Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

26/04/2017

Równe szanse i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe warunki pracy oraz ochrona socjalna i włączenie społeczne – to podstawy europejskiego filaru praw socjalnych, zaprezentowanego właśnie przez KE. Obejmuje on 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Koncepcja filaru powstała z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE.

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne
26/04/2017

Urlopy opiekuńcze dla obojga małżonków, modernizacja przepisów dotyczących umów o pracę, dostęp do ochrony socjalnej – to kluczowe obszary, których przegląd i unowocześnienie pozwoli na wprowadzenie europejskiego filaru praw socjalnych w życie. KE przedstawiła inicjatywy ustawodawcze i nieustawodawcze, które ułatwią uzyskanie Europejczykom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne
26/04/2017

Rusza debata na temat społecznego wymiaru Europy do 2025 roku. Wraz z ogłoszeniem filaru praw socjalnych Komisja Europejska przedstawiła trzy scenariusze, według których mógłby postępować dalszy rozwój rynków pracy i zabezpieczeń społecznych. – To podstawa do dyskusji (…) jakie działania można podjąć na szczeblu europejskim, aby sprostać wyzwaniom – mówił wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne
25/04/2017

Czy gazociągi Nord Stream 2 i OPAL zagrożą projektowi Unii Energetycznej? Wokół interpretacji bezpieczeństwa dostaw i zasad konkurencji w UE trwa ostra debata. Polska, która sprzeciwia się realizacji obu projektów, zwróciła się o rozstrzygnięcie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz niemieckiego sądu w Düssledorfie. W naszym cyklu "Europa okiem eksperta" *Ernest Wyciszkiewicz analizuje kluczowe elementy tego sporu.

Kategoria:
Europa okiem eksperta
21/04/2017

Tegoroczne wakacje w UE będą tańsze dla użytkowników telefonów komórkowych. Już od połowy czerwca zniesione zostaną opłaty roamingowe dla osób, które korzystają ze swoich komórek i smartfonów w innym kraju Unii. Nowy mechanizm rozliczeń „Roam like at home” gwarantuje, że będziemy płacić za połączenia, wiadomości i przesył danych na takich samych zasadach jak w kraju zamieszkania.

Kategoria:
Transport i podróżowanie
21/04/2017

O Unii Europejskiej wiedzą już prawie wszystko. Nie straszne im przemawianie przed zgromadzonym audytorium, przyjmowanie pytań i dyskutowanie o zawiłych problemach społeczno-gospodarczych. Znamy koleją czwórkę studentów, którzy przygotowaniem i determinacją wywalczyli sobie wyjazd do Brukseli! Kolejna Debata Finałowa w ramach projektu Team Europe & the art of debate odbyła się w środę 19 kwietnia w Katowicach.

Kategoria:
Punkty informacyjne
21/04/2017

Za nami kolejna Debata Finałowa projektu Team Europe & the art of debate! W czwartek 20 kwietnia w Lublinie, drużyna "Dyplomatów" w składzie: Daniel Bosiak, Olga Wójcik, Olena Mykhailova i Michał Harkot, obaliła tezę "Migracje do Unii Europejskiej są korzystne dla państw członkowskich”. Nie obroniła jej ekipa "Axis Mundi" w składzie: Mykhailo Peremskyi, Monika Lipiec, Karolina Wojciechowska i Klim Kedrik.

Kategoria:
Punkty informacyjne
20/04/2017

Czym zajmuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i czy jest placówką dyplomatyczną? Czy staż w Komisji zwiększa szanse znalezienia pracy? Jak jest przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie? W środę 19 kwietnia ponad trzydziestu uczestników studenckiego projektu "Akcja Dyplomacja" spotkało się z dyrektorem PKE Markiem Prawdą. 

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
20/04/2017

Negocjacje ws. Brexitu będą prowadzone dopiero po zakończeniu wyborów i wyłonieniu nowych władz w Londynie czyli prawdopodobnie pod koniec czerwca – zapowiedział Michel Barnier. Główny negocjator wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przyjechał do Warszawy na konsultacje z polskim rządem i przedstawicielami pracodawców oraz związków zawodowych. Barnier spotkał się także z członkami sejmowej Komisji do spraw UE.

Kategoria:
Polityka europejska
19/04/2017

Rusza system certyfikacji elektronicznej, który pozwoli lepiej monitorować import produktów ekologicznych. Dzięki niemu UE stanie się światowym liderem w zakresie identyfikowalności i gromadzenia wiarygodnych danych na temat handlu tymi produktami. - UE stosuje dziś najlepsze rozwiązania w odniesieniu do żywności na świecie – mówi komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages