Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Rekrutacja na nowych zasadach
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

04/02/2011 14:27:57

308 laureatów w pięciu dziedzinach – to wynik pierwszego konkursu na urzędników europejskich, przeprowadzonego według nowych zasad. Czas selekcji skrócono z dwóch lat do dziewięciu miesięcy. – Teraz możemy oceniać kandydatów równie szybko i skutecznie, jak nasi konkurenci – mówi David Bearfield, dyrektor Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO). W tym roku kolejne zmiany – pierwsza część konkursu odbywać się w 23 językach urzędowych UE.

  Rekrutacja na nowych zasadach

  Właśnie opublikowano wyniki pierwszych konkursów EPSO przeprowadzanych na nowych zasadach, w których osoby będące absolwentami studiów wyższych mogły ubiegać się o stanowisko "administratora". Rozpisane w zeszłym roku konkursy wpisywały się w program unowocześnienia procedur naboru pracowników do instytucji UE.

  Program ten, prowadzony przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), przewiduje organizację konkursów w cyklach rocznych, dzięki czemu potencjalni kandydaci mogą zgłaszać się co roku, a także wprowadzenie szybszej dwuetapowej procedury, która sprawia, że czas trwania selekcji skrócił się z dwóch lat do dziesięciu miesięcy, a w przypadku mniejszych konkursów dla specjalistów – ze średnio szesnastu do jedynie sześciu. Niezależnie od tego, że atrakcyjna kariera w instytucjach UE przyciągnęła do udziału w konkursie ponad 51 000 kandydatów, EPSO było w stanie opublikować wyniki ok. 9 miesięcy od dnia zamknięcia zgłoszeń w kwietniu zeszłego roku.

  Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację, z zadowoleniem przyjął opublikowane wyniki. – Cieszę się bardzo z pozytywnych wyników pierwszych konkursów EPSO przeprowadzonych według nowych zasad. Pragnę podziękować urzędowi EPSO za doskonałą pracę i za dotrzymanie obietnicy dotyczącej przyspieszenia całego procesu. Jestem przekonany, że unowocześniona procedura selekcji sprawi, że pozostaniemy konkurencyjni na rynku pracy. Cieszy mnie perspektywa tego, że zwycięzcy kandydaci w nadchodzących miesiącach zaczną obejmować swoje stanowiska. Martwi mnie jednak, iż do konkursów nie zgłosili się kandydaci ze wszystkich państw i będę wspierał wszelkie działania na rzecz przyciągnięcia do pracy w instytucjach UE wysoko wykwalifikowanych kandydatów z państw członkowskich, z których zgłoszeń było niewiele.

  - Zakończenie unowocześnionego procesu selekcji kandydatów stanowi doskonały przykład współpracy międzyinstytucjonalnej, a szczególne podziękowania należą się urzędowi EPSO oraz jego zarządowi – powiedział Yves Quitin, przewodniczący zarządu EPSO i dyrektor ds. personelu w Parlamencie Europejskim. - Dobór pracowników ma strategiczne znaczenie dla wszystkich instytucji. EPSO z powodzeniem wypełniło zadanie przyciągnięcia najzdolniejszych osób i uczynienia europejskiej administracji publicznej atrakcyjnym miejscem dla ich rozwoju zawodowego.

  EPSO zdaje sobie również sprawę, że głównym parametrem, jakim należy się kierować przy naborze pracowników, którzy w swojej pracy reprezentować będą 500 mln obywateli UE, powinna być nie tylko szybkość procesu selekcji, ale także wysokie kwalifikacje wybranych kandydatów. Innym ważnym elementem unowocześnionego procesu naboru jest ukierunkowanie oceny na zdolności, a nie na wiedzę kandydatów, dzięki czemu komisje konkursowe EPSO będą mogły wybierać kandydatów posiadających zdolności potrzebne do tego, aby jak najlepiej wykorzystywać możliwości oferowane przez karierę zawodową w instytucjach UE.

  David Bearfield, dyrektor EPSO, zapytany o wyniki modernizacji procesu selekcji, powiedział: - Jesteśmy dumni z tego, że wraz z naszymi partnerami ze wszystkich instytucji UE udało nam się przeprowadzić selekcję tak doskonałych kandydatów w tak krótkim czasie. Gdy obowiązywały stare zasady, kandydaci czekali na wyniki często ponad półtora roku, co w konsekwencji pozbawiało nas możliwości zatrudnienia najzdolniejszych ludzi w Europie, którzy w międzyczasie otrzymywali inne propozycje. Mamy nadzieję, że wszystko to będzie stanowiło czytelny znak dla studentów i absolwentów w całej Europie, że nie muszą już czekać, jeśli chcą rozpocząć interesującą i pełną wyzwań karierę zawodową, która przyczynia się do realnego rozwoju. Dzięki wprowadzonym przez nas zmianom możemy oceniać kandydatów równie szybko i skutecznie, jak nasi konkurenci na całym kontynencie.

  Dzięki jednoczesnemu unowocześnieniu działań UE na rzecz promowania kariery w instytucjach UE i na rzecz komunikacji, każda osoba zainteresowania informacjami na temat pracy w instytucjach UE może otrzymywać najświeższe informacje ze strony UE Careers na facebooku oraz za pośrednictwem twittera.

  Najważniejsze informacje:

  • 51 639 kandydatów zgłosiło się do rozpisanego 2010 r. konkursu dla absolwentów studiów wyższych na stanowiska administratorów;
  • 37 329 kandydatów przystąpiło do pierwszego etapu polegającego na rozwiązaniu komputerowych testów rozumienia tekstu, operowania danymi liczbowymi i myślenia abstrakcyjnego, który przeprowadzono w ośrodkach egzaminacyjnych w Europie i na świecie;
  • do drugiego etapu obejmującego ocenę zintegrowaną zaproszono do Brukseli 992 osoby; tam, poprzez zadania takie jak negocjacje grupowe i ustrukturyzowane rozmowy, specjalnie wykwalifikowane komisje konkursowe oceniały zdolności kandydatów w szeregu dziedzin;
  • na liście laureatów znajduje się 308 osób, w podziale na pięć dziedzin: europejska administracja publiczna, prawo, ekonomia, audyt oraz technologie w zakresie informatyki i komunikacji;
  • w 2011 r. konkursy dla absolwentów studiów wyższych na stanowiska administratorów zostaną otwarte w dniu 16 marca. Od 2011 r. konkursy te otwarte są dla studentów ostatniego roku studiów licencjackich;
  • od 2011 r. pierwszy etap oceny odbywa się w 23 językach urzędowych UE, co odzwierciedla zaangażowanie EPSO w politykę wielojęzyczności;
  • aby do przeprowadzanego przez nas procesu naboru miały dostęp wszystkie najzdolniejsze osoby na całym świecie, zwiększamy liczbę ośrodków poza Europą, w których odbywają się pierwsze etapy konkursów – kandydaci mogą wybierać spośród 37 ośrodków egzaminacyjnych na 5 kontynentach;
  • więcej informacji na temat kariery w instytucjach UE znajduje się na stronie internetowej www.eu-careers.eu;
  • osoby zainteresowane mogą otrzymywać najświeższe informacje za pośrednictwem facebooka lub twittera – należy wyszukać hasło „EU Careers”.

   

  Ostatnia aktualizacja: 04/02/2011  |Początek strony