Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Cyfrowa nierównowaga płci
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

03/10/2013 16:45:40

W europejskim sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) pracuje zbyt mało kobiet – wynika z najnowszego badania KE. Tymczasem równowaga płci mogłaby przynieść gospodarce nawet 9 mld euro rocznie. Kobiety zatrudnione w ICT zarabiają prawie 9 proc. więcej niż w innych sektorach, mają większe możliwości elastycznego kształtowania czasu pracy, rzadziej są zagrożone bezrobociem.

  Cyfrowa nierównowaga płci

  Gdyby udało się zainteresować większą liczbę dziewcząt pracą w sektorze cyfrowym i zwiększyć zatrudnienie kobiet w tej branży, korzyści odniósłby sektor ICT, kobiety i europejska gospodarka – to najważniejszy wniosek z badania Komisji Europejskiej.

  Z badania wynika, że obecnie zbyt mało kobiet pracuje w branży ICT:

  • Na każde 1000 kobiet, które uzyskały licencjat lub inny dyplom wykształcenia wyższego pierwszego stopnia, tylko 29 legitymuje się dyplomem w dziedzinie ICT (wśród mężczyzn dyplom taki uzyskuje 95 na 1000 absolwentów), i tylko 4 na 1000 kobiet podejmie w przyszłości pracę w tym sektorze.
  • Kobiety częściej niż mężczyźni przerywają karierę w branży cyfrowej i są gorzej reprezentowane na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych (w jeszcze większym stopniu niż w innych sektorach).
  • Tylko 19,2 proc. pracowników sektora ICT ma szefa-kobietę, w porównaniu do 45,2 proc. pracowników spoza sektora ICT.

  Jak wykazano w badaniu, jeżeli tendencja ta odwróciłaby się, a kobiety były reprezentowane w tym sektorze tak samo jak mężczyźni, PKB Unii zwiększyłby się rocznie o około 9 mld euro (1,3 x PKB Malty). Sektor ICT odniósłby korzyści, ponieważ w organizacjach, które sprzyjają kobietom na stanowiskach kierowniczych, stopa zwrotu z kapitału własnego jest o 35 proc. wyższa, a ogólna stopa zwrotu dla akcjonariuszy o 34 proc. wyższa niż w innych porównywalnych organizacjach.

  Z badania wynika również, że kobiety pracujące w sektorze ICT zarabiają prawie 9 proc. więcej niż kobiety w innych sektorach gospodarki, mają większe możliwości elastycznego kształtowania swojego czasu pracy i są mniej narażone na bezrobocie (w 2015 r. w UE będzie 900 000 nieobsadzonych stanowisk w branży ICT).

  Wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes powiedziała: Nie ma wątpliwości, że więcej kobiet w firmie oznacza jej lepsze funkcjonowanie. Najwyższy czas, aby firmy ICT przyjęły to do wiadomości i zadbały o to, aby zarówno ta branża, jak i cała europejska gospodarka skorzystały z ogromnego potencjału kobiet.

  W badaniu wyróżniono cztery obszary priorytetowe, w których należy podjąć działania:

  • poprawa wizerunku branży wśród kobiet i w społeczeństwie, np. poprzez rozpowszechnianie wiedzy o tych aspektach ICT, które są najbardziej atrakcyjne dla młodych kobiet (ICT jako pasjonująca, zróżnicowana i przynosząca zyski branża itp.);
  • wzmocnienie pozycji kobiet w tym sektorze np. poprzez promowanie, wraz z przedstawicielami branży, zharmonizowanych europejskich programów nauczania, które przełożą się na jasne i proste ścieżki kariery w dziedzinie ICT;
  • zwiększenie liczby kobiet-przedsiębiorców w dziedzinie ICT, np. poprzez poprawę dostępu do programów kapitału wysokiego ryzyka;
  • poprawa warunków pracy w tym sektorze, np. poprzez podkreślanie faktu, że przedsiębiorstwa zatrudniające kobiety osiągają lepsze wyniki.

  Kontekst

  Niektóre z najważniejszych wyników badania:

  • Kobiety zbyt wcześnie przerywają karierę w sektorze: spośród kobiet w wieku 30 lat legitymujących się dyplomem związanym z ICT w sektorze pracuje 20 proc. Ten sam wskaźnik dla kobiet w wieku 45 lat wynosi zaledwie 9 proc.
  • Kobiety są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych: tylko 19,2 proc. pracowników sektora ICT ma szefa-kobietę, w porównaniu do 45,2 proc. pracowników spoza sektora ICT.
  • Liczba kobiet-przedsiębiorców w branży ICT jest mniejsza niż w innych sektorach: kobiety stanowią 31,3 proc. Europejczyków prowadzących własne firmy, lecz w sektorze ICT wskaźnik ten wynosi zaledwie 19,2 proc.

  W badaniu opisano również czynniki, które uniemożliwiają kobietom pełne uczestnictwo w sektorze: a) tradycje i stereotypy kulturowe na temat roli kobiet, b) bariery wewnętrzne i czynniki społeczno-psychologiczne, takie jak brak wiary w siebie, brak umiejętności negocjowania, niechęć do podejmowania ryzyka i negatywne podejście do konkurencji, oraz c) bariery zewnętrzne, takie jak zdominowanie środowiska przez mężczyzn, trudności w osiąganiu równowagi między życiem osobistym a zawodowym i brak wzorców do naśladowania w tym sektorze.

  W badaniu przedstawiono szereg różnorodnych profili kobiet pracujących w dziedzinie technologii cyfrowych: od projektantki gier wideo i specjalistki w dziedzinie komunikacji cyfrowej do autorki polityki w dziedzinie ICT. W podsumowaniu autorzy sprawozdania stwierdzają, że aby większa liczba dziewcząt wzięła pod uwagę pracę w sektorze ICT, należy przede wszystkim promować sylwetki kobiet, które mogą stanowić dla nich wzór do naśladowania, i nagłaśniać rolę kobiet w tej branży.

  Przydatne linki

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 04/10/2013  |Początek strony