje konsumentom? Czy swobodny handel przez Atlantyk rzeczywiście przyniesie obniżkę cen i większy wybór towarów? To niektóre zagadnienia omawiane podczas pierwszej debaty z serii "Społeczeństwo obywatelskie i Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP)", która odbyła się 3 marca w Warszawie. Jej organizatorami byli: European Movement International, Forum Ruchu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

  Transatlantyckie pytania

  Otwierając spotkanie dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec zwróciła uwagę, że tym razem temat Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (tzw. umowa TTIP) poruszany jest w kontekście praw konsumentów, bo właśnie ta kwestia będzie nabierała coraz większego znaczenia. - Krążą różne mity o tej umowie, ale będziemy starali się rozwiać obawy dotyczące obniżenia poziomu praw konsumentów – mówiła Ewa Synowiec. – Dzięki różnym mechanizmom jakie TTIP wyzwoli, statystycznie każda czteroosobowa rodzina uzyska w ciągu roku 545 euro dodatkowego dochodu. (…) Negocjacje nie są jednak proste, toczą się bowiem między dwiema światowymi potęgami gospodarczymi, których regulacje bardzo się różnią.

  Olivier Hinnekens, wiceprezydent European Movement International zwrócił uwagę na ważny aspekt transparentności prowadzonych aktualnie negocjacji, zauważając, że “w przeszłości wiele debat toczyło się za zamkniętymi drzwiami i w chwili, gdy ich wyniki podawane były do wiadomości, często spotykały się z oburzeniem społeczeństwa”. Podkreślił także możliwość wypracowania przy okazji tej umowy pewnych standardów, które mogą później pomóc w wielostronnych negocjacjach w skali globalnej.

    

  
         
        jpeg - 91 KB [91 KB] 
         
        jpeg - 134 KB [134 KB]

  Uczestnicy debaty wysłuchali także krótkich wystąpień wideo przesłanych przez Karela de Guchta, komisarza UE ds. handlu oraz Marietje Schaake, posłankę do Parlamentu Europejskiego. – TTIP to większy wybór i niższe ceny towarów importowanych z USA. To także szerszy dostęp europejskich firm do ogromnego rynku amerykańskiego, to tańsze części zamienne, komponenty i usługi. Te korzyści również odczują firmy działające w Polsce w takich sektorach jak motoryzacja, kosmetyki, farmaceutyki czy budowa maszyn – zyskają szansę tańszego eksportu do USA. Biorąc pod uwagę kwestie importu, zwracamy przede wszystkim uwagę na możliwość otwarcia się Europy na tańszy amerykański gaz, co mogłyby pozytywnie wpłynąć na ceny na europejskim rynku energetycznym – mówił Karel De Gucht  

  Obejrzyj wystąpienie Karela De Guchta. mpeg-4v - 54 MB [54 MB]

   

  
         
        jpeg - 111 KB [111 KB] 
         
        jpeg - 264 KB [264 KB]

  Z kolei Marietje Schaake zwracała uwagę, że w przypadku tak ważnych i szerokich umów zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”, a większość prac jest jeszcze do wykonania. Przedstawiła stanowisko Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którym obowiązujące w Unii pewne wysokie standardy, dotyczące np. kwestii środowiskowych czy żywności, nie mogą podlegać negocjacjom. Przypomniała także, że do ratyfikacji umowy wymagana jest zgoda europarlamentu.

  Gościem honorowym debaty była profesor Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, która przypomniała, że próby stworzenia strefy wolnego handlu między UE i USA mają już ponad 20-letnia historię, jednak do tej pory brakowało woli, by je doprowadzić do końca. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej? 

   

  
         
        jpeg - 138 KB [138 KB] 
         
        jpeg - 127 KB [127 KB]

   - Na pewno sporą rolę we wznowieniu tych negocjacji odegrał kryzys po obu stronach Atlantyku i potrzeba zapewnienia długofalowego wzrostu, a nie ma ku temu lepszego mechanizmu niż handel. TTIP może stanowić zastrzyk, który wzmocni relacje transatlantyckie i ich pozycję w ujęciu globalnym oraz stworzy podwaliny wzrostu gospodarczego – mówiła Danuta Hübner. – Efektem tej umowy mogą być nie tylko niższe ceny i lepszy dostęp do towarów, równie ważne są usługi, które stanowią ok. 70 procent handlu w relacjach transatlantyckich i są bardzo ważnym sektorem gospodarki unijnej.

  Europosłanka zwróciła także uwagę, że niezwykle ważnym elementem umowy będzie kwestia barier pozataryfowych, które w założeniu wprowadzane są w celu ochrony praw konsumentów, jednak narosły już w takim stopniu, że stanowią poważne utrudnienie w handlu. - Z dzisiejszej perspektywy widać, że dla likwidacji barier pozataryfowych ważna jest harmonizacja prawa i wzajemne uznawanie standardów – mówiła Hübner i apelowała o przejrzystość całego procesu negocjacji oraz informowanie społeczeństwa o jego postępach.

   

  
         
        jpeg - 201 KB [201 KB] 
         
        jpeg - 128 KB [128 KB]

  Marcin Święcicki, przewodniczący Forum Ruchu Europejskiego, który moderował debatę, zauważył, że cła w handlu miedzy UE i USA już są niskie i zgodził się z Danutą Hübner, że główny problem w usuwanie barier stanowić będą przede wszystkim standardy i certyfikaty, które po obu stronach mają dużą tradycję, a które znacząco się różnią.

  W pierwszym panelu dyskusyjnym jego uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy TTIP to korzystna umowa dla Europejczyków. Tamás András Molnár, doradca ds. Międzynarodowych Zagadnień Konsumenckich z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów KE podkreślił, że według szacunków umowa z USA podniesie unijny PKB o co najmniej 0,5 punktu procentowego. Przypomniał, że 56 proc. PKB w UE stanowią wydatki konsumentów, które napędzają gospodarkę. - Dlatego naszym zadaniem jest zadbać o interesy konsumentów, którzy odniosą liczne korzyści m.in. w zakresie podróżowania, nabywania towarów i potencjalnie także usług. Ten aspekt konsumencki będzie istotny, również dlatego, że nasze systemy są odmienne, a różnice kulturowe będą miały fundamentalne znaczenie – mówił ekspert KE. – Ale cel obu stron jest ten sam, czyli zdrowie konsumentów.

   

  
         
        jpeg - 372 KB [372 KB] 
         
        jpeg - 393 KB [393 KB]

   Jean-Marc Fenet, Radca-Minister francuskiej ambasady w Polsce jest przekonany, że umowa może być korzystna dla Europy, ale pod pewnymi warunkami i nie za wszelką cenę. - We Francji panuje dość powszechne przekonanie, że to, iż mamy globalną gospodarkę, nie oznacza jeszcze, że mamy globalne społeczeństwo. Musi istnieć pewna przestrzeń, w której społeczeństwa będą dokonywać swoich własnych wyborów, z poszanowaniem prawa do różnorodności kulturowej – przekonywał radca. – Chyba nie ma wątpliwości, że dobra umowa może przełożyć się na wzrost eksportu, tworzenie nowych miejsc pracy i tym samym wzrost gospodarczy. Ważne jednak, by nie obniżać standardów, które zapewniają wysoki w UE poziom ochrony konsumentów.

  Tony Housh, Członek Zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce nie ma wątpliwości, że umowa TTIP będzie korzystna dla biznesu – przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw - oraz rynku pracy i konsumentów. Podkreślił, że obecnie za te same towary europejscy konsumenci płacą średnio o 20-25 proc. więcej niż amerykańscy. - Trzeba edukować świat biznesu i konsumentów, żeby nie popełnić takich błędów, jak popełniono przy ACTA, która była najgorzej komunikowaną umową – mówił Housh. Jak podkreślał, Polska może być jednym z głównych beneficjentów tej umowy.

   

  
         
        jpeg - 312 KB [312 KB] 
         
        jpeg - 306 KB [306 KB]

   Maks Kraczkowski, poseł na Sejm, również zaznaczał, że w negocjacjach między UE i USA mowa będzie przede wszystkim o środowisku regulacyjnym i pewnych standardach postępowania, a nie barierach taryfowych, które już są niewysokie. Zauważył także, że standardy europejskie idą w kierunku poszerzania ochrony konsumentów i że możliwości ograniczania tych praw w prawodawstwie krajowym są niewielkie w świetle unijnych przepisów. Zatem każde uproszczenie przepisów może być mile widziane.

  W drugim panelu dyskusyjnym uczestnicy zastanawiali się, czy umowa TTIP wpłynie na standardy konsumenckie w Unii Europejskiej i USA. Piotr Stańczak, dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce, przywoływał najczęstsze problemy konsumentów w obecnych relacjach UE-USA - kwestie związane z umowami na odległość (e-commerce), z gwarancjami czy prawami pasażerów. Jak zauważył, już teraz istnieją pewne platformy współpracy o charakterze globalnym, ale ważne jest, by istniały skuteczne mechanizmy egzekwowania prawa i system dochodzenia roszczeń.

  Wojciech Sudoł, Naczelnik w Wydziale Ekonomicznych Aspektów Polityki Handlowej (Ministerstwo Gospodarki), podobnie jak przedmówcy podkreślał, że umowa przyniesie korzyści gospodarce, producentom i konsumentom, zaś głównym problemem w negocjacjach pozostają bariery pozataryfowe. - W mandacie negocjacyjnym kwestia ochrony konsumentów pojawia się kilka razy. Prawa konsumentów zostały zabezpieczane w taki sposób, że po obu stronach założono, iż wskutek tej umowy nie może dojść do obniżenia standardów. Konsumenci nie powinni się obawiać – przekonywał przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki. – Wyeliminowane zostaną rzeczy, które się dublują. Na obecnym etapie likwidujemy te bariery, które się da, ponadto określamy plan eliminacji pozostałych, których nie da się usunąć od razu.

   

  
         
        jpeg - 329 KB [329 KB] 
         
        jpeg - 338 KB [338 KB]

  O konieczności eliminacji powielających się procedur mówił także John P. Schutte, Radca ds. Polityczno-Ekonomicznych Ambasady USA w Polsce. Z kolei Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów zauważył, że Polski nie trzeba przekonywać, iż swobodny przepływ towarów i usług jest dobrodziejstwem. – Im mniej barier, tym lepiej dla konsumenta, bo jego głównym narzędziem jest wybór. Nie tylko taki, czy dokona zakupu czy nie, ale także co, gdzie i jak kupi – mówił Pluskwa-Dąbrowski. – Doszliśmy do wniosku, że część tych barier jest nie do wyeliminowania, bo są to bariery pozaprawne, rynkowe, związane z różnicami kulturowymi czy językowymi. Jeśli jednak powstałyby mechanizmy usuwania także tych przeszkód, byłoby to z korzyścią dla konsumentów.

   

  European Movement International,

  Forum Ruchu Europejskiego

  oraz

  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

  pierwsza debata z serii

  "Społeczeństwo obywatelskie i Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP)"
  Czy harmonizacja oznacza równocześnie deregulację?
  TTIP i konsumenci: Prawa konsumenta, ochrona konsumenta, korzyści dla konsumentów

   

   

   

   

  3 marca 2014

  9:00 – 9:30

  Rejestracja

  9:30 – 10:00

  Oficjalne otwarcie

   

  Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

  Olivier Hinnekens, Wiceprezydent, European Movement International

  Wiadomości wideo:

  Karel De Gucht, Komistarz UE ds. Handlu, Komisja Europejska

  Marietje Schaake, Posłanka do Parlamentu Europejskiego (Holandia)

  Gość honorowy: Profesor Danuta Hübner, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

  Moderator

   

  Marcin Święcicki, Przewodniczący Forum Ruchu Europejskiego

   

  10:15 – 11:30

  Panel dyskusyjny

  Czy TTIP to korzystna umowa dla Europejczyków?

   

  Paneliści

  Maks Kraczkowski, Poseł na Sejm RP

  Jean-Marc Fenet, Radca-Minister ds. Ekonomicznych, Ambasada Francji w Polsce


  Tamás András Molnár, Doradca ds. Międzynarodowych Zagadnień Konsumenckich, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów, Komisja Europejska

  Tony Housh, Członek Zarządu, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, APCO Worldwide

   

  Moderator

   

  Anna Radwan, Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

   

  11:30 – 12:00

  Przerwa kawowa

  12:00 – 13:30

  Panel dyskusyjny

  Czy TTIP wpłynie na standardy konsumenckie w Unii Europejskiej i USA?

   

  Paneliści

  Piotr Stańczak, Dyrektor, Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

  Wojciech Sudoł, Naczelnik, Wydział Ekonomicznych Aspektów Polityki Handlowej, Ministerstwo Gospodarki

  John P. Schutte, Radca ds. Polityczno – Ekonomicznych, Ambasada USA

  Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes, Federacja Konsumentów

  Moderator

   

  Marcin Święcicki, Przewodniczący Forum Ruchu Europejskiego

   

  13:30

  Podsumowanie: Marcin Święcicki, Przewodniczący Forum Ruchu Europejskiego

  Ostatnia aktualizacja: 04/03/2014  |Początek strony