Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

28/02/2017

W środę 1 marca rozpoczną pracę nowo utworzone europejskie sieci referencyjne (ERN), czyli unikalne i innowacyjne platformy współpracy transgranicznej między specjalistami w dziedzinie diagnozowania i leczenia chorób rzadkich lub rzadko występujących chorób złożonych. - Jestem przekonany, że te sieci mogą utorować drogę pacjentom ku przełomowym rozwiązaniom potencjalnie ratującym i zmieniającym ich życie – mówił komisarz ds. zdrowia Vytenis Andriukaitis.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
27/02/2017

W 2017 r. Europejski Bak Inwestycyjny wspierał w Polsce głównie rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. W ciągu najbliższych miesięcy skupi się na zwiększaniu wsparcia dla innowacyjnych firm działających na rynku lokalnym – zadeklarował w Warszawie wiceprezes EBI Vazil Hudák. Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród państw członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 roku oraz szóstym pośród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie z tego banku. 

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
27/02/2017

263 regiony Unii Europejskiej obejmuje raz trzeci Indeks konkurencyjności regionalnej, opublikowany właśnie przez KE. Analiza zawiera informacje na temat poszczególnych obszarów oraz ich wyników gospodarczych. Konkurencyjność regionalna to zdolność danego regionu do zaoferowania atrakcyjnych i stabilnych warunków dla przedsiębiorstw i mieszkańców.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
27/02/2017

Umowy handlowe mogą pomóc w zwiększeniu sprzedaży i w tworzeniu miejsc pracy w unijnym sektorze rolno-spożywczym – wynika z najnowszych analiz. Przedmiotem badań były porozumienia z Meksykiem, Koreą Południową i Szwajcarią. - Te trzy umowy doprowadziły do wzrostu wartości unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych o ponad 1 mld euro i zwiększyły wartość dodaną sektora rolno-spożywczego o 600 mln euro – powiedział komisarz Phil Hogan. 

Kategoria:
Rolnictwo
27/02/2017

RELOAD EUROPE to tytuł debaty oraz warsztatów dla młodych badaczy z całej Polski, która odbyła się w sobotę 25 lutego br. Uniwersytecie Warszawskim. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, przy współpracy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i oraz członków Team Europe.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
22/02/2017

Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo wciąż dość niskiego poziomu inwestycji – to jedna z ocen KE zawarta w corocznym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 (Country Reports) stanowi jeden z etapów tzw. semestru europejskiego. Jego zwieńczeniem będzie prezentacja w maju rekomendacji dla wszystkich państw UE. W środę 8 marca Przedstawicielstwo KE w Polsce zaprasza na debatę dotyczącą Sprawozdania Krajowego.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
22/02/2017

Komisja Europejska opublikowała roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w państwach członkowskich, uwzględniającą ocenę zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Jednocześnie przedstawiła sprawozdanie dotyczące wdrożenia paktu fiskalnego, analizę zadłużenia we Włoszech i sprawozdanie dotyczące przedstawiania wprowadzających w błąd danych statystycznych przez Austrię. Temu ostatniemu towarzyszy skierowany do Rady wniosek w sprawie nałożenia grzywny.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
22/02/2017

- Wszystkie państwa UE powinny już od ponad roku stosować przepisy dyrektywy, która przyznaje wszystkim ofiarom przestępstw w Europie prawo do ochrony, wsparcia i pomocy. Jednak samo określenie przysługujących im praw nie wystarczy, jeśli nie są one wdrażane w praktyce – deklaruje komisarz Věra Jourova przed obchodami Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
22/02/2017

Umowa o ułatwieniach w handlu (TFA Trade Facilitation Agreement) – najważniejsze wielostronne porozumienie handlowe zawarte od momentu ustanowienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 1995 r. – wchodzi w życie. Ratyfikacja umowy przez Czad, Jordanię, Oman i Rwandę oznacza, że porozumienie osiągnęło ustalony pułap 110 członków WTO, wymagany do jego natychmiastowego uruchomienia.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
17/02/2017

„A Roadmap for the European Union” – to temat przewodni dwudniowej (17-18 lutego) konferencji zorganizowanej przez posła do Parlamentu Europejskiego Michała Boniego, organizację Młodzi Demokraci oraz Fundację Konrada Adenauera. Wśród osobistości otwierających wydarzenie był m.in. Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Kategoria:
Polityka europejska

Pages