Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

16/01/2017

Myślisz o karierze w instytucjach międzynarodowych? Spróbuj swoich sił i zgłoś na staż w Komisji Europejskiej! To nie tylko wartościowy wpis w CV, ale też fantastyczna przygoda. Rekrutacja rusza 31 stycznia br. do godz. 12.00, a staż zaczyna się 1 października 2017. Stażyści mogą pracować zarówno w instytucjach w Brukseli jak i w innych europejskich miastach, gdzie znajdują się przedstawicielstwa i agendy UE.

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne
13/01/2017

Czym jest umowa gospodarczo-handlowa CETA negocjowana przez Unię Europejską i Kanadę od 2009 roku, a która w lutym trafi pod głosowanie posłów Parlamentu Europejskiego? Jakie niesie ze sobą korzyści i czy wpłynie na pozycję zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy spotkania z cyklu "Z Widokiem na Europę", które po raz pierwszy odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Kategoria:
Przedstawicielstwo Regionalne we Wrocławiu, Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
11/01/2017

Rozszerzenie dostępu do jednolitego rynku zachętą do reform – to oferta UE dla Sri Lanki. Zniesienie ceł byłoby poddane ścisłemu monitorowaniu i uzależnione od zaangażowania władz w Colombo na rzecz zrównoważonego rozwoju, praw człowieka i dobrych rządów. - Chcemy wspierać Sri Lankę we wdrażaniu reform w zakresie praw człowieka, praworządności i dobrych rządów – deklaruje komisarz Cecilia Malmström.

Kategoria:
Polityka europejska
10/01/2017

Uproszczenie procedur dla usługodawców transgranicznych oraz nowy, bardziej nowoczesny sposób współpracy państw członkowskich w regulacji ich sektorów usług – to propozycja KE mające likwidować bariery w handlu usługami. - Chcemy, aby Europa stała się światowym centrum świadczenia, nabywania i rozwoju nowych usług – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
10/01/2017

Nowe czasy wymagają nowych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w UE – deklaruje Komisja Europejska prezentując inicjatywę mającą m.in. lepiej chronić pracowników przed chorobami nowotworowymi. Mimo znacznych postępów w dziedzinie BHP szacuje się, że każdego roku na choroby związane z pracą zawodową umiera około 160 tys. Europejczyków.

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne
10/01/2017

Zamiast budować bariery oddzielające od siebie rynki cyfrowe różnych krajów, powinniśmy skupić się na tworzeniu europejskiej gospodarki danych, w pełni zintegrowanej z gospodarką światową – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska. Według danych KE, mogłoby to przynieść unijnemu PKB nawet 8 mld euro rocznie. Komisja zaproponowała rozwiązania polityczne i prawne sprzyjające rozwojowi europejskiej gospodarki danych.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
09/01/2017

Unia Europejska zainwestuje ponad 432 mln euro z Funduszu Spójności w rozbudowę warszawskiego metra, zgodnie z założeniami strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej w ramach unii energetycznej. Dzięki inwestycji powstanie 6 nowych stacji na linii M2, terminal techniczny, a do dotychczasowego taboru dołączy 13 nowych pociągów. Prace mają zostać zakończone do listopada 2019 r.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
05/01/2017

Artykułem prof. Jerzego Menkesa o Systemie Sądu Inwestycyjnego w kontekście umów handlowych CETA i TTIP rozpoczynamy nowy cykl publikacji "Europa okiem eksperta". Nasi autorzy będą analizować wybrane zagadnienia dotyczące bieżącej polityki Unii Europejskiej, które mogą mieć bezpośredni wpływ na nasze życie. Naszym celem będzie przekazywanie w przystępny sposób rzetelnej wiedzy o UE. Zapraszamy do lektury.

Kategoria:
Europa okiem eksperta
05/01/2017

W okresie do 2007 do 2014 r. prawie dziesięciu milionom Europejczyków udało się znaleźć pracę dzięki pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie oceniające inwestycje z EFS wraz ze szczegółowymi sprawozdaniami dotyczącymi poszczególnych krajów wspólnoty.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
04/01/2017

Od 1 stycznia 2017 r. państwa członkowskie mają obowiązek automatycznego powiadamiania się o wszelkich nowych interpretacjach prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym. Wymiana informacji będzie się odbywała za pośrednictwem centralnej bazy danych, do której będą miały dostęp wszystkie kraje UE. Dzięki tej zmianie urzędy podatkowe będą dysponowały informacjami niezbędnymi do wykrywania nadużyć podatkowych.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages