Navigation path

 

Vid PMO arbetar fast anställd personal och kontraktsanställda.

Om du är intresserad av att arbeta som kontraktsanställd hos oss, skicka oss din meritförteckning på elektronisk väg via
EU CV online.

Om du vill veta mer om karriärmöjligheterna vid EU-institutionerna, de senaste uttagningsproven och hur man ska göra för att söka arbete vid EU-institutionerna kan du gå till webbsidan för Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal (
EPSO) för att få svar på dina frågor.