Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Każdy pasażer ma prawa
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

14/06/2012 14:53:38

Osoby niepełnosprawne podróżujące samolotem nadal napotykają na nieuzasadnione odmowy i wymogi ze strony linii lotniczych. W okresie, gdy tysiące paraolimpijczyków przygotowują się do podróży do Londynu, Komisja Europejska publikuje wytyczne wyjaśniające prawa niepełnosprawnych pasażerów. - Radzenie sobie z niepełnosprawnością w życiu jest wystarczająco trudne – nie powinno stawać się jeszcze trudniejsze na lotnisku – powiedział wiceprzewodniczący KE Siim Kallas.

  Każdy pasażer ma prawa

  Yannis Vardakastanis, przewodniczący Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, dodaje: Pomoc na odpowiednim poziomie jest bardzo ważna dla osób niepełnosprawnych, a w wytycznych interpretacyjnych wyjaśniono należycie, na czym powinna ona polegać. Komisja Europejska wybrała wyważone podejście do tej kwestii i dzięki temu udaje jej się chronić interesy pasażerów niepełnosprawnych oraz pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej w sposób proporcjonalny.

  Wytyczne obejmują podróżnych we wszystkich portach lotniczych w UE i dotyczą działalności przewoźników z UE na całym świecie. Obejmują one również przewoźników spoza UE, którzy zapewniają loty w Europie lub z Europy do innych miejsc na świecie.

  Służą one wyjaśnieniu obowiązujących unijnych przepisów dotyczących praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (rozporządzenie (WE) nr 1107/2006). Dotyczą one problemów w 22 dziedzinach w kwestii niedyskryminacyjnego dostępu do podróży lotniczych.

  Najważniejsze kwestie:

  1.  Wcześniejsze powiadomienie: W wytycznych podkreślono znaczenie wcześniejszego powiadomienia. Aby umożliwić usługodawcom (portom lotniczym lub liniom lotniczym) zapewnienie niezbędnej pomocy, osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powinny zgłaszać swoje potrzeby co najmniej 48 godzin przed ogłoszoną godziną odlotu.

  2.  Nieuzasadnione odmowy: Pasażerowie informują o powtarzających się problemach związanych z odmowami i niespójnymi wymogami dotyczącymi zaświadczeń lekarskich oraz osób towarzyszących niepełnosprawnym pasażerom.

  • Zaświadczenia lekarskie: w wytycznych wyjaśniono, że regułą powinno być, aby zaświadczenia lekarskie nie były wymagane w przypadku osób trwale niepełnosprawnych, na przykład osób niewidomych lub poruszających się na wózku inwalidzkim.
  • Osoby towarzyszące: w wytycznych wyjaśniono, że nie należy wprowadzać obowiązku podróżowania z osobą towarzyszącą, jeśli pasażer nie wymaga takiej opieki, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, o których pasażer powinien zostać poinformowany.

  3.  Problemy związane ze sprzętem medycznym i sprzętem umożliwiającym poruszanie się

  • Sprzęt umożliwiający poruszanie się: w wytycznych podkreślono, że pasażerom niepełnosprawnym oraz pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej przysługuje nieodpłatny przewóz dwóch urządzeń umożliwiających poruszanie się. Pasażer korzystający z elektrycznego wózka inwalidzkiego jest zobowiązany powiadomić o tym przewoźnika z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. W wytycznych podkreślono ponadto, że zarejestrowany pies przewodnik lub pies towarzyszący powinien podróżować na pokładzie z zastrzeżeniem wcześniejszego powiadomienia. Jak w przypadku każdego pasażera, sprzęt sportowy, który nie jest sprzętem umożliwiającym poruszanie się, podlega ogólnemu regulaminowi linii lotniczych dotyczącemu bagażu.
  • Tlen na pokładzie: pasażerowie, którzy potrzebują tlenu w trakcie podróży, muszą o tym powiadomić z wyprzedzeniem. W wytycznych wyjaśniono, że określenie, czy pasażer może dostarczyć własny tlen, należy do linii lotniczych, a one same nie mają obowiązku zapewnienia tlenu. Informacje te muszą zostać jednak wyraźnie udostępnione przez linie lotnicze.

  Komentując nowe wytyczne, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za transport Siim Kallas powiedział: Mój apel do pasażerów niepełnosprawnych brzmi następująco: jeśli chcecie, aby wasza podróż była łatwiejsza, uprzedźcie o niej zawczasu. Chciałbym zwrócić się też do linii lotniczych i operatorów portów lotniczych: niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą z reguły potrzebowali waszej pomocy. Te wytyczne mają wam ułatwić udzielanie im tej pomocy.

  Przebieg procedury

  Pomimo istnienia prawodawstwa UE dotyczącego praw pasażerów osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżując drogą lotniczą, nadal napotykają problemy: całkowity brak usług bądź zróżnicowany poziom ich jakości w Europie; zbyt często nieuzasadnione odmowy bądź ograniczenia dotyczące rezerwacji lub wejścia na pokład wydane na podstawie niejasnych względów bezpieczeństwa; brak konsekwencji w traktowaniu pasażerów, którzy potrzebują tlenu medycznego na pokładzie; ograniczony poziom wiedzy wśród pasażerów na temat przysługujących im praw; ograniczony odsetek (około 40 proc.) wcześniejszych powiadomień o potrzebie pomocy zgłoszonych przed podróżą, co ma zasadnicze znaczenie dla umożliwienia usługodawcom przygotowania wymaganej pomocy; brak jednolitego stosowania rozporządzenia przez krajowe organy wykonawcze oraz nieskuteczne rozpatrywanie skarg.

  Wytyczne oparte są na szczegółowej ocenie istniejącego rozporządzenia w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (rozporządzenie (WE) nr 1107/2006).

  Wytyczne zostały szczegółowo omówione ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: organami krajowymi, sektorem lotnictwa (liniami lotniczymi i organizacjami zrzeszającymi porty lotnicze), a także stowarzyszeniami konsumentów i użytkowników, w szczególności reprezentującymi osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

  Wytyczne pomogą ułatwić podróże lotnicze osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, a tym samym pomogą przewoźnikom lotniczym i portom lotniczym w lepszym stosowaniu rozporządzenia. Będą one również pomagać organom krajowym w egzekwowaniu rozporządzenia.

  Zapewnią rzeczywistą wartość dodaną w sytuacji częstszych podróży osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej w związku z paraolimpiadą.

  W celu uzyskania dalszych informacji zob. MEMO/12/422

   

  Ostatnia aktualizacja: 15/06/2012  |Początek strony