Navigation path

 

PMO zatrudnia urzędnik? i pracownik? kontraktowych.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na podstawie umowy na czas określony prosimy o przesłanie życiorysu drogą elektroniczną:
EU CV online.

Informacje dotyczące możliwości zatrudnienia w instytucjach UE, ogłoszonych konkurs? oraz procedury naboru dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (
EPSO).