Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Za mało kobiet w nauce
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

05/04/2013 15:52:03

Choć w Europie jest coraz więcej kobiet naukowców, to liczba pań na stanowiskach naukowo-badawczych wciąż pozostaje zbyt niska – to wnioski najnowszego sprawozdania „She Figures" opublikowanego przez Komisję Europejską. - Szklany sufit uniemożliwia dostęp do najwyższych stanowisk – uważa komisarz Máire Geoghegan-Quinn. Obecnie kobiety stanowią jedynie 33 proc. europejskich naukowców i 20 proc. profesorów zwyczajnych.

  Za mało kobiet w nauce

  Unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: - Pomimo pewnych postępów poczynionych w ostatnich latach kobiety wciąż pozostają mniejszością w sektorze naukowym, a szklany sufit uniemożliwia im przede wszystkim dostęp do najwyższych stanowisk. Sytuacja ta jest bardzo niesprawiedliwa i prowadzi do marnowania talentów. Komisja w ramach swoich programów badawczych skupia się na propagowaniu równości płci i podejmuje działania mające na celu zmianę głęboko zakorzenionej kultury instytucjonalnej.

  Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem kobiety stanowią około 40 proc. wszystkich naukowców w szkolnictwie wyższym, 40 proc. w sektorze rządowym i 19 proc. w sektorze przedsiębiorstw. Mimo iż we wszystkich sektorach liczba kobiet rośnie szybciej niż liczba mężczyzn (+5,1 proc. rocznie w porównaniu z +3,3 proc. w przypadku mężczyzn w latach 2002-2009), kobiety naukowcy wciąż walczą o dostęp do stanowisk kierowniczych. W UE na jedną kobietę w radach naukowych i zarządach przypada średnio dwóch mężczyzn.

  W 2010 r. odsetek studentek (55 proc.) i absolwentek (59 proc.) przewyższał odsetek studentów, jednak wśród słuchaczy i absolwentów studiów doktoranckich mężczyźni byli liczniejsi niż kobiety (których odsetek wyniósł odpowiednio 49 proc. i 46 proc.). Na kolejnych szczeblach kariery akademickiej kobiety stanowiły 44 proc. naukowców zaczynających pracę naukową z tytułem doktora i jedynie 20 proc. naukowców na najwyższych szczeblach akademickiej hierarchii. Niedostateczna reprezentacja kobiet jest jeszcze bardziej widoczna w dziedzinach takich jak nauki ścisłe i inżynieria.

  Promocja równości płci jest jednym z kluczowych priorytetów określonych przez Komisję dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). Komisja zwróciła się do państw członkowskich o zniesienie barier w rekrutacji, zatrzymywaniu w zawodzie i rozwoju kariery zawodowej kobiet naukowców. Komisja stara się także rozwiązać problem dysproporcji płci na stanowiskach kierowniczych.

  Kontekst

  Sprawozdanie „She Figures 2012” to czwarta publikacja obejmująca najważniejsze dane niezbędne do zrozumienia sytuacji kobiet w sektorze naukowo-badawczym. Z czasem rozwój listy wskaźników pozwolił na opisanie poziomu zaangażowania kobiet na wszystkich poziomach edukacji i we wszystkich dyscyplinach naukowych, poczynając od szkolnictwa wyższego, a kończąc na rynku pracy, z uwzględnieniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, nie tylko w 27 krajach UE, ale także w Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Islandii, Izraelu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

  Sprawozdanie „She Figures” przygotowywane jest przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji oraz Eurostat) we współpracy z korespondentami statystycznymi Grupy Helsińskiej ds. Kobiet i Nauki.

   

  Ostatnia aktualizacja: 05/04/2013  |Początek strony