Przedstawicielstwo w Polsce

Europa Café – zaproszenie

Europejski Korpus Solidarności, jak polubownie rozwiązać spór w projekcie międzynarodowym i czym jest mediacja w projektach transgranicznych oraz działania organizacji pozarządowych w Norwegii, Rumunii i Irlandii – to część tematów, jakie będą omawiane podczas kolejnego spotkania sieci organizacji pozarządowych Europa Café. Od początku cyklowi patronuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Dziewiąta Europa Café odbędzie się 23 – 24 marca w Warszawie. Zgłoszenia można nadsyłać do środy 8 marca.

Data: 
23/03/2017 - 16:30

 

IX spotkanie sieci organizacji pozarządowych Europa Café odbędzie się 23 - 24 (czwartek i piątek) marca 2017 r. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce ul. Jasna 14/16a.

Program i informacje organizacyjne Europa Café 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO), w tym wszyscy uczestnicy wizyt studyjnych do Instytucji UE w Brukseli organizowanych przez Przedstawicielstwo KE w Polsce dla organizacji pozarządowych w czerwcu, październiku i grudniu 2013 roku, listopadzie 2014 oraz październiku 2016 roku

Planujemy również zaprosić nowe NGO zajmujące się tematyką obywatelską do Europa Café.

Zgłoszenie - tylko online do środy 08.03.2017

 

KONTAKT/ ORGANIZACJA:

Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego Peritia/Centrum NGO Poznań (monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl )

Katarzyna Pszczoła, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, (katarzyna.pszczola@ec.europa.eu)