Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

CETA
20/09/2017

W czwartek 21 września tymczasowo wchodzi w życie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. - W znacznym stopniu wzmacnia ona nasze stosunki z Kanadą, partnerem strategicznym i sprzymierzeńcem, z którym mamy głębokie więzi historyczne i kulturowe – podkreśla komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. CETA w pełni i ostatecznie wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Projekt Europa w Krynicy
22/09/2017

27. Forum Ekonomiczne w Krynicy (5-7 września 2017) odbyło się w tym roku pod hasłem „Projekt Europa – jaka recepta na przyszłe dekady”. Większość z kilkudziesięciu dyskusji panelowych odnosiła się do sytuacji na kontynencie i rozwoju spraw w Unii Europejskiej. Konferencję otworzył prezydent Andrzej Duda, który opowiedział się wyraźnie przeciwko idei Europy dwóch prędkości. 

Kategoria:
Biała księga – przyszłość Europy
Na pomoc kobietom
20/09/2017

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku UE i ONZ ogłosiły inicjatywę na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Na programy edukacyjne i pomocowe ma zostać przekazane 500 mln euro. Szacuje się, że 35 proc. kobiet doświadczyło przemocy na którymś etapie swojego życia. Jednak w niektórych rejonach świata odsetek ten wynosi aż 70 proc.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Transgraniczna koordynacja
20/09/2017

Od stycznia 2018 r. ma ruszyć Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych, który ma pomóc w wykorzystaniu pełnego potencjału gospodarczego regionów przygranicznych. Obecnie mieszka tam 150 mln obywateli UE. Dzięki Punktowi regiony otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb i pomoc w przełamywaniu barier utrudniających dostęp do miejsc pracy i inwestycje.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Dane powszechnie dostępne
19/09/2017

- Aby Europa mogła odnieść sukces w nowej erze gospodarki cyfrowej, konieczne są solidne i przewidywalne zasady dotyczące przepływu danych – mówiła komisarz Mariya Gabriel prezentując nową strategię KE w zakresie danych nieosobowych. Dzięki nowym regulacjom firmy będą miały możliwość m.in. przenoszenia wewnętrznych zasobów informatycznych do tańszych lokalizacji.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Bezpieczna cyfrowa Europa
19/09/2017

Powołanie agencji ds. bezpieczeństwa cybernetycznego to jeden z elementów strategii UE mającej pomóc w odpieraniu ataków hakerskich. W zakresie cyberbezpieczeństwa Komisja Europejska zamierza również ścislej współpracować z NATO. Ze statystyk wynika, że w ubiegłym roku w Europie codziennie dochodziło do ponad 4 tys. ataków z użyciem wrogiego oprogramowania.

Kategoria:
Polityka europejska
Wsparcie dla hodowców świń
19/09/2017

9,3 mln euro – to wsparcie, jakie trafi do hodowców trzody chlewnej, którzy będą musieli zakończyć działalność w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Decyzja Komisji Europejskiej dotyczy hodowców z Polski, posiadających nie więcej niż 50 świń lub prosiąt i prowadzących hodowlę na obszarach o wysokim poziomie ryzyka wystąpienia tej jednej z najbardziej zakaźnych chorób u świń.

Kategoria:
Rolnictwo
Elżbieta Bieńkowska
18/09/2017

- Wiele branż przemysłu europejskiego znajduje się w punkcie zwrotnym – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska prezentując kompleksową strategię przemysłową Komisji Europejskiej. Przewiduje ona m.in. podniesie bezpieczeństwa cyfrowego, swobodę przepływu danych nieosobowych, kolejne działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz usprawnienie zamówień publicznych.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Jean-Claude Juncker
15/09/2017

- Unia musi zrobić ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o demokrację – mówił w Orędziu o stanie Unii 2017 Jean-Claude Juncker. Przewodniczący KE zapowiedział m.in. reformę inicjatywy obywatelskiej i zasad finansowania partii politycznych. Dzięki zmianom zawartym w pakiecie demokratycznym m.in. dodatkowe 10 mln młodych Europejczyków będzie mogło zabrać głos i pomóc kształtować program polityczny UE.

Kategoria:
Polityka europejska
SOTEU
15/09/2017

Jak co roku Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Junkcer wygłosił Orędzie o Stanie Unii. W swoim przemówieniu Przewodniczący omówił obecną sytuację polityczno-gospodarczą i podsumował działania UE w roku ubiegłym, a także przedstawił priorytety na nadchodzący rok. Transmisja na żywo Orędzia połączona z debatą specjalistów i publiczności odbyła się także w Domu Europy we Wrocławiu. 

 

Kategoria:
Biała księga – przyszłość Europy, Przedstawicielstwo Regionalne we Wrocławiu

Pages