Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

01/12/2016

Nowe przepisy o VAT od sprzedaży towarów i usług w internecie, prostsze regulacje w przypadku mikroprzedsiębiorstw i start-upów, jednakowe zasady opodatkowania e-książek, e-gazet i ich drukowanych odpowiedników – to główne zmiany mające ostatecznie "odblokować" europejski e-handel. Ma również zniknąć zapis mówiący, że małe przesyłki o wartości mniejszej niż 22 euro są zwolnione z VAT.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
30/11/2016

Mechanizmy zapewniające dostawy energii elektrycznej nie mogą otwierać furtki dla dotowania wybranych technologii np. paliw kopalnych – ocenia KE w sprawozdaniu z badania sektorowego. Chodzi o ustalenie, czy kraje członkowskie nie stosują nieuzasadnionej pomocy naruszającej zasady konkurencji. Badanie dotyczyło mechanizmów wynagradzania producentów energii elektrycznej za gotowość dostaw w razie potrzeby.

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne
30/11/2016

Efektywność energetyczna jako priorytet, osiągnięcie pozycji lidera na polu energii odnawialnej oraz zapewnienie uczciwego traktowania konsumentów – to cele pakietu dotyczącego rozwoju rynku energii w Europie. KE zaproponowała rozwiązania, które pozwolą utrzymać konkurencyjność Unii Europejskiej w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia obraz globalnej energetyki.

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne
30/11/2016

Komisja Europejska proponuje utworzenie Europejskiego Funduszu Obrony oraz inne działania, aby zwiększyć efektywność wydatków państw członkowskich na stworzenie wspólnych zdolności obronnych. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli europejskich oraz wspieranie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej.

Kategoria:
Polityka europejska
29/11/2016

Unię Europejską i państwa Bałkanów Zachodnich łączy współpraca oraz wspólne wartości i wyzwania, a więc więcej niż tylko rozszerzenie UE – mówiła Federika Mogherini po spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich, które odbyło się we wtorek w Warszawie.

Kategoria:
Polityka europejska
29/11/2016

Projekty zatwierdzone ramach EFIS uruchomią około 154 mld euro na inwestycje w 27 państwach członkowskich i będą stanowić wsparcie dla prawie 380 tys. firm – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen podsumowując dwa lata Planu Inwestycyjnego dla Europy. Komisja, uwzględniając trzy oceny planu, zwróciła się do PE i państw członkowskich o jak najszybsze przyjęcie wniosku o przedłużenie jego trwania do 2020 r. 

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
29/11/2016

Panel dyskusyjny, specjalna kategoria filmowa oraz konkurs fotograficzny - to wszystko miało miejsce w zeszły weekend w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDoc, któremu partnerowało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE). W sobotę dyskutowaliśmy o tym "Czy Europa radzi sobie z kryzysem uchodźczym", a podczas gali finałowej w niedzielę PKE przyznało nagrodę za najlepszy film w kategorii "Różne twarze migracji" oraz za najlepsze zdjęcie w kategorii "Moja Polska – codzienność migrantów i uchodźców". Dziękujemy wszystkim za udział w debacie i gratulujemy zwycięzcom konkursów!

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
29/11/2016

Migracja, integracja, zagrożenia wynikające z populizmu i nietolerancji – to tematy spotkania pierwszego wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa z przywódcami religijnymi z całej Europy. Spotkanie odbyło się w ramach stałego dialogu z kościołami, organizacjami religijnymi, światopoglądowymi i niewyznaniowym.

Kategoria:
Polityka europejska
29/11/2016

Do wtorku Podkarpacie było jednym z trzech polskich województw, w których nie funkcjonowało żadne Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE). 29 listopada Rzeszów przestał być białą plamą na mapie naszego kraju i po długich przygotowaniach, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, swoją działalność oficjalnie zainaugurowało pierwsze CDE na Podkarpaciu. Wcześniej studenci z tego regionu Polski musieli jeździć do Krakowa lub Lublina, aby uzyskać dostęp do źródłowych informacji nt. funkcjonowania UE. Gościem honorowym otwarcia był dr Marek Prawda - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Kategoria:
Punkty informacyjne, Kultura, edukacja i młodzież
24/11/2016

Czego dowiadujemy się o krajach członkowskich UE z lokalnych mediów? Jak wygląda dialog międzykulturowy? Jak obecność Polski w Unii Europejskiej zmieniła komunikację międzynarodową oraz międzykulturową? To tylko niektóre z pytań, na których skoncentrowali się uczestnicy warsztatów dziennikarskich dla młodzieży pn. Krok w nieznane? Mobilność młodzieży w Unii Europejskiej zorganizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Szczecin 16 listopada 2016. 

Kategoria:
Europe Direct Polska

Pages