Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

27/10/2016

Transgraniczna opieka zdrowotna, wpływ umowy handlowej UE-Kanada (CETA) na bezpieczeństwo żywności, zapobieganie marnowaniu jedzenia - to niektóre tematy dyskutowane podczas Dialogu Obywatelskiego z Vytenisem Andriukaitisem. W czwartek 27 października komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności spotkał się z polską publicznością w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, aby bezpośrednio kontaktować się z obywatelami krajów UE, wsłuchiwać się w ich opinie i reagować na uwagi.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
28/10/2016

Bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji to główny sposób na powstrzymanie wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) – mówił w Warszawie Vytenis Andriukaitis. Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności w piątek 28 października spotkał się z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem oraz przedstawicielami 11 krajów zagrożonych ASF.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
27/10/2016

Polska znalazła się wśród krajów UE, które potrzebują najwięcej zmian i inwestycji w sektorze transportu. Komisja Europejska opublikowała tabelę wyników UE w dziedzinie transportu za 2016 r. – jest to zestawienie, w którym porównuje się postępy państw członkowskich w 30 kategoriach obejmujących wszystkie aspekty tego sektora.

Kategoria:
Transport i podróżowanie
26/10/2016

Już teraz z programów UE dotyczących przestrzeni kosmicznej korzystają miliony osób. Europejski przemysł kosmiczny jest silny i konkurencyjny, tworzy miejsca pracy, a dla przedsiębiorstw oznacza szanse na rynku. Wniosek KE w sprawie nowej polityki przestrzeni kosmicznej przyczyni się do wspierania nowych usług i promowania wiodącej roli Europy w tej dziedzinie.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
25/10/2016

Wyliczenia Komisji Europejskiej szacują tzw. lukę inwestycyjną w polskim rolnictwie na poziomie 2,2 mld euro – mówił w Warszawie Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Był on gościem specjalnym konferencji na temat instrumentów finansowych dla rolnictwa.

Kategoria:
Rolnictwo
25/10/2016

Jedna deklaracja podatkowa dotyczącą działalności firmy w całej UE – to jedna z kluczowych propozycji KE dotycząca wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych. Komisja proponuje skonsolidowane przepisy, jednak kraje członkowskie zachowałyby prawo do ustalania stawek podatkowych. Celem KE jest ułatwienie firmom działania na jednolitym rynku, a jednocześnie skuteczne zapobieganie unikania opodatkowania.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
25/10/2016

Nadszedł czas wspólnego działania, które przynosi rezultaty – mówi pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans prezentując program prac KE na przyszły rok. Na podstawie programu Komisja, Parlament Europejski i Rada będą prowadzić prace nad wspólną deklaracją w sprawie ustalonych celów i priorytetów na 2017 r., aby sprawnie przełożyć propozycje na konkretne działania.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
24/10/2016

Przywódcy państw i rządów UE zdecydowanie potępili ataki na ludność cywilną w Aleppo prowadzone przez reżim syryjski i jego sojuszników, w szczególności Rosję – zapisano w konkluzjach Rady Europejskiej (20-21 października). Na szczycie w Brukseli podsumowano również wyniki polityki migracyjnej UE. Unijni liderzy zachęcali także do dalszych negocjacji, aby kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa UE–Kanada (CETA) jak najszybciej weszła w życie. 

Kategoria:
Polityka europejska
24/10/2016

Rola miast, ich pozycja w kontekście Agendy Miejskiej Unii Europejskiej oraz przyszłość Europejskich Stolic Kultury to niektóre z tematów omawiane podczas wrocławskiej Konferencji Europejskiej (21 i 22 października). W dyskusji uczestniczyli m.in. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda, Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciele "A Soul for Europe" i Stiftung Zukunft Berlin – organizatorzy wydarzenia. 

20/10/2016

Unijne zasady ochrony handlu wymagają pilnej aktualizacji – deklaruje szef KE Jean-Claude Juncker. Komisja wzywa państwa członkowskie do poparcia propozycji służących wzmocnieniu ochrony Europy przed nieuczciwym handlem. Obecne przepisy UE m.in. określają górny limit poziomu ceł antydumpingowych, co utrudnia wysiłki Komisji, by sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoi m.in. sektor stalowy.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages