Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

07/12/2016

100 tys. młodych wolontariuszy – tyle do 2020 r. ma liczyć Europejski Korpus Solidarności. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma angażować Europejczyków w wieku 18-30 lat w projekty pomocowe w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całej wspólnoty. Jednocześnie będzie to okazja zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Dziś rusza portal rejestracyjny dla ochotników.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
08/12/2016

KE przedstawiła sprawozdanie z postępów z wdrażania ustaleń zawartych w oświadczeniu UE-Turcja oraz w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń. Przyjęto także czwarte zalecenie, które uwzględnia postępy Grecji we wdrażaniu w pełni funkcjonującego systemu azylowego i określa proces stopniowego wznowienia przekazywania osób do Grecji na podstawie rozporządzenia dublińskiego.

Kategoria:
Polityka europejska
08/12/2016

Polska musi dążyć do pełnego wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie kredytów hipotecznych – upomina Warszawę Komisja Europejska. Termin transpozycji odpowiedniej dyrektywy minął w marcu, jednak do tej pory część jej zapisów nie znajduje odzwierciedlenia w polskich przepisach. Polskie władze mają 2 miesiące na zlikwidowanie uchybień, potem sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
08/12/2016

Skuteczniejsza walka z fałszowaniem dokumentów podróży – to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca zwiększyć poziom bezpieczeństwa związanego np. z zagrożeniem terrorystycznym. Chodzi o wyeliminowanie istniejących luk, które umożliwiają rejestrację fałszywej tożsamości czy podrabianie paszportów czy dowodów osobistych.

Kategoria:
Transport i podróżowanie
08/12/2016

Zagadka kryminalna wtopiona w dziewiętnastowieczny Bukareszt, przedstawiona wyrazistym stylem pisarskim – to książka „Życie zaczyna się w piątek” Ioany Pârvulescu. Rumuńska autorka była gościem salonu kultury "Literatura na Jasnej". To cykliczne spotkania z europejskimi pisarzami, organizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
07/12/2016

Ponad 30 przedstawicieli organizacji młodzieżowych uczestniczyło w polskiej inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności. Spotkanie odbyło się w Punkcie Informacji UE w Warszawie. Korpus to inicjatywa KE skierowana do młodych ludzi z całej Europy, którzy – na zasadzie wolontariatu lub stażu zawodowego – będą mogli zaangażować się w pomoc społecznościom w sytuacjach nadzwyczajnych.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
06/12/2016

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce po raz kolejny zorganizowało spotkanie Sieci Europa Café. Przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych spędzili dwa pierwsze dni grudnia 2016 na intensywnych dyskusjach, wymianie pomysłów i doświadczeń oraz szukaniu inspiracji na przyszłość. Wśród najważniejszych poruszanych tematów znalazły się: współpraca międzynarodowa NGO, pozaeuropejskie źródła finansowania oraz europejskie inspiracje w pracy z młodzieżą.

Kategoria:
Europe Direct Polska
05/12/2016

Kształcenie i szkolenie zawodowe sprawia, że młodzi ludzie szybciej znajdują zatrudnienie – mówiła komisarz Marianne Thyssen inaugurując pierwszy Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (5-9 grudnia). Jego celem jest zachęcenie ludzi do odkrywania, wykorzystywania i doskonalenia swoich talentów i umiejętności. Z tej okazji w całej Europie zaplanowano ponad 650 imprez – konferencji, warsztatów i "dni otwartych". 

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
01/12/2016

Nowe przepisy o VAT od sprzedaży towarów i usług w internecie, prostsze regulacje w przypadku mikroprzedsiębiorstw i start-upów, jednakowe zasady opodatkowania e-książek, e-gazet i ich drukowanych odpowiedników – to główne zmiany mające ostatecznie "odblokować" europejski e-handel. Ma również zniknąć zapis mówiący, że małe przesyłki o wartości mniejszej niż 22 euro są zwolnione z VAT.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
30/11/2016

Mechanizmy zapewniające dostawy energii elektrycznej nie mogą otwierać furtki dla dotowania wybranych technologii np. paliw kopalnych – ocenia KE w sprawozdaniu z badania sektorowego. Chodzi o ustalenie, czy kraje członkowskie nie stosują nieuzasadnionej pomocy naruszającej zasady konkurencji. Badanie dotyczyło mechanizmów wynagradzania producentów energii elektrycznej za gotowość dostaw w razie potrzeby.

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne

Pages