Важна правна информация
 
| Търсене в EUROPA  

 

Начална страница

 
   

Работим за Европа

 
   

Полезни връзки

 
   

 

 

Организация

Дирекцията на Службата, хоризонталните служби и четирите оперативни звена се намират в Брюксел. Има две други звена съответно в Люксембург и в Испра (Италия).

Органиграма на PMO (EN)