Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

22/09/2016

Coraz bliżej końca opłat roamingowych w UE - Komisja Europejska ustaliła nowe zasady, które pozwolą osobom podróżującym po Unii na korzystanie ze smartfonów na takich samych warunkach jak w swoim kraju. Zaproponowane rozwiązania zabezpieczają też operatorów przed ewentualnymi nadużyciami. - Od 15 czerwca 2017 r. osoby okresowo podróżujące po UE nie będą płacić opłat roamingowych - zapewnia komisarz Günther H. Oettinger.

Kategoria:
Nauka i technologie
23/09/2016

W 2015 r. unijne organy celne przejęły pięć milionów podrobionych przedmiotów więcej niż w roku poprzednim – wynika danych Komisji Europejskiej. W sumie na granicach zewnętrznych UE zatrzymano ponad 40 mln wyrobów, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa własności intelektualnej - ich wartość to około 650 mln euro.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
21/09/2016

- Polskie rolnictwo, jeśli chodzi o rynki zewnętrzne, radzi sobie bardzo dobrze. W ostatnich 10 latach, a nawet od roku 2004 eksport polskiej żywności na rynki poza Polską wzrósł sześciokrotnie – mówił w Warszawie Jerzy Plewa. Szef Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił sejmowym komisjom rolnictwa oraz ds. UE informacje na temat negocjowanej między UE i USA umowy o wolnym handlu (TTIP) w kontekście sektora rolniczego.

Kategoria:
Rolnictwo
21/09/2016

Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – już po raz piętnasty ten unijny "znak jakości" odebrały europejskie placówki i organizacje edukacyjne. W Polsce nagrodzono m.in. projekt zdalnego nauczania zaniedbanych dzieci w Zambii oraz Instytut Goethego, który od lat uczy i upowszechnia język niemiecki. Uroczysta gala odbyła się w poniedziałek 19 września w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
21/09/2016

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które za niespełna dwa lata będzie stosowane w całej UE, było tematem spotkania ekspertów KE z przedstawicielami polskiej administracji publicznej, stowarzyszeń przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego. Unijna reforma danych osobowych była przygotowywana od 2012 r. i nakłada wymóg dostosowania przepisów krajowych do standardów unijnych.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
20/09/2016

Zbigniew Pelon z Opola został jednym z trzech finalistów konkursu na nowe logo Eurojustu, jednostki koordynującej działania krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością transgraniczną w UE. Najwyżej oceniona została praca nadesłana z Grecji. Propozycja nowego znaku graficznego zostanie - w całości lub w części - wykorzystana jako nowy symbol Eurojustu.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
19/09/2016

Rozpoczynamy postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej – ogłosiła KE. Powodem są obawy, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Komisja Europejska wydała również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia analizy. 

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
15/09/2016

KE przygotowuje wykaz państw trzecich sklasyfikowanych pod kątem współpracy podatkowej. - Chcemy uczciwych i otwartych dyskusji z naszymi partnerami na temat kwestii podatkowych, które dotyczą nas wszystkich w społeczności międzynarodowej - mówi komisarz Pierre Moscovici. Wszystkich państwa trzecie i jurysdykcje podatkowe na świecie poddano analizie w celu określenia ryzyka polegającego na ułatwianiu unikania opodatkowania.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
15/09/2016

Handel elektroniczny pozytywnie wpływa na przejrzystość cen oraz konkurencję cenową i w ten sposób zwiększa możliwości wyboru – wynika ze wstępnych ustaleń badania sektora e-handlu. Jednak wciąż wielu dostawców w tzw. porozumieniach dystrybucyjnych wprowadza ograniczenia niewykorzystane dla konsumentów. - Przedsiębiorstwa powinny mieć swobodę decydowania o swoich strategiach sprzedaży online – przypomina komisarz Margrethe Vestager.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
15/09/2016

Integracja świata nauki i biznesu – to tematyka 9. Międzynarodowej Konferencji EuroMed – Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems. Gospodarzem tegorocznej imprezy był Uniwersytet Warszawski, który w tym roku obchodzi 200-lecie urodzin. Wydarzenie zgromadziło około 400 naukowców, wykładowców, młodych badaczy oraz przedsiębiorców z całego świata. Jednym ze sponsorów konferencji było Przedstawicielstwo KE w Polsce. 

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages