Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

26/09/2016

Gra w Krakowie za nami, gra w Katowicach nadal przed nami. W sobotę 24 września w Krakowie w grze „Królewskie słowa. Koreczki w zalewie” udział wzięło niemalże 300 osób, które rywalizowały ze sobą tworząc 60 drużyn. Najlepsza okazała się czteroosobowa rodzina występująca jako drużyna "Skrzydlate arbuzy", zdobywając nie tylko główną nagrodę, ale również… rękę księżniczki Verbantii. 

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
22/09/2016

Coraz bliżej końca opłat roamingowych w UE - Komisja Europejska ustaliła nowe zasady, które pozwolą osobom podróżującym po Unii na korzystanie ze smartfonów na takich samych warunkach jak w swoim kraju. Zaproponowane rozwiązania zabezpieczają też operatorów przed ewentualnymi nadużyciami. - Od 15 czerwca 2017 r. osoby okresowo podróżujące po UE nie będą płacić opłat roamingowych - zapewnia komisarz Günther H. Oettinger.

Kategoria:
Nauka i technologie
23/09/2016

W 2015 r. unijne organy celne przejęły pięć milionów podrobionych przedmiotów więcej niż w roku poprzednim – wynika danych Komisji Europejskiej. W sumie na granicach zewnętrznych UE zatrzymano ponad 40 mln wyrobów, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa własności intelektualnej - ich wartość to około 650 mln euro.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
21/09/2016

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które za niespełna dwa lata będzie stosowane w całej UE, było tematem spotkania ekspertów KE z przedstawicielami polskiej administracji publicznej, stowarzyszeń przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego. Unijna reforma danych osobowych była przygotowywana od 2012 r. i nakłada wymóg dostosowania przepisów krajowych do standardów unijnych.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
21/09/2016

- Polskie rolnictwo, jeśli chodzi o rynki zewnętrzne, radzi sobie bardzo dobrze. W ostatnich 10 latach, a nawet od roku 2004 eksport polskiej żywności na rynki poza Polską wzrósł sześciokrotnie – mówił w Warszawie Jerzy Plewa. Szef Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił sejmowym komisjom rolnictwa oraz ds. UE informacje na temat negocjowanej między UE i USA umowy o wolnym handlu (TTIP) w kontekście sektora rolniczego.

Kategoria:
Rolnictwo
21/09/2016

Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – już po raz piętnasty ten unijny "znak jakości" odebrały europejskie placówki i organizacje edukacyjne. W Polsce nagrodzono m.in. projekt zdalnego nauczania zaniedbanych dzieci w Zambii oraz Instytut Goethego, który od lat uczy i upowszechnia język niemiecki. Uroczysta gala odbyła się w poniedziałek 19 września w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
20/09/2016

Zbigniew Pelon z Opola został jednym z trzech finalistów konkursu na nowe logo Eurojustu, jednostki koordynującej działania krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością transgraniczną w UE. Najwyżej oceniona została praca nadesłana z Grecji. Propozycja nowego znaku graficznego zostanie - w całości lub w części - wykorzystana jako nowy symbol Eurojustu.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
19/09/2016

Rozpoczynamy postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej – ogłosiła KE. Powodem są obawy, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Komisja Europejska wydała również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia analizy. 

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
15/09/2016

KE przygotowuje wykaz państw trzecich sklasyfikowanych pod kątem współpracy podatkowej. - Chcemy uczciwych i otwartych dyskusji z naszymi partnerami na temat kwestii podatkowych, które dotyczą nas wszystkich w społeczności międzynarodowej - mówi komisarz Pierre Moscovici. Wszystkich państwa trzecie i jurysdykcje podatkowe na świecie poddano analizie w celu określenia ryzyka polegającego na ułatwianiu unikania opodatkowania.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
15/09/2016

Handel elektroniczny pozytywnie wpływa na przejrzystość cen oraz konkurencję cenową i w ten sposób zwiększa możliwości wyboru – wynika ze wstępnych ustaleń badania sektora e-handlu. Jednak wciąż wielu dostawców w tzw. porozumieniach dystrybucyjnych wprowadza ograniczenia niewykorzystane dla konsumentów. - Przedsiębiorstwa powinny mieć swobodę decydowania o swoich strategiach sprzedaży online – przypomina komisarz Margrethe Vestager.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages