Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

30/09/2016

Europejscy ministrowie środowiska na nadzwyczajnym spotkaniu w Brukseli zaakceptowali ratyfikację przez UE Porozumienia Paryskiego. W grudniu 2015 r. na konferencji w Paryżu 195 krajów przyjęło pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące światowe porozumienie w dziedzinie klimatu. Dzisiejsza decyzja przybliża moment wejścia w życie przyjętych w ubiegłym roku zobowiązań. 

30/09/2016

"Prowadzenie działalności biznesowej w krajach objętych procesem rozszerzenia oraz sąsiadujących z UE" – to temat debaty, w której w czwartek 29 września uczestniczył Johannes Hahn. Komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia był goście sopockiego Europejskiego Forum Nowych Idei. Podczas pobytu w Trójmieście Hahn odwiedził również Europejskie Centrum Solidarności.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
29/09/2016

Terroryzm, globalizacja, migracja i kryzys gospodarczy – to główne wyzwania, jakie stoją dzisiaj przed Europą – mówił w Sopocie Frans Timmermans. Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej uczestniczył w gali otwarcia 6. Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI). Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki. 

29/09/2016

Brak pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej oraz niepełne wprowadzenie przepisów dotyczących wzmocnionej wzajemnej pomocy i wymiany informacji – to zastrzeżenia Komisji Europejskiej wobec Polski. KE co miesiąc publikuje pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W obu przypadkach Polska ma dwa miesiące na przesłanie wyjaśnień do Brukseli.

Kategoria:
Polityka europejska
29/09/2016

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest jednym z filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy. Jednak wykorzystanie tego instrumentu nie jest tak częste jak wynika to możliwości podmiotów publicznych, gdyż często obawiają się one m.in. niekorzystnych statystyk i co za tym idzie krytycznych ocen. Dlatego eksperci Eurostatu oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego przygotowali nowe wytyczne dla statystycznego ujęcia partnerstw publiczno-prywatnych.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
steffen_moeller_widok
28/09/2016

Przygoda z nauką języków obcych może czasem zacząć się niespodziewanie. O tym, jak zaczął naukę języka polskiego, jakie trudności napotkał i jak sobie z nimi poradził opowiedział na spotkaniu „Z Widokiem na język obcy” Steffen Möller. Wydarzenie odbyło się 26 września w ramach Europejskiego Dnia Języków we Wrocławiu.

Kategoria:
Przedstawicielstwo Regionalne we Wrocławiu
28/09/2016

Polski plan wspierania wysoko wydajnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej stanowi pomoc państwa, ale jest zgodny z unijnymi przepisami – uznała Komisja Europejska. Podkreślono, że program przyczynia się do zwiększenia efektywności pozyskiwania energii. Plan będzie realizowany do 2018 r., a jego roczny budżet wynosi ponad 1 mld zł (232 mln euro).

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne
28/09/2016

Obowiązkowy rejestr grup interesu, który objąłby wszystkie instytucje UE – Parlament Europejski, Radę i KE – to propozycja Komisja, która ma zapewnić przejrzystość stanowienia prawa. - Proponujemy prostą zasadę: nie ma spotkań z politykami i wysokimi urzędnikami bez wcześniejszej rejestracji – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
28/09/2016

Jak będzie zmieniać się wspólna europejska polityka rolna? W którą stronę zmierza Unia Europejska jako całość? To tematy dyskusji z ponad dwudziestoosobową grupą sołtysów i radnych z Kościerzyny, którzy w środę 28 września odwiedzili Przedstawicielstwo KE w Polsce. Z gośćmi z Kaszub rozmawiała zastępca dyrektora PKE dr Marzenna Guz-Vetter.

27/09/2016

Po roku pracy unijna grupa wysokiego szczebla przedstawia swoje zalecenia, aby ułatwić firmom dostęp do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Eksperci zalecają m.in. uproszczenia przy zwrocie wydatków, wprowadzenie zasad e-administracji (jak najmniej papierowych dokumentów), łączenie źródeł finansowania oraz ujednolicenie procedur. 

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages