Navigation path

 

PMO personālu veido gan pastāvīgie, gan līgumdarbinieki.

Ja vēlaties pieteikties darbā pie mums uz noteiktu laiku, nosūtiet savu CV elektroniski, izmantojot
ES CV tiessaistē.

Lai uzzinātu vairāk par karjeras iespējām Eiropas Savienības institūcijās, pēdējā laikā rīkotajiem konkursiem un pieteik?anās procedūru, skatiet Eiropas Personāla atlases biroja (
EPSO) tīmekļa vietni, kur atradīsiet atbildes uz jūs interesējosiem jautājumiem.