Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

31/08/2016

Komisja Europejska przedstawiła Parlamentowi i Radzie wniosek w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. - Nasze dziedzictwo kulturowe jest czymś więcej niż pamięcią o naszej przeszłości – jest kluczem do naszej przyszłości – powiedział Tibor Navracsics, który w Komisji Europejskiej odpowiada za edukację, kulturę, młodzież i sport.

30/08/2016

Irlandia przyznała firmie Apple nienależne korzyści podatkowe na kwotę do 13 mld euro – uznała Komisja Europejska. Takie działanie jest niezgodne z zasadami pomocy państwa, ponieważ pozwoliło koncernowi Apple zapłacić znacznie niższe podatki niż te płacone przez inne przedsiębiorstwa. Irlandia musi teraz odzyskać niezgodną z prawem pomoc.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
29/08/2016

2 września w Polsce przebywać będzie unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu. Weźmie udział w Sesji informacyjnej wysokiego szczebla poświęconej Europejskiemu Funduszowi na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), która odbędzie się w Krakowie. Podczas spotkania komisarz Creţu wygłosi przemówienie nt. Planu Inwestycyjnego dla Europy oraz EFIS.

Kategoria:
Dla mediów
29/08/2016

Wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2017 przedstawiła właśnie Komisja Europejska. Opiera się on na niedawno przyjętym wieloletnim planie zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim oraz uwzględnia opinie naukowe uzyskane w maju 2016 r. Celem KE jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu, zarówno środowiskowego jak i ekonomicznego.

28/08/2016

Kulturalnie o niskiej emisji! – to hasło przewodnie tegorocznej IX edycji Pikniku z Klimatem, organizowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Partnerem wydarzenia było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, które swoim gościom oferowało konkursy z nagrodami, zabawy dla najmłodszych oraz solidną porcję wiedzy.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
26/08/2016

- Tu nie chodzi tu o liczby, lecz o ludzi. Potrzebujemy jak najdokładniejszych informacji w dziedzinie społecznej – mówi komisarz Marianne Thyssen prezentując wniosek dotyczący integracyjnych sposobów zbierania i wykorzystywania danych z sondaży. Chodzi o to, by lepiej wspierać kształtowanie polityki w ogóle, przede wszystkim zaś polityki społecznej. Solidne podstawy naukowe usprawnią analizę zjawisk i przyczynią się do wysokiej oceny Europy (rating AAA) z socjalnego punktu widzenia.

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne
24/08/2016

Jak Europejczycy korzystają z przysługujących im praw? Co należałoby zmienić, poprawić, udostępnić? Konsultacje na temat obywatelstwa UE trwały od 14 września do 7 grudnia 2015 r. Teraz opublikowano wyniki badania. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili Włosi (14 proc.), Brytyjczycy, Niemcy i Grecy (po 11 proc.). Większość uczestników konsultacji (56 proc.) miała poniżej 40 lat.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
23/08/2016

Pakt Ribbentrop-Mołotow to początek jednego z najczarniejszych okresów w najnowszej historii Europy – oceniają w specjalnym oświadczeniu członkowie Komisji Europejskiej: Frans Timmermans, Vĕra Jourova i Tibor Navracsics. Od siedmiu lat 23 sierpnia - rocznica podpisania układu między nazistowskimi Niemcami a Związkiem Radzieckim – jest obchodzona jako Europejski Dzień Pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
22/08/2016

Spór handlowy pomiędzy Unią Europejską a Kolumbią wkracza w nową fazę. UE zwróciła się o powołanie zespołu orzekającego Światowej Organizacji Handlu (WTO) aby doprowadzić do zakończenia dyskryminującego traktowania importowanych napojów spirytusowych. Władze w Bogocie, choć obiecały uregulować sytuację już rok temu, do tej pory nie wprowadziły w życie wszystkich zapisów dwustronnej umowy handlowej.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
22/08/2016

Zespół orzekający Światowej Organizacji Handlu (WTO) potwierdził, że rosyjski zakaz importu żywych świń, świeżej wieprzowiny i innych produktów wieprzowych z UE jest nielegalny w świetle zasad handlu międzynarodowego. Orzeczenie dotyczy embarga nałożonego przez Rosję na początku 2014 r. z powodu ograniczonej liczby przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach UE graniczących z Białorusią.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie

Pages