Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Plany na 2013 rok
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

27/12/2012 10:28:16

Skuteczna walka z kryzysem, ożywienie wzrostu gospodarczego i umożliwienie osobom bezrobotnym jak najszybszy powrót do pracy - to najważniejsze plany Komisji Europejskiej na 2013 rok. Oprócz propozycji przedstawionych już wcześniej, w 2013 r. i na początku 2014 r. zgłoszonych zostanie około 50 nowych inicjatyw. Najważniejszy priorytet pozostaje ten sam – zaradzić skutkom kryzysu gospodarczego i skierować UE na drogę zrównoważonego wzrostu.

  Plany na 2013 rok

  Zaproponowany przez Komisję pakiet obejmuje szereg środków stymulujących, reformy systemu finansowego oraz działania na rzecz jeszcze bliższej integracji.

  Zobacz jakie inicjatywy zamierza przedstawić Komisja Europejska w 2013 roku.

  Nowe propozycje obejmą:

  - zwiększenie stabilności, przejrzystości i ochrony konsumentów w sektorze finansowym w oparciu o projekt bliższej unii gospodarczej i walutowej

  - zwiększenie konkurencyjności poprzez jednolity rynek i skoordynowaną politykę przemysłową, obniżenie kosztów działalności gospodarczej w takich dziedzinach jak VAT i fakturowanie, zachęcanie do nawiązywania partnerstw prywatno-publicznych w dziedzinie badań naukowych,

  - skuteczniejsze rozwijanie sieci połączeń w Europie poprzez zliberalizowanie sektora sieci energetycznych, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, modernizację transportu i logistyki

  - wsparcie dla osób bezrobotnych – zwiększenie skuteczności publicznych służb zatrudnienia oraz wspieranie włączenia społecznego

  - energię, zasoby i środowisko naturalne – poprzez prowadzenie polityki zrównoważonego wzrostu, zaspokajanie potrzeb energetycznych, reagowanie na zmiany klimatu, poprawę jakości powietrza i utylizacji odpadów

  - budowanie bezpiecznej Europy – zapobieganie oszustwom finansowym i niewłaściwemu wykorzystaniu funduszy UE na poziomie urzędu prokuratora UE, zwalczanie przemytu broni celem ograniczenia liczby przestępstw dokonywanych z użyciem broni palnej oraz zwiększenie korzyści płynących z obywatelstwa UE

  - propagowanie interesów i wartości UE na arenie światowej poprzez zawieranie nowych umów handlowych, nakierowaną na konkretne cele współpracę z sąsiednimi krajami oraz umacnianie pozycji UE jako światowego lidera w dziedzinie pomocy na rzecz rozwoju.

  Komisja dołoży również wszelkich starań, aby odpowiednio wprowadzić w życie środki przyjęte już wcześniej.

  Będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim, przywódcami państw UE zgromadzonymi w Radzie, parlamentami krajowymi oraz zainteresowanymi podmiotami, aby osiągnąć wymierne rezultaty dla dobra obywateli Europy.

   

  Ostatnia aktualizacja: 08/01/2013  |Początek strony