Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Projekt: praca dla młodych!
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

06/12/2013 02:05:11

Jakie są zawody przyszłości? Co robi UE aby zmniejszyć bezrobocie wśród młodych ludzi? Czy polski system edukacji przygotowuje do pracy? To niektóre zagadnienia omawiane podczas konferencji "Projekt praca dla młodych", która odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w piątek 6 grudnia. Gośćmi specjalnymi debaty byli komisarz UE ds. zatrudnienia László Andor i minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Konferencję zorganizowali: Komisja Europejska, Gazeta Wyborcza i UŁ.

  Projekt: praca dla młodych!

  PROJEKT PRACA DLA MŁODYCH

  6 grudnia 2013

    

  Punktem wyjścia dyskusji była prognoza dla polskiego rynku pracy przygotowana przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Wskazuje ona na te zawody specjalności, na które będzie rosło zapotrzebowanie w najbliższych latach oraz wymienia dziedziny, w których zatrudnienie będzie spadać.

  Otwierając konferencję "Projekt praca dla młodych" dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec powiedziała, że dzisiejsza Łódź, ale też cała Polska potrzebują więcej pracowników w nowoczesnych dziedzinach i więcej miejsc pracy na miarę XXI wieku. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierz Nykiel podkreślał, że bezrobocie, w tym ludzi młodych, jest najpoważniejszą konsekwencją ostatniego kryzysu. Z kolei prezydent Łodzi Hanna Zdanowska przypomniała, że miasto jest wielkim ośrodkiem akademickim - ze 100 tysiącami studentów i ponad 20 uczelniami wyższymi. - Dobre wykształcenie pozwala realizować marzenia o dobrej pracy. Łódź robi wszystko, by zatrzymać u siebie studentów, ale wiem, że warunkiem jest stworzenie możliwości zatrudnienia – mówiła Zdanowska. Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień zapewniał, że samorząd ma pomysł, jak przeciwdziałać bezrobociu i budować atrakcyjność łódzkich miast.

  Na zdjęciach poniżej: Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierz Nykiel; Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec; prezydent Łodzi Hanna Zdanowska; Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

  
         
        jpeg - 85 KB [85 KB] 
         
        jpeg - 56 KB [56 KB]
  
         
        jpeg - 81 KB [81 KB] 
         
        jpeg - 73 KB [73 KB]

   

  PANEL I - INWESTYCJE W POTENCJAŁ MŁODYCH NA RYNKU PRACY W UE – CZY DA SIĘ UNIKNĄĆ ZJAWISKA "STRACONEGO POKOLENIA"

  Joanna Skrzydlewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego przypomniała, że Polska jest jednym z trzech krajów, które już od 2014 roku będą wdrażać program "Gwarancja dla młodych". UE przeznaczyła na tem program 6 miliardów euro, z czego Polska otrzyma 2 miliardy złotych. - Ale to nie państwo tworzy miejsca prac, a gospodarka. Jeśli państwo stworzy przyjazne warunki, to miejsca pracy będą powstawać – mówiła Skrzydlewska. Jako główny powód wysokiego bezrobocia podała niedopasowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku.

  Wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina wymienił segmenty ważne dla poprawy sytuacji młodych:

  • Poprawa działalności urzędów pracy, które we współpracy z innymi instytucjami powinny oferować bezrobotnym więcej opcji (bony na staż, mobilność);
  • Program przedsiębiorczości akademickiej (pożyczki dostępne dla studentów ostatnich lat studiów i absolwentów);
  • Pomoc osobom bez kwalifikacji poprzez łączenie kształcenia zawodowego ze wspieraniem zatrudnienia;
  • Realizacja dużych projektów inwestycyjnych przez samorządy.

  - To wszystko ma pomóc w zapewnieniu, że młody człowiek w ciągu 4 miesięcy od ukończenia nauki otrzyma ofertę stażu bądź zatrudnienia – mówił Jacek Męcina. – Sprzyjać nam będzie gospodarka, bo widać, że koniunktura powoli się poprawia.

  Ralf Brauksiepe, podsekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych nieco prowokacyjnie pytał, czy działaniami, których celem jest zmniejszanie bezrobocia, powinna w pierwszej kolejności zajmować się Unia Europejska. Przypomniał, że sprawy związane z rynkiem pracy leżą w kompetencjach państw członkowskich. Sukcesu Niemiec, które odnotowują aktualnie najniższy poziom bezrobocia wśród młodych w całej UE, Brauksiepe upatruje we wprowadzonym w Niemczech dualnym systemie kształcenia zawodowego, polegającego z jednej stronie na nauce teorii, z drugiej na praktyce w przedsiębiorstwach. - Tym systemem objętych jest 2/3 młodych ludzi i większość z nich dostaje ofertę pracy w tej firmie, w której odbywało praktykę. Państwo zapewnia edukację w szkołach, a gospodarka - naukę zawodu dla swoich przyszłych pracowników. Przedsiębiorcami nie kieruje altruizm, lecz ich własny interes, bowiem ich pozycja na rynku jest uzależnione od dobrze wykształconych fachowców.

   

  
         
        jpeg - 88 KB [88 KB] 
         
        jpeg - 93 KB [93 KB]
  
         
        jpeg - 202 KB [202 KB] 
         
        jpeg - 87 KB [87 KB]

  Na zdjęciach powyżej: Janne Metsämäki, podsekretarz stanu w fińskim Ministerstwie Pracy i Gospodarki; Ralf Brauksiepe, podsekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych.

  Brauksiepe zwracał uwagę, że najważniejsze są działania krajowe, a potem dopiero można mówić o pomocy ze strony Unii Europejskiej. - Ostrzegam przed założeniem, że skuteczność walki z bezrobociem wśród młodzieży zależy od miliardów z Brukseli. Ważna jest współpraca władz i pracodawców, wymiana informacji i dobrych praktyk, czas i cierpliwość w realizacji programów oraz uświadomienie pracodawcom, że to w ich interesie jest nauczenie czegoś stażystów.

  Janne Metsämäki, podsekretarz stanu w fińskim Ministerstwie Pracy i Gospodarki mówił, że Finlandia już realizuje program gwarancji dla młodych, we współpracy z różnymi instytucjami. 93 proc. osób, które zgłosiły się do programu, otrzymało tzw. plan działania, zaś w grupie wiekowej poniżej 25 lat cztery piąte skorzystały z oferty pracy lub szkolenia. Przedstawiciel fińskiego rządu podkreślał zaangażowanie lokalnych władz, przedsiębiorców i szkół w realizację programu.

  PANEL II - PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA MŁODZIEŻY W POLSCE. JAKIE SĄ SZANSE NA ICH POPRAWĘ?

  Przyczynkiem do dyskusji była "Prognoza popytu na pracę do 2020 r. Co warto studiować?" Z analizy wynika, że do zawodów przyszłości należą m.in. specjalista IT, pracownik administracji, specjalista ds. finansów, chemik, fizyk, matematyk, inżynier, nauczyciel kształcenia zawodowego, architekt. Raport zaprezentował dr Łukasz Arendt, adiunkt z Katedry Polityki Ekonomicznej UŁ.

  Na zdjęciach poniżej: dr Łukasz Arendt (UŁ); Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Daria Lipińska-Nałęcz i prof. Elżbieta Kryńska (UŁ).

  
         
        jpeg - 89 KB [89 KB] 
         
        jpeg - 90 KB [90 KB]
  
         
        jpeg - 64 KB [64 KB] 
         
        jpeg - 81 KB [81 KB]

   

  Prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego podkreślała jednak, że na rynku liczą się przede wszystkim tzw. kompetencje miękkie i faktyczne kwalifikacje. Dlatego wybór przez studenta jednej ze "specjalizacji przyszłości" tylko zwiększa jego szanse, jednak nie daje gwarancji zatrudnienia. - Na rynek pracy wnosimy przede wszystkim siebie - mówiła profesor apelując do młodych ludzi, by inwestowali w swoje kompetencje. Kryńska zwróciła uwagę, że przygotowanie do obrania ścieżki zawodowej powinno zaczynać się już w szkołach ponadpodstawowych, a przynajmniej ponadgimnazjalnych. – Na studiach jest już za późno na uczenie się autoprezentacji czy pisania CV. Młody człowiek obecnie nie jest mentalnie przygotowany do rynku pracy. Trzeba pomóc mu oswoić się z rzeczywistością.

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Daria Lipińska-Nałęcz również wskazywała, że młodzież należy uczyć dążenia do osiągnięcia celu. Tymczasem aż 60 proc. nie planuje swojej kariery i nie korzysta z doradztwa zawodowego. - Trzeba kształtować podejście młodych do pracy i słuchać pracodawców, czego oczekują. (…) Kształcenie powinno być ukierunkowane regionalnie i lokalnie.

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Jakubowski zwracał uwagę, że Polska jest wyjątkowym krajem w skali świata, gdyż niemal wszyscy kończą naukę na poziomie średnim. Przekonywał również, że kierunek studiów nie zawsze jest najważniejszy, istotne jest natomiast zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. - Wyzwaniem dla nas jest przede wszystkim kształcenie przez całe życie, tu odstajemy od innych krajów UE. Powinniśmy przez całe życie rozwijać naszą atrakcyjność dla pracodawców – mówił Jakubowski.

  Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podkreślał znaczenie Europejskiego Funduszu Społecznego, który wspiera rynek pracy. - Jednocześnie trzeba podkreślić, że zadaniem funduszy UE nie jest tworzenie miejsc pracy, one mają w tym pomóc, tak samo jak szkoły czy pracodawcy.

  Dyrektor Krzysztof Kłapa z McDonald's zauważył, że perspektywy zatrudnienia związane są z rozwojem gospodarczym. - Biznes powinien mieć szansę na rozwój m.in. przez ograniczanie biurokracji. Odpowiedzialnością za bezrobocie obarczone jest państwo, Unia może tylko wspomóc. To państwo powinno sfinansować szkoły zawodowe i pomóc przedsiębiorcom w tworzeniu miejsc pracy. Dyrektor namawiał także młodych ludzi do zdobywania jak najwięcej doświadczenia zawodowego już w czasie studiów, by ewentualnej konieczności wyjazdu za granicę nie traktowali jak czegoś złego i by nie bali się ryzykować.

   

  PANEL III - ROZWIĄZANIA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

  Trzeci panel dyskusyjny rozpoczął się od krótkiej filmowej prezentacji firm prowadzonych przez młodych polskich przedsiębiorców, którzy osiągnęli międzynarodowy sukces, choć pracują w Bielsku Białej czy Białymstoku. Potem młodzi uczestnicy debaty oraz internauci zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: "Czy planujesz założyć własną firmę" (prawie 50 proc. odpowiedzi TAK z sali i 39 proc. w głosowaniu internetowym). 

  - Sukces może mieć wiele wymiarów – zawodowy, osobisty. Dla mnie okazało się nim stworzenie organizacji, która niesie wartości i kulturę organizacyjną, które chcę realizować – mówił Tomasz Cichowicz, właściciel firmy Webwerx. Jego zdaniem, budowanie własnej firmy to przede wszystkim wolność, gdyż można realizować autorskie pomysły i robić to, co się lubi. – To oczywiście nie jest łatwe – przyznawał przedsiębiorca, który ocenia, że ponad 90 proc. osób próbujących szczęścia w biznesie poddaje się po pierwszych niepowodzeniach. Zdaniem Cichowicza, podstawową cechą przedsiębiorcy, który ma szansę odnieść sukces, jest upór i wytrwałość. – Mimo porażek nie wolno się poddawać. (…) Projekty mojej firmy też nie zawsze były sukcesem, do niektórych trzeba było dopłacić, przyznać się do błędu. (…) Ale warto zacisnąć zęby i dalej realizować swoje pasje - mówił Cichowicz.

   

  
         
        jpeg - 150 KB [150 KB] 
         
        jpeg - 197 KB [197 KB]
  
         
        jpeg - 82 KB [82 KB] 
         
        jpeg - 161 KB [161 KB]

   

  Marcin Bugajski, członek Zarządu Województwa Łódzkiego, wskazywał na wsparcie, jakim dla młodych ludzi może być Europejski Fundusz Społeczny. Przypominał, że ponad połowa firm, które powstały dzięki unijnemu wsparciu, po 18 miesiącach nadal działa. Zdaniem Bugajskiego, walka z bezrobociem powinna polegać przede wszystkim na tworzeniu miejsc pracy w regionach. – A do tego potrzebni są inwestorzy, których te regiony powinny przyciągać – mówił. Nie mniej ważna jest pomoc młodym ludziom we właściwym doborze ścieżki zawodowej już na najwcześniejszym etapie edukacji. – Kilka lat temu realizowałem projekt, który zakłada umieszczania doradców edukacyjnych i zawodowych w już w szkołach podstawowych – mówił Bugajski. 

  O pierwszych krokach młodego przedsiębiorcy mówiła Magdalena Kuśmierska, studentka Uniwersytetu Łódzkiego i współtwórczyni magazynu FORWARD. Z kolei dr Martin Gleitsmann,przedstawicielAustriackiej Federalnej Izby Gospodarczej, zaprezentował osiągnięcie swojego kraju w zakresie walki z bezrobociem młodych. – Jednym ze skutecznych rozwiązań jest tzw. kształcenie dualne czyli połączone z dużą liczbą godzin praktyk zawodowych, niekiedy nawet w proporcji 80 proc. praktyki i 20 proc. teorii – mówił Gleitsmann.Jego zdaniem, równie ważny jest elastyczny rynek pracy, który pozwoli pracownikowi na szybką zmianę kwalifikacji. Austriacki ekspert wskazywał również na wygórowane zabezpieczenia socjalne, które często zniechęcają firmy do zatrudnienia. Jego zdaniem, przedsiębiorcy nie mogą bać się zwalniania pracowników, gdy jest to ekonomicznie uzasadnione i daje firmie szansę przetrwania kryzysu – w takiej sytuacji to państwo powinno pomóc bezrobotnemu w szybkim powrocie na rynek pracy.

  O doświadczeniach Łodzi w zakresie pomocy absolwentom w znalezieniu pracy mówił wiceprezydent miasta Marek Cieślak. Przypomniał o portalu stażowym, w którym zarejestrowanych jest już ponad 300 firm oraz o platformie internetowej "Młodzi w Łodzi", będącej miejscem wymiany doświadczeń środowisk biznesowych, akademickich i studenckich. Cieślak wspomniał też o programie nauki języków rzadkich, co pomogłoby nabywać nowe kompetencje młodym ludziom i zagospodarowywać nowe segmenty rynku. 

  Tomasz Sadzyński, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, mówił o kojarzeniu biznesu z edukacją. Dyrektor Generalny Häring-Polska Jacek Gałek przedstawił działanie dualnego kształcenia na przykładzie kierowanej przez niego firmy. – Połączenie teorii z praktyką przynosi firmie olbrzymie korzyści. W naszym przypadku wiązało się to ze sporymi nakładami, jednak pracownicy, którzy zostają potem z nami, sprawdzają się o wiele bardziej niż osoby, które zatrudnilibyśmy w procesie tradycyjnej rekrutacji – mówił Gałek.

   

  
         
        jpeg - 163 KB [163 KB] 
         
        jpeg - 194 KB [194 KB]
  
         
        jpeg - 182 KB [182 KB] 
         
        jpeg - 200 KB [200 KB]

   

  Debatę podsumowali komisarz UE ds. zatrudnienia László Andor i minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz (na zdjęciach poniżej). Komisarz podkreślał, że bezrobocie jest dziś prawdopodobnie najpoważniejszym problemem Unii Europejskiej – obecnie wynosi ono 11 proc., jednak wśród młodzieży odsetek ten jest prawie dwukrotnie wyższy. – To pokazuje jak bardzo młode pokolenie ucierpiało na kryzysie, dlatego potrzebny jest plan, by zapewnić, że młody człowiek kończący naukę w ciągu 4 miesięcy otrzyma ofertę stażu, zatrudnienia lub dalszego kształcenia.

   

  
         
        jpeg - 191 KB [191 KB] 
         
        jpeg - 161 KB [161 KB]
  
         
        jpeg - 158 KB [158 KB] 
         
        jpeg - 85 KB [85 KB]

   

  Komisarz przypomniał, że w budżecie unijnym 2014-2020 zapewniono środki na program "Gwarancja dla młodych" obok możliwości, jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny, który jest najważniejszym instrumentem finansowym UE do walki z bezrobociem. Komisarz wskazał, że walka z bezrobociem młodych tworzy nową jakość współpracy europejskiej, gdyż otwarty runek pracy daje możliwości znalezienia zatrudnienia także w innym kraju. Ważne, by w sytuacji migracji zarobkowej pracownik był traktowany na równi z pracownikami krajowymi. László Andor zachęcał też, aby szukając pomysłów na walkę z bezrobociem patrzeć na doświadczenia innych państw, które z powodzeniem realizują dobre pomysły.

   

  
         
        jpeg - 81 KB [81 KB] 
         
        jpeg - 84 KB [84 KB]
  
         
        jpeg - 183 KB [183 KB] 
         
        jpeg - 110 KB [110 KB]

   

  Minister Kosiniak-Kamysz przypomniał, że to właśnie komisarz Andor był pomysłodawcą "Gwarancji dla młodych". - Takiego programu dla młodych jeszcze nie było, a wynika on z dogłębnej analizy sytuacji. Młodzi są rozczarowani, a to rodzi frustrację. Znacznie trudniej jest pomóc osobie młodej, która rozpoczyna karierę zawodową od bezrobocia, niż bezrobotnemu, który wcześniej pracował.

  Minister przekonywał, że obecnie Polska nie ma możliwości obniżania podatków, istnieje jednak możliwość subsydiowania kosztów pracy, właśnie w ramach programu "Gwarancja dla młodych". Wyraził przekonanie, że wejście na rynek pracy nie zaczyna się w momencie kończenia nauki, ale już w chwili wyboru szkoły. Należy zatem wzmocnić doradztwo zawodowe, najlepiej już na poziomie gimnazjum. Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska jest gotowa do wdrażania "Gwarancji dla młodych" już od początku 2014 roku. Młodych ludzi zachęcał jednocześnie, aby zdobywali nieformalnie doświadczenie w przestrzeni społecznej m.in. poprzez pracę w samorządach szkolnych czy jako wolontariusze. 

  Moderatorami debaty byli: Aleksandra Pezda (Gazeta Wyborcza) i Michał Adamczyk (TVP INFO).

   

   PROGRAM

   

  8.45-9.30 REJESTRACJA

  9.30-9.45: POWITANIE

  • Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
  • Prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  • Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi
  • Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego

  9.45-11.00: INWESTYCJE W POTENCJAŁ MŁODYCH NA RYNKU PRACY W UE – CZY DA SIĘ UNIKNĄĆ ZJAWISKA "STRACONEGO POKOLENIA"

  • Jacek Męcina, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Joanna Skrzydlewska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego
  • dr Ralf Brauksiepe, Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych, Niemcy
  • Janne Metsämäki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Gospodarki, Finlandia

  11.00-12.20: PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA MŁODZIEŻY W POLSCE. JAKIE SĄ SZANSE NA ICH POPRAWĘ?

  • Prof. Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki, "Prognoza Popytu na Pracę do 2020 r. Co warto studiować?"(Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”, Zadanie 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia”)
  • Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Maciej Jakubowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
  • Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
  • Krzysztof Kłapa, dyrektor ds. korporacyjnych i zasobów ludzkich McDonald’s

  12.20-12.35: PRZERWA NA KAWĘ (przerwa w transmisji online)

  12.35-13.50: ROZWIĄZANIA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

  • Marek Cieślak, Wiceprezydent Miasta Łodzi
  • Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
  • Dr Martin Gleitsmann, Austriacka Federalna Izba Gospodarcza, Austria
  • Tomasz Sadzyński, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • Magdalena Kuśmierska przedstawicielka studentów, Uniwersytet Łódzki
  • Tomasz Cichowicz, właściciel firmy Webwerx
  • Jacek Gałek, Dyrektor Generalny Häring-Polska

  13.50-14.15: PODSUMOWANIE DEBATY

  • László Andor, Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej
  • Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Daria Lipińska - Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Joanna Skrzydlewska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego
  • Maciej Jakubowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
  • Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
  • Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi

  14.15-14.45: LUNCH

   

  14.45-16.00: WARSZTATY

  1. Jak i gdzie szukać pracy w czasach kryzysu? - Gazeta.Praca.pl
  2. Kariera w małej i dużej firmie - Firma Deloitte
  3. Kariera w instytucjach Unii Europejskiej? – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  4. Jak poprawić efektywność działania urzędów pracy – Dyrektor Kordian Kolbiarz, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
  5. Assessment Centre – poznaj, co cię czeka w procesie rekrutacji - Uniwersytet Łódzki
  6. Proces rekrutacji - siła argumentów czy loteria? - McDonald's

   

  Więcej informacji o debacie: www.wyborcza.pl/projektpraca

   

  Współorganizator:

   

  Partnerzy strategiczni:

  Partnerzy:

   

  UWAGA: 14 firm, które zaprosiliśmy do współpracy, odpowiedziało na naszą prośbę i zdecydowało się zaoferować płatne staże uczestnikom debaty w Łodzi. Są to: Accenture, Albea Poland Sp. z o.o., BSH, Citi Handlowy, Dell Products Poland Sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Ericpol Sp. z o.o., Gillette, Infosys BPO, LEK S.A., mBank, OSTC Poland, Pelion S.A., PZU SA.o.

   

              

          

        

   

  Ostatnia aktualizacja: 10/12/2013  |Początek strony