Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Włoska prezydencja w UE
10 lat Polski w UE
Portal Unii Europejskiej
Infolinia Europe Direct
José Manuel Barroso - przewodniczący Komisji Europejskiej
Europejski portal e-sprawiedliwość
Twoja Europa
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Konsultacje społeczne w sprawie strategii „Europa 2020”
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
SOLVIT
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Kobiety szansą dla firm
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

20/04/2012 14:26:30

Więcej kobiet na rynku pracy i w zarządach firm - skandynawskie doświadczenia, polskie wyzwania, europejski wymiar – to temat interaktywnej debaty, która 20 kwietnia odbyła się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Jak łączyć karierę z życiem rodzinnym? Dlaczego różnorodność jest korzystna dla firm? W dyskusji wzięli udział eksperci krajowi i zagraniczni, przedstawiciele pracodawców i administracji państwowej oraz internauci.

  Kobiety szansą dla firm

   

  Otwierając debatę dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Ewa Synowiec zauważyła, że to już drugie spotkanie odbywające się w tym miejscu poświęcone obecności kobiet w świecie biznesu. Przypomniała, że 9 marca zaprezentowany został raport Komisji Europejskiej na temat postępów w dziedzinie wyrównywania szans w dostępie do stanowisk kierowniczych w biznesie. Ponadto, do 28 maja trwają konsultacje społeczne dotyczące problemu nierównowagi płci w zarządach spółek.

  Ambasador Szwecji Staffan Herrström podkreślił, że równość płci to sprawa nie tylko kobiet, ale także mężczyzn, gdyż chodzi tu o sprawiedliwość społeczną. Niewykorzystanie potencjału "połowy ludności świata" jest z jednej strony wyrazem niesprawiedliwości, z drugiej zaś "po prostu nierozsądne".

   

  
         
        jpeg - 321 KB [321 KB] 
         
        jpeg - 346 KB [346 KB]

   

  Wiceprezes Stowarzyszenia Kongres Kobiet prof. Małgorzata Fuszara przypomniała, że kwoty jako sposób eliminacji niesłusznych różnic i przełamywania barier już zaistniały i sprawdziły się w polskiej polityce, a "teraz czas na biznes". Zauważyła, że w europejskiej debacie na temat kwot podkreśla się dwa główne uzasadnienia dla ich stosowania – sprawiedliwość społeczną i prawa kobiet oraz wymierny aspekt ekonomiczny, czyli korzyści wynikające ze zróżnicowania płci w zarządzach firm.

  Tobias Müllensiefen z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej zwracał uwagę, że pod względem uczestnictwa kobiet w życiu gospodarczym, to sytuacja najgorzej przedstawia się w sektorze prywatnym. Z badań wynika, że w kobiety zajmują zaledwie 13,7 proc. wysokich stanowisk w spółkach giełdowych w UE, przy czym wskaźnik ten jest mocno zróżnicowany w zależności od kraju. W Polsce wynosi on nieco ponad 11 proc., zaś w Finlandii, Szwecji czy Łotwie 35 proc. (w Norwegii nawet ponad 40 proc.).

   

  
         
        jpeg - 285 KB [285 KB] 
         
        jpeg - 320 KB [320 KB]

   

  Z kolei na przeciwległym biegunie znajduja się takie kraje jak Malta, Luksemburg, Portugalia czy Węgry, gdzie nie przekracza on 6 proc. Dobrym przykładem kraju, który wprowadził system kwotowy, jest Francja, która już teraz - czyli 2 lata przed wyznaczonym czasem - osiągnęła założony przez siebie cel minimum 20 proc. kobiet w zarządach.

  Widać zatem, że znalezienie wykwalifikowanych pań na wysokie stanowiska jest możliwe. Jednocześnie badania pokazują, że obecność kobiet w zarządach spółek przynosi pozytywne efekty dla funkcjonowania tych firm, czyli jest uzasadniona również ekonomicznie.

  Tobias Müllensiefen przypomniał apel wiceprzewodniczącej KE Viviane Reding, skierowane przed rokiem do przedsiębiorstw notowanych na giełdach, aby do swoich organów decyzyjnych dopuściły więcej kobiet. Komisarz Reding zaproponowała, aby do 2015 r. w zarządach spółek zasiadało 30 proc. kobiet, a do roku 2020 - 40 proc. Jednak inicjatywę tę jak dotąd podpisały tylko 24 duże firmy.

  
         
        jpeg - 151 KB [151 KB] 
         
        jpeg - 296 KB [296 KB]

  Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, zauważyła, że kwestia równości płci jest ważna zarówno z perspektywy indywidualnych losów kobiet i mężczyzn, ich poczucia sprawiedliwości społecznej, jak również z punktu widzenia państwa, które musi zapewnić jak największą skuteczność i sprawiedliwość realizowanej przez siebie polityki. Pani minister wskazywała, że w Polsce toczy się intensywna debata polityczna na ten temat, która już przyniosła istotne zmiany.

  Dzięki wdrożeniu ustawy kwotowej, w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2011 roku wystartowało dwa razy więcej kobiet niż w poprzednich. - Tę rewolucję w polityce można przenieść na grunt biznesu. Jeżeli kobiety stanowią 40 proc. pracodawców, 60 proc. absolwentów wyższych uczelni i zajmują ponad 50 proc. stanowisk średniego szczebla zarządzania, to dlaczego na najwyższych stanowiskach kierowniczych jest ich zaledwie kilka-kilkanaście procent? – pytała Kozłowska-Rajewicz.

  Zdaniem pełnomocnik są dwa sposoby rozbicia tego "szklanego sufitu": obowiązek sprawozdawczości, czyli publicznego informowania w raportach spółek o liczbie kobiet na najwyższych stanowiskach, oraz wprowadzenie zalecenia - lub też celu - 35-procentowego udziału kobiet we władzach i corocznego sprawozdawania z realizacji tego celu.

   

  
         
        jpeg - 339 KB [339 KB] 
         
        jpeg - 343 KB [343 KB]

  Minister Kozłowska-Rajewicz podkreśliła, że sprawozdawczość powinna dotyczyć także luki płacowej, bo według różnych badań w Polsce wynosi ona od 10 do 30 proc. Zwróciła także uwagę na dużą, bo aż kilkunastoprocentową różnicę w udziale obu płci na rynku pracy, co jest ważne m.in. w kontekście toczącej się aktualnie debaty emerytalnej.

  W kolejnej debacie panelowej wzięły udział: Alina Lempa, Prezes Zarządu IQS Group, Anna Karaszewska, Prezes Stowarzyszenia Kongresu Kobiet oraz Arni Hole, Dyrektor Generalna w norweskim Ministerstwie Dzieci, Równości i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.

  - W Norwegii 50 proc. ministrów to kobiety, w parlamencie współczynnik ten wynosi 40 proc. – mówiła Arni Hole przestawiając skandynawską drogę dochodzenia do równości zatrudnienia kobiet i mężczyzn. – Udział pań w życiu publicznym sprawia, że pojawiają się kolejne propozycje legislacyjne dające jeszcze większe szanse polityce równościowej.

  Dyrektor Hole przekonywała, że kwoty i parytety nie mogą być jedynymi instrumentami wyrównywania szans między płciami. Potrzebna jest aktywna polityka społeczna np. dająca młodym rodzicom możliwość dzielenia się obowiązkami przy wychowaniu dzieci. W Skandynawii w programie tzw. zasiłku rodzicielskiego uczestniczy już ponad 90 proc. ojców.

   

  
         
        jpeg - 383 KB [383 KB] 
         
        jpeg - 370 KB [370 KB]

  Arni Hole wskazywała też, że aby uzyskać pozytywne efekty polityki zwiększenia zatrudnienia kobiet na wysokich stanowiskach w biznesie potrzebna jest przemyślana strategia, która łączy wiele aspektów życia społecznego. W Norwegii udało się wdrożyć model, który daje paniom szanse zarówno na polu zawodowym jak i rodzinnym. – Innym przykładem są Włochy, gdzie odsetek kobiet na eksponowanych stanowiskach czy prowadzących własne firmy jest nawet wyższy niż w Norwegii. Jednak, jak pokazują statystyki, większość tych Włoszek to osoby niezamężne i bezdzietne.

  Anna Karaszewska ubolewała, że w Polsce wciąż zbyt mało kobiet zasiada w zarządach prywatnych firm. Jej zdaniem, propozycja wprowadzenia parytetu płci mógłby tę sytuację radykalnie odmienić. – Jest to niezbędne. Zmiany nie nadejdą od razu, to jasne, ale w końcu się pojawią ich pozytywne efekty.

  Alina Lempa, prezes Zarządu IQS Group, przywoływała badania prowadzone przez jej firmę dotyczące sytuacji wykształconych kobiet na polskim rynku pracy. Wynika z nich m.in., że w wielu przypadkach kobiet same stwarzają bariery swojej karierze. – Kobiety muszą chcieć sięgać po wysokie stanowiska, podobnie jak mężczyźni muszą wybierać pewien model kariery.

  Lempa wskazywała również, że to co pozytywnie odróżnia kobiety-menedżerów od mężczyzn to przekonanie, iż sukces zawodowy powinien iść w parze z sukcesem na polu osobistym, rodzinnym. – W wielu wypowiedziach pojawia się to jako niezwykle istotny element. Prezes Lempa, podobnie jak minister Kozłowska-Rajewicz, podkreślała, że nie ma powodów aby Polki stały w drugim szeregu na rynku pracy. – Przecieżw Polsce kobiety mogą mówić o sobie, że są lepiej wykształcone od mężczyzn. 60 proc. absolwentów wyższych uczelni to właśnie panie. Debatę prowadziła Alicja Moszyńska(Architektura Biznesu).

  
         
        jpeg - 169 KB [169 KB] 
         
        jpeg - 343 KB [343 KB]

   

  Popołudniowa sesja konferencji nosiła tytuł Jak godzić życie zawodowe i rodzinne? – rozwiązania i dobre praktyki. Uczestniczyły w niej:

  • Agnete Andersen, specjalna doradczyni w duńskim Ministerstwie Pracy
  • Dr Johanna Lammi-Taskula, badaczka w Państwowym Instytucie Zdrowia i Dobrobytu w Helsinkach
  • Amelie von Zweigbergk, Sekretarz Stanu w szwedzkim Ministerstwie Edukacji i Badań
  • Małgorzata Rusewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

  Minister Zweigbergk wyjaśniła, że w przyjęty w Szwecji model społeczny zakłada dzielenie obowiązków związanych z wychowaniem dzieci przez obydwoje partnerów, co umożliwia kobietom możliwie szybki powrót na rynek pracy. Tendencja do większego udziału mężczyzn w życiu rodzinnym utrzymuje się od lat 70. i jest wspierana przesz szwedzki system socjalny.

  Dr Johanna Lammi-Taskula nawiązując do pierwszej części konferencji mówiła, że kwoty są istotne nie tylko na rynku pracy i w biznesie, ale również w życiu rodzinnym. Jej zdaniem, mężczyźni muszą brać czynny udział w wychowaniu dzieci i korzystać z urlopów ojcowskich. Dr Lammi-Taskula przypomniała, że kiedy wprowadzono to rozwiązanie w Finlandii pod koniec lat 60., ojcowie niechętnie brali urlopy wychowawcze. Przez lata sytuacja jednak uległa zmianie – obecnie Finowie, którzy uchylają się od brania urlopów ojcowskich są powszechnie postrzegani jako niezaangażowani rodzice.

  Reprezentująca duńskie Ministerstwo Pracy Agnete Andersen mówiła, że w jej kraju istnieje tradycja współdziałania rodziców w wychowaniu dzieci. Sprzyja temu m.in. organizacja systemu opieki zdrowotnej, która zakłada możliwie szybki powrót matki do domu po porodzie. W takiej sytuacji ojciec bardzo szybko jest wciągnięty do pomocy w opiece nad noworodkiem.

  Małgorzata Rusewicz z PKPP Lewiatan potwierdziła, że w Polsce pracodawcy generalnie są pogodzeni z długimi urlopami macierzyńskimi jak i z nową instytucją urlopu ojcowskiego. Chcieliby jednak, aby ich zdanie było brane pod uwagę przy tworzeniu nowych przepisów wydłużających czas przebywania rodziców poza pracą w związku z opieką nad małym dzieckiem. Zdaniem Magdaleny Rusewicz pozwoli to uniknąć sytuacji, w których kobiety są zwalniane, a ich miejsce na rynku pracy jest zajmowane przez mężczyzn. Przedstawicielka Lewiatana mówiła również, że część pracodawców postrzega kobiety jako pracowników "mniej bezpiecznych", których zatrudnienie rodzi określone konsekwencje dla firmy (ciąża, urlopy macierzyńskie, opieka nad dzieckiem). Rodzi to sytuację, w której albo unika się zatrudnienia kobiety albo oczekuje się od niej ciągłego potwierdzania kompetencji i umiejętności.

  Popołudniową część debaty prowadziła Agnieszka Jucewicz, redaktorka naczelna tygodnika „Wysokie Obcasy”.

  Dyskusja była transmitowana "na żywo" w internecie. Poprzez profil Komisji Europejskiej na Facebooku internauci mogli zadawać pytania uczestnikom konferencji.

  Tu można będzie już wkrótce obejrzeć zapis piątkowej imprezy.

  Program konferencji znajdziesz tutaj.

   

   

  Partner konferencji - Vital Voices Chapter Poland

  Konferencja organizowana w ramach projektu „Partnerstwo – równe szanse dla kobiet i mężczyzn” finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

  Ostatnia aktualizacja: 24/04/2012  |Początek strony