Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

22/02/2017

Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo wciąż dość niskiego poziomu inwestycji – to jedna z ocen KE zawarta w corocznym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 (Country Reports) stanowi jeden z etapów tzw. semestru europejskiego. Jego zwieńczeniem będzie prezentacja w maju rekomendacji dla wszystkich państw UE. W środę 8 marca Przedstawicielstwo KE w Polsce zaprasza na debatę dotyczącą Sprawozdania Krajowego.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
22/02/2017

Komisja Europejska opublikowała roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w państwach członkowskich, uwzględniającą ocenę zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Jednocześnie przedstawiła sprawozdanie dotyczące wdrożenia paktu fiskalnego, analizę zadłużenia we Włoszech i sprawozdanie dotyczące przedstawiania wprowadzających w błąd danych statystycznych przez Austrię. Temu ostatniemu towarzyszy skierowany do Rady wniosek w sprawie nałożenia grzywny.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
22/02/2017

- Wszystkie państwa UE powinny już od ponad roku stosować przepisy dyrektywy, która przyznaje wszystkim ofiarom przestępstw w Europie prawo do ochrony, wsparcia i pomocy. Jednak samo określenie przysługujących im praw nie wystarczy, jeśli nie są one wdrażane w praktyce – deklaruje komisarz Věra Jourova przed obchodami Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
22/02/2017

Umowa o ułatwieniach w handlu (TFA Trade Facilitation Agreement) – najważniejsze wielostronne porozumienie handlowe zawarte od momentu ustanowienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 1995 r. – wchodzi w życie. Ratyfikacja umowy przez Czad, Jordanię, Oman i Rwandę oznacza, że porozumienie osiągnęło ustalony pułap 110 członków WTO, wymagany do jego natychmiastowego uruchomienia.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
16/02/2017

Dzięki modernizacji z funduszy unijnych linii kolejowej Warszawa-Lublin czas przejazdu pomiędzy dwoma miastami skróci się o 45 minut. Realizacja tego projektu ma również na celu odciążenie zakorkowanych przedmieść Warszawy, zachęcając mieszkańców miasta do przesiadania się z samochodów do nowoczesnej i szybkiej komunikacji podmiejskiej i miejskiej, aby zwiększyć jakość życia w mieście.

Kategoria:
Transport i podróżowanie
15/02/2017

Komisja Europejska wezywa Polskę do wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw z obszaru stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych. Chodzi o przepisy dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz o regulacje obejmujące osoby zgłaszających przypadki naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy mogą trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kategoria:
Polityka europejska
15/02/2017

Parlament Europejski głosował za przyjęciem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą, zamykając tym samym proces ratyfikacji tej umowy na poziomie unijnym. CETA stworzy nowe możliwości dla firm poprzez zwiększenie wymiany handlowej i zacieśnienie stosunków gospodarczych. Ułatwi prowadzenie interesów z Kanadą, zniesie cła, znacznie poprawi dostęp do zamówień publicznych. Korzyści odniosą w szczególności MŚP.

Kategoria:
Polityka europejska
13/02/2017

Do Europy dociera zaledwie 6 procent imigrantów w skali globalnej. Jak bardzo uzasadniony jest, zatem strach Europejczyków i niechęć wobec uchodźców, obecna w debacie publicznej? Kolejne spotkanie z cyklu z Widokiem na Europę, które odbyło się 9 lutego 2017 roku w Domu Europy we Wrocławiu, dotyczyło bezpieczeństwa – zarówno Europejczyków, jak i Unii Europejskiej. Rozmawiano także nowej roli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX oraz o Europejskim programie w zakresie migracji. 

Kategoria:
Polityka europejska, Przedstawicielstwo Regionalne we Wrocławiu
13/02/2017

W minionym roku gospodarka europejska okazała się odporna na światowe wyzwania, co pozwala zakładać, że w bieżącym i przyszłym roku utrzyma się ożywienie koniunktury: po raz pierwszy od prawie dziesięciu lat przewiduje się wzrost wszystkich gospodarek państw członkowskich UE w całym okresie prognozowania (w roku 2016, 2017 i 2018). Perspektywom tym towarzyszy jednak większa niż zazwyczaj niepewność.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
13/02/2017

Europejski Bank Inwestycyjny sfinansuje budowę 1300 dostępnych cenowo lokali mieszkalnych w Poznaniu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy. Zapewni to dostęp do mieszkań osobom, które nie mogą skorzystać z lokali komunalnych ze względu na zbyt wysokie dochody, a jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej umożliwiającej zakup mieszkania na wolnym rynku.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages