Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Europejska Stolica Kultury
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Centra Dokumentacji Europejskiej
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) są jedną z najstarszych inicjatyw informacyjnych Komisji Europejskiej. Pierwsze ośrodki powstały już w 1963 r. Sieć tworzą centra ulokowane najczęściej przy uniwersytetach, a także innych instytucjach naukowych i ośrodkach badawczych. Obecnie Centra te działają w ramach szerszej sieci punktów informacyjnych Unii Europejskiej Europe Direct, ale zachowują pełną odrębność organizacyjną.

CDE działają z reguły przy uniwersytetach, ośrodkach badawczych lub bibliotekach publicznych. Głównym zadaniem sieci jest gromadzenie i udostępnianie oficjalnych publikacji UE, materiałów naukowych, baz danych i danych statystycznych związanych z integracją europejską. Każdy, kto poszukuje aktów prawnych lub informacji na temat UE, może się zwrócić do CDE o pomoc. Jeśli w oparciu o zasoby Centrum nie można udzielić wystarczającej odpowiedzi, jego pracownicy poradzą, gdzie i jak szukać dalej, także w Internecie.

Centra pełnią ważną rolę w promocji wiedzy o UE, wspierają instytucje macierzyste w rozwijaniu nauczania i działalności naukowej dotyczącej integracji europejskiej. Służą pomocą nie tylko studentom i pracownikom naukowym, ale wszystkim zainteresowanym procesem integracji w ramach Unii Europejskiej. CDE odgrywają też rolę regionalnych ośrodków debaty o UE.

Funkcjonowanie sieci koordynuje i nadzoruje Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej (DG COMM). CDE działają na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Generalnym DG COMM lub dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w danym kraju i upoważnionym przedstawicielem instytucji goszczącej (najczęściej jest to rektor uniwersytetu, dyrektor biblioteki publicznej lub samodzielnego instytutu naukowego).

W Polsce najstarszymi ośrodkami naukowymi, które zaczęły gromadzić i udostępniać oficjalne publikacje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej już w latach 70-tych ubiegłego wieku była Szkoła Główna Planowania i Statystyki (dziś Szkoła Główna Handlowa), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie oraz Uniwersytet Gdański. Pierwszą w umowę z Komisją Europejską dotyczącą utworzenia ośrodka CDE podpisał w 1978 r. Uniwersytet Gdański, gdzie w 1983 r. został również powołany pierwszy w Polsce Ośrodek Badań EWG. Rozwój sieci CDE nastąpił dopiero w latach 90-tych wraz z zacieśnianiem stosunków między Polską a Wspólnotami Europejskimi na mocy Układu Europejskiego i intensyfikacją współpracy w ramach programów edukacyjnych. Według stanu na połowę 2014 r. w 15 polskich miastach funkcjonowało 19 Centrów Dokumentacji Europejskiej.

Najnowsze informacje na temat sieci INFORMATOR pdf - 263 KB [263 KB]

Więcej informacji na temat Centrów Dokumentacji Europejskiej, ich historii i działalności znajduje się w specjalnym Vademecum, z którego można także dowiedzieć się, jak założyć CDE.

Broszura „Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce” to praca zbiorowa, przygotowana przez zespół w składzie: Przemysław Bartuszek (Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski), Ewa Błaszczyk (Biblioteka Śląska w Katowicach), Wiktor Poźniak (Kolegium Europejskie w Natolinie), Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Edyta Urbańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Iwona Wojtczak (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej), Jan Marek Ziółkowski (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), przy pomocy wszystkich CDE w Polsce.

„Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce - Vademecum” – treść pdf - 411 KB [411 KB]

„Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce - Vademecum” – okładka pdf - 103 KB [103 KB]

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce

Województwo dolnośląskie
Uniwersytet Wrocławski – Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej
Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Kuźnicza 46/47, Budynek B, pokój 101, 50-145 Wrocław
tel. (71) 375 20 69
e-mail: rkielbus@prawo.uni.wroc.pl
www: http://www.obidue.prawo.uni.wroc.pl/

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
ul. Komandorska 118-120, bud.W, 1. Piętro, pokój 110
53-345 Wrocław
tel: (71) 36 80 951
e-mail: cde@ue.wroc.pl
www: http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/osrodek-informacji-ekonomicznej/czytelnia-europejska

Województwo kujawsko-pomorskie
Wyższa Szkoła Gospodarki - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Garbary 2, bud.B, 85-229 Bydgoszcz
tel. (52) 567 07 75
e-mail: cde@byd.pl
www: http://www.cde.wsg.byd.pl/

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
tel. (56) 611 44 01
e-mail: cde@bu.uni.torun.pl
www: http://www.bu.umk.pl/dokumentacji-europejskiej

Województwo lubelskie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. I. Radziszewskiego 11 / pok. 203, 20-080 Lublin
tel. (81) 537 58 91
e-mail: cde@hektor.umcs.lublin.pl
www: http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/centrum_eu.php

Województwo małopolskie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Rakowicka 27 / pok. 317, 31-510 Kraków
tel. (12) 293 57 86
e-mail: cde@uek.krakow.pl
www: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/cde

Województwo mazowieckie
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Dokumentacji Europejskiej
al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel. (22) 553 33 04
e-mail: europauw@uw.edu.pl
www: http://www.ce.uw.edu.pl/index.php?id_dzial=6

Kolegium Europejskie Natolin – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa
tel. (22) 545 94 40, (022) 54 59 434
e-mail: cde.pl@coleurope.eu
www: http://www.library.coleurop.pl/edc.htm

Biblioteka Europejska MSZ – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
tel. (22) 523 71 66
e-mail: biblioteka@msz.gov.pl
www: http://www.biblioteka.polskawue.gov.pl/

Szkoła Główna Handlowa - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Rakowiecka 22b, 02-521 Warszawa
tel. (22) 564 97 39
e-mail: cde@sgh.waw.pl
www: http://biblioteka.sgh.waw.pl/pl/cde/Strony/default.aspx

Województwo opolskie
Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
tel. (77) 452 75 23
e-mail: edc@uni.opole.pl
www: http://www.edc.uni.opole.pl/

Województwo podlaskie
Uniwersytet w Białymstoku – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14a, 15-097 Białystok
tel. (85) 745 76 78, (85) 745 71 44
e-mail: cde@uwb.edu.pl
www: http://www.bg.uwb.edu.pl/cde/

Województwo pomorskie
Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Gdańskiego – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Armii Krajowej 110 / pok.114, 81-824 Sopot
tel. (58) 523 13 06
e-mail: cdesopot@gnu.univ.gda.pl
www: http://ekonom.ug.edu.pl/obie/index.html?lang=pl&ao=centrum_dokumentacji_europejskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk
tel. (59) 840 58 41
e-mail: cde@mbp.slupsk.pl
www: http://mbp.slupsk.pl/

Województwo śląskie
 Biblioteka Śląska, Dział Czytelń - Centrum Dokumentacji Europejskiej
pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel. (32) 208 37 16, (32) 208 38 64
e-mail: cde@bs.katowice.pl
www: http://www.bs.katowice.pl/pl/dla_czytelnikow/czytelnie_i_wypozyczalnia/cde

Województwo warmińsko – mazurskie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 524 64 87
e-mail: olga.gierulska@uwm.edu.pl
www: http://jet.uwm.edu.pl/cde/index.php

Województwo zachodniopomorskie
Uniwersytet Szczeciński – Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
ul. Tarczyńskiego 1 / pok. 206, 70-387 Szczecin
tel. (091) 444 24 08
e-mail: cide@bg.szczecin.pl
www: http://cide.univ.szczecin.pl/

Ostatnia aktualizacja: 04/12/2015  |Początek strony