Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

26/07/2017

W związku z kierunkiem reformy sądownictwa Komisja Europejska wzywa władze polskie, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przeciwnym razie KE jest gotowa odwołać się do artykułu 7 ust. 1 Traktatu Lizbońskiego, który przewiduje - w przypadku zagrożenia praworządności - zawieszenie niektórych praw państwa członkowskiego.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
27/07/2017

209 mln euro – tyle przeznaczy KE na nową serię projektów wsparcia dla uchodźców w Grecji. Przewidują one m.in. wynajem lokali dla 30 tys. osób oraz dystrybuowanie pomocy na żywność i leki przy pomocy specjalnej karty płatniczej. - Te projekty mają pomóc uchodźcom przenieść się z obozów do mieszkań i rozpocząć zwyczajne życie – mówił komisarz Christos Stylianides.

Kategoria:
Polityka europejska
27/07/2017

UE wspiera działania związane ze zwalczaniem finansowania terroryzmu i ochroną Europejczyków w sieci. Dąży również do zablokowania finansowania terrorystów poprzez nielegalny handel dobrami kultury oraz poprawy interoperacyjności systemów informacyjnych UE. Inicjatywy te zostały podkreślone w opublikowanym właśnie 9. sprawozdaniu w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa.

Kategoria:
Polityka europejska
26/07/2017

W dniu 22 lipca 2017 r. w Skwierzynie (woj. lubuskie) odbyło się wydarzenie pod nazwą „Święto Warty”. Ze strony Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, które objęło „Święto Warty” patronatem, w imprezie uczestniczyli Mateusz Banaszkiewicz, a także dr Krzysztof Biegun z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Team Europe.

Kategoria:
Przedstawicielstwo Regionalne we Wrocławiu, Rozwój regionalny
26/07/2017

Kolejny etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Czech i Węgier. KE wystosowała tzw. uzasadnione opinie uznając, że kraje te nie wywiązują się ze spoczywających na nich obowiązkach związanych z relokacją uchodźców. Wskazane państwa mają teraz miesiąc na przesłanie odpowiedzi. W kolejnym etapie procedury możliwe jest skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
26/07/2017

Patrząc na osiągnięte wyniki, jest jasne: jeśli istnieje polityczna wola, relokacja działa – mówił komisarz Dimitris Avramopoulos prezentując 14. sprawozdanie z postępów prac w zakresie rozmieszczenia wewnątrz UE osób ubiegających się o azyl i przesiedlania uchodźców spoza Unii. Malta i Łotwa w całości wywiązały się ze swoich zobowiązań, zaś wobec Polski, Czech i Węgier Komisja prowadzi postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Kategoria:
Polityka europejska
25/07/2017

Coraz więcej Europejczyków robi zakupy przez internet, rośnie ich zaufanie do handlu elektronicznego, zwłaszcza do sprzedawców z innych krajów UE – wynika z najnowszej tablicy wyników sytuacji konsumentów. Jednak sprzedawcy detaliczni nadal niechętnie rozszerzają zakres swojej działalności, niepewnie również podchodzą do otwarcia sprzedaży internetowej dla klientów z innych państw w UE.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
20/07/2017

Przedstawiciele państw członkowskich zagłosowali za przyjęciem wniosku Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia poziomu akrylamidu w żywności. Po wdrożeniu nowego rozporządzenia przedsiębiorcy branży spożywczej będą musieli obowiązkowo stosować środki obniżające obecność tej rakotwórczej substancji proporcjonalnie do wielkości i charakteru ich zakładu.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
19/07/2017

Ostatnie działania podjęte przez polskie władze w odniesieniu do systemu sądownictwa oraz sędziów w znacznym stopniu zwiększają zagrożenie dla praworządności – mówił Frans Timmermans podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Kolegium Komisarzy. Pierwszy wiceprzewodniczący KE przedstawił przebieg dyskusji na temat sytuacji w Polsce.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
18/07/2017

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zwiększa zatrudnienie. Frontex, którego siedziba znajduje się w Warszawie, szuka specjalistów i stażystów chętnych do pracy zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii. Agencji zależy na ekspertach w takich dziedzinach jak analiza ryzyka, technologie informatyczno-komunikacyjne, zarządzanie m.in. kadrami, wymiana informacji, prawo itp. Jeśli chcesz pracować dla UE, to może być szansa dla Ciebie!

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne

Pages