Pomembno pravno obvestilo
 
Iskanje na EUROPA  

 

Domača stran

 
   

Delo v institucijah EU

 
   

Uporabne povezave

 
   

 

 

Organiziranost

Vodstvo Urada, horizontalne službe in štiri operativne enote so v Bruslju. Urad ima še dve enoti, eno v Luxembourgu, drugo v Ispri (Italija).

S klikom boste odprli organigram PMO