Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

24/10/2016

Przywódcy państw i rządów UE zdecydowanie potępili ataki na ludność cywilną w Aleppo prowadzone przez reżim syryjski i jego sojuszników, w szczególności Rosję – zapisano w konkluzjach Rady Europejskiej (20-21 października). Na szczycie w Brukseli podsumowano również wyniki polityki migracyjnej UE. Unijni liderzy zachęcali także do dalszych negocjacji, aby kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa UE–Kanada (CETA) jak najszybciej weszła w życie. 

Kategoria:
Polityka europejska
24/10/2016

Rola miast, ich pozycja w kontekście Agendy Miejskiej Unii Europejskiej oraz przyszłość Europejskich Stolic Kultury to niektóre z tematów poruszone podczas Konferencji Europejskiej, która odbyła się 21 i 22 października we Wrocławiu. Nad odpowiedziami na te zagadnienia zastanowili się wspólnie znamienici goście m.in. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda, Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także członkowie i członkinie "A Soul for Europe i Stiftung Zukunft Berlin – organizatorzy przedsięwzięcia. 

20/10/2016

Unijne zasady ochrony handlu wymagają pilnej aktualizacji – deklaruje szef KE Jean-Claude Juncker. Komisja wzywa państwa członkowskie do poparcia propozycji służących wzmocnieniu ochrony Europy przed nieuczciwym handlem. Obecne przepisy UE m.in. określają górny limit poziomu ceł antydumpingowych, co utrudnia wysiłki Komisji, by sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoi m.in. sektor stalowy.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
18/10/2016

Widzimy pierwsze efekty naszego nowego podejścia do zarządzania migracjami wspólnie z państwami trzecimi, będącymi krajami pochodzenia albo tranzytowymi – ocenia Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini. Komisja Europejska opublikowała pierwsze raporty, które podsumowują m.in. współpracę z pięcioma krajami Afryki uznanymi za priorytetowe.

Kategoria:
Polityka europejska
17/10/2016

Dywersyfikowanie źródeł energii i utrzymanie niezależności energetycznej jest strategicznym priorytetem regionu – mówił w Rzeszowie Maroš Šefčovič. Wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej był gościem sesji plenarnej pt. „Bezpieczeństwo rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej – regulacje, połączenie, dywersyfikacja dostaw”. W sobotę 15 października w stolicy Podkarpacia spotkali się prezydenci Grupy Wyszehradzkiej.

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne
13/10/2016

Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziewiąty z rzędu pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowe UE. Jak stwierdzono, w obszarze polityki spójności i rolnictwa ogólny szacowany poziom błędu w płatnościach obniżył się jeszcze bardziej - z 4,4 proc. w 2014 r. do 3,8 proc. w 2015 r. Nie wykryto błędów w zbadanych transakcjach związanych z dochodami. Wydatki administracyjne nadal były obszarem o najniższym poziomie błędu.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
13/10/2016

Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania. Chodzi o wsparcie finansowe lub prawne, udzielane podejrzanemu lub oskarżonemu, który nie posiada środków na pokrycie kosztów postępowania. Nowe przepisy zapewnią przestrzeganie prawa w tym zakresie i sprawią, że pomoc ta będzie świadczona w jednolity sposób w całej UE.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
12/10/2016

Zapobieganie i zwalczanie radykalizacji postaw, poprawa wymiany informacji, wzmocnienie systemów informacyjnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych. Komisja Europejska przedstawiła pierwsze sprawozdanie z postępów w realizacji skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa. - O bezpieczeństwie wspólnoty decyduje bezpieczeństwo wewnętrzne każdego państwa członkowskiego – przypomina komisarz Dimitris Avramopoulos.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
12/10/2016

Dwa projekty z Polski – małopolska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz "Rewitalizacja dolnego miasta w Gdańsku" – zostały zwycięzcami tegorocznego konkursu RegioStars 2016. W Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast we wtorek 11 października odbyła się coroczna ceremonia wręczenia nagród. Zwycięzców wybrano spośród ponad 100 zgłoszonych projektów.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
12/10/2016

Fundacja Służby Rzeczypospolitej – to projekt analityczny, zainaugurowany 10 października w Warszawie. Jego celem jest m.in. analiza zagrożeń i szans, jakie stoją przed Polską i Europą we współczesnym świecie. Działalność fundacji rozpoczęto podczas konferencji "Polskie dziś, polskie jutro", gdzie jednym z panelistów był dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda. 

Kategoria:
Polityka europejska

Pages