Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

26/10/2016

Już teraz z programów UE dotyczących przestrzeni kosmicznej korzystają miliony osób. Europejski przemysł kosmiczny jest silny i konkurencyjny, tworzy miejsca pracy, a dla przedsiębiorstw oznacza szanse na rynku. Wniosek KE w sprawie nowej polityki przestrzeni kosmicznej przyczyni się do wspierania nowych usług i promowania wiodącej roli Europy w tej dziedzinie.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
25/10/2016

Wyliczenia Komisji Europejskiej szacują tzw. lukę inwestycyjną w polskim rolnictwie na poziomie 2,2 mld euro – mówił w Warszawie Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Był on gościem specjalnym konferencji na temat instrumentów finansowych dla rolnictwa.

Kategoria:
Rolnictwo
25/10/2016

Jedna deklaracja podatkowa dotyczącą działalności firmy w całej UE – to jedna z kluczowych propozycji KE dotycząca wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych. Komisja proponuje skonsolidowane przepisy, jednak kraje członkowskie zachowałyby prawo do ustalania stawek podatkowych. Celem KE jest ułatwienie firmom działania na jednolitym rynku, a jednocześnie skuteczne zapobieganie unikania opodatkowania.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
25/10/2016

Nadszedł czas wspólnego działania, które przynosi rezultaty – mówi pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans prezentując program prac KE na przyszły rok. Na podstawie programu Komisja, Parlament Europejski i Rada będą prowadzić prace nad wspólną deklaracją w sprawie ustalonych celów i priorytetów na 2017 r., aby sprawnie przełożyć propozycje na konkretne działania.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
24/10/2016

Przywódcy państw i rządów UE zdecydowanie potępili ataki na ludność cywilną w Aleppo prowadzone przez reżim syryjski i jego sojuszników, w szczególności Rosję – zapisano w konkluzjach Rady Europejskiej (20-21 października). Na szczycie w Brukseli podsumowano również wyniki polityki migracyjnej UE. Unijni liderzy zachęcali także do dalszych negocjacji, aby kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa UE–Kanada (CETA) jak najszybciej weszła w życie. 

Kategoria:
Polityka europejska
24/10/2016

Rola miast, ich pozycja w kontekście Agendy Miejskiej Unii Europejskiej oraz przyszłość Europejskich Stolic Kultury to niektóre z tematów poruszone podczas Konferencji Europejskiej, która odbyła się 21 i 22 października we Wrocławiu. Nad odpowiedziami na te zagadnienia zastanowili się wspólnie znamienici goście m.in. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda, Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także członkowie i członkinie "A Soul for Europe i Stiftung Zukunft Berlin – organizatorzy przedsięwzięcia. 

20/10/2016

Unijne zasady ochrony handlu wymagają pilnej aktualizacji – deklaruje szef KE Jean-Claude Juncker. Komisja wzywa państwa członkowskie do poparcia propozycji służących wzmocnieniu ochrony Europy przed nieuczciwym handlem. Obecne przepisy UE m.in. określają górny limit poziomu ceł antydumpingowych, co utrudnia wysiłki Komisji, by sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoi m.in. sektor stalowy.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
18/10/2016

Widzimy pierwsze efekty naszego nowego podejścia do zarządzania migracjami wspólnie z państwami trzecimi, będącymi krajami pochodzenia albo tranzytowymi – ocenia Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini. Komisja Europejska opublikowała pierwsze raporty, które podsumowują m.in. współpracę z pięcioma krajami Afryki uznanymi za priorytetowe.

Kategoria:
Polityka europejska
17/10/2016

Dywersyfikowanie źródeł energii i utrzymanie niezależności energetycznej jest strategicznym priorytetem regionu – mówił w Rzeszowie Maroš Šefčovič. Wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej był gościem sesji plenarnej pt. „Bezpieczeństwo rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej – regulacje, połączenie, dywersyfikacja dostaw”. W sobotę 15 października w stolicy Podkarpacia spotkali się prezydenci Grupy Wyszehradzkiej.

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne
13/10/2016

Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziewiąty z rzędu pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowe UE. Jak stwierdzono, w obszarze polityki spójności i rolnictwa ogólny szacowany poziom błędu w płatnościach obniżył się jeszcze bardziej - z 4,4 proc. w 2014 r. do 3,8 proc. w 2015 r. Nie wykryto błędów w zbadanych transakcjach związanych z dochodami. Wydatki administracyjne nadal były obszarem o najniższym poziomie błędu.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages